KrF i spill - med kurs mot venstre

debatt

KrF har siden 2005 manglet evne til å kapre velgere fra andre partier. De mangler også nå evne til å ta vare på egne velgere, noe dagens situasjon rundt sperregrensen viser.

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.

Å dulle med islam

debatt

Det er interessant, men leitt å sjå korleis mang ein kristenleiar i Noreg går laus på andre kristne framfor å samla seg mot framande tankebygningar som vil gjera kôl på dei alle, så sant desse kreftene slepp til.

Søsken i troen, uansett kultur

lederartikkel

Kristne menigheter og organisasjoner diskuterer stadig hvordan vi skal få bedre kontakt med innvandrerbefolkningen. Få har så bred erfaring med slik kontakt som KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid). Disse erfaringene kan vi andre lære og inspireres av.

Det kristelige utelates

debatt

De som er historikere og skriver bøker må man forvente skal gi et samlet bilde av historien, og la egne meninger vike for at leserne skal få et mest mulig allsidig bilde av det som hendte.

Leger må ta pasientens perspektiv

debatt

Siden det også er vitenskaplig dokumentert at mye annen behandling av fertile kvinner kan føre til uønskede aborter, bør reservasjonen etter vår mening bestå i en total reservasjon mot å ha fertile kvinner som pasienter.

To riker – to regimenter

debatt

I nyere tid har det vært særlig viktig å holde regimentene fra hverandre. Hva ligger bak når man vil sette vanntette skott mellom teologi og politikk og de to regimenter og så videre? Det skyldes møtet med den moderne sekulariserte kulturen.

Historia om KrF og ekteskapet

debatt

Dei som trur at nokon andre kan erstatta KrF, er eg redd ein dag kan vakna til ein trist dag.

Feil om NLM og islam

debatt

Johan Moan fremsetter flere feilaktige – og ganske underlige – påstander om NLMs forhold til islam i Dagen 7. september. Det er altså ingen i NLM som har sådd den minste tvil om at Jesus er eneste vei til frelse.

KrFs stemme er avgjørende

synspunkt

Politikken skal legger til rette for frihet til å tro, mens kirken og andre trosretninger har frihet til å påvirke mennesker med sin tro.

Sjølvråderett over eigen kropp

debatt

Tre ungdomsparti, AUF, FpU og Unge Venstre, leia av unge menn, vil radikalt endra abortlova og gje kvinner rett til abort fram til barnet i mors mage er 18 eller 24 veker gammalt. Dei vil forlengja tida for press til å ta abort. Dette er ekstremt og barbarisk!

Fokus, fokus, fokus!

debatt

Under bibelcampen vår i Lyngdal hadde vi ei flott markering av at det er gått 70 år sidan Israel vart gjenfødd som nasjon. Så er spørsmålet kor stor plass dette skal ha i vårt arbeid?

Den gode egoisme

debatt

«Ta vare på deg selv. Det er ikke sikkert det er så mange andre som gjør det.» Dette er ein av frasane eg hugsar etter forkynnaren og sjelesørgjaren Gunnar Elstad.

Separasjon i Israel

debatt

I omtalen av Israels nylig vedtatte Basic Law om Israel som jødisk stat er det rett at lovforslaget opprinnelig sa at jøder og palestinere kunne pålegges å bo i adskilte områder, men dette er ikke inne i den vedtatte loven.

Innenfor eller utenfor?

israelkommentar

Den kortvokste nonnen så skarpt på meg og ristet bestemt på hodet. «Nei, nei, et sted måtte grensen settes!» Protestanter, lutheranere og den slags hørte ikke med, ifølge henne, til den hellige Kirke.

Islam, kristendom og realitetar

debatt

Skal ein koma vidare med kristenarven i Europa, må også dei mange passive og umælande vera viljuge til å stå opp for kristentrua og tala høgt om dei gode verdiane me har ervd i våre vestlege samfunn.

«Ex on the beach»: Når forsøk på overgrep blir underholdning

synspunkt

I jakten på unge tv-seere har Discovery valgt å vise et forsøk på overgrep i «Ex on the Beach». To kvinnelige deltagere beføler, presser seg på, klorer og forsøker å tvinge seg til å ha trekant med en av de mannlige deltakerne.

Følg ikke falske guder

debatt

Det vanskelige valget i dag er ikke å følge hjertet eller flokken. Det vanskelige er å følge hjernen.

Trenger vi en ekteskapslov?

debatt

KrF har det privilegium å slippe de opprivende diskusjoner og splittelser om homofilt samliv som mange kirker opplever.

Annerledespartiet Kristelig Folkeparti

debatt

Kristelig Folkeparti fødtes frem som en motstrøms- og grasrotbevegelse mellom fjorder og fjell på Vestlandet, anført av kvinner og menn som hadde 
et dypt engasjement for evangeliet, folk og samfunn. 

Det handler om livet

synspunkt

Dersom ungdomspartienes forslag får gjennomslag i partiene vil det rokke ved menneskets ukrenkelige verdi, slik at begrepet menneskeverd nesten helt vil miste sin mening.

