Tar selvkritikk på intervju av eks-muslimer

Asyl

Myndighetene lager nye regler for de viktige samtalene med konvertitter som søker opphold i Norge. – Vi har fått kritikk. Da er det viktig å lytte, sier seniorrådgiver Linn Krane i UDI.

Genial apostel?

andakt

«Jeg skal bøye meg for ham fordi han har guddommelig myndighet. Den guddommelige myndigheten er det kvalitativt avgjørende.»

Overstyrer apostelen Paulus Jesu budskap?

paulus

I en kronikk på NRK Ytring (1.8.2018) kalt «Bibelen inneholder mye grums» omtaler forfatteren Tom Egeland forholdet mellom Jesus og apostelen Paulus. Undertegnede vil komme med noen synspunkt på kronikken.

«Prøv meg»

andakt

«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei. Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei!», Salme 139.

«Tro» - hva er det?

tro

Det er Gud som må gi oss troen (Ef 2,8). For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Muslimer blir kristne ved Livets Ord

Livets Ord

70 prosent av dem som blir døpt i Livets Ord i Uppsala er tidligere muslimer. Nesten hver uke blir noen kristne, forteller rektor.

Guds tilgivende hjerteslag

prekenhåndboka

Både uendelig nådig syndsettergivelse og dom over den som ikke vil tilgi, skal prege Guds rike.

Den falske profet

endetiden

Eg er ikkje ein som trur at Jesus kan koma i dag for å henta si brud, men han kan koma for å henta meg eller deg.

Skapt i Guds bilde

andakt

«Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» 1. Pet.5,7.

– Et bilde sier mer enn tusen ord

bildeserie

Her lærer deltagerne å male, trylle, lage ballongfigurer og forkynne om Jesus så enkelt, kreativt og appellerende som mulig.

Dette kan vi nok vente oss mer av

Kommentar

Jeg tror heller ikke vi skal være redde for innlegg av den typen som Tom Egeland presenterte denne uken.

Navnet Jesus forblir

andakt

Navn kommer og går. Men navnet Jesus forblir, selve troens trygge grunn og forankring for oss alle! 

Hjelp til daglig bønneliv

Bokanmeldelse

Det er å håpe at mange vil la denne boken bli til inspirasjon, slik at bønn kan få skape liv og nye perspektiver inn i kristenlivet.

Heksejakt mot Trump

Donald Trump

Fra et kristent ståsted er det mange ting jeg liker ved Trump, kanskje aller mest hans mot til å utfordre det politiske korrekte.

Født sånn eller blitt sånn?

synspunkt

Å være entusiastisk er ikke en ungdomsgreie. Det er heller ikke en greie for spesielle kirker eller kulturer. Å være entusiastisk er en Jesusgreie!

Kroppsfokus på Olavsfestdagene

Festival

– I en sekulær verden har det blitt mindre hellighet, og det har ledet til at flere dyrker seg selv og kroppen i stedet, sier lege og forfatter Kari Løvendahl Mogstad.

Hva i all verden er sjelesorg?

Sjelesorg

Det store antall mennesker som i dag søker varierte former for tros-og livshjelp, glemmer ofte sjelesorgens muligheter.

Ateistisk utgangspunkt for vitenskapen

vitenskap

Det ser ut til at ateister i våre dager har fått allmenn aksept for at det ateistiske utgangspunkt er det eneste gyldige innenfor vitenskapelig arbeid.

Har kyrkja eitt eller to våpen?

Kirken

Det er når mennesket, eller samfunnet, forherdar seg at lidinga oppstår. Dette har vi rundt oss alle stader til alle tider.

Sjøfolk nås med evangeliet

Den indre sjømannsmisjon

Selv om mange av sjømennene kommer på grunn av velferdstilbudet, får mange med seg et kristent budskap.

Om Gud og forskning

Guds eksistens

Forøvrig er jeg enig med ham i at alle parter i en diskusjon må være villig til å vurdere sine egne forutsetninger.

Kompetanse om asylpolitikk?

synspunkt

Kirken skal ikke drive partipolitikk, men tydeliggjøre på et overordnet nivå hva som er kristen etikk, tilbeste for oss alle. Så er det opp til politikerne å utforme konkrete politiske løsninger.

Facebook fjernet Jesus-bilde

Facebook

Moderatorer fjernet flere kjente malerier av Peter Paul Rubens grunnet nakenhet. Deriblant et korsfestelsesmotiv.

Et annet evangelium

i fokus

Den kristne forkynnelse må kontinuerlig arbeide med aktualisering inn mot dagens virkelighet, men må ikke drive bort fra selve evangeliet.

Kvar er heltane?

I fokus

Olsok-feiring står for døra, men kva er der å feire? Vår åndelege tradisjon her til lands har svikta. Den store skya av vitne (Hebr 12) som vi treng for å få rett fokus, har fordunsta. Vi manglar heltar.

Drømte om å være misjonærbarn

Mitt kall

Som barn hadde Synnøve Aandstad Baghirova (36) kart over landene som Santalmisjonen jobbet i over sengen sin.

Bønn for syke i gudstjenesten

Lederartikkel

Når kristne menigheter vil legge til rette for mer systematisk praksis med bønn for syke er det også nødvendig at man i forkynnelse og annen kommunikasjon formidler rammene for slik forbønn.

Gud er historiens Gud

I fokus

Historien etter syndefallet er preget av død, forbannelse, synd og skam – men midt i dommen har Herren gitt oss sitt løfte om forløsning og syndenes forlatelse i Kristus Jesus.

