Når bedehuset blir (mer) kirke

lederartikkel

Den trossamfunns- og kirkedebatten som ligger foran vil være mer omfattende og mer krevende enn den som ligger bak i NLM.

Kirken for og imot Israel

ISRAELKOMMENTAR

Kirkens behandling av jødene er i all hovedsak som en lang, mørk, iskald natt. Således stod Martin Luther i en stygg tradisjon av forakt, antipati og hat mot jødene. Dessverre brakte ikke reformasjonen noen reformasjon i kirkens syn på det jødiske folk.

– Frikirkelige miljøer best i kampen mot slaveri

menneskehandel

– Det er så overveldende og brutalt grusomme ting som skjer, sier Elin Finnseth Sæverås i Norges Kristne Råd. Omfanget av moderne slaveri kan få mange til å føle seg maktesløse, tror hun.

Biskopenes narrespill

Samfunn

Det er ikke en eneste av dem som står oppreist i stormen, enn si vedkjenner seg at de tok feil og talte usant om kirkesplittelse da de enstemmig støttet vedtaket om innføring av homoliturgien.

Den norske kirke er skuffet

STASBUDSJETTET

Bevilgningen til Den norske kirke dekker ikke en gang lønn- og prisveksten.

Rosa kompetanse – hvem er vi og hva jobber vi for?

debatt

Vi har ikke et eget Rosa kompetanse-tiltak rettet mot Den norske kirke eller andre trossamfunn, men vi har ved enkelte tilfeller hatt undervisning for kirkelige ansatte der de ansatte selv har ønsket at vi kommer.

Russisk-ortodoks konflikt med Den norske kirke

oslo

Siden 1940 har Den hellige Nikolais menighet i Oslo hatt tilhold i kjelleren under Majorstuen kirke. Nå reagerer menigheten på det de opplever som en utkastelse.

Stat og kyrkje

debatt

Kyrkja har ei pedagogisk oppgåve ovafor folket; ho skal undervise om kva som er rett og galt. Dessutan har ho eit profetisk kall. Det betyr at ho skal refse staten når denne krenkjer menneske, og vera statens vakne samvit.

Korttenkt

debatt

Vil en ikke innse den realitet at kirken med sin påviselige vranglærehandling har brutt det åndelige fellesskap med mange kristne?

Ved et vannskille

VIGSELSLITURGI

Da Kirkemøtet tidligere i år vedtok ny liturgi for likekjønnet ekteskap skapte Kirkemøtet i Den norske kirke et vannskille i forhold til bibelens normative og argumentative funksjon i møte med viktige teologiske og etiske spørsmål

Derfor blir det neppe mange valgmenigheter

kommentar

Veien fra Den norske kirke til bedehusforsamlinger eller frikirkelige menigheter – eller til valgmenigheter – kan bli litt lengre enn man kanskje skulle tro.

Frimodig exodus

den norske kirke

På den annen side er det heller ikke bra om freden senker seg over kirkelandskapet og vi kommer til å tenke at den nye læren i Dnk er til å leve med.

Skuffende om NLMs selvforståelse og identitet

synspunkt

NLM fremstår i dag både som en organisasjon og et kirkesamfunn, men hvor behovet for gjennomtenkte kirkestrukturer og ordninger har vært underutviklet til fordel for organisasjonsstrukturen.

Tilbyr hjelp til nye valgmenigheter

starthjelp

ByMenigheten i Sandnes vil hjelpe nye valgmenigheter. Bjørgvin-biskop synes tilbudet er sjenerøst, men mottagelsen er lunken.

Når kunnskap ikke tåles

lederartikkel

Når selv de mest kunnskapsrike og nyanserte talspersonene blir kneblet, kan konsekvensen bli tilbaketrekning.

Rommet blir mindre og mindre

synspunkt

Er det slik å forstå at Åpen Folkekirke krever å være representert med såkalt «rosa kompetanse» på enhver arena der den nye ekteskapsteologien er tema, ellers kan det forventes en mediestorm?

Kristenfobi på skolen

lederartikkel

Tankevekkende og urovekkende beretning fra sokneprest i Nord-Trøndelag.

Inge vil tale for døve ører

døveprester

Døvekirken 
i Norge sliter med å rekruttere døveprester som kan ’tegnspråk. Inge Sørheim har valgt å ta utfordringen, men først må han på skolebenken for å lære seg språket.

Bedehus med svakere bånd til folkekirken

lederartikkel

For bedehusets egen del tror vi det er klokt å gå bredere og grundigere inn i hvordan den rikholdige bedehusarven best kan ivaretas i en ny tid.

Jesus-forbud hos Human-Etisk Forbund

LEDERARTIKKEL

Human-Etisk Forbund har så stor aversjon mot alt som smaker av kristen innflytelse at det trumfer alle andre hensyn.

Presteutdanninga si utfordring, krise og mulegheit

SYNSPUNKT

Kva kjem det av at Den norske kyrkja ikkje greier å rekruttera nok unge til presteteneste? Kva gale har slike som eg, som har arbeidd i denne kyrkja i Norge og i misjonsteneste, i over 40 år, gjort?

Bedehus-Norge på vei ut av kirken

Bedehus

130 tidligere bedehus­fellesskap er de siste årene blitt menighetslignende forsamlinger med tilbud fra vugge til grav.

