Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

«Hei, skal det være en bibel?»

bibelaksjon

80.000 bibler deles ut til folk i Østfold. Over halvparten av dem som åpner døren takker ja. Dagen ble med frivillige fra dør til dør.