SEND INN INNLEGG
Sofie Braut, kyrkjemøtedelegat
Olav H. Kydland m.fl
Harald 
Valen-Sendstad, teolog
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder av Kirkerådet
Johannes Morken, redaktør i Stefanusalliansen
Conrad Myrland, daglig leder Med Israel for fred (MIFF)
Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen
Therese Egebakken, student og medlem i Den norske kirke
Dagfinn Stærk, forfatter
Stig Magne Heitmann, seniorrådgiver i Åpne Dører