Et levende håp

andakt

De som tror på Jesus, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)

Tårer

andakt

Din julestjerne

andakt

«Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og heller ikke ildstøtten om natten» (2. Mos. 13,22).

Synderes venn

andakt

Det er viktig å bli klar over at Jesus ikke er kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Matt. 9,13.

«Det kan bli fint likevel, Josef»

andakt

Bør vi ikke bli som Sønnen? Litt mer menneske? Innbiller vi oss at vi er noe annet enn mennesker og ikke lever av Guds mangfoldige nåde?

Velsignet av Gud

andakt

«Herren velsigne og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!» 
4. Mosebok 6, 24–26.

Ta av sekken

andakt

«Bare i håp til Gud er min sjel stille, min frelse kommer fra ham.» Salme 62.

Tilgivelse

andakt

Den som av hjertet kan tilgi sin neste, vil oppleve en befrielse.

Lysene er tent

andakt

La oss ønske hverandre fortsatt god og velsignet advent!

Husk brukerveiledningen!

andakt

«Vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud og forsømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans som jeg pålegger deg i dag» (5 Mos 8,11).

Velg da livet, du menneske!

andakt

«I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve» (5 Mos 30,19).

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.

Gud får det som han vil

andakt

«I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt» (Esra 1,1).

Julen og den nakne troen

andakt

Den nakne, sårbare troen kan være sterkere enn vi er klar over.

Bruksrett kontra eiendomsrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Trygghet for kommende slekter

andakt

«Dine tjeneres barn skal slå seg til ro, deres ætt skal være grunnfestet for ditt ansikt» (Salme 102,29). 


Hva er bønn?

andakt

«… Da han var ferdig, sa en av disiplene til ham: «Herre, lær oss å be …» (Luk 11,1).

Åndelig påfyll

andakt

«Vi er vitner om alt dette, vi og Den hellige ånd som Gud har gitt dem som er lydige mot ham» (Ap gj 5,32).

Verdighet for Guds skyld

andakt

«Se bare til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig» (Fil 1,27).

Bli i Ham

andakt

Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Joh 15:5

Å lese om Gud sammen

andakt

Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Joh 14.26

Brødet

andakt

«Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Slik den levende Far har sendt meg og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg, leve ved meg. Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen.» Joh 6:56–58

Tallerken

andakt

«Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.»

Legen

andakt

Å bli kristen er å snu. Men det skjer i møte med denne spesielle legen.

Bak muren

andakt

Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han stod midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» Joh 20:19

Bankende

andakt

Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh 1:12.

Når uvitenheten overtar

andakt

«… og etter dem vokste det opp en ny slekt som ikke kjente Herren og ikke visste hva han hadde gjort for Israel.» Dommerne 2,10

Styrken i Guds bud

andakt

Evangeliet er at Kristus oppfylte alle de strenge kravene.

Skuffelse

andakt

Skuffelser og smerte kan være som store regnskyll. Da må dreneringskanalene Gud gav oss få være åpne.

Jesus ute

andakt

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» (Matteus 25:40)

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?

Kan en mann som er død få livet igjen?

andakt

Ikke bry deg om bibeltekstens patriarkalske språk. Teksten er eldgammel. Men tenk over saken: «Kan en mann som er død få livet igjen?»

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Mat

andakt

Bibelen meir enn 
bokstavar og ord,/ 
Bibelen er i frå Gud./ 
Bibelen kan gje deg 
meir enn du tror. 
Bibelen Guds ferdigdekka bord.

Tro på Bibelen

andakt

Bibelen er ikke bare en bok. Den er Guds Ord.

Frihet!

andakt

I Galaterne 5,1 står det: Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.

En alvorlig mangel

andakt

«For Guds rike består ikke i ord, men i kraft», leser vi i 1.Kor. 4,20.

Opplyst til frelse

andakt

«Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror».

Forlat oss vår skyld

andakt

Også våre liv må stemmes. Derfor har Jesus lært oss å be: «Forlat oss vår skyld…» som en del av Fadervår.

