SEND INN INNLEGG
Steinar Bergstøl Andersen (Frp), leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder fylkeskommune
Dagen
Magne Supphellen, landsstyremedlem, KrF
Andreas Andersen, generalsekretær 
i Misjonsalliansen
Jon Kvalbein, Oslo
Erling Thu, forkynner i Kristent Nettverk
Victoria Bø, forfatter, ­kommunikasjons- og markeds­leder, ­Normisjon
Lemma Desta, Norges Kristne Råd
Berit Helgøy Kloster, misjonsaktivist
Hjalmar Bø, generalsekretær 
i Digni
Morten R. Asjer, prest i DELK