Bibelimperialisme?!

debatt

Det er ikke hver dag man blir beskyldt for å være «bibelimperialist», og til og med av en teologisk professor. Men det skjedde nylig i en avis i Danmark.

Et ubehagelig evangelium

Lederartikkel

Det er ikke vår oppgave som kristne mennesker, og i særdeleshet ikke som prester, å gi inntrykk av at fortapelsens mulighet ikke finnes.

Kranglet seg til sin første bibel

ny generalsekretær

For at Paul Erik Wirgenes (58) skulle få sin første bibel som 11-åring, krevde foreldrene at han leste gjennom Hjemmenes bibel i seks bind.

En kontinuerlig utfordring for vårt intellekt

debatt

Mange har undret seg over at ett enkelt resultat fra en ny og lite uttestet dateringsmetode i 1988 skulle kunne overprøve 120 års forskning med den til enhver tids mest avanserte apparatur, anslått til sammen å være cirka 300.000 timer, på vitenskapshistoriens suverent mest undersøkte objekt, Likkledet.

En bursdag verd å minnes

lederartikkel

På denne datoen er det 120 år siden C. S. Lewis ble født i Belfast.

Trosbekjennelsen på bedehuset?

debatt

Gjentagelse av sentrale trosledd er det godt og riktig å få være med på for både for barn, unge og eldre. Det avhenger ikke av om forsamlingen er stor eller liten, om det er mange eller få til stede.

Linda innredet bønnerom på loftet

bønn

– Det er lett å snakke om ting vi skulle bedt for. Det er ikke det samme som å faktisk be, sier Linda Askeland.

Ikke lenger skjult

bokanmeldelse

Noe av det som for alvor vakte min interesse for de gammeltestamentlige apokryfene, var erkjennelsen av at flere nytestamentlige tekster ser ut til å inneholde referanser til dem.

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Bokanmeldelse: «Forfriskende, men ujevnt»

Bokanmeldelse

Alt i alt vil jeg berømme Elsbeth og Sten Sørensen for det omfattende arbeidet de har gjort. Jeg tror de har banet vei for lignende framstøt, og blir ikke overrasket om i neste i rekken i Bibelselskapet.

– Kan vi få bibel likevel?

Bibelaksjon

Bibelaksjonen i Østfold er over, men fortsatt ringer folk som gjerne vil ha en utgave. Noen tar kontakt og angrer på at de ikke tok imot Skriften da den ble tilbudt på døren.

Sex – tabuemne i kirken?

Menighetsdoktoren

– Vi vil oppfordre pastorer og ungdomsledere å ta dette temaet på alvor, skriver Menighetsdoktorene.

Barn og unge forfølges for troen på Jesus

trosfrihet

Noen av barna får først høre om sine foreldres og besteforeldres tro etter at de har flyktet fra Nord-Korea. Barn forteller at foreldrene har lest svært stille fra en hemmelig bok som barna aldri fikk se i.

Rettferdighet

I fokus

I dag har jeg stadig kastet et blikk på omslaget på Bibelen som ligger på skrivebordet mitt.

Finner skjulte fortellinger om tro

tro på radio

Kjetil Lillesæter hadde fordommer mot kjendiser, men det var før han begynte å snakke med dem om tro.

Slaveritekster som argument for full likestilling

debatt

I en kronikk i Dagen 8. november argumenterer 
Ketil Jensen for full likestilling mellom menn 
og kvinner i kristent arbeid ved å vise til hvordan kristne i dag forholder seg til slaveritekstene 
i Det nye testamente. Jeg ser gode grunner 
for å problematisere denne argumentasjonen.

Kraften i å synge sammen

Lederartikkel

Kristne bør snakke mer om hva som er skjedd med forsamlingssangen.

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Tro på Bibelen

andakt

Bibelen er ikke bare en bok. Den er Guds Ord.

En smal, god vei

frispark

Spørsmålet jeg stiller meg er hva som vil skje fremover? Jeg aner to strategier som jeg ikke tror er de beste og en god, smal vei i mellom.

Å vite hva vi tror

lederartikkel

Kjennskap til Gud henger sammen med kunnskap om Gud.

Fortapelse i Bibelen

bibelen

Det er åpenbart at vi ikke har noe klart blide av livet etter døden. Men noe er felles for alle tre bilder som Jesus gir oss.

Menns og kvinners tjeneste i NLM

kronikk

Bibelen revolusjonerte ikke etablerte ordninger og roller i første omgang, men signaliserer en friere holdning og høyere status overfor kvinner enn det som var vanlig i samtidskulturen.

Israel og norske menigheter

israelkommentar

Personlig er det for meg en bønn om at kirkens relasjon til jødene endres i våre dager.

Han lærte seg å lese 
Bibelen som voksen

bibelbegeistring

– Å lese Bibelen har blitt veldig nyttig og anvendbart. Nå vet jeg mer intuitivt vet jeg hva Gud ville gjort i min situasjon, sier bibelskolelærer.

Visdomens kjelder

frispark

Visdomsbøkene ber i seg noko djupt menneskeleg felles og gir oss eit område av tankar og visdom å ferdast i saman med alle slags menneske, med og utan kristen tru.

Ein forvirrande kristen merkelapp

analyse

Kvar fjerde amerikanar kallar seg evangelikal kristen, men både politiske og teologiske utviklingstrekk gjer det vanskelegare å definere kva dei har felles.

