Vokste opp med åpent forhold til karismatikken

klangbunn

Tidligere Normisjon-generalsekretær Rolf Kjøde mener den moderne karismatikken hadde klangbunn også i bedehusmiljøer. Men han advarer mot en karismatikk som gjør det for lett for skeptikere å distansere seg.

Boken om Jesus

ordet alene

I det postmoderne samfunn, som preges av relativisme, ser det ut til å bli mindre og mindre avgjørende hva Herren har sagt i sitt ord.

Bibelens Lukas forklart for alle

litteratur

En gruppe teologiske forfattere har ønsket å invitere evangelisten Lukas inn i vår tid. Det har de gjort ved sammen å skrive boka «Lukas - undring og utfordring».

Et linjeskifte i Vårt Land

lederartikkel

Dagen står nå igjen som eneste dagsavis med det klassiske, kristne synet på ekteskapet.

Ekteskapet og kirkens enhet

kirkemøtet

Dersom jeg ikke hadde blitt med på et omforent vedtak, men bare markert eget syn, hadde jeg gått glipp av muligheten til å sikre et robust rom for det tradisjonelle synet på ekteskapet både i liturgisk praksis og i undervisning og forkynnelse, skriver Halvor Nordhaug.

Er homofil, støtter vigsels-nei

risør

Begge prestene i Risør har sagt nei til å vie homofile. – Det er uproblematisk, sier Ole Henrik Grønn som selv er homofil.

Slutt å gi penger til Kirkens Nødhjelp

lederartikkel

Organisasjonen er kanskje kristen i navnet, men de har forlatt det kristne synet på menneskeverd for alt liv, også det ufødte.

Kirkemøtet og Guds hellige ord

synspunkt

Det er mangel på tillit til Den treenige Gud når en hevder at vi kan ha to likestilte syn i Dnk. Det er absurd og brudd både med Skriften og bekjennelsen.

Oppfordrer kirken til lovbrudd

papirløse flyktninger

Biskop emeritus Tor Berger Jørgensen vil ha ansettelser av såkalt ureturnerbare asylsøkere. «Direkte uansvarlig», mener Sylvi Listhaug.

Skulle gjerne stått sammen

synspunkt

Norme skulle gjerne stått sammen med Dnk i utførelsen av misjonsoppdraget, men opplever nå at Kirkemøtets vedtak graver en dyp kløft mellom Dnk og den verdensvide evangelikale kirke.

Ap med krav til trossamfunn

snart valg

Kjønnsbalanse, pengebruk og minste antall medlemmer. Ap vil ha mer kontroll med trossamfunn fra 2020.

Går ut av Kirkemøtet

utmelding

Vigselsvedtaket ble spikeren i kisten for delegat Aud Kvalbein.

Kirkeutmelding kan gi bemanningsproblemer

kristenliv

De mange utmeldingene fra Den norske kirke denne uken kan føre til bemanningsproblemer for kirken og krav om at ansatte slutter.

Det fatale kirkemøtevedtak

debatt

Så kom dagen da kirken stadfestet sin ulydighet mot sitt grunnlag, Bibelen. 30. januar 2017 vedtok Kirkemøtet med stort flertall å akseptere vrang lære om ekteskapet, ved å godkjenne kirkelig vigsel av homofile og lesbiske par. Lojaliteten fulgte menneskers ønsker og begjær, ikke Guds vilje slik den er åpenbart i Skriften.

Nytt trossamfunn godkjent

trossamfunn

Det er etablert et nytt trossamfunn i Norge. Norges Bibelkirke henvender seg til det bibeltro kristenfolket, men tilbyr ingen konkrete tjenester.

Hyrdene som ledes av flokken

LEDERARTIKKEL

De konservative biskopene kunne ha valgt en annen og mye mer logisk vei, nemlig å stemme mot det de faktisk sier de er imot, skriver Dagen på lederplass.

Forlater ikke Den norske kirke

BUDSKAPET

Sokneprest i Rissa, Ingunn Aarseth Høivik er lei seg for kirkemøtets vedtak, men velger å bli værende fordi hun opplever at kirken trenger henne.

Et stort bedrag

SYNSPUNKT

Konkret innebærer dette at den enhet Den norske kirkes biskoper og Kirkemøtet hevder fortsatt består, er en falsk enhet, det vil si en enhet som ikke kan begrunnes i Guds ord og bekjennelsen.

Takk til Øivind Benestad

LEDERARTIKKEL

I møte med mye ubehag har Benestad på en imponerende måte beholdt både verdigheten og sakligheten, skriver Dagen på lederplass.

Pinsevenn versjon 4.0

KOMMENTAR

Det har aller mest handlet om å ville rendyrke profilen slik at minst mulig står i veien for evangeliet.

Etter et vranglærende liturgivedtak

DEN NORSKE KIRKE

Med vedtaket viser trossamfunnet også gjennom sine gudstjenesteordninger, at det har forkastet den grunnvollen som den sanne kirke bygger på: Kristi og hans apostlers ord.

