SEND INN INNLEGG
Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen
Hans Morten Haugen, leder av Sabeels venner i Norge
Jan Helge Aarseth, Internasjonalt 
Kristent Fellesskap (IKF)
Dagen
Eivind Bjørkgård Moe, fungerende leder Rosa kompetanse skole
Vegard F. Soltveit, Den Norske Israelsmisjon
Jon Steinar 
Kjøllesdal, leder Nasjonalt bønneråd
Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
Mikael Bruun, prest i Den norske kirke
Johannes Morken, redaktør i Stefanusalliansen
Atle Sommerfeldt, biskop i Borg
Vetle Jarandsen
Dagen
Hans Fredrik Grøvan, leder av Israels Venner
Roger Skaug, pastor i Salemkirken, 
Lørenskog
Per-Arne Lillebø og John Almendingen
Andreas Hegertun, pastor i Filadelfiakirken
Dan Odfjell, samfunnsdebattant
Maria Elizabeth Fongen, mor og kalotikk
Dagen
Svein Granerud, seniorrådgiver i Normisjon
Sten Sørensen, pastor og forfatter
Roald Zeiffert, stipendiat, Høyskolen for Ledelse og Teologi
Dagen
Andreas Andersen
Egil Morland, professor ved NLA
Steinar Reiten, stortingsrepresentant KrF
Jon Kvalbein, Oslo
Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen
Dag Øyvind Juliussen, direktør ICEJ Norge
Kjell Ingolf Ropstad, partileder KrF
Rolf Kjøde, høgskolelektor NLA Høgskolen
Sandra Bischler, seksjonsleder i NMS
Lisa Winther, seniorrådgiver i Stefanusalliansen (bildet) og Johannes Morken, redaktør i Stefanusalliansen
Conrad Myrland, daglig leder Med Israel for fred (MIFF)
Berit Helgøy Kloster, misjonsaktivist
Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør i Vårt Land
Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd
Dagen
Elisabeth Eriksen Levy
Andreas Nordli, Ungdom
 i Oppdrag
Jon Kvalbein, Oslo