SEND INN INNLEGG
Hadle ­Rasmus Bjuland, innstilt som 1. nestleder i KrFU
Martine Tønnessen, leder i KrFU
Per Haakonsen, Ås
Knut Alfsvåg, professor VID/MHS og 
formann For Bibel 
og Bekjennelse (FBB)
Dagen