Nest siste runde i valg av ny Oslo-biskop

den norske kirke

Før fredag må stemmeberettigede ha valgt sine favoritter til å bli ny biskop i Oslo, der Kirkerådet til slutt avgjør. Det kan bli siste gang det gjøres slik.

Hva er vigsel?

EKTESKAP

Det kan se ut som at Kirkemøtet i januar ikke har visst hva vigsel er.

Unge velger bort ekteskapet

EKTESKAP

Mange av dagens unge vil aldri bli gift, men Sebastian Gjerstad (22) og Sunniva Vistnes Haugvaldstad (21) går mot strømmen.

Leter etter kristen Jerusalem-kode

forskning

For norske kristne har byen Jerusalem alltid hatt stor, men likevel svært skiftende betydning. Et forskerteam undersøker hvordan oppfatningene har endret seg.

Den troen vi har fått

lederartikkel

Både kirken og troen blir uthulet og formløs hvis den skal romme alle menneskelige gudsforestillinger.

Anklages for å håne Bibelen

generalsynode

Vedtak i Church of England møter kraftig motbør fra teologisk konservativt hold.

Leser de overhodet læreplanen til KRLE?

synspunkt

Min mistanke er at Ove Trellevik ikke har tittet på læreplanen til KRLE-faget eller bladd nevneverdig i fagbøkene. Det er i hvert fall lite som tyder på dette i hans innlegg i Dagen.

Litt mer om dørvokting, misjon og folkekirke

debatt

Kan en teologi som er inkluderende i ytterste konsekvens hva frelsen angår, i lengden tåle en klassisk kristendomsforståelse som fastholder læren om de to utganger?

– Vi har ikke nådd kirken

sommerstevne

Oase-topper erkjenner at fornyelsesbevegelsen etter 40 år har påvirket frikirkene langt mer enn folkekirken.

Nye allianser

synspunkt

Jeg vil slå et slag for større samarbeid mellom disse delene av det norske kirkelandskapet.

Finnes det en fremtid for KrF?

lederartikkel

Faren for å falle under sperregrensen er økende. For KrFs del vil et slikt nederlag fort kunne bli skjebnesvangert.

Lei av politisk kirke

DEN NORSKE KIRKE

Den høyreorienterte filosofen 
Lars Kolbeinstveit orker ikke overpolitiserte prekener. I stedet søker han stillhet 
og bønn i Domkirken.

Konvertitter, domstoler og kristne ledere

debatt

Framfor å lytte til hva prester og kristne ledere 
sier om konvertitters tro ser norske domstoler 
på «timingen» for konvertering og dåp.

En trussel mot vår felles frihetsarv

POLITIKK

Med all respekt for skriftsteder som påbyr oss å ta godt imot innflytteren, blir det meningsløst å tolke dem som om et land eller et kontinent ikke skal kunne beskytte seg mot en masseforflytning som truer vår egen politiske stabilitet.

Uenighet om NMS sitt forhold til kirken

NMS

Etter kirkemøtets vedtak om likekjønnede ekteskap, er det delte meninger i NMS 
om hvor sterk tilknytningen til kirken skal være.

En kurs å følge

debatt

Hvem skal styre kirken – og efter hvilket kart? Det er de avgjørende spørsmål i vår kaotiske kirkesituasjon. La oss i det følgende anvende et maritimt billedsprog for å illustrere saken. De fleste av oss befinner seg i folkeskipet (folkekirken) og vil helst ikke forlate det før i ytterste nødsfall.

Intet alternativ til Den norske kirke

kommentar

Det har ligget i NMS' identitet å være Den norske kirkes misjonsorganisasjon. Å forandre på dette, ville satt NMS i en ganske uoversiktlig situasjon.

Erkebiskop Löfven av Sverige

LEDERARTIKKEL

Sveriges statsminister mener at han har rett til å kunne regulere trosoppfatningene i et selvstendig trossamfunn.

Lengter etter vekkelse

OPPVÅKNING

Jeffrey Huseby, generalsekretær i NMS er ikke i tvil: Det trengs en åndelig oppvåkning.

Biskopene slipper vielsene fri

kirken

Stadig flere ønsker å gifte seg utenfor kirkerommet. Kirken velger å etterkomme manges ønsker.

Tømmer kristensamfunnet sitt innhold?

KIRKENS BASI

Gudstjenestesamlingene skal ikke være scene for kulturens mangfold eller kjendisers meninger og tro. Da er det Jesus som skal ha ordet.

Partiet De Kristne – et viktig politisk alternativ

debatt

Framfor å lytta til sekulærhumanistisk ideologi, burde vi ha lytta til Bibelens tale om skaparordningar og menneskeverd. Då ville vi ha stengt for fri abort og satsa på ekteskap mellom ein mann og ei kvinne i livsvarig ekteskap under Guds velsigning.

Kirke til krig mot snøkanoner

konflikt

Oppdal Skisenter har søkt kommunen om lov til å anlegge 14 snøkanoner langs skibakken Håkerekspressen. Dette melder opp.no.

Ny biskop i Oslo

lederartikkel

En kristen kirke må også legge evighetsperspektivet til grunn for både lære og praksis.

Ny biskop ønsker samlet kirke

BISKOP

– Som kvinnelig prest i min alder har jeg hatt kolleger som ikke vil ha meg der, sier Nidaros` nye biskop, Herborg Oline Finnset.

Hegertun bidrar ikke positivt

LEDERARTIKKEL

Neste slag om samlivsteologien kan godt komme til å stå blant pinsevennene. Uttalelsene fra bevegelsens mest prominente teolog lover ikke godt, skriver Dagen på lederplass.

