SEND INN INNLEGG
Dagfinn Høybråten, generalsekretær 
Kirkens Nødhjelp
Berit Helgøy Kloster, misjonsaktivist
Ole Christian M. Kvarme, biskop emeritus
Andreas Nordli, leder 
Ungdom i Oppdrag
Knut Alfsvåg, professor ved VID vitenskapelige høgskole
Terje Dahle, leder i Kristent Nettverk
Steinar Harila, evangelist
Roger Vassnes, daglig leder Mercy Ships Norge
Bernt T. Oftestad, professor emeritus ved MF
Tore Emil Løvseth, His
Hans Fr. Grøvan, leder for Israels Venner
Johannes Morken, redaktør i Stefanusalliansen
Kristian Lande, europamobilisator 
i Normisjon og Tent