Drar i gang et grasrotopprør

DEN NORSKE KIRKE

Under Kirkemøtet har representanter for de lokale organene i Den norske kirke hatt eget møte for å organisere seg. De er lei av ikke å bli hørt.

Takket av trønderbiskoper

KIRKEMØTET

Til stående applaus ble Ole Christian Kvarme og Tor Singsaas takket for bispegjerningen.

Første homofile par viet

NY VIGSELSLITURGI

I samme sekund som Kirkens nye vielsesliturgi trådte i kraft, ble det første homofile paret viet i Eidskog kirke i Hedmark. Se video.

Fikk med punkt om forfulgte kristne

KIRKEMØTET

kirkemøtet: Forfulgte kristne har knapt vært tema på Kirkemøtet, men så ble de husket på. – De ber om at vi ikke glemmer deres kår, sier Sofie Braut.

DnK: Fra Kristi kirke til kultur- og samfunnshus

DEN NORSKE KIRKE

Fryden av å være del av flertallet og det kulturelt- og politisk korrekte er visst større enn den krevende lojaliteten mot Guds Ord og Jesu Kristi sanne kirke.

Kirkemøtets vedtak

Synspunkt

Det står altså ikke her at vi støtter likekjønnet vigsel, men at vi ikke ønsker slik vigsel. Det er noe ganske annet.

Kirkeparagrafen under press

LIVSSYNSSAMFUNN

Fremskrittspartiet foreslår å fjerne statsstøtten til alle livssynsamfunn. Negative reaksjoner har ikke latt vente på seg, for her blir det mye omtalte kirkeforliket, som er nedfelt i Grunnlovens kirkeparagraf (Grl § 16), satt ut av spill. Men paragrafen kan bli forandret. På høyt nivå er støtten til livssynssamfunn under vurdering.

Første homobryllup i Eidskog kirke

VIGSELSLITURGI

Kjell Frølich Benjaminsen og Erik Skjelnæs blir det første homofile paret som gifter seg i en norsk kirke.

Kirken de ikke vil forlate

DEN NORSKE KIRKE

For det finnes nok mange som likevel kjenner seg så knyttet til Den norske kirke at de velger å bli værende.

Framlegg frå Framstegspartiet trugar folkekyrkja

TROSSAMFUNN

Ein samrøystes programkomité i Framstegspartiet gjer framlegg om at ingen trus- og livssynssamfunn skal få offentleg støtte, heller ikkje Den norske kyrkja. ”Frp vil fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn”, lyder formuleringa i programframlegget. Om programkomiteen i FrP for vilja si, vil Den norske kyrkja bli hardt råka. Det vil truge folkekyrkja.

Stemte mot, men blir i kirken

NY VIGSELSLITURGI

– Det blir rart å ha to lærer. Det blir ikke enkelt for en kateket i kirken, sier kateketstudent Anette Fredly.

Stor pågang hos NLM trossamfunn

VIGSELSLITURGI

Norsk Luthersk Misjonssambands eget trossamfunn opplevde stor pågang på telefonen etter at Den norske kirke vedtok ny vigselsliturgi for likekjønnede par.

Stemte mot Luther

LEDERARTIKKEL

Den norske kirke kan like gjerne avlyse sin feiring av reformasjonsjubileet. Kirkemøtets flertall vist at reformasjonens hovedprinsipp «Skriften alene» ikke betyr noe for dem, skriver Dagen på lederplass.

Jeg har meldt meg ut av Den norske kirke

EKTESKAP

Fordi Den norske kirke i dag har vedtatt å bryte med Bibelens og Jesu entydige ord om at ekteskapet er for mann og kvinne, opplever jeg at tiden er inne for å ta konsekvensene av min overbevisning.

Står klar med kake på gangen

KIRKEMØTET

Mens debatten ennå pågår inne i salen, står Åpen kirkegruppe klar med kake for å feire at likekjønnede par skal kunne gifte seg i kirken.

Ny vigselsliturgi vedtatt

kirkeliv

Det brøt ut spredt applaus i Kirkemøtet, men ingen jubel eller andre seiersmarkeringer fra tilhengerne av ny vigselsliturgi.

Kan ikke leve med, kan ikke leve uten

KOMMENTAR

Nå er vi i en situasjon hvor mange konservative må erkjenne at de ikke helt vet hva de skal gjøre. De kan ikke og vil ikke underslå alvoret i det vedtaket Kirkemøtet gjør i dag, skriver Tarjei Gilje.

Hva menes med «kirken»?

DEN NORSKE KIRKE

Overskriften er hentet fra et innlegg i avisen Dagen av professor Carl Fredrik Wisløff på begynnelsen av 90-tallet engang som jeg fant da jeg ikveld ryddet i gamle papirer. Jeg siterer et utdrag fra Wisløff:

Får kirken nå en splittende vranglære?

kirkemøtet

Når kirken med denne nye liturgi bryter Guds ord og bud, vil evangeliet og nåden henge i luften og miste sin kraft. For lov og evangelium hører uløselig sammen.