Glemt av Holocaust-forskere

FORSKNING

Masseutryddelsen av jøder, romfolk og homofile under krigen er grundig forsket på og dokumentert. Forfølgelsen av Jehovas vitner har havnet 
i bakgrunnen.

Kristen autoritet

LEDERARTIKKEL

Kjærligheten til Gud og kjærligheten til nesten henger uløselig sammen. De må ikke spilles ut mot hverandre, skriver Dagen på lederplass.

Tre kjemper om biskopkappen i Nidaros

bispevalg

Herborg Oline Finnset er favoritt når Kirkerådet skal velge ny biskop i Nidaros. Men rådet kan ende med å miste sin rett til å utpeke biskoper fremover.

Fortsatt intet gull av null

debatt

Ingen er perfekt, men KrF har oppnådd fantastiske seire for det kristne Norge i perioden vi snart har bak oss. Dette må vi føre videre.

– Prater om homofili bak lukkede dører

MENIGHET

– Vi får ikke en offentlig diskusjon om homofilispørsmålet blant toppene i trossamfunnene, tror Knut Refsdal, lederen for Norges kristne råd.

Virkeligheten på lokalplanet

LEDERARTIKKEL

En kristen kirke vil til enhver tid leve i et spenningsfylt forhold til sin egen samtid, skriver Dagen på lederplass.

Gjorde kirken om til bolig

ny bruk

– Jeg vil ikke utelukke at dagen kommer, da vi må begynne å vurdere hva vi skal bruke nedlagte kirkebygg til, sier KA-direktør.

– Ikke akseptabelt

trenger penger

Norges Døveforbund mener Kulturdepartementet har forsømt seg når det ikke er bevilget nok midler til å lage en hel bibel på tegnspråk.

Lytter ikke til døves behov for bibler

mangelfullt

De er norske, de er smarte og de vil gjerne lese hele Bibelen. Men de har ingen tilgang på den på et språk de kan forstå.

Denne robotpresten velsigner på fem språk

teknologi

Kunne du tatt til takke med velsignelsen fra en robot, eller trenger du en prest i menneskeskikkelse? Slikt er i alle fall mulig i Wittenberg i Tyskland.

Radikalisering i Jesus Revolution

FRELST-DEBATT

Jeg forstår begrepet radikalisering i Jesus Revolution (Army) som en ensporet, altoppslukende måte å leve på. Det er ikke galt å ha ambisjon om å endre noe til det bedre. Det var dette Stephan Christiansen ønsket. Han var radikal, men når man ønsker revolusjon, er risikoen stor for at det blir mer til skade enn til gagn.

Boken om Jesus

lederartikkel

For å forstå Bibelens betydning, må vi først og fremst forstå Bibelen som Guds ord.

Den misbrukte kontaktflaten

debatt

Generelt bør bibeltro kristne tenke seg godt om før de bruker den store kontaktflaten som begrunnelse for å bli stående i folkekirken.

Bispekandidater på YouTube

se video

I løpet av nitti sekunder forteller kandidatene hvorfor de bør bli Oslos neste biskop.

Duket for Stålsett

kommentar

Rollen som Oslo-biskop gir så store påvirkningsmuligheter at en bevegelse som Åpen folkekirke nok vil vite å kjenne sin besøkelsestid.

Kirkens politiske muligheter

kronikk

Hvilke utfordringer eller muligheter har kirken i norsk politisk debatt, sett i lys av luthersk toregimentslære?

Fem bispekandidater i Oslo

DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd har i møte 18. mai nominert følgende kandidater, i uprioritert rekkefølge, til å bli biskop i Oslo: Anne-May Grasaas, Kåre Rune Hauge, Marit Halvorsen Hougsnæs, Sturla Johan Stålsett og Kari Veiteberg.

Uhøyrt av statsråd - og biskop

DEN NORSKE KIRKE

Frå leiarane i kyrkja kjem det ikkje eit pip til protest når statsråden snakkar om ting ho ikkje lenger har noko med.

Flørt med uklare hensikter

lederartikkel

«Kristne velgere tror gjerne godt om folk, men dumme er de ikke. De gjennomskuer Frps motiv for å flørte med kristenfolket, hvis det er en strategi for å ramme muslimene», skriver Dagen-redaktør Kari Fure på lederplass.

Jesus, vintreet og eplebonden

snart søndag

Fruktbonde Annhild Oma i Hardanger vet at en må trimme trærne om det skal bli rik frukt.

Kulturministeren inn i homostriden

VIGSELSLITURGI

Menighetsmøtet har vedtatt at de ikke skal følge den nye vigslesliturgien: Det kan de ikke nekte, mener Linda Hofstad Helleland (H).

Dette vil ikke kristne snakke om

TABUTEMA

Sex, samliv, sannhet, synd og penger er tema det ofte ikke snakkes om i kristne miljøer, ifølge flere kristenledere.

– Kirken ikke forberedt på kutt

PENGER

I helgen vedtok Frps landsmøte å kutte all støtte til trossamfunn som ikke er lovpålagt. Bare små kutt kan få store konsekvenser for dagens sokn og menigheter.

Samboende prestestudenter

LEDERARTIKKEL

Når teologistudenter lurer på hva de skal gjøre når de får kjæreste, burde rådet fra kirkens ledelse være klart, skriver Dagen på lederplass.

Her blir de fortsatt overhørt

KONFIRMASJON

I denne menigheten må de svare for seg på konfirmasjonsdagen. – Greit å få vist noe av det vi har lært, sier tenåringene.

Homonekt i enda en kirke

INGEN VIGSEL

Par av samme kjønn som vil gifte seg, slipper ikke til ved alterringen i Lyngen kirke i Troms.