Ærefrykt for livet

synspunkt

Det å verne om alt menneskeliv er et bunnsolid ­fundament for utformingen av all annen politikk. Dette prinsippet bygger på visdom som ikke er hentet fra Sokrates, men fra læren til Jesus fra Nasaret.

Kva for alternativ har eg?

debatt

Det har vore både smertefullt og urovekkjande å følgje med i media for det som gjeld dagens situasjon i KrF.

Israel sett fra Nord-Irak

i fokus

Jeg trives svært godt med mine muslimske venner i Levanten, og lurer på om der egentlig er håp for venstreekstremistene i Europa.

Er det rom for verdikonservative i KrF?

debatt

Det pågår en omfattende debatt om KrF. Har partiet en fremtid i norsk politikk? Hvilke veivalg skal partiet foreta seg, og er det egentlig rom for verdikonservative i KrF?

Ærlighet som setter fri

frispark

Vi er ikke skapt 
til å stå alene i dette livet, vi er skapt 
til fellesskap 
– med Gud og 
med hverandre.

Abortforslag langt over streken

synspunkt

Helsepersonell kan i praksis ende opp med å sette inn alle ressurser på å redde et barn i uke 23 på det ene rommet, og abortere et annet jevngammelt barn på et annet rom. Dette viser hvor tragisk og lite gjennomtenkt forslaget er.

På parti med grasrota

utenrikskommentar

Det synes ofte vanskelig å kommunisere fakta om god langsiktig bistand og om endringer som gjør verden stadig litt bedre. Jeg representerer en organisasjon som på mange måter jobber i det stille, og vi jobber i land som ikke får så mye oppmerksomhet i mediene.

Avsluttende om trusselen fra islam

debatt

Vi mener at kirkens hovedoppgave i møte med muslimer er å kalle disse til tro på Jesus. Det betyr ikke at vi bagatelliserer skyggesidene ved imperialistisk islam som Hallgrim Berg påstår.

Menneskeverdet trenger et sterkt KrF

synspunkt

Jeg må ærlig si at jeg ikke hadde trodd at vi skulle komme så langt at det foreslås på ramme alvor å krysse grensen der abort skal tillates etter den grense der barnet kan reddes.

KrF – saga blott eller saga blått?

debatt

KrF nasjonalt er i bevegelse bort fra klassiske, kristne kjerneverdier til tross for partiprogrammets målsettinger og mange medlemmers protester.

Trippel trøbbel

samfunnskommentar

Debatten raser i Kristelig Folkeparti og truer med å rasere partiet. Men det er ikke bare en debatt. Det dreier seg om minimum tre debatter samtidig, og samtlige er nesten like gamle som partiet selv.

KrF i keiserens nye klær

debatt

Partiledelsen i KrF går inn for likekjønnet ekteskap, samtidig som de går inn for det tradisjonelle ekteskapet. De som har trodd noe annet har blitt lurt.

Antisemittisme på norsk?

israelkommentar

La oss stå sammen i arbeidet med å bekjempe all form for jødehat og diskriminering av mennesker på grunn av rase.

Nakenbilder og Bibelen

debatt

Er evangeliet gode nyheter for hun som har delt nakenbilde av seg selv? Eller for dem som har spredt dem videre? Hvilken relevans har Bibelen for deres situasjon?

Diapraksis

frispark

Andakt er i vår åndelige tradisjon en del av den kristelige oppbyggelse med nærhet til Guds ord og bønn, noen ganger i fellesskap, andre ganger aleine.

Liv og lære

i fokus

Eg ønskjer meg fleire heilstøypte kristne som tek Guds ord på alvor på alle område av livet.

Slutt opp om KrF!

debatt

Nå er det viktig å se perspektivene og ikke svekke det unike redskapet KrF er for kristen samfunnsinnsats.

Et KrF i spagat bør berges

synspunkt

KrFs lover sier: «KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskeretter.» Om nå partiet vil forsvare at ekteskapet er for to av samme kjønn, har det gjort en teologisk vurdering, og inntatt et liberal-teologisk standpunkt.

Er norske medier blodtørstige?

lederartikkel

Mens amerikanske medier kjemper mot stempelet som «folkefiende», velger Erna Solberg å kalle norske journalister for «blodtørstige».

Er kirken i krise?

nett-tv

Det var spørsmålet som ble diskutert på Kirkeskipet under Arendalsuka onsdag kveld. Se samtalen mellom blant andre kulturministeren og kirkerådslederen her.

Misjon fremfor muslimfrykt

debatt

Hallgrim Berg er redd for islams fremmarsj og frykter for kristendommens fremtid i Europa. Men 
løsningen er ikke å dyrke frykt og etterlyse isolasjon, men å stole på Gud og drive misjon.

KrF, samvitet og politikken

synspunkt

KrF sin idepolitikk har alltid vore fundert i eit kristent menneskesyn. Det har partiet sjølvsagt frå Skrifta.

Livets store mysterium

skapelse

Er det vitenskapelig problematisk at det ikke utgjør noen prinsipiell forskjell om Gud inngår i ulike verdensanskuelsers forutsetning eller ikke?