Åpent brev til Kirkemøtet 2017/ 5777.

Den norske kirke

Paulus benytter et uttrykk: ”Mine barn som jeg igjen må føde med smerte”. Dette kan også relateres som uttrykk for Bibelens biologiske tolkningsprinsipp. Prosessen Kirken nå er i er smertefull og kan kvalifisere til begrepet fødselsveer.

Ekteskap og dåp

kirkemøtet

Saka om ny ekteskapsliturgi er godt kjent og opplyst. Men denne gongen har KM også ei anna liturgisak på bordet. Ho er utstyrt med den tilsynelatande ubetydelege overskrifta «Revisjon av dåpsliturgi», men rører ved teologiske og pedagogiske spørsmål som går like til kjernen i den pågåande kampen om folkekyrkja si sjel og hennar identitet.

Til Kirkemøtets representanter

kirkemøtet

Skal Den norske kirke berges, er det virkelig tid for omvendelse og ikke for å gå i spissen ved å lede det norske folk til enda større frafall fra den levende Gud.

Dramatisk kuttforslag til kirkesamfunn

programforslag

Frp-forslaget om å fjerne statsstøtte til norsk trossamfunn vil være en katastrofe. Det mener Dagrun Eriksen (KrF).

Her møtes de konservative

kirkemøtet

Konservativt nettverk tror det må et mirakel til for å hindre ny vigselsliturgi, men finner støtte i hverandre.

Til tjeneste for uavhengig kirke

kirkemøtet 2017

«Vi er klare til fornyet tjeneste» lød budskapet til Den norske kirke fra 16 diakonale institusjoner.

Stor åpenhet for valgmenigheter

debatt

Hvis Dagen med «streng ordningsforståelse» mener at alle menigheter, også valgmenigheter, må stå under biskopens tilsyn, vil jeg utfordre den kirketenkningen som da ligger til grunn.

Mer misjon – mindre kirkerett

synspunkt

Her gjelder det å ta vare på den sunne og gode forkynnelsen. Det er den som er viktigst – ikke kirkeretten.

Moskeene avhengige av statsstøtte

økonomi

Mens kristne frimenigheter ser på tilskuddet fra stat og kommune som småpenger, er de muslimske forsamlingene i Norge helt avhengige av den offentlige støtten.

Advarte mot selvopptatt kirke

kirkemøtet

– Kirken kan arbeide så hardt for å motvirke synkende medlems- og dåpstall at den mister indre kraft og kontakt med tradisjonen og vår bibelske basis, sa kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen.

Vegskille

Kristenliv

Jeg hadde spørsmål i dag tidlig, spørsmål til Gud, om hvordan jeg skal forholde meg til mennesker rundt meg som ikke lenger bekjenner Jesus Kristus som Herre, til mennesker som med viten og vilje legger opp til et nytt budskap for kirken.

– Selv teologer og biskoper kan ta feil

KIRKEMØTET

– Vi er her som representanter for Gud. Det her Han vi skal stå til ansvar for med vårt bidrag til Kirkemøtet, sa Kirkemøtetdelegat Steinar Aanstad på generaldebatten.

Et historisk kirkemøte

KIRKEMØTET

Det første kirkemøte etter endrede relasjoner mellom stat og kirke. Det første kirkemøte som eget rettssubjekt. Et kirkemøte preget av at vi har gått inn i reformasjonsåret.

Når ubibelsk blir helbibelsk

LEDERARTIKKEL

Atle Sommerfeldt er en redelig person. Han burde innrømme at han går inn for homoekteskap på tross av - og ikke på grunn av det Bibelen sier om ekteskapet.

Nødvendig nåde

KOMMENTAR

Dermed blir det lettere å døpe barna i kraft av at de er skapt i Guds bilde, og i mindre grad fordi de trenger å bli frelst, skriver Tarjei Gilje.

– Utvid diakonibildet

KIRKEMØTET

– Er det noen som har lært meg sannheten om livet så er det slitne narkomane, sa Odd Einar Dørum, delegat fra Oslo til årets Kirkemøte.

– Se på valgmenigheter

KIRKEMØTET

– For å unngå at flere blir tvunget ut av kirken vil jeg be Kirkemøtet se på muligheten for valgmenigheter, sa Rønnaug Torvik, Kirkemøtedelegat fra Agder og Telemark.

– Skjerp dere!

KIRKEMØTET

– Dere går ikke på ungdomsskolen, sa Ann-Elen Leithaug, delegat fra Ungdommenes Kirkemøte.

SV og Venstre vil skille kirke fra grunnlov

GRUNNLOVEN

Venstre og SV vil jobbe for å fjerne bindingen mellom kirken og Grunnloven i paragraf 16. Dessuten vil de ta bort Kongens bekjennelsesplikt i paragraf 4.

– Svekker dåpens alvor

KIRKEMØTET

Mindre frelse og mer fest i forslag til ny liturgi. Konservative advarer.