En tro som bærer

lederartikkel

Når Jesus ikke blir nevnt i en gudstjeneste, mangler det viktigste.

UNE vil se på konvertittrapport

oslo

Utlendingsnemnda skal se nærmere på rapport om iranske konvertitter, men lover ingen endring. Stig Magne Heitmann i Åpne Dører er skuffet.

«Hvorfor har du vendt ryggen til islam?»

KONVERTITTER

Han er sendt ut av Norge med tvang. Etter landing i Iran blir han presset inn i en bil og spurt ut om hvorfor han har vent ryggen til islam og blitt en kristen.

Kjøttfri og miljømerket mat

KJØTT

Avisen Dagens engasjement i miljø- og klimasaken og oppslaget om Borg bispedømmeråd er flott, men førstesiden tirsdag 19. september er på siden av saken. Biskopen i Borg har selvfølgelig ikke bannlyst biffkjøtt.

Barn fortjener fred i Israel og Palestina

SYNSPUNKT

Kirkene fastholder håpet om at fred er mulig. Vårt håp er fundert i troen på Kristi oppstandelse og seier over ondskapen, og derfor kan kirkene gi barn og unge livskraft og tro på framtida.

Israels syn er uønsket

lederartikkel

Israels syn er ikke velkommen når Kirkeuka for fred i Israel og Palestina arrangeres til uken.

Her er biskopens kjøttfrie meny

klimakamp

Kun fisk og grønnsaker skal stå på menyen når biskop Atle Sommerfeldt bestiller inn mat til gjester og arrangementer. – Som å sage av grenen vi sitter på, sier klimaforsker.

Luthersk svermeri anno 2017

SYNSPUNKT

Når læren og praksisen i en kirke løsrives fra Ordet og Ånden mister kirken sin kraft til å være sann kirke. Er det mulig å overleve åndelig i en slik kirke? Jeg håper og tror det.

Kreftfri etter reise til Jerusalem

LØFTE

Da Victor Skimmeland fikk beskjed fra legene om at det ikke var mer de kunne gjøre for han, grep han tak i et løfte fra kong Salomo.

– Tiden snart ute for bedehusene

KRISTENLIV

Tidligere Kirkerådsleder og misjonsveteran Nils Tore Andersen mener bedehuset er i ferd med å forsvinne.

Trosser uenighet i samlivsetikken

HOMOFILI

Kirkemøtets vedtak om likekjønnet ekteskap og ny, liberal biskop får ingen konsekvenser for felleskirkelig bønneaksjon i Oslo.

Skal det være en presteskole?

utdanning

Den norske kirke tilbyr høyskoler og universiteter penger for å utdanne prester i nord.

Muslimsk trossamfunn vil kjøpe TV-reklame

tv-reklame

Ahmadiyya muslimsk trossamfunn øyner muligheter i en eventuell lovendring. PR-ekspert mener også Den norske kirke har mye å hente ved å reklamere på TV.

«Et varmt og vennlig farvel»

KOMMENTAR

Kvarme går inn i historien som en biskop med et sterkt og tydelig vitnesbyrd om Jesus Kristus.

Nå eier de huset hvor de har bodd i 27 år

presteboliger

Over 400 
prester har flyttet fra boligen etter at boplikten ble opphevet for to år siden. Ruth og Jan Ove Thaule har valgt å bli.

Mindretall tror på frelse ved «troen alene»

undersøkelse

500 år etter reformasjonen har splittelsen mellom katolikker og protestanter tapt mye av sin kraft i Vesten, ifølge omfattende undersøkelse. Flere protestanter tenker mer katolsk.

«Ingen ville kunne bade i Mjøsa»

israelkommentar

Hvorfor deltar da en biskop i Den norske kirke, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen i en politisk kamp for å gi dem fri tilgang til våpen?

Han ser nye muligheter for folkekirkene

ny bok

Pilene har lenge pekt nedover, men dansk teolog tror folkekirkene kan vinne ny betydning etter å ha tapt det religiøse monopolet.

Kjente arkitekter har tegnet ny kirke til 100 millioner

sunnmøre

Den nye kirken i Ulsteinvik kan bli et nasjonalt signalbygg, i hvert fall når det kommer til kirkebygg. Bak tegningene står nemlig arkitektbyrået Snøhetta, kjent for operabygget i Bjørvika i Oslo og Biblioteket i Alexandria.

Noe å feire?

i fokus

Vi er over halvveis i jubileumsåret for reformasjonen. Vi nærmer oss 31. oktober, datoen da Martin Luther for fem hundre år siden offentliggjorde sine 95 teser mot avlatshandelen.

Nest siste runde i valg av ny Oslo-biskop

den norske kirke

Før fredag må stemmeberettigede ha valgt sine favoritter til å bli ny biskop i Oslo, der Kirkerådet til slutt avgjør. Det kan bli siste gang det gjøres slik.

Bibelskole på ville veier

synspunkt

I takt med ny-evangelisk og karismatisk utvikling i norsk kirkeliv har utviklingen på dette området også overtrådt grenser for hva samfunnet bør anse som normalt og anstendig.

Faren for relativisert teologi

lederartikkel

Det er ikke uten videre slik at nedtoningen av konfesjonell tilhørighet er av det gode.

Avviser å gi bort kirkebygg

kirkebygg

Svