Kjende seg kalla til å lage skule for kunstnarar

Ålesund

Saman med gode vener var Ragnhild og Jan med å starte Kreativ DTS for første gang i 1998. Nylig kunne ho samle over hundre tidlegare og nye studentar til feiring av 20 års jubileum.

En tidsløs metode

I fokus

Er det mulig å nå vestlige sekulariserte mennesker med evangeliet?

Guds tilgivende hjerteslag

prekenhåndboka

Både uendelig nådig syndsettergivelse og dom over den som ikke vil tilgi, skal prege Guds rike.

Den falske profet

endetiden

Eg er ikkje ein som trur at Jesus kan koma i dag for å henta si brud, men han kan koma for å henta meg eller deg.

Hjelper flyktninger i Zambia

Zambia

I flere år bad Sveinung Henden to enkle bønner til Gud: «Vis meg nød» og «gi oss en familie som trenger hjelp».

Dette kan vi nok vente oss mer av

Kommentar

Jeg tror heller ikke vi skal være redde for innlegg av den typen som Tom Egeland presenterte denne uken.

Født sånn eller blitt sånn?

synspunkt

Å være entusiastisk er ikke en ungdomsgreie. Det er heller ikke en greie for spesielle kirker eller kulturer. Å være entusiastisk er en Jesusgreie!

Hva i all verden er sjelesorg?

Sjelesorg

Det store antall mennesker som i dag søker varierte former for tros-og livshjelp, glemmer ofte sjelesorgens muligheter.

Ateistisk utgangspunkt for vitenskapen

vitenskap

Det ser ut til at ateister i våre dager har fått allmenn aksept for at det ateistiske utgangspunkt er det eneste gyldige innenfor vitenskapelig arbeid.

Hadde ikke lyktes uten dysleksi

menighet

Mike Breen (60) har etablert over 1000 kirker i Europa og formulert en av de mest populære modellene for disippelgjøring.

Har kyrkja eitt eller to våpen?

Kirken

Det er når mennesket, eller samfunnet, forherdar seg at lidinga oppstår. Dette har vi rundt oss alle stader til alle tider.

Hans (15) er festivalrytter

Sommer

Hans Vilhelm Viksøy (15) viser stolt frem de syv båndene som er festet rundt det høyre håndleddet hans.

På terskelen

I fokus

Er det tillatt å ri kjepphester i I Fokus-spalten i Dagen? Jeg har én slik hest som jeg har luftet et par ganger det siste.

Om Gud og forskning

Guds eksistens

Forøvrig er jeg enig med ham i at alle parter i en diskusjon må være villig til å vurdere sine egne forutsetninger.

Kvar er heltane?

I fokus

Olsok-feiring står for døra, men kva er der å feire? Vår åndelege tradisjon her til lands har svikta. Den store skya av vitne (Hebr 12) som vi treng for å få rett fokus, har fordunsta. Vi manglar heltar.

Bønn for syke i gudstjenesten

Lederartikkel

Når kristne menigheter vil legge til rette for mer systematisk praksis med bønn for syke er det også nødvendig at man i forkynnelse og annen kommunikasjon formidler rammene for slik forbønn.

Gud er historiens Gud

I fokus

Historien etter syndefallet er preget av død, forbannelse, synd og skam – men midt i dommen har Herren gitt oss sitt løfte om forløsning og syndenes forlatelse i Kristus Jesus.

Penger og Guds rike

lederartikkel

Vi lever for hverandre, og vi lever dypest sett for Gud. Derfor er det mest av alt et privilegium å få bruke våre evner og gaver i Guds rikes tjeneste.

Klistrer opp Guds ord i byen

bergen

– Jeg håper at plakatene kan være lyspunkt når folk er på vei til skole eller jobb.

Teologi og Guds eksistens

synspunkt

Sentrale dogmer i vår kristne tro lar seg ikke bekrefte eller avkrefte ved allmenne etterprøvbare metoder.

Propalestinsk agenda blant evangelikale

debatt

Mange kristne stiller seg solidarisk med den
palestinske sak og fordømmer israelerne for å
være okkupanter og motstandere av palestinernes
«rettmessige» politiske krav.

Strømmer av nåde fra Wales

bønn

Over 20.000 kristne fra hele verden besøker dette stedet 
årlig. Hva er det med luften i 
Wales?

950 år med menneskefiske

Jubileum

Forholdet mellom kirke og bedehus har i lange ­perioder vært gjensidig berikende og harmonisk, men også konfliktfylt – slik det for tiden delvis er. Men i dag er det viktig for meg å si en takk til bedehuset i Bjørgvin og alt hva dette huset har betydd for Guds rike.

Enorme underskudd i Normisjon

Normisjon

Dramatisk underskudd i konsernet Normisjon. Organisasjonen har de siste tre årene gått med til sammen 100 millioner kroner i underskudd.

Den beste politikk?

Guds lover

Å ta til orde for disse lovene i Stortinget, vedta dem og styre etter dem, er kristen politikk.

Derfor trenger Norge kristne høgskoler i 2018

debatt

Kristne høgskoler på sitt beste tar samfunnsansvar, gir mer etiske arbeidstakere og forener mennesker på en helt annen måte enn sekulære høgskoler kan.

Guttene i grotten

lederartikkel

Tolv gutter har vært innesperret i en grotte. Det finnes andre dramaer i Thailand som også involverer barn. Mange flere barn.

Duterte: Går av hvis noen beviser at Gud finnes

filippinene

Filippinenes president Rodrigo Duterte hisset på seg landets kristne da han nylig kalte Gud «dum». Nå vil han trekke seg hvis noen kan bevise at Gud eksisterer.

Hva vil Gud med det onde?

debatt

Han vil ikke stå passiv å se på at verdens millioner går ubekymret og uten stans imot fortapelsen.

Kron Ham over hele landet

debatt

Noen ganger lurer jeg på om Gud bare kan betro oss en innhøstning vi er i stand til å håndtere. Hvordan kan vi i så fall forøke vår kapasitet for vekkelse?

Helbredelse ved bønn og vitenskapelig forskning

synspunkt

Den senere tids debatt om helbredelse aktualiserer også spørsmålet: Er helbredelse ved bønn en realitet? I hvilken grad kan det dokumenteres at det skjer helbredelser på grunn av bønn til Gud i Jesu navn?

Feiret sankthans med bønn for byen

bergen

– Å se at folk våkner og står og priser Gud, både på scenen og rundt på plassen, er helt fantastisk, sier en av initiativtakerne bak Kron Ham, som ble arrangert i Bergen denne helgen.

– Vi er et traumatisert folk

dagen i syria

Som student i Homs ble «Maya» fanget i kryssild. Nå hjelper hun andre med krigstraumer.

Ja, be for syke!

debatt

Vi i Oase mener at det blir galt når forbønnshandlinger kobles til godtgjøring.

Han fikk forbønn før VM-kampene

fotball-vm

– Jeg har troende som står sammen med meg. Det gir utrolig energi, sier den svenske landslagsspilleren Isaac Kiese Thelin. Mandag spiller Sverige sin første kamp i årets fotballl-VM.

Derfor drev forkynneren med selvskading

psykisk helse

– Jeg trodde ikke lenger at det fantes noen Gud, sier den kristne predikanten. Nå går han i t-skjorte for å vise frem arrene fra fortiden.

Ønsker vi sann vekkelse?

vekkelse

Vi kan ignorere Gud hele uka, men på søndagen kommer vi på møte og forventer at Gud skal hjelpe oss.

Troens Menn i Japan

I fokus

Bør vi da konkludere med at det er en umulig oppgave å nå japanerne med evangeliet? Nei, selvsagt ikke.

– Var ikke en musikalsk familie

lovsang

Pinsehøvdingen David Østby (82) er lettere forundret over at sønnen David André (37) er blitt Norges mest populære lovsangsartist.

Med Bibelen mot ulovlig innvandring

USA

Justisministeren siterte Bibelen da han skulle forsvare at ulovlige innvandrere blir atskilt fra sine barn. – Usmakelig, sier norsk professor.

Grenseløst

Frispark

Poenget her er ikke Berlin, men Berlins verdier. Norge er langt framme i dyrkingen av de samme guder.

Biskopens tale

synspunkt

Noe av det som kom fram på Facebook var at her manglet det klar forkynnelse om synd, og noen etterlyste klar tale om omvendelse og så videre. Jeg ser dette litt annerledes.

