SEND INN INNLEGG
David Parsons, visepresident, Internasjonale Kristne Ambassade 
i Jerusalem (ICEJ)
Dagen
Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant (KrF)
Åste Dokka, hovedredaktør for «Troshåndboka»
Johannes Kleppa, formann Misjon Sarepta
Ottar Mikael Myrseth, prest i Den nordisk-katolske kyrkja
Dagen
Jon Kvalbein, Oslo
Dagen
Knut Kåre Kirkholm, høgskolelektor og undervisningsleder ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Hilde Skaar Vollebæk, Stefanusalliansen
Per Bergene Holm, rektor på Bibelskolen på Fossnes
Kristian Lande, europamobilisator 
i Normisjon og Tent
Morten Dahle Stærk, generalsekretær 
Menneskeverd