SEND INN INNLEGG
Dagfinn Høybråten, generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp
Olav Fykse Tveit, preses
Dag Øyvind Juliussen, daglig leder 
IKAJ Norge
Toril Karstad, lektor og forfatter
Maria Elizabeth Fongen, katolikk og mor
Johannes Morken, redaktør i Stefanusalliansen
Kristian Lande, Normisjon og Tent
Benedikte Erikcson, prest
Bjørn Are Davidsen, rådgiver i tankesmien Skaperkraft
Elisabeth E. Levy, Caspari Center
Kjetil Sigerseth, prosjektleder for Kirke 
på nye måter 
(Norges Kristne Råd)