Be

andakt

«Mye regn gir økt skredfare. Mye bønn gir ‹fare› for vekkelse.»

Lurte seg selv

andakt

Han lurte seg selv. Måtte ikke du gjøre det.

Tillit?

andakt

Å omgås den vi skal ha tillit til over tid, og erfare at Han aldri svikter!

Frelst, men ikke frisk

andakt

Et Guds barn er i Guds hånd. Hverken sykdom, aldring eller død kan rive oss bort derfra.

«Mer enn Salomo»

andakt

«Dronningen fra Syden skal stå frem i dommen sammen med denne slekt og fordømme den. For hun kom fra de fjerneste strøk av jorden for å høre Salomos visdom – og se, her er mer enn Salomo!» (Matt 12:42)»

Salomos dype fall

andakt

Om Salomo kan det sies: Det begynte godt, men endte galt.

Salomos høysang

andakt

Begjæret er styrt av omsorg og vilje til trofasthet.

Salomos vidsom

andakt

Les Salomos ordspråk og grunn på dem. De er en Guds gave til deg – uansett hvor du er i livet.

Salomos treskjærere

andakt

La oss ta turen til Salomos tempel. Hva ser vi? Et praktfullt byggverk. Her har en idé dominert: Israels Gud er en stor Gud, vi bygger til ære for ham.

Fariseeren inne i meg

andakt

Bots- og bønnedag innbyr til alvor og ettertanke. Ja, den innbyr til omvendelse.

Psykologen Salomo

andakt

God menneskekunnskap, psykologi, er uvurderlig i familier og fellesskap. Ja, også i kristne fellesskap.

Salomo som realpolitiker

andakt

I den nye Davids-sønnen er Guds rike nær, der rår det «Shalom». Der ser vi fram til den evige freden. Dette riket utbres bare ved Guds ord og Guds ånd.

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

Hva er lykke?

andakt

«Herre, hva er lykke? Blott å eie deg.»

Et lys for deg

andakt

«Tenn meg, Jesus, la meg være hver en dag et lys for deg».

Min tilflukt

andakt

«- la meg tale om din kraft til hele den slekten som kommer.» Vers 18.

En komplett omsorg

andakt

Vår fysiske helse vies stadig mer oppmerksomhet – og takk for det. Samtidig er det færre som spør om min sjel har det godt.

Vær et forbilde

andakt

« – men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.» 1.Tim. 4,12.

Åpnet himmelen

andakt

Ved å bli menneske åpnet Jesus himmelen for oss. Gud skapte oss alle for himmelen.

Vennlighet

andakt

Et av de mest kjente bibelske utsagn er det Paulus oppfordrer til, «La alle mennesker få merke at dere er vennlige». Fil. 4. Klarere kan det ikke sies.

Fred

andakt

«Må fredens Herre selv gi dere fred, alltid og på alle måter.» 2. Tess. 3,16.

Rene av hjertet

andakt

«Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.» Matt. 5,8.

Trøst og trygghet

andakt

Det er som om vi hører Jesus si, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Matt.11,28.

Kampen vi gjerne vil vinne

andakt

«Dere står i den samme kampen som dere før har sett meg kjempe, og nå hører dere at jeg fremdeles står i den» (Fil 1,30).

En annerledes Jesus

andakt

«Senere viste han seg i en annen skikkelse for to av dem mens de gikk på veien og skulle ut på landet» (Mark 16,12).

Ta sjansen!

andakt

«Min rettferdige skal leve ved tro; men trekker han seg unna, har min sjel ingen glede i ham» (Heb 10,38).

Tilfredse kristne

andakt

«Men for meg er det godt å være nær Gud» (Salme 73,28).

Jesus og gjengen

andakt

«Jesus dro ned til sjøen med disiplene, og en mengde mennesker fra hele Galilea fulgte etter» (Mark 3,7).

Det handler om å se!

andakt

«Straks folk fikk øye på Jesus, ble de forferdet, og de løp mot ham for å hilse ham» (Mark 9,14). 


Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).