SEND INN INNLEGG
Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør, Kirkerådet/Mellomkirkelig råd
Tore Storehaug, finanspolitisk talsperson 
for KrF
Morten Dahle Stærk, generalsekretær i Menneskeverd
Knut Kåre Kirkholm, høgskolelektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Andreas Andersen, generalsekretær i ­Misjonsalliansen
Olaf Engestøl, prest i Dalane DELK
Torkild Masvie, biskop i Den Lutherske 
Kirke i Norge
Kristoffer Eknes, misjonsrådgiver 
return2sender og historiker