SEND INN INNLEGG
Karl Erik Ellefsen, Styremedlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim, representant for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Espen Andreas Hasle, gruppeleder for KrF i Oslo bystyre og stortingskandidat for KrF fra Oslo
Jan Erik Sundby, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund
Roger Vassnes, leder Mercy Ships Norge
Tore Arnegard, lektor/diakon, Ål i Hallingdal
Hjalmar Bø, generalsekretær 
i Digni
Olaug Bollestad, nestleder i KrF
Elisabeth Eriksen Levy, internasjonal leder Caspari-senteret
Anne Lise Søvde Valle, leder Israelsmisjonens arbeid i Norge
Einar Tjelle, seksjonsleder for økumenikk og dialog, Kirkerådet
Victoria Bø, forfatter
Shoaib Mohammad Sultan, skribent og MDG-politiker
Bjarne Bjelland, Stavanger
Dagen
Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne råd
Torhild Bransdal, stortingsrepresentant for KrF
Johannes Morken, Stefanusalliansen
Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
Dag Øyvind Juliussen, daglig leder Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, norsk avdeling
Hans Fredrik Grøvan, utdanningspolitisk talsperson (KrF)