Hvem er «no one»?

utenrikskommentar

Ubehagelige sannheter kan gjemmes bort bak store tall, navnløse mennesker og samlebegreper som «ekstrem fattigdom» og «det Globale Sør».

Finnes Jordan Petersons Gud?

Synspunkt

Begrunnes forestillingen om en hellig Gud i at han er en nyttig religiøs idé vi ikke bør endre på? Eller er det fordi han finnes på ordentlig?

Der Jordan Peterson fortjener kritikk

debatt

Det er ikke bare Petersons gudsbilde og læreforståelse som er tvilsom. Hans bibeltolkning er også på gyngende grunn.

Begeistret for Bibelen

lederartikkel

I en tid da mye flyter både i kulturen og teologien, er fast forankring i Bibelen det eneste som duger for den som vil bli bevart og vokse som kristen.

KrF ved et veiskille

KrF

Vi vil gjerne spørre: Mener KrFs stortingsgruppe, bortsett fra Grøvan, at KrF bør gå inn for to likestilte syn på ekteskapet slik som i Dnk?

Når sorgen blir vendt til glede

lovsang

I stedet for å sette ord på lidelsen tar denne teksten opp håpet som ligger i at vonde omstendigheter en dag skal bli endret.

Historia om KrF og ekteskapet

debatt

Dei som trur at nokon andre kan erstatta KrF, er eg redd ein dag kan vakna til ein trist dag.

Ambassadør for verdens mest solgte bok

bibelmisjon

– Min visjon er at Bibelen skal 
nå alle mennesker, sier Bernt Greger Olsen. 
Selv har han bidratt i over 80 land.

Fokus, fokus, fokus!

debatt

Under bibelcampen vår i Lyngdal hadde vi ei flott markering av at det er gått 70 år sidan Israel vart gjenfødd som nasjon. Så er spørsmålet kor stor plass dette skal ha i vårt arbeid?

Rekordår for Bibelskolen i Grimstad

elevboom

Bibelskolen i Grimstad har 
leid to leiligheter og gjort personalbolig 
om til internat for å få plass til årets kull.

Følg ikke falske guder

debatt

Det vanskelige valget i dag er ikke å følge hjertet eller flokken. Det vanskelige er å følge hjernen.

Nå blir han «bestefar» i IMI-kirken

stavanger

– I en familie er det ingen som slutter, man får bare en ny funksjon, sier Martin Cave, som gir seg som hovedpastor i IMI-kirken etter 39 år.

Gjenoppdaget mystisk bibelsk blåfarge

forsvunnet

På bibelsk tid spilte en himmelblå farge en sentral rolle i jødenes religiøse liv. Men så forsvant den i nesten 1.500 år.

Nakenbilder og Bibelen

debatt

Er evangeliet gode nyheter for hun som har delt nakenbilde av seg selv? Eller for dem som har spredt dem videre? Hvilken relevans har Bibelen for deres situasjon?

Tilbake til røttene, KrF!

KrF

KrF må finne tilbake til sin egenart og sine røtter, og vinne tilbake sine kjernevelgere.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Jesus i klasserommet

kommentar

Jeg har enda ikke fylt 40 år. Likevel opplevde jeg ting på barneskolen som i dag virker til å høre hjemme i en fjern fortid.

Kunsten å være i et ekteskap

ekteskap

Da de giftet seg visste Edgeir og Målfrid at ekteskapet skulle vare livet ut. Men de hadde ikke så mange tanker om hvordan.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

Guds kraft til frelse

korset

Korset er så sentralt at en boktittel lyder slik: Korset – Universets sentrum. Her avgjøres hvor hver person skal tilbringe evigheten.

Om å utbre Guds rike

misjon

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) ønsker å trekke misjonsfellesskap og enkeltmedlemmer med i en prosess som skal ende opp i et strategidokument for perioden 2021–30.

Livets store mysterium

skapelse

Er det vitenskapelig problematisk at det ikke utgjør noen prinsipiell forskjell om Gud inngår i ulike verdensanskuelsers forutsetning eller ikke?

Noe å dø på

LEDERARTIKKEL

Evangeliet om Jesus Kristus er ikke bare en livshjelp, men i høyeste grad en dødshjelp.

– Guds kall ble for sterkt

VITNESBYRD

Amalie Olsen (18) var ikke kristen da hun kom til en kristen videregående skole høsten 2016. Men en sms førte til at livet ble forandret.

«Tro» - hva er det?

tro

Det er Gud som må gi oss troen (Ef 2,8). For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Muslimer blir kristne ved Livets Ord

Livets Ord

70 prosent av dem som blir døpt i Livets Ord i Uppsala er tidligere muslimer. Nesten hver uke blir noen kristne, forteller rektor.

Guds tilgivende hjerteslag

prekenhåndboka

Både uendelig nådig syndsettergivelse og dom over den som ikke vil tilgi, skal prege Guds rike.

Den falske profet

endetiden

Eg er ikkje ein som trur at Jesus kan koma i dag for å henta si brud, men han kan koma for å henta meg eller deg.

Dette kan vi nok vente oss mer av

Kommentar

Jeg tror heller ikke vi skal være redde for innlegg av den typen som Tom Egeland presenterte denne uken.

Plass til alle dyrene i Noahs ark?

skapelse

Fortellingen om syndfloden i 1. Mosebok, kap 6 er viktig fordi den lærer oss flere ting om Guds handling med menneskene når de forkaster Guds bud.

