– La de døde hvile i fred!

fred

Prest frykter at folk snakker med sine døde slektninger. – Stell av
 gravene
 har tatt 
helt av, sier Anne Nordvoll.

Sannhet og myndighet i Kirken

TEOLOGI

Brunvoll og Bygstad trår feil når de hevder at Kirken og paven i praksis er overordnet Skriften.

KS: Stat og kommune bør dele ansvaret for kirken

BETALING

Kommunenes Interesseorganisasjon (KS) vil beholde dagens todelte finansiering av Den norske kirke. Det går fram høringssvaret som styret i KS har oversendt kulturdepartementet.

Færre forlot kirken i fjor

MEDLEMSKAP

Det var i fjor 15.463 personer som meldte seg ut av Den norske kirke, en kraftig nedgang i forhold til 2016.

Jeg tror ikke på Gud, men jeg savner ham!

SYNSPUNKT

Jeg støtte på setningen for en kort tid siden. Det var åpningsordene i Julian Barnes’ kritikerroste bok «Nothing To Be Frightened Of» som jeg ennå ikke har rukket å lese fordi jeg ble så hektet på denne første setningen.

– Kirker bør være alkoholfrie

ALKOHOL

Kristen avholdskultur bør preges av nestekjærlighet og ikke fordømmelse, mener kristne ledere på Sørlandet.

Katolsk lære i søkelyset

katolisisme

Men jeg forstår ikke at Den katolske kirke kan være et alternativ for noen som vil ha Bibelen som rettesnor for tro, lære og liv.

Uakseptabelt i ny lov

lov

I ein rammelov skal berre det aller mest nødvendige stå, og i alle høve ikkje slikt som grip inn i kyrkja sitt indre sjølvstyre.

Frykter for bedehuskulturen

trossamfunn

Fylkesmann Lars Sponheim er ikke enig med regjeringen, som vil frata små trossamfunn mulighet for statsstøtte.

Kirken kaprer kristen-journalister

jobbskifte

På ett år har to av journalistene i avisen Dagen sluttet for heller å jobbe med kommunikasjon i Den norske kirke.

Kirkelig opprop mot Trumps Jerusalem-erklæring

den norske kirke

Over 1.000 prester og kirkeansatte i Norge har denne uken sluttet seg til et opprop mot USAs president Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

#metoo har gjort noe med oss

SYNSPUNKT

#metoo-kampanjen har vokst fram nedenfra. Vi vet fortsatt for lite om utbredelsen av trakassering og annen uakseptabel omgangsform blant ansatte i kirken.

En biskops hovedoppgave

lederartikkel

Vi håper Kari Veiteberg i sin bispegjerning vil løfte frem menneskenes behov for evig frelse, og hvordan nestekjærlighet på jorden kan være en forløper for og et tegn på den evige kjærlighet Gud tar imot oss med.

Skolen har ikke råd til kirkeskyss

SKOLEGUDSTJENESTE

Skole i Bergen sparer titusener på å droppe besøket i kirken og gudstjenesten før jul. – En underlig sak, sier skolebyråden.

Ny biskop tok opp skamfølelse og #Metoo

oslo

Den tidligere bymisjonspresten Kari Veiteberg ble vigslet til ny biskop i Oslo søndag. Et budskap om å sette ord på krenkende oppførsel gikk igjen i prekenen.

Hvor skal vår styrke komme fra?

LEDERARTIKKEL

Kirken har med sin tilgang til det åpenbarte Guds ord ofte vært den stabiliserende faktoren som drar kulturen opp og ut av moralske grøfter, skriver Dagen på lederplass.

Feig, Hanvold?

VISJON NORGE

Jan Hanvold, du er ansvarlig redaktør for en TV-kanal. Er det da for mye forlangt at du tar ansvar og gir en skikkelig redegjørelse?

Nåden er gratis, men ikke bønn for syke

HELBREDELSE

I den siste tiden har jeg mottatt bekymringsmeldinger relatert til den helbredende tjenesten som lederskapet i Visjon Norge utøver.

Oslos nye biskop vil dele på makten

DEN NORSKE KIRKE

En kirke som er åpen for alle, hele tiden. Det er Kari Veitebergs visjon når hun tar fatt på gjerningen som Oslos nye biskop.

– Ikke aktuelt med velsignelsesliturgi

Dåpsstrid

Kirkerådets Paul Erik Wirgenes er avdelingsdirektør i avdeling for menighetsutvikling i Kirkerådet. Han roser den tidligere Nesodden-presten Synnøve Sakura Heggem, som la til rette for at et par kunne få sitt barn velsignet i kirkerommet.

Reformasjonen – hva formidler vi til våre barn?

debatt

Budskapet jeg sitter igjen med etter å ha lest boken er at lutheranerne har det riktige og opplyste synet på troen, og at katolikker tror feil og er uopplyste. Dette blir for enkelt – og feilaktig!

Etterlengtet gledesdag i Hønefoss

hønefoss

– Det har vært et stort savn i åtte år, sier kirkevergen. Søndag ble en ny kirke vigslet på stedet der den gamle brant ned i 2010.