950 år med menneskefiske

Jubileum

Forholdet mellom kirke og bedehus har i lange ­perioder vært gjensidig berikende og harmonisk, men også konfliktfylt – slik det for tiden delvis er. Men i dag er det viktig for meg å si en takk til bedehuset i Bjørgvin og alt hva dette huset har betydd for Guds rike.

Den beste politikk?

Guds lover

Å ta til orde for disse lovene i Stortinget, vedta dem og styre etter dem, er kristen politikk.

– Jesus er turlederen vår

friluftsfestival

«Tru på tur» er temaet når Normisjon og KRIK går saman om å lage friluftsfestival for familien.

Hva vil Gud med det onde?

debatt

Han vil ikke stå passiv å se på at verdens millioner går ubekymret og uten stans imot fortapelsen.

For sårbar til å gå i menigheten

menighetsliv

Menighetsliv: Må man forlate menigheten når livet går i stykker? For mange er det regelen, heller enn unntaket.

Kron Ham over hele landet

debatt

Noen ganger lurer jeg på om Gud bare kan betro oss en innhøstning vi er i stand til å håndtere. Hvordan kan vi i så fall forøke vår kapasitet for vekkelse?

Innsiktsfullt om gudløsheten

bokanmeldelse

Mine forventninger til boka ble i stor grad innfridd. Hellemo trer fram som en klok og reklektert mann i møte med vår verdens beskaffenhet og gudløshet.

Røst

andakt

Oppe i den hellige kisten til Israelsfolket lå det to steintavler, hvor Gud hadde skrevet sin lov, de ti budene, «vitnesbyrdet», om Guds hellighet, og folkets synd.

Naturlig Menighetsutvikling

i fokus

I tillegg til at eksisterende menigheter må vitaliseres og fornyes, trengs det mange nye menigheter der folket i dag bor. Men de nye menigheter må ha fokus på å vinne nye mennesker for Jesus.

Samler fimmarkinger og søringer til stevne

FELLESSKAP

Finnmark Indremisjon inviterer til sommerstevne. – Her skjer det lite på sommeren, og da er dette fint å få med seg, sier kretslederen.

Takk til alle sommerens frivillige!

lederartikkel

Det er tid for sommerstevner, leirer og festivaler. De neste ukene kommer det til å yre av liv, fra vekkelseskonferanse i Karasjok og til De frie evangeliske forsamlingers stevne i Lindesnes kommune.

Å forkynne til åndelig frigjøring

kronikk

Om poesien og formuleringene i disse sangene ikke er i pakt med nyere lovsangstradisjoner, har jeg ett ønske for alle som skal synge, lede allsang og forkynne Guds ord denne sommeren.

Gud stakk ikke av og gjemte seg

andakt

«Faderen elsker Sønnen og har gitt alt i hans hånd. Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet.»

Hvile

andakt

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!

Helbredelse ved bønn og vitenskapelig forskning

synspunkt

Den senere tids debatt om helbredelse aktualiserer også spørsmålet: Er helbredelse ved bønn en realitet? I hvilken grad kan det dokumenteres at det skjer helbredelser på grunn av bønn til Gud i Jesu navn?

Den teologiske kampen om sosialetikken

synspunkt

Vi hadde makten, men i vår iver og rettroenhet, blandet med vår syndige og ærgjerrige natur, har vi sett bort fra det andre budet, som er like stort, og misbrukt vårt mandat.

Helbreder Gud syke?

frispark

Så fint det hadde vært om alt dette hadde skjedd i samme kirke. At man både ba for syke og hjalp på andre områder samtidig.

Feiret sankthans med bønn for byen

bergen

– Å se at folk våkner og står og priser Gud, både på scenen og rundt på plassen, er helt fantastisk, sier en av initiativtakerne bak Kron Ham, som ble arrangert i Bergen denne helgen.

– Vi er et traumatisert folk

dagen i syria

Som student i Homs ble «Maya» fanget i kryssild. Nå hjelper hun andre med krigstraumer.

Ja, be for syke!

debatt

Vi i Oase mener at det blir galt når forbønnshandlinger kobles til godtgjøring.

Derfor drev forkynneren med selvskading

psykisk helse

– Jeg trodde ikke lenger at det fantes noen Gud, sier den kristne predikanten. Nå går han i t-skjorte for å vise frem arrene fra fortiden.

Ønsker vi sann vekkelse?

vekkelse

Vi kan ignorere Gud hele uka, men på søndagen kommer vi på møte og forventer at Gud skal hjelpe oss.

Usunt pengefokus, men ingen bedrager

Lederartikkel

Man kan ikke bygge forretningsdrift rundt en nådegave på den samme måten som man lager andre typer business.

En populær Jesus-sang

lovsang

I «Gi meg Jesus» bretter David André Østby i enkle og tydelige ordelag hvem Jesus er, hvilken makt han har og at han alene skal tilbes.

Troens Menn i Japan

I fokus

Bør vi da konkludere med at det er en umulig oppgave å nå japanerne med evangeliet? Nei, selvsagt ikke.

Beholder «kristent» kommunevåpen

kristiansand

Ordfører i Sogndalen ønsket et nytt våpen for den nye sørlandskommunen. Men da fikk han klar beskjed fra innbyggerne: – Ikke tull.

Hva om det var min datter?

abort

Rett ut sagt sitter jeg igjen med en mistanke om at vårt raseri mot abort dypest sett ikke handler om kjærlighet til det ufødte liv, men om å rettferdiggjøre oss selv ovenfor Gud?

Daniels menn

i fokus

Likestillingskampen har ikkje gjort det enklare å vere ein god mann. Iveren for å gje kvinner respekt og aksept har medført ei generell feminisering.

Bare i Skriften

andakt

Men bare i Bibelen leste han at Ordet hadde blitt kjød! Gud var blitt menneske! Det fantes ikke noe annet sted.