Hjelp til daglig bønneliv

Bokanmeldelse

Det er å håpe at mange vil la denne boken bli til inspirasjon, slik at bønn kan få skape liv og nye perspektiver inn i kristenlivet.

Heksejakt mot Trump

Donald Trump

Fra et kristent ståsted er det mange ting jeg liker ved Trump, kanskje aller mest hans mot til å utfordre det politiske korrekte.

Født sånn eller blitt sånn?

synspunkt

Å være entusiastisk er ikke en ungdomsgreie. Det er heller ikke en greie for spesielle kirker eller kulturer. Å være entusiastisk er en Jesusgreie!

Hva i all verden er sjelesorg?

Sjelesorg

Det store antall mennesker som i dag søker varierte former for tros-og livshjelp, glemmer ofte sjelesorgens muligheter.

Ateistisk utgangspunkt for vitenskapen

vitenskap

Det ser ut til at ateister i våre dager har fått allmenn aksept for at det ateistiske utgangspunkt er det eneste gyldige innenfor vitenskapelig arbeid.

Hadde ikke lyktes uten dysleksi

menighet

Mike Breen (60) har etablert over 1000 kirker i Europa og formulert en av de mest populære modellene for disippelgjøring.

Åndens vitnesbyrd

I fokus

Det Ånden har sett og hørt er nedfelt i Bibelen. Her åpner Gud sitt hjerte for oss, for at vi skal tro på det som er stadfestet i Gud.

Om Gud og forskning

Guds eksistens

Forøvrig er jeg enig med ham i at alle parter i en diskusjon må være villig til å vurdere sine egne forutsetninger.

Kompetanse om asylpolitikk?

synspunkt

Kirken skal ikke drive partipolitikk, men tydeliggjøre på et overordnet nivå hva som er kristen etikk, tilbeste for oss alle. Så er det opp til politikerne å utforme konkrete politiske løsninger.

Evolusjon og gamle tryllekunster

vitenskap

«Tryllekunstene» som kreasjonister bruker: bortforklaringer av hele evolusjonsprosessen, er enkle leketøy for de som vil latterliggjøre gudstroen.

Et annet evangelium

i fokus

Den kristne forkynnelse må kontinuerlig arbeide med aktualisering inn mot dagens virkelighet, men må ikke drive bort fra selve evangeliet.

Kvar er heltane?

I fokus

Olsok-feiring står for døra, men kva er der å feire? Vår åndelege tradisjon her til lands har svikta. Den store skya av vitne (Hebr 12) som vi treng for å få rett fokus, har fordunsta. Vi manglar heltar.

Bønn for syke i gudstjenesten

Lederartikkel

Når kristne menigheter vil legge til rette for mer systematisk praksis med bønn for syke er det også nødvendig at man i forkynnelse og annen kommunikasjon formidler rammene for slik forbønn.

Gud er historiens Gud

I fokus

Historien etter syndefallet er preget av død, forbannelse, synd og skam – men midt i dommen har Herren gitt oss sitt løfte om forløsning og syndenes forlatelse i Kristus Jesus.

Dagen i hundre

lederartikkel

En kristen dagsavis har et viktig oppdrag inn i den løpende samfunnsdebatten.

Svar til Jon Kvalbein

debatt

Hvis noen tenker at uttrykket «forutsette Guds eksistens» er entydig og klart, så er det bare fordi det er tolkninger og debatter de ikke er klar over.

Klistrer opp Guds ord i byen

bergen

– Jeg håper at plakatene kan være lyspunkt når folk er på vei til skole eller jobb.

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Strømmer av nåde fra Wales

bønn

Over 20.000 kristne fra hele verden besøker dette stedet 
årlig. Hva er det med luften i 
Wales?

950 år med menneskefiske

Jubileum

Forholdet mellom kirke og bedehus har i lange ­perioder vært gjensidig berikende og harmonisk, men også konfliktfylt – slik det for tiden delvis er. Men i dag er det viktig for meg å si en takk til bedehuset i Bjørgvin og alt hva dette huset har betydd for Guds rike.

Når NLM leier lokaler

generalforsamling

Det avgjørende for NLM når vi leier lokaler til vår generalforsamling er ikke hvem eierne er eller hva de står for. Isteden foretar vi en ren forretningsmessig vurdering.

Den beste politikk?

Guds lover

Å ta til orde for disse lovene i Stortinget, vedta dem og styre etter dem, er kristen politikk.

Drømmer om nye Normisjon

generalforsamling

Med rapporter om over 46.000 nye kristne ønsker generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland tirsdag velkommen til generalforsamling.

Vil du bli snill – læs ka du vil

synspunkt

Overskriften er hentet fra en enkel sang mine sønner lærte i barnehagen. Selv om innholdet i strofen absolutt ikke kan ses på som god veiledning i seg selv, er intensjonen god: at barna skal bli glad i å lese.

Det må være lov å være uenig

lederartikkel

Hvordan skal menighetene makte å være et sted der både saklig uenighet og sårbar tvil kan få rom?

Den norske kirke og homoseksuelt samliv

debatt

I det siste har Dagen hatt flere innlegg om Den norske kirkes (Dnks) syn på enkjønnet «ekteskap» og LHBT-ideologiens innpass i Dnk.

«Be, gi og reis»

misjon

Det er utfordringene Åshild Sørhus, som har jobbet blant unådde i Mongolia i en årrekke, gav misjonsfolket på generalforsamlingen til Norges største misjonsorganisasjon.