Han skal vie både kyrkjeleg og borgarleg

dobbeltrolle

Soknepresten i Nesna, Finn Rindahl, er òg varaordførar i kommunen. Frå nyttår kan han dermed via folk både i kyrkja og borgarleg.

Følg fredsgudstjenesten direkte her på Dagen.no

nett-tv

I anledning lørdagens tildeling av Nobels fredspris vil det bli holdt en økumenisk gudstjeneste i Trefoldighetskirken i Oslo. Du kan følge gudstjenesten direkte her på Dagen.no fra klokken 17.00.

Dnk og homofili

dagensdebatt

Ved å seia at «Dnk har banet en vei for oss» - er å fastslå at Dnk ikkje er verdig å kallast Jesu Kristi Kyrkje lenger – når ho heilt openlyst velsignar det som Skrifta avviser.

Sniker Bibelen inn i tidsklemma

BIBELTIME

En prest i Bergen inviterte de voksne kirkegjengerne til å møte på fem bibeltimer. 
– Dette traff en nerve hos oss, sier han.

Betjener kirken menigheten?

Islam

Selv er jeg av den mening at et multikulturelt samfunn i fredelig sameksistens med islamske verdier og kultur, ikke er funksjonelt. Å hevde noe annet fremstår for meg både historieløst og naivt.

I Jesu Kristi navn: Stans jødeforfølgelsene

Lederartikkel

Med fare for eget liv og frihet protesterte Kristen-Norge mot nazistenes jødeforfølgelse. Kommende uke er det 75 år siden det såkalte Hebreerbrevet ble lest opp i norske kirker.

Den norske kirke har banet vei for oss

homofili

Gleder meg til den første vielsen for et homofilt par i en pinsemenighet, håper det skjer mens jeg ennå 
er i live!

Katolsk lære er ikke i konflikt med Bibelen

teologi

Vi kunne ønske det i reformasjonsåret 2017 var mulig å presentere forskjellene mellom luthersk og katolsk teologi på en annen måte enn det Kvalbein legger opp til i sin tekst, med anklage om ubibelsk lære. Sannheten er nemlig den at Den katolske kirke lærer i samsvar med Guds åpenbaring.

Når islamister dreper sine egne

kommentar

«Når kristne og andre religiøse minoriteter forfølges, blir også situasjonen forverret for moderate og fritenkende muslimer. Derfor er det også så forfeilet, når biskoper og representanter for Mellomkirkelig råd advarer mot støtte til kristne i Midtøsten», skriver Lars Akerhaug.

Kirkekvinner under glasstaket

LIKESTILLING

Biskop Ingeborg Midttømme opplever lite forskjellsbehandling som kvinne. Hun tror det skyldes bispeskjorten og bispekorset.

Svenske tilstander i kirken

lederartikkel

Vil den nyvalgt biskop Kari Veiteberg bruke posisjonen sin til å kjempe for kjønnsnøytrale, svenske tilstander i Den norske kirke?

Kan et “stillas” stå for vranglære?

Kristenliv

Diskusjonen mellom Karl Johan Hallaråker og undertegnede (Dagen 20.11) dreier seg om den åndelige læreenhet i Den norske kirke, vurdert ut fra denne kirkens egne lærenormer (gitt i Skrift og bekjennelser).

Slik gikk det med KrFs hjertesaker

statsbudsjettet

Fleksibel kontantstøtte, mer til familievern og økt kapitaltilskudd til friskoler. Se oversikten over KrFs seire her.

Miljøbiskopen vil ha økologisk kjøtt

KJØTT

Biskop Atle Sommerfeldt møtte kjøttprodusenter til forsoning etter uttalelser om kjøttfri meny. Han fikk også en nyfødt kalv oppkalt etter seg. Se video!

Dei bitre fruktene

#Metoo

Kvifor #MeToo? Svaret er enkelt om ein er villig til å lytte. Bonden har erfaring med det. Som ein sår, haustar ein. Sår ein ugras, så haustar ein ugras.

Ordinasjon, nattverd-fellesskap og tilsyn

LUTHERSK KYRKJELÆRE

Prof. dr. theol. Bernt T. Oftestad held fram med sine kommentarar til mi forståing av den lutherske kyrkjelæra, nå både med forsvar for si katolske embetsforståing og meir personleg angrep på min ordinasjon og sitt syn på biskoppeleg tilsyn og nattverdfellesskap. Eg innser det nyttelaust å diskutera vidare med han. Han katolikk og eg lutheranar er nok på to planetar i desse spørsmåla. Katolikken er ikkje mitt førebilete korkje når det gjeld kyrkjelære eller kyrkjeleg praksis. Eg har heller ikkje tenkt å ta fram alle katolske avvik frå klassisk luthersk teologi. Men la meg likevel svara vedkommande dei tre tema han nå tek opp.

– Blir noen ganger behandlet som luft

misjonskvinner

Berit Hagen Agøy er Den norske kirkes øverste leder i internasjonale spørsmål. Likevel kan hun oppleve å bli totalt oversett. Hun tror neppe det hadde skjedd hvis hun var mann.