Biskop på vent

tålmodig

Ivar Braut fikk et halvt år som biskop i Stavanger. Nå er han usikker på om han noen gang kommer tilbake.

Sjalusiens ødeleggelser

I fokus

Misunnelse omsatt i aktive handlinger en av Guds rikes mest ødeleggende krefter.

Hvordan skapes store teologer?

Synspunkt

Augustin, Krysostomos og Luther var ikke ufeilbarlige. Men de hadde en absolutt nødvendig grunnholdning felles: Ymykhet overfor Gud og hans ord. Reformasjon i kirkelivet må begynne der.

Skrev boken hun ikke fant

pilegrim

Da Victoria Bø ikke klarte å finne den rette boken å ha med seg i sekken på pilegrimstur, bestemte hun seg for å skrive den selv.

– Jesus gikk rundt i leiligheten min

livets ord

Rediet Wubeshet forstår at det som skjer ved Livets Ord kan virke spektakulært når en ser det utenfra. Selv har hun opplevd de siste månedene som enkle og overnaturlige på samme tid.

Den etiopiske misjonæren

kallshistorie

Mengesha Shetta fikk evangeliet forkynt av nordmenn som liten gutt. På et tidspunkt opplevde han et kall fra Gud om å gi noe tilbake til Norge.

Ja til Jesus, nei til Gud?

debatt

Nå vil mange mennesker ha «sin» nære Jesus. Gud derimot, finner mange det vanskelig og lite ønskelig å forholde seg til.

Ser vi velsignelsene?

andakt

Det er sannelig grunn til å telle alle Guds velsignelser. De er flere enn vi aner!

Slik kan du lese bibeltekster

Video

Jens Olai Justvik er mest kjent som operasanger. I dag er han prest med hjerte for formidling av Bibelens tekster. Se ham demonstrere hvordan en bibeltekst kan formidles i videoene inni saken.

Ein rasande Gud?

debatt

Israels Gud skulle vore spart for dette attributtet.

Har du åpnet deg for Kilden?

frispark

Den himmelske strømmen står for Guds eget nærvær og kraft. Det er Den hellige ånds strøm, og den befrukter alt den kommer 
i kontakt med.

Hvorfor er læren viktig?

debatt

Johannes 3:36 (LB) Den som tror på Guds, sønn har evig liv. Den som nekter å være lydig mot Sønnen, han mister det evige livet, og blir fortsatt under Guds dom.

Evangelisten tror på vekkelse

vekkelse

Flere norske prester, pastorer og evangelister ønsker vekkelse i Norge, men er uenige i hva slags forkynnelse som kan ligge til grunn for den.

Ja til felles kulturdagar

Synspunkt

Sjølvsagt ønskjer eg at flest mulig brukar dei kristne høgtidsdagane til å møtast i den kristne forsamlinga. Men vi har heldigvis ikkje religiøst vaktpoliti i vårt land.

Mannen med sigden

I fokus

Jeg har nylig kommet hjem fra nok en misjonsreise i Øst-Europa, der jeg fikk ta pulsen på den pågående vekkelsen blant Romfolket i Ungarn.

Fest og tragedie

kommentar

Israels ønske om å bygge et godt samfunn har i alle de 70 årene vært ledsaget av vedvarende spenninger, og til tider direkte kamphandlinger med naboene.

Uenige om ateist-begravelse

Begravelse

Einar Gelius fikk refs da han forrettet begravelsen til Arne Næss i 2009. Soknepresten stiller spørsmål ved kirkens taushet rundt Jon Michelets bisettelse.

Fortapelsen holder stand

Søndag

Det har alltid vært stemmer som har tatt til orde for fortapelsens avskaffelse. Men kirken har aldri gitt etter. Hvorfor ikke?

Til stede i øyeblikket

lederartikkel

Mens kristen bønn trekker seg slukøret ut norsk offentlighets bakdør, kommer østlig religion brasende inn hoveddøren.

Veit ikkje

I fokus

Mange klypte tre, som ikkje ser så flotte ut, ber rikeleg med frukt. Dei blir klypte og stelte, og ber frukt.

Musikk til Guds ære

synspunkt

All musikk er ikke like vakker og all musikk er ikke like velegnet til all slags bruk. Likevel blir det absurd når noen i denne typen debatter bruker uttrykk som «uren musikk»