SEND INN INNLEGG
Ole Petter Erlandsen, faglig leder for Åpne Dører
Dagen
Simeon Ottosen, høgskolelektor ved 
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Johannes Morken, redaktør i Stefanusalliansen
Dagfinn Høybråten, generalsekretær i ­Kirkens Nødhjelp
Krisitian Lande, euorpamobilisator i Normisjon og Tent
Jon Romuld Håversen, Laget NKSS