Eldre kvinner er ikke lenger like religiøse

TRO

I 2011 svarte nesten fire av fem eldre kvinner at de følte tilhørighet til en trosretning. I dag er det mange som kutter båndene til religion. – I dag vet vi mer enn vi visste før og tror ikke så mye lenger, sier Signy Myksvoll (75).

Indisk teolog vil lære av norske lutheranere

global uke

Som kasteløs i India kunne Chandran Paul Martin fort ha endt opp som et offer for menneskehandel. Nå vurderer han å ta med seg norsk idé tilbake til India.

Israel, folkeretten og okkupasjon

I fokus

Mælands okkupasjonstese har ikke folkeretten på sin side, men det har Israel. Judea og Samaria er folkerettslig helt legitimt Israels jurisdiksjon.

Reformasjonsjubiléet i omvendelsens glede

Luther

La oss begynne med en langvarig omvendelse, bort fra Lutherdommens nå overtydelige blindvei og tilbake til Luther og reformasjonens opprinnelige intensjon. 500 år er nok.

Den store fortellingen

evangeliet

Alt ble virkelig nytt. Asfalten. Telefonstolpene. Himmelen. Jeg syklet opp bakkene til min studenthybel. Sykkelen gikk av seg selv, som var den en moped.

Skriver historie med tilbud om voksendåp

frikirke

Pastorpar med pinsebakgrunn fant en 20 år gammel, ubrukt paragraf. Nå starter de menighet med tilknytning til et luthersk kirkesamfunn.

Et likeverdig kristent arbeid

synspunkt

Flere har kommet med kritikk av dokumentet «NLMs selvforståelse og identitet» som hovedstyret la frem til samtale og diskusjon på organisasjonens rådsmøte i midten av oktober. Vi vil understreke at dokumentet møtte mye støtte i rådsmøtets samtale.

Et forsvar for bruk av teletorget

debatt

Jesus sa: «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.» Dette er Jesu mest misforståtte utsagn og gjerrigknarkenes alibi for ikke å gi til Guds rike. En teologisk feilkobling som bør korrigeres.

«Bedehuskirker» og strategi for framtida

Synspunkt

Eg har djup respekt for menneskes teologiske overtyding. Eg lyttar gjerne til gode argument. Og eg er ikkje overtydd om at samkjønna vigsel er den eine rette vegen for kyrkja å gå.

Prest ønsker kirkelig #metoo-kampanje

seksuell trakassering

Elisabeth Torp, som er leder for Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, ønsker en kirkelig #metoo-kampanje.

Mer kirke, mindre markering

kommentar

Jeg tror vi i dag trenger kirkeledere som mer enn noe annet våger å formidle en frimodig tillit til Jesus Kristus og til Guds ord.

Et jubileum og et hjertesukk

debatt

Det verste med reformasjonsmarkeringen er alle fordommene fra folk som burde vite bedre.

Tjue år for sent?

NLM

Debatten som nå pågår, kan lett tilsløre sakens kjerne. Noen vil kanskje hevde at det er en debatt mellom kolliderende kirkesyn. Dette kan ha noe for seg, men blir likevel for enkelt.

Jeg skammer meg ikke over evangeliet

preken

Preken av preses Helga Haugland Byfuglien. Nasjonal festgudstjeneste i Nidarosdomen i anledning 500-årsmarkeringen av reformasjonen.

Feirer 150 år med misjon 
på Madagaskar

HISTORISK

– Dette er et av 
de mest historiske og spennende forbindelsespunktene 
mellom Norge og Afrika, 
sier assisterende generalsekretær i FN, Erik Solheim.

Oppbrudd som smerter

kronikk

Dnk har valgt å følge tilpasningens vei. Det er trolig den eneste politisk farbare veien som folkekirke, men den demonstrerer folkekirkeideologiens teologiske umulighet.

Nå forlater han Den norske kirke

ut av kirken

På selve dagen for 
reformasjonsjubileet melder 
en av Norges mest profilerte kristenledere seg ut av Den 
norske kirke.

Mer pengerot i den katolske kirken

trossamfunn

Oslo katolske bispedømme mottok 141,5 millioner kroner i offentlig støtte i fjor, men revisoren går ikke god for hva pengene er brukt til.

Nå er KrF like lite som Rødt

debatt

Fremfor å ta signalene fra valget, så har KrF desto verre tragikomisk nok øst på MER av det samme. Og jo nærmere partiet kommer stupet, jo sterkere er ropet om KrF først.

Kyrkjesyn i lys av reformasjonen

reformasjonen

Den lutherske reformasjonen løfta fram forkynninga av lov og evangelium. Sjølv om eg sit i glashus, vågar eg å nemna at talarstolen må gis til personar med forkynnarnådegåve og åndeleg føresetnad.

Bedehuskirker

menighetsdoktoren

Spørsmål: «Det hevdes at bedehuskirker reduserer gjennomslaget til Den Norske Kirke (DNK). Hva tenker menighetsdoktorene om det?»