Muslimhets og antisemittisme

Islam

Nei, vi trenger ikke å oppmuntre kristne, Jesus-troende nordmenn til ytterligere forsvar av islam. Kirken tar seg av det.

KrFs troverdighet

krf

Hvor verdslige har partiet egentlig tenkt å bli før partinavnet etter hvert blir pinlig feilaktig?

Radiomisjon i Sentral-Asia

i fokus

Med istykkerrevne notater i kofferten dro hun tilbake til hjemlandet sitt. Men det var ikke frustrasjon som hadde fått den unge kvinnen til å rive notatene sine i små biter.

Det er et problem!

vielse

For mange i KrF, oss selv inkludert, er Geir Bekkevolds tillit som familiepolitisk talsmann sterkt svekket.

Bak fasaden i Per Sandbergs ferieparadis

iran

Medan Per Sandberg var i Iran, vart fire kristne i landet taua inn av politiet for å sona lange fengselsstraffer. Iran er ikkje berre er eit ferieparadis.

Frivillighet redder liv

Samfunn

Forenkling av regler og tilskudd hjelper på, men hadde ikke vært verdt noe om det ikke var for nettopp alle de frivillige selv.

Overstyrer apostelen Paulus Jesu budskap?

paulus

I en kronikk på NRK Ytring (1.8.2018) kalt «Bibelen inneholder mye grums» omtaler forfatteren Tom Egeland forholdet mellom Jesus og apostelen Paulus. Undertegnede vil komme med noen synspunkt på kronikken.

Strider mot ekteskapsbudet

synspunkt

Det er ikke greit av stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF). Om disse tier, vil steinene rope!

Enkelt å bytte til yrkesfag!

yrkesfag

Å gjøre det enklere å gå fra studiespesialisering til yrkesfag er enda et viktig tiltak som bidrar til å løfte yrkesfagene, og sørge for at vi får utdannet de fagarbeiderne vi trenger for fremtiden.

Hareide og KrFs endrede ekteskapssyn

debatt

Endringen i KrFs ekteskapsforståelse er et viktig ledd i den liberaliseringsstrategien som Knut Arild Hareide og andre i partiledelsen har ønsket.

Utenriksministerens besøk i Israel

israel

Den norske utenriksministeren Ine Marie Eriksen Søreide sitt siste besøk hos Israels statsminister Benjamin Netanyahu ble en flau affære.

Kjernen i Sandberg-saken

sanbergs iran-besøk

Når man så tar med i betraktningen at det handler om et ugift par som reiste – som par – i et Iran der pisking av kvinner som har oppført seg usømmelig er en del av justisen, begynner det å bli oppsiktsvekkende.

Gudstro og menneskets fornuft

synspunkt

Fornuften kan altså ikke begrunne gudstroen - en Gud som ikke overgår fornuften, bør ingen tro på. Men fornuften er heller ikke irrelevant - gudstro er ikke irrasjonalisme.

Skru på FM-nettet igjen!

radio

Det var et feilgrep å slukke det nasjonale FM-nettet før DAB var godt nok utbygd og nok mennesker ønsket å bruke det.

Solvik-Olsen: veienes redningsmann?

samferdsel

Fylkeskommunene sitter igjen med valget om å kutte bevilgningene til skole, kollektivtrafikk, tannhelse og andre oppgaver, eller satse på veivedlikehold.

Mange trær – lite frukt

Kristenliv

«Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort», sier evangeliet. Dette bibelordet fører oss rett inn i dagens situasjon i Norge.

«Tro» - hva er det?

tro

Det er Gud som må gi oss troen (Ef 2,8). For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Nei til liberal narkotikapolitikk

politikk

Resultatet av bagatelliseringen og de enkle løsningene som brer seg i ungdomspartiene er en økt aksept for narkotikabruk og mer narkotika i nabolagene våre.

Moderne slaveri må settes på dagsorden

synspunkt

Det er estimert at opptil 40 millioner mennesker lever som slaver. Det er en tankevekker at mennesker lever under slike forhold selv i vårt land der vi har økonomisk kapasitet til å ta vare på alle.

Dette kan vi nok vente oss mer av

Kommentar

Jeg tror heller ikke vi skal være redde for innlegg av den typen som Tom Egeland presenterte denne uken.

Ungdommen legger rus-press på KrF

RUS

Landsstyret i KrFU er innstilt på å nedkriminalisere narkotikabruk. Leder av KrFU, Martine Tønnessen, mener innstillingen ikke vil endre på KrFUs politikk, dersom den går gjennom.

Ungdommene har skjønt hva Norge trenger

yrkesfag

Det er mye vi ikke vet om fremtiden, men vi vet at Norge trenger flere dyktige fagarbeidere i årene fremover. For første gang på mange år velger like mange ungdommer ykresfag som studiespesialisering. Det er bra for Norge.

Sommerkonferanse med tydelig fokus

synspunkt

Kanskje stevnet i Sarons Dal kan bli et eksempel på hvordan vi kan og bør samarbeide i byer og bygder over hele landet for å fokusere på Jesus og evangeliet og bringe Guds rike til vårt land.