Kirkens politiske muligheter

kronikk

Hvilke utfordringer eller muligheter har kirken i norsk politisk debatt, sett i lys av luthersk toregimentslære?

Frp vil kutte nesten all støtte til kirken

landsmøte

Det går mot flertall på Frps landsmøte for å kutte nesten all støtte til Den norske kirke. – Jeg tror faktisk at vi kan få en mer aktiv folkekirke, sier kirkepolitisk talsperson Bente Thorsen.

Tre biskoper i permisjon

STUDIEPERM

Både Tunsberg-, Agder og Telemark- og Møre-bispen har studiepermisjon.

Sitter helt stille i båten

DEN NORSKE KIRKE

Med sin taushet har preses Byfuglien gjort det temmelig vanskelig å ha noe Nådens Fellesskap.

Fallende dåpstall

NEDGANG

Folk flest er fortsatt medlemmer av Den norske kirke, men hvert femte dåpsbarn har «forsvunnet» de siste fire årene.

Én kirke, enhetlig ledelse

debatt


Den norske kirke skal i fremtiden organiseres langs én arbeidsgiverlinje. Hvordan fordele ansvar og myndighet slik at alle yrkesgrupper får godt spillerom? Her er et innspill til samtalen.

Kirkemøtets myndighet

synspunkt

Det er god luthersk tankegang å si at lokalmenigheten er den grunnleggende enhet i kirken.

Nettverk skal gi større kirkemakt

kristenliv

De største fellesrådene i Den norske kirke danner et eget nettverk for å få mer kirkepolitisk innflytelse.

Når misjonsperspektivet snur

i fokus

Vi skal ikkje kopiera fortidas løysingar. Men vi skal handla i kontinuitet med kyrkjas og misjonens frimodige og formidlande tradisjonar.

Det KrF kunne ha vært

kommentar

Under andre forutsetninger kunne dette ha vært en god tid for KrF. Flere av partiets kjernesaker er høyst aktuelle. Men de er omstridt.

Her er kirkens nye maktbase

den norske kirke

Tidligere maktrivaler skal nå finne sammen. Det er ikke friksjonsfritt.

På vei mot enhetlig ledelse i Den norske kirke

Kristenliv

Den norske kirke skal i fremtiden organiseres langs én arbeidsgiverlinje. Dette er det enighet om. Men hvordan? Her er et innspill i samtalen, en prinsippskisse der ansvar og myndighet fordeles slik at alle yrkesgrupper får godt spillerom.

Felles front for forfulgte

debatt

Den blodige påska for Egypts kristne ropar på handfast solidaritet frå heile breidda av norsk kyrkjeliv.

Vindusplass i kirken

kommentar

Den kristne kirke fungerer bedre når den er i angrep enn når den er i forsvar.

Fra Madagaskar til satelitt-misjon

misjon

Som tidligere Madagaskar-misjonær for NMS måtte John Steinar Dale omstille seg da han kom til Midtøsten.

Den norske kirke kritiserer Islamsk Råd

HODEPLAGG

At Islamsk Råd har ansatt en kvinne i nikab kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet, mener Berit Hagen Agøy i Den norske kirke

Den store tyven

debatt

Utbredelsen av evangeliet er nå sterkt hindret av to tyver: Evangelietyven og kollekttyven.

Frimodig nettverk

i fokus

At det kan koste å følge og tjene ham, har Jesus forberedt oss på. Men først og fremst er det en gave og en glede. Ingen grunn til å miste frimodigheten!

Lengten etter det stille

retreat

Veka mellom palmesøndag og påskedag blir i kristen tradisjon kalla den stille veka. På fleire kristne retreat er det vente­lister for å få plass.

Homoaktivist i Oslo katolske bispedømme

debatt

Følgen av den ansettelsespraksis vi nå har sett i Oslo katolske bispedømme (OKB), er at skillet mellom Kirke og det moderne sekulariserte samfunn blir brutt ned, og Kirkens institusjonelle og åndelige integritet vil gå tapt.

Prest ser ingen fremtid

går av

Etter 24 år som sokneprest i Midsund i Romsdal tar Stein Barlaup (51) farvel med menigheten.

Slutter som prest i påsken

homostrid

Helge Standal slutter som prest etter vigselsvedtaket. Han føler ansvar for å skape uro.

Skriften og menigheten

kronikk

Det er ikke det at vi tror dens innhold, som gir Skriften autoritet. Sin autoritet har den fra apostlene, som Kristus gjorde til kirkens grunnvoll.

Brann i kirke etter lynnedslag

nyheter

Sandeid kirke i Vindafjord i Rogaland tok fyr like over midnatt onsdag. Ingen personer skal være skadd i brannen, som trolig ble startet av et lynnedslag.

Vigselsstriden: Å koke en frosk

synspunkt

«Å koke en frosk» er en metafor med et enkelt budskap: Legger du en frosk i kokende vann, vil den straks hoppe ut. Tar du derimot frosken oppi en gryte med kaldt vann, og skrur varmen forsiktig på, vil du klare å koke frosken.

Slik gir du barna en kristen påske

mot høytid

Hvordan kan foreldre gi sine barn en god opplevelse av kristen påske midt i alt det andre som tar fokuset i påskehøytiden?

Dette tjener norske prester og pastorer

lønn

– Prostene har for godt betalt og de unge frikirkepastorene burde hatt høyere lønn, er dommen fra Magne Lerø, redaktør i Ukeavisen Ledelse.

– Valgmenigheter kan bidra til at folk blir stående i kirken

den norske kirke

Svein Granerud i Frimodig kirke avviser at valgmenigheter vil virke kirkesplittende. Lørdag sa biskop Solveig Fiske i Hamar at hun frykter valgmenigheter vil kunne splitte opp lokale sokn. Kirkerådet er imidlertid, som Dagen skrev mandag, positive.

Frimodig kirke

i fokus

Mange, både prester, andre ansatte og vanlige kirkegjengere strever i dag med sin tilhørighet til Den norske kirke både i forhold til sin lokalmenighet og til det store fellesskapet.

Her opprettes et nytt trossamfunn

VIGSELSLITURGI

I helgen vedtok Normisjon i Agder å opprette nytt trossamfunn. Biskopen håper mange blir værende i kirken.

Fra bedehus til katedral

BISPENOMINASJON

Samtlige bispekandidater i Nidaros identifiserer seg sterkt med folkekirken, men alle har fartstid enten på bedehuset eller i Oase-bevegelsen. En har vært misjonær for NLM.

Frimodig kirke - ny optimisme

SYNSPUNKT

Gjennom Frimodig kirke er det i ferd med å dannes et nettverk som ikke bare er et fellesskap for bibeltro kristne, men faktisk en bevegelse som er åndelig bærekraftig.

De setter fellesskapet først

valgmenighet

De unge danskene er skeptisk til homovigsel, men glad for å fortsatt tilhøre folkekirken.

Bispe-varsko mot valgmenigheter

etter kirkemøtet

Bispedømmerådmedlem Gunnar Gjevre ønsker rom for konservative, men biskop Solveig Fiske frykter negative konsekvenser.

Spiser frokost med Luther

reformasjonsåret

I Korskirken i Bergen inntas teser sammen med matpakken før folk haster ut i hverdagen.

Mer kirke på bedehuset

NYHETSKOMMENTAR

Møteformen på bedehuset har til dels hatt som forutsetning at de som gikk på bedehuset, også gikk til gudstjeneste i kirken.

Lat di miskunn vere over oss, Herre!

FRIMODIG KIRKE

Vi må be om at Anden gir oss kraft til å kjempe dei nødvendige kampane for evangeliet, kjærleik til Gud og menneske og visdom til å forstå og bruke Guds ord og handle rett i ein krevjande kyrkjeleg situasjon.

Unyansert debatt om ny dåpsliturgi

DÅP

Både i forkant og etterkant av Kirkemøtet siste uke i januar har det vært en debatt om den nye dåpsliturgien som ble vedtatt. Som medlem av Kirkemøtet blir jeg stadig konfrontert med dette vedtaket og leser også en rekke debattinnlegg om temaet i aviser og på nettsteder.

– Vi skal ikke være i krigspositur

NETTVERK:

Nyvalgt styreleder Svein Granerud i det konservative nettverket Frimodig kirke vil først og fremst være oppmuntrende og støttende og ikke drive med kirkekamp.

Ydmykhet og tydelighet

SYNSPUNKT

Det blir mange flere anledninger enn du aner til å forkynne Kristus, i alle sammenhenger. Du vil få bruk for all din innsikt og din lange erfaring fra tiden som menighetsprest. Du vil få bruk for din mildhet og din åpenhet og varhet for den skjulte tro.

Kristen leder får ikke anke familievoldsdom

rettsvesen

Både Gulating lagmannsrett og Høyesterett har forkastet anken fra en tidligere leder i et kristent trossamfunn. Mannen var dømt fot vold mot kona og to sønner.

En ny mellomstasjon

kommentar

Mandag blir nettverket Frimodig Kirke stiftet i Storsalen i Oslo. De vil være et «nettverk for bekjennelse og fornyelse i Den norske kirke», og de vil «møte behovet for å samles på apostolisk grunn som menigheter i ledere i Dnk.»

Prost etternominert til bispestilling i Nidaros

nyheter

Prost Dagfinn Thomassen er godkjent som bispekandidat i Nidaros til å overta etter Tor Singsaas som blir pensjonert til sommeren. Thomassen er tilleggsnominert.

Færre blir døpt og konfirmert

DEN NORSKE KIRKE

Andelen av norske barn og ungdommer som blir døpt og konfirmert i Den norske kirke, falt i fjor. I tillegg meldte drøyt 41.000 seg ut av kirken.

Vekkelsesbiskopen

EVANGELIET

Påtroppende biskop Ivar Braut mener gudstjeneste og nattverd er kirkens vekkelsesbevegelse. – Vi må ikke bruke opinionsundersøkelser for å høre om vi skal forkynne evangeliet, sier han.

Uranienborgkoden

KIRKEVEKST

Høykirkelig stil trekker folk på beste vestkant i Oslo.

«All makt i denne sal»

SYNSPUNKT

Når lære vert fastsett ved ålmenne avsrøystingar og læreautoriteten lagt ut til populær påverknad, har kyrkja vald å vere ei avspegling av den verda ho er sett til å forvandle.

Oslo Symposium og de kristne

OSLO SYMPOSIUM

Det er ikke overraskende at Oslo Symposium virker veldig provoserende på mange. Sterkt religiøse mennesker og miljøer virker generelt provoserende i et så sekulært samfunn som det norske.

«Folkekirke nå» – og så?

bokanmeldelse

Gir det mening å snakke om og beholde folkekirken i et folk og en kultur som har tatt oppgjør med og forlatt den kristne troens innhold og bekjennelse?

Åpen Folkekirke bruker sin makt

lederartikkel

Bispevalget i Nidaros gir en forsmak på hva har i vente i en Åpen Folkekirke-styrt kirke, skriver Dagen på lederplass.

Inntar et ledig rom

kommentar

De brennende hjertene, det sterke engasjementet, kjærligheten til det man tror på, alt dette er fremtredende kjennetegn blant Symposium-deltakerne.

Ny vigselsliturgi

DEN NORSKE KIRKE

Jeg foreslår at de homofilivennlige i dette landet lager sine egne kirker, sine egne kirkehus.

Mener Luther er verdt en fest

REFORMASJONSJUBILEUM

Folkelig frodighet og faglig fordypning står på programmet når Martin Luther skal feires i Bergen. Her slo luthersk lære først rot i Norge..

Kirkemedlemskap ikke avgjørende

SYNSPUNKT

Normisjon er en misjonsorganisasjon. Vi ønsker ikke fra sentralt hold å opprette et eget trossamfunn. Mennesker tilknyttet oss som melder seg ut av Den norske kirke, har en rekke andre lutherske alternativer å melde seg inn i.

Fire er nominert til ny biskop i Nidaros

DEN NORSKE KIRKE

Nidaros bispedømmeråd har i dag nominerte disse kandidatene til å bli biskop i Nidaros: Prost i Sør-Innherad, Nils Åge Aune, prost i Strinda, Herborg Oline Finnset, domprost i Nidaros, Ragnhild Jepsen og prost i Lofoten, Kristine Sandmæl.

Askekors hos pinsevenner

ASKEONSDAG

– Vi har behov for å gjenerobre en slitesterk etterfølgelse av Jesus, sier pastor Svartdahl i den urbane menigheten United Oslo.

Når kristne snakker mindre om Jesus

LEDERARTIKKEL

Skeies analyse handler ikke å om å telle hvor mange ganger navnet Jesus blir nevnt i andakter eller prekener.

Ekteskapet og kirkens enhet

KIRKEMØTET

Det er ikke bare redaktøren i Dagen som undres over at alle biskopene som er i mot ny liturgi stemmer for noe de er imot. Begrunnelsen holder ikke.

Franklin Graham er velkommen

SYNSPUNKT

Etter å ha lest om den opprivende og alvorlige 
debatten som endte med en ny ekteskapsliturgi i Den norske kirke, hvor det med rette kan skrives at kristenfolket er splittet, blir det underlig at Dagen bruker en slik sterk overskrift om Franklin Graham.