Hvem blir Oslos neste biskop?

ny biskop

Sturla Stålsett blir trukket frem som en av de fremste kandidatene til å bli ny biskop i Oslo, men det finnes også andre klare kandidater.

Advarer mot ytterligere splittelse i kirken

opprop

Lederen for Åpen Folkekirke ber prester tenke gjennom om de bidrar til ytterligere splittelse 
ved å lese opp et opprop på gudstjenesten i morgen.

Ber kirken støtte partier og lister

trenger penger

Økonomi er en nøkkelfaktor hvis Åpen folkekirke (ÅF) skal sikre sin posisjon. Penger fra staten får de neppe, men de mottar gjerne bidrag fra kirken.

Fornuft eller følelser, plikter eller rettigheter?

kulturnotat

Skal vi forstå samtiden, hjelper det å se på fortiden. Eller på nåtiden med fortidens blikk. Hadde Hans Nielsen Hauge våknet opp i dag, ville han sperret opp øynene, for ikke å si rukket opp hånden. Grunnen er ikke bare at Christiania heter Oslo eller det største bygget langt fra er Domkirken.

Kvinnelige prester og VID

debatt

Selv om VID og Dnk nå leser Bibelen mer ut fra det vi må kalle tidsånden, forandres ikke Bibelen.

Bygger seg opp mot neste kirkevalg

årsmøte

I Åpen folkekirkes rekker advarer noen mot polarisering i kirken hvis partiet bygger ut sin virksomhet. Men årsmøtet valgte å gå inn for nettopp dette.

Kvinner takker nei til lederverv

kristenledere

I ledelsen for det nye, konservative nettverket sitter fem menn og en kvinne. Flere kvinner skal ha takket nei.

Oslo kristne fellesarena

TVERRKIRKELIG

Bønn for Oslo går denne uka for 17. år på rad. Det er ingen selvfølge, for i fjor kunne hele arrangementet blitt avlyst.

Tillater det som er feil

SYNSPUNKT

Dette er ikke en følge av å ha tatt feil, men med viten og vilje ha valgt og tillatt det motsatte av det som er rett.

Lite homonettverk snudde kirken

HOMOKAMP

Et fåtall sterkt engasjerte personer snakket sammen, organiserte seg og forente krefter med politikere, særlig fra Arbeiderpartiet.

Kraftig økning av askespredning

ASKESPREDNING

1.300 personer fikk i fjor innvilget søknad om spredning av egen aske etter sin død. Det er en økning på 32 prosent i forhold til året før.

Fri nattverd – hva nå?

NATTVERD

Fra 1906 og noen år framover, var det en strid innen Den norske kirke om hvem som kunne forrette nattverd, og hvordan den skulle forrettes. Ludvig Hope var sentral i denne kampen.

Et nådens år

i fokus

Det er noe forutsigbart og fint med et årsskifte. I noen timer deler vi erfaringer og refleksjoner rundt året som går over i historien. Vi setter ord på tanker og ønsker i møte med dager som kommer.

Få velger nye trossamfunn

kirkemedlemskap

Det var rekord i utmeldelser av Den norske kirke i fjor, men liten respons til NLMs og ImFs trossamfunn.

Punktum for konservativt fellesskap

kristenliv

Det høykirkelige fellesskapet Kirkelig Fornyelse (KF) arrangerte i helgen sitt siste tradisjonsrike stevne etter 50 års virksomhet.

Her signeres en historisk avtale

kirke

– Det har vært hardhauser på begge sider av bordet, sier direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Rettferdighet for konvertitter

synspunkt

Vi vet at i ytterste konsekvens kan vurderinger på dette området bety liv eller død for enkeltmennesker.

Åpen folkekirke har tiden på sin side

KOMMENTAR

Mens den konservative siden nøler og fremstår fragmentert, fremstår den liberale siden både samlet og målrettet, skriver Tarjei Gilje.

Åpen folkekirkes makt bør utfordres

LEDERARTIKKEL

Skal det aktive kirkefolket bare finne seg i at det fremover ikke skal ha noen stemme inn i kirkens bestemmende organer? spør Vebjørn Selbekk på lederplass.

Rekordtall for humanetikere

nyheter

I fjor meldte 5.250 personer seg inn i Human-Etisk Forbund. Samtidig melder flere seg ut.

Den norske kyrkja og endringane

SYNSPUNKT

Årsskiftet 2017 er meir ei vidareføring enn ei markering av eit grunnleggjande skilje. Det kan vere grunnlag for å hevde at Noreg også etter nyttårsaftan 2017 vil ha ei slags statskyrkjeordning.

Biskop Nordhaugs ene tese

DEN NORSKE KIRKE

Bergensværet slo seg vrangt da reformasjonsjubileumet skulle innledes i Bjørgvin bispedømme. Da tok biskopen frem blanke ark og tegnestifter. Se video!

Markedet er her

KRONIKK

Nå må kirken kjenne sin besøkelsestid.

Deltar i bønn for Oslo

BØNN

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er blant gjestene som skal fortelle om hva deres bønn for Oslo er.

Danner luthersk nettverk

KIRKEMAKT

Åpen folkekirke bygger i praksis et kirkepolitisk parti. På konservativt hold dannes nå et tverrkirkelig luthersk ledernettverk.

Slik skal han feste grepet om kirken

KIRKEMAKT

Gard Realf Sandaker-Nielsen vil gjøre Åpen folkekirke til en slagkraftig organisasjon, som skal prege norsk kirkeliv i lang tid.

Sekulariseringa av kyrkja

VRANGLÆRE

Ekstrem teologisk liberalisme og heilt tydeleg vranglære har etablert seg i sentrum av Dnk sin maktstruktur og har nå styringspotensiale over heile kyrkja.

Vår kristne konge

LEDERARTIKKEL

Kong Harald bærer det norske kongehusets kristenarv videre på en god måte, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

Den viktigste rettigheten

KOMMENTAR

Jeg klarer ikke å se annet enn at kirken i Norge har mistet mye av den frimodigheten som skulle kjennetegne en kristen kirke.

Fire av ti: Norge er et kristent land

MENINGSMÅLING

På vei inn i reformasjonsåret 2017 oppfatter 42 prosent at Norge i dag er et kristent land, ifølge en fersk meningsmåling utført for Dagen.

Tror flere er «kulturkristne»

FORSKER

Religionssosiolog Pål S. Repstad mener spørsmålet om Norge som kristent land kan tolkes på mange måter.

Først ut i «ny» kirke

historisk

Sokneprest Anne Netland blir den første presten i Norge som blir innsatt etter at Den norske kirke har blitt uavhengig av staten.

– Guds kall til å skrive

2016-tilbakeblikk

Sølve E. Salte på Jæren fikk kall fra Gud til å skrive om likekjønnet ekteskap.

Reformasjon i revers

reformasjon

Kirkemøtet vil sette Skriften til side i et spørsmål som dreier seg om Guds skaperordning, Guds vilje og frelsen. Kirken forkaster dermed det reformatoriske Skriftprinsippet, at Skriften alene skal være autoritet for tro, lære og liv. Det er et kirkesplittende vedtak.

På statskirkens siste dag

Lederartikkel

– Den har formet forståelsen av Norge som en kristen nasjon, skriver Vebjørn Selbekk om statskirkeordningen som avsluttes i dag.

Snakker nattverden opp

nattverd

Når Lars Petter Eide inviterer til nattverd, fylles køen av konfirmanter. – De kommer med den troen de har, sier kapellanen.

– En seier for folkekirken

overrasket

Hverken professor Ida Marie Høeg eller professor emeritus Torleiv Austad hadde ventet slike nattverdstall som Infact har funnet.

Kirke og stat klar for tvetydig skilsmisse

den norske kirke

1. januar skiller Den norske kirke og den norske stat lag etter nesten 500 års samliv. Men de to skal fremdeles pleie nær omgang. Altfor nær, mener noen.

Guds ord og kvinnelige prester og pastorer

debatt

Ordningen med kvinnelige prester og pastorer skaper fremdeles uro og nød hos bibeltro kristne. Det kommer fram i media av og til, men ikke så ofte som tidligere.

–Gud er nærast i stilla

i opphavet var ordet

For Jon Fosse er Johannesprologen ein av dei beste, vakraste og sannaste tekstane i Bibelen.

Det blir ingen jul i Trondheim og Tromsø

ISRAEL-KOMMENTAR

Etter boikottvedtakene nekter flere prester å fortelle den gamle historien om jødiske bosettere og hvordan de fikk utenlandsk finansiering.

Gledeleg nøytral jul

SYNSPUNKT

Viss vi viskar ut alt som kan vitne om felles tradisjonar og kultur blir vi til slutt identitetslause. Å ville fjerne alt som vi kan tenkje oss nokon bli støytte av, er eit misforstått svar på det fleirkulturelle samfunnet.

«...medan Kvirinius var landshøvding i Syria»

Synspunkt

Det er klar samanheng mellom jul og Syria og Egypt. Det står – som ­overskrifta viser - om Syria i juleevangeliet. Og rett etterpå om Egypt som fristaden for den heilage familien. Det er verdt å ha i sinne også denne jula.

Åpen konflikt i Åpen folkekirke

jobber for én sak

Professor mener Åpen folkekirke spriker i alle retninger. – Det går ikke an å lage en organisasjon som kun jobber for én sak, sier Øyvind Norderval på TF.

Jul hos familien Prest

PREST I JULEN

Mye skjer i kirken ved juletider. Da kan det være travelt når både mor og far er prest.

Kirken frykter fremtiden – alle tall er negative

DEN NORSKE KIRKE

Stadig færre går til gudstjenester, og snittalderen for prestene her i landet blir høyere. Siden 2005 har besøkstallene på kirkens gudstjenester falt med en million.

Dobbelt medlemskap

DEN NORSKE KIRKE

Nei, gode ven, Kjell Furnes: Eg har aldri kritisert kristne som ut ifrå samvetsgrunnar har meldt seg ut av kyrkja for å gå inn i andre trussamfunn! Sei meg kven eg slik har såra?

Listhaug skjønner Kristen-Norge

LEDERARTIKKEL

Problemene med kirkeasyl må løses av kirken og ikke av politikerne. Listhaug valgte samarbeid der Anundsen gikk for full konfrontasjon, skriver Dagen på lederplass.

Skuffande av Kyrkjerådet

SYNSPUNKT

Kyrkjerådets tilsetjing av biskop i Stavanger går inn 
i eit velkjend mønster: Ein overser kandidaten frå TF.

Griper inn mot julesamling på Voss

SKOLEGUDSTJENESTE

Rektorene på Voss besluttet tidligere i høst å droppe skolegudstjenesten og heller legge opp til en julesamling i kirken. Denne skulle være fri for bønn, forkynnelse og annen religiøs utøvelse for elevene. Nå har selv dette alternativet skapt reaksjoner.

– Jeg ble veldig overrasket

BISPEUTNEVNING

Redaktør Magne Lerø hadde forventet at Kirkerådet brukte fem minutter på å utnevne prosten Helge S. Gaard.

Kirken vil råtne på rot

Den norske kirke

Hvilken relevans har det at Ivar Braut er konservativ, når han søker stilling som biskop i Den norske kirke?

Derfor ble Braut valgt til ny biskop

STAVANGER

Et mål om å bygge bro i en delt kirke skal være bakgrunnen for at Kirkerådet til slutt falt ned på valget av Ivar Braut, etter flere avstemningsrunder. Braut omtaler seg selv som «moderat konservativ».

Bibelens absolutter

LEDERARTIKKEL

Bjørn Eidsvåg er mer absolutt enn han ser ut til å tenke over, skriver Dagen på lederplass.

Bispe-dramaet

DEN NORSKE KIRKE

Hva skjedde da Trond Giske utnevnte Erling Pettersen til biskop i Stavanger for syv år siden?

– Juleevangeliet er ufarlig

juleevangeliet

Da Den norske kirke inviterte 24 kjente forfattere til å lage en antalogi rundt 
juleevangeliet, fikk de overraskende mange «ja».

Utreder preses på åremål

høring

Metodistkirken har med hell hatt biskoper på åremål i mange år. Nå vil Den norske kirke utrede om de skal gå samme vei.

– Så galt som det kan få blitt

kristiansand

Frikirken og Den norske kirke samarbeider om å møte unge mennesker i sjokk og dyp sorg i Vågsbygd.

Utviklingen i Den norske kirke

synspunkt

Det einaste som kan berge situasjonen er vi får oppleve ein gjennomgripande landsvekking der folket vårt får møte ein heilag Gud. Og der synd blir synd, og nåde blir nåde.

Folket til kamp mot nye kirker

kirkebygg

To nye kirkebygg møter massiv motstand hos lokalbefolkningen i Rogaland. Hva skjer egentlig i bibelbeltet?