Hvem er «no one»?

utenrikskommentar

Ubehagelige sannheter kan gjemmes bort bak store tall, navnløse mennesker og samlebegreper som «ekstrem fattigdom» og «det Globale Sør».

Finnes Jordan Petersons Gud?

Synspunkt

Begrunnes forestillingen om en hellig Gud i at han er en nyttig religiøs idé vi ikke bør endre på? Eller er det fordi han finnes på ordentlig?

La oss lære av jødene

I fokus

La oss lære av antikkens jøder! Bruk Bibelen! Gi den videre til neste generasjon! Arbeid utrettelig for bibelglede!

Det nyttar ikkje

I fokus

Oppgitt, vonlaust kjem utsegna. Det nyttar ikkje å ha møter her. Folk kjem ikkje. Då kjem spørsmålet. Kjem der ingen? Du som seier så, kom du?

Kampen om kjønnet

kjønn

Det er et stort press på små barn i dag. Fra tidlig alder er det en oppfatning om at man skal ta stilling til kjønn og kjønnsidentitet.

En tidsløs metode

I fokus

Er det mulig å nå vestlige sekulariserte mennesker med evangeliet?

I medienes eller i Guds bilde?

synspunkt

I forholdet til den kulturelle hovedstrømmen i mediene, kan vi som kristne ofte oppleve oss marginalisert. Ikke minst fordi kristen tro og etikk, tradisjonelt forstått, ofte står i motsetning til det som oppfattes som rimelig og politisk korrekt.

Mobiliserer konservative til kirkevalget

kirkevalget

Den nye konservative Bønnelista ønsker å sette opp valglister i alle bispedømmer med egne kandidater til kirkevalget i 2019.

Nei takk til Hareide

KrF

Hareide & Co er nå på kollisjonskurs med Jesu ekteskapsbud.

Et godt og velsignet sexliv

debatt

Det finnes altså en direkte forbindelse mellom seksuell tilfredsstillelse og ekteskap, og mellom seksuell tilfredsstillelse og å være en hengitt kristen.

Nazisoldat ble verdens mest kjente teolog

Norgesbesøk

Fortvilt og i engelsk krigsfangenskap stiftet sekulære Jürgen Moltmann kjennskap med kristen tro. Sytti år senere er han berømt for håpets teologi.

Der Jordan Peterson fortjener kritikk

debatt

Det er ikke bare Petersons gudsbilde og læreforståelse som er tvilsom. Hans bibeltolkning er også på gyngende grunn.

Begeistret for Bibelen

lederartikkel

I en tid da mye flyter både i kulturen og teologien, er fast forankring i Bibelen det eneste som duger for den som vil bli bevart og vokse som kristen.

KrF ved et veiskille

KrF

Vi vil gjerne spørre: Mener KrFs stortingsgruppe, bortsett fra Grøvan, at KrF bør gå inn for to likestilte syn på ekteskapet slik som i Dnk?

Når sorgen blir vendt til glede

lovsang

I stedet for å sette ord på lidelsen tar denne teksten opp håpet som ligger i at vonde omstendigheter en dag skal bli endret.

Historia om KrF og ekteskapet

debatt

Dei som trur at nokon andre kan erstatta KrF, er eg redd ein dag kan vakna til ein trist dag.

Ambassadør for verdens mest solgte bok

bibelmisjon

– Min visjon er at Bibelen skal 
nå alle mennesker, sier Bernt Greger Olsen. 
Selv har han bidratt i over 80 land.

Fokus, fokus, fokus!

debatt

Under bibelcampen vår i Lyngdal hadde vi ei flott markering av at det er gått 70 år sidan Israel vart gjenfødd som nasjon. Så er spørsmålet kor stor plass dette skal ha i vårt arbeid?

Rekordår for Bibelskolen i Grimstad

elevboom

Bibelskolen i Grimstad har 
leid to leiligheter og gjort personalbolig 
om til internat for å få plass til årets kull.

Følg ikke falske guder

debatt

Det vanskelige valget i dag er ikke å følge hjertet eller flokken. Det vanskelige er å følge hjernen.

Nå blir han «bestefar» i IMI-kirken

stavanger

– I en familie er det ingen som slutter, man får bare en ny funksjon, sier Martin Cave, som gir seg som hovedpastor i IMI-kirken etter 39 år.

Gjenoppdaget mystisk bibelsk blåfarge

forsvunnet

På bibelsk tid spilte en himmelblå farge en sentral rolle i jødenes religiøse liv. Men så forsvant den i nesten 1.500 år.

Nakenbilder og Bibelen

debatt

Er evangeliet gode nyheter for hun som har delt nakenbilde av seg selv? Eller for dem som har spredt dem videre? Hvilken relevans har Bibelen for deres situasjon?

Tilbake til røttene, KrF!

KrF

KrF må finne tilbake til sin egenart og sine røtter, og vinne tilbake sine kjernevelgere.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Jesus i klasserommet

kommentar

Jeg har enda ikke fylt 40 år. Likevel opplevde jeg ting på barneskolen som i dag virker til å høre hjemme i en fjern fortid.

Kunsten å være i et ekteskap

ekteskap

Da de giftet seg visste Edgeir og Målfrid at ekteskapet skulle vare livet ut. Men de hadde ikke så mange tanker om hvordan.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.