En bursdag verd å minnes

lederartikkel

På denne datoen er det 120 år siden C. S. Lewis ble født i Belfast.

Reint fornuftsbasert apologetikk fører feil

innspill

Apologetikk er ei viktig sak i kristen tru og verksemd. Det dreier seg om å forsvara sanninga, slik vi har fått denne openberra i Bibelen, og med det dreier det seg om å forsvara vår heilage tru.

Ateistens kamp mot tro blir film

FILM

Da kona ble en kristen, ville ateisten 
Lee Strobel dokumentere at hun tok feil. 
Dokumentasjonen ble til en bok som nå er blitt film.

Kristne ledere – skap en kultur for spørsmål

trosforsvar

Er det en ting som gjentar seg fortløpende i det offentlige søkelyset, så er det oppdagelsen at destruktivt lederskap henger nært sammen med en manglende evne til å motta og møte kritikk.

Apologetikk i Norge

debatt

Apologetikk er et fremmedord som betyr trosforsvar. I de aller fleste tilfeller betyr ordet forsvar for den kristne tro, men det finnes også ateistiske apologeter. I forbindelse med den pågående debatten om skapelse i Dagen, har det også vært artikler om trosforsvar og trosopplæring.

Om «skandaløs kjærlighet» i sør

se video

Veritaskonferansen i Grimstad går ikke omveier rundt de vanskeligste trosspørsmålene: «Er ikke tanken om offer og soning primitiv og voldelig?» er ett av dem.

Hva slags apologetikk?

apologetikk

Olaf Engestøls siste innlegg om apologetikk gir inntrykk av at han sier ja til noe han ønsker å si nei til. Å si at det er rom for trosforsvar i kirken er å si for lite. Det er som å si at det er rom for syndere i kirken. Apologeten utfører en viktig del av kirkens misjonsoppgave.

Hva skal vi si til de unge om skapelse?

Skapelse

Forkynnelse mot evolusjonsteorien kan føre til troskrise, mener ungdomsforsker. – Slik trenger det ikke være, kontrer ungjordskreasjonist.

Kampen om tanken

apologetikk

Som kristne filosofiinteresserte tenåringer på videregående var vi en gjeng som elsket å diskutere de store spørsmålene. Vi leste Erik Dammans bok «Bak tid og rom» med stor iver. Det er en populærvitenskapelig bok som blant annet forsøker å åpne opp for en åndelig side i en vitenskapelig forståelse av universet.

– Velkommen, skeptikere

usa

Både moderne menneskers spørsmål og Bibelens tidløse svar skal få plass i Redeemer Presbyterian Church. Menigheten er blitt et fenomen i New York.

C. S. Lewis – en inspirerende apologet

i fokus

Arven fra den bestselgende forfatteren C.S. Lewis illustrerer apologetikkens strategiske betydning. Vi trenger å inspireres av Lewis til en kreativ og allsidig apologetisk innsats.

Trosforsvarets grunnleggende problem

SYNSPUNKT

Trosforsvar slik det nå praktiseres har to problem. Det første er at det ikke fungerer. Det andre er at det har en tendens til å undergrave kristen troslære.

Du er det du elsker

leder

Tryggheten på eget ståsted blir satt på prøve når man defineres som rar eller forskrudd mange nok ganger.

Forsvarer troen via tastaturet

blogger

Skoleelev Mathias Sørbø (18) ble motivert av misvisende påstander i skolens lærebøker.

Gunnar Elstad er død

SJELESØRGER

Den etterspurte forkynneren, forfatteren og sjelesørgeren var veileder for mange kristenledere.

Sunt teologisk bondevett

leder

Ganske uventet er VG blitt mediet der man har kunnet lese to av julens viktigste debattinnlegg som har med kristen tro og teologi å gjøre.

Ber menigheter ta tak i Jesus-skepsis

undersøkelse

Daglig leder Anne Lise Søvde i Norsk råd for misjon og evangelisering (Norme) er overrasket over den sterke skepsisen til om Jesus er historisk person. Hun mener kristne må ta det som en utfordring.

Men Bibelen hadde rett

frispark

Utgravingen av Ninive og hundrevis av andre utgravninger de siste 150 år har bevist at Bibelen er en fantastisk kide til kunnskap.

Søkte Allah, fant Jesus - lang kamp for troen

bokanmeldelse

Det er lenge sidan, om det nokon gong har skjedd, at omgrepet apologetikk (trusforsvar) har vorte så fylt med meining og innhald som etter å ha lese denne boka.

Ny leder for Laget

laget

Bestefaren ble kalt Sunnmørsbispen, faren var generalsekretær i Normisjon. Nå skal også Karl-Johan Kjøde bli leder i Kristen-Norge.

Verdens viktigste spørsmål

Meninger

Når kristen tro gir seg ut for å være svaret på menneskets dypeste spørsmål, bør vi hilse åpen intellektuell debatt velkommen.

Troverdige ord

Meninger

Kjenn­skap til gode grun­ner for å stole på Bi­be­len er vik­tig for alle krist­ne.