SEND INN INNLEGG
Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin
Fader Theodor Svane
Titus Tenga, konstituert ­generalsekretær 
i Strømmestiftelsen
Steinar Bergstøl Andersen (Frp), leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder fylkeskommune
Pål Vigmostad, landsstyreleder i Den Indre Sjømannsmisjon
Elisabeth 
Eriksen Levy, internasjonal ­direktør Caspari Center, ­Jerusalem
Dagen
Magne Supphellen, landsstyremedlem, KrF
Andreas Andersen, generalsekretær 
i Misjonsalliansen