Gleden over at en zulu hadde blitt døpt

lederartikkel

Når vi snakker om norsk misjonshistorie, må denne forutsetningen være med for at vi skal kunne danne oss et sakssvarende bilde av hvilken bevegelse dette var – og er.

«Tal, broder, tal»

lederartikkel

Man trenger ganske robuste skylapper for å overse at noe er forandret når Arbeiderpartiets leder kan si det Jonas Gahr Støre sa i Litteraturhuset i Bergen torsdag kveld.

Søsken i troen, uansett kultur

lederartikkel

Kristne menigheter og organisasjoner diskuterer stadig hvordan vi skal få bedre kontakt med innvandrerbefolkningen. Få har så bred erfaring med slik kontakt som KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid). Disse erfaringene kan vi andre lære og inspireres av.

Kristne som kjenner fortiden

lederartikkel

Kristendommens krise i Vesten bunner blant annet i at kristne skammer seg over sin historie uten å kjenne den, hevder den tyske forfatteren Manfred Lütz.

Er norske medier blodtørstige?

lederartikkel

Mens amerikanske medier kjemper mot stempelet som «folkefiende», velger Erna Solberg å kalle norske journalister for «blodtørstige».

Willow Creek: Når kristenledere faller

lederartikkel

– Tilbøyeligheten som finnes i lederne som har fallt, finnes i oss alle. Derfor har Ingen av oss har grunn til å bli hovmodige, skriver Dagen på lederplass.

Når katastrofen rammer

lederartikkel

Troen kan være den rammen som gjør at tilværelsen henger sammen når den strengt tatt burde falle i grus, skriver Dagen på lederplass.

Dagen i hundre

lederartikkel

En kristen dagsavis har et viktig oppdrag inn i den løpende samfunnsdebatten.

Penger og Guds rike

lederartikkel

Vi lever for hverandre, og vi lever dypest sett for Gud. Derfor er det mest av alt et privilegium å få bruke våre evner og gaver i Guds rikes tjeneste.

Grunn til alvorlig bekymring

lederartikkel

Ledere som Trump kan være en alvorlig trussel mot det samfunnet som har blitt bygget opp i etterkrigstiden.

Familien er svaret på økende ensomhet

lederartikkel

Sterke familier kan være et viktig våpen i kampen mot en stadig økende ensomhet. Men da må vi våge å omfavne kjernefamilien som institusjon, og si nei til normoppløsning som ideologi.

En sår seier for Liu Xia

lederartikkel

Det Liu Xia har gått gjennom, skulle ingen mennesker måtte tåle.

En bedre skolehverdag

Lederartikkel

Gjennomføringen av lærernormen i grunnskolen er den største enkeltseier for KrF så langt denne stortingsperioden, som utenforparti.

Glansbildet og skyggesidene

Lederartikkel

Glandsbildet av Russland som Putin har forsøkt å skape med fotball-VM har mørke skyggesider.

Guttene i grotten

lederartikkel

Tolv gutter har vært innesperret i en grotte. Det finnes andre dramaer i Thailand som også involverer barn. Mange flere barn.

Vi lærer av dem vi er uenige med

lederartikkel

Vi gjør Gud liten hvis vi tror at han er avhengig av en sminket enighet for at evangeliet skal ha fremgang.

For frihet, mot Fri

lederartikkel

Det mange opplever i dag er at Pride og Fri forsøkes gjort til synonymt med støtte til homofiles rett til å leve åpent og fritt. Men det ligger så mange kameler innbakt i denne bevegelsen at de blir fullstendig umulig å svelge for veldig mange mennesker.

Evne og vilje til målrettet satsing

lederartikkel

Kallsbevisstheten er fortsatt høyst levende, og mange tusen mennesker rundt i Norge kjenner tilhørighet til Norges største misjonsorganisasjon.

Moxnes på historiens skraphaug

lederartikkel

Den største trusselen mot Rødts oppslutning er at velgerne faktisk leser programmet deres.

Et mirakel

lederartikkel

Vi tror det er gode grunner til å dokumentere det Gud gjør i dag, selv om mirakler aldri er en garanti for at mennesker kommer til en levende tro på Jesus Kristus.

Illusjonen om den 12. uke

lederartikkel

Alle mennesker har like rettigheter. Det er et grunnleggende prinsipp i vår vestlige sivilisasjon. Men når blir et menneske et menneske? Det er et viktig spørsmål i abortdebatten.

Nei til Pride i barnehagen

lederartikkel

Etter vår mening har denne typen marsjer og markeringer ingen ting i en barnehage å gjøre.

Går fra Bibelselskapet til akademia

arbeidsliv

Ingeborg Mongstad-Kvammen er ansatt som ny direktør for fagstøtte ved VID vitenskapelige høgskole, skriver høgskolen i en pressemelding.

Nå kan alle lese Luther

lederartikkel

Vi påvirkes alle av Luther. Nå kan du lese hva han egentlig skrev.

Demokratiet kan ikke tas for gitt

lederartikkel

Kina utvikler seg i stadig mer autoritær retning, og de er ikke alene. Demokrati og menneskerettigheter er på vikende front i en rekke av verdens nasjoner.

Her mottar hun Dagens hederspris

dagens hederspris

Flere hundre mennesker var til stede da Soul Children-dirigent Torhild Skraastad søndag ble tildelt Dagens hederspris for 2018. Se video i artikkelen!

Liten grunn til å glede seg

lederartikkel

Vi må minne hverandre om at alle vi som lever i dag også en gang var et foster.

Muslimers trosfrihet

lederartikkel

Skal vi som kristne 
ha troverdighet når 
vi krever religionsfrihet for oss selv, 
må vi også si fra når friheten trues for andre.

Hykleri er sjelden vakkert

lederartikkel

De som nå protesterer mot en finale i Jerusalem, hva ville de sagt om det var Tyrkia som vant? Eller Hviterussland? Eller Aserbajdsjan, som faktisk arrangerte finalen i 2012?

Skjermen eller livet

lederartikkel

Hvordan vi forholder oss til den nye teknologien er en omfattende problemstilling, og den berører stadig flere området av livet.

Til stede i øyeblikket

lederartikkel

Mens kristen bønn trekker seg slukøret ut norsk offentlighets bakdør, kommer østlig religion brasende inn hoveddøren.

Antisemitten Abbas

lederartikkel

Det palestinerne åpenbart ikke trenger nå er menn, langt over pensjonsalderen som opprettholder gamle fiendebilder og dermed status quo.

Opposisjonen tar spill-ansvar

Lederartikkel

Når vi ser på omfanget av annonsering for spill på norske TV-skjermer kan det synes som om spillselskapene er i besittelse av nærmest uendelig mange annonsekroner.

Naivitet hos Misjonskirken

lederartikkel

Kommunistpartiet i Kina er selvfølgelig ikke interessert i hvordan vi driver menigheter i Norge.

Flytt ambassaden vår, Erna

lederartikkel

President Donald Trumps modige og riktige beslutning om å flytte USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv opp til hovedstaden Jerusalem, har skapt en helt ny dynamikk.

Israel er et moderne mirakel

lederartikkel

Da David Ben-Gurion utropte staten Israel i 1948, var det en nasjon med de fleste odds imot seg som ble født.

En kirke i krise

lederartikkel

Den norske kirke virker nærmest paralysert i møte med det endrede troslandskapet i landet vårt.

En styrket Erna

lederartikkel

Det er fullt mulig 
å argumentere for at det som har skjedd hittil i 2018 heller har styrket Erna Solberg enn svekket henne.

Offensive konservative miljøer

lederartikkel

På lørdag skal Høyres landsmøte drøfte partiets holdning til bioteknologi. Det blir en av de viktigste politiske debattene i år.

Avlyst påskegudstjeneste

lederartikkel

Samtidig som Kirkemøtet har lagt stor vekt på å ivareta likekjønnede par som ønsker å bli viet i sin lokale kirke, uavhengig av hvem som er prest der, bør det også være et naturlig mål å strekke seg langt for å komme i møte dem som ønsker å invitere prester som ikke bryter med synet på ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.

Kunnskap er bedre enn fordommer

lederartikkel

Vi henter alle våre verdier fra et sted, enten det er filosofisk, historisk, kulturelt eller religiøst.

Syv år med krig i Syria

lederartikkel

At en av tre familier i Syria nå har kvinnelig overhode, sier i seg selv mye om hvordan krigen forandrer samfunnet.

Kampen for den kjedelige debatten

lederartikkel

Listhaug har en egen evne til selv å havne i debattens sentrum, og vurderingene av hennes forskjellige uttalelser er tydelig preget av hvorvidt man liker henne i utgangspunktet.

Barn som nektes menneskeverd

LEDERARTIKKEL

Vi mangler rett og slett grunnlag for å si at det vesle fosteret i mors liv mangler menneskeverd.

Dagen i medvind

lederartikkel

Gjennom veksten i de digitale abonnement har vi fått de svarene vi håpet at vi skulle få.

Siste rest av kristendom ut av skolen?

LEDERARTIKKEL

Det er mange tegn på at både kristendommen og den humanismen som er født frem i det kristne Vesten trengs som aldri før, skriver Dagen på lederplass.

Europas tomme kirker

lederartikkel

Hva gjør vi med alle de tomme kirkene? Dette spørsmålet kommer til å bli mer påtrengende i årene som kommer.

Konvertitters manglende rettssikkerhet

lederartikkel

Når konvertitter har mer kunnskap om kristen tro enn saksbehandlere i UDI, sier det seg selv at rettsikkerheten til denne gruppen er i fare.

Å spise pølse i slaktetiden

LEDERARTIKKEL

Den kristne etikken har tjent oss godt så langt, og norske politikere gjør rett i å konsultere den når Mammon har lurt en ut på glattisen.

Ateisme er basert på tro

LIVSSYN

I en lederartikkel i Dagen skrives det om den hatefulle, religiøse intoleransen som er utbredt i muslimske land. I den forbindelse omtales ateister som ikke troende.

Arbeid og inntekt er ikke alt

LEDERARTIKKEL

Vi lever i en tid med mange oppløste familier, og hvor stadig flere barn og unge forteller om psykiske vanskeligheter.

Farlige ledere

LEDERSKAP

Vi hører om dagen mange hjerteskjærende historier fra mennesker som har blitt utsatt for dårlig lederskap. Det er ubehagelig og vi vegrer oss for å snakke om det, men for å unngå gjentakelser er det viktig å få uretten fram i lyset.

«Vi får aldri en ny Graham»

LEDERARTIKKEL

Det er historiker Mark Noll ved Regent University som slår fast ordene i tittelen om den nylig avdøde verdensevangelisten.

Forandre eller bevare?

lederartikkel

Spørsmålet om å forandre eller bevare tvinger seg frem både i nye og gamle organisasjoner. Det kan være et ubehagelig spørsmål å ta stilling til, men like fullt nødvendig.

Søndagsskolen som temperaturmåler

lederartikkel

I en tid hvor kristne menigheter generelt sett taper oppslutning må det være ekstra viktig å styrke kontakten med småbarnsfamiliene.

En enda viktigere «Frelst»-debatt

LEDERARTIKKEL

Hva betyr det å være frelst i dag? Vi hører om mennesker som er «fotball-frelst» eller som blir «helt frelst» i møte med en kjent personlighet. Når viktige kristne ord blir tømt for mening blir det desto viktigere at kirken strammer grepet om dem.

Unges engasjement for Israel

LEDERARTIKKEL

Klarer dagens Israel-venner å overlevere engasjementet til generasjonene som kommer etter dem?

Gledelig flertall mot eggdonasjon

lederartikkel

Det er med glede vi merker oss at flertallet i Høyres prinsipprogramkomite sier nei til eggdonasjon. Kanskje aller mest fordi komiteen med dette viser politisk mot.

Guds navn som hersketeknikk

LEDERARTIKKEL

En kristens fremste kilde til trygghet og mot er vissheten om at Gud er med. Denne uvurderlige rikdommen er ikke noe vi kan ta lett på.

Det problematiske frimureriet

lederartikkel

Frimurerordenen har sterkt problematiske sider som burde få norske prester til å holde seg langt unna.

Frimodig etterfølgere av Jesus

Åpningstale Led 18

Om vi virkelig tror at Guds ord er åndelig føde, funker det dårlig å forandre verden med tom mage.

Alkohol er vår tids hellige ku

LEDERARTIKKEL

Svært mye av det vi liker aller minst i samfunnet vårt, henger nøye sammen med alkoholbruk, men som samfunn nekter vi å ta det inn over oss, skriver Dagen på lederplass.