SEND INN INNLEGG
Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister
Ragnar Andersen, pastor, ph.d.
Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
Karl Egil Johansen, professor emeritus ved Høgskulen på Vestlandet
Kjell Skartveit, 2. kandidat PDK Rogaland
Paul Odland, Nærbø
Oddvar Søvik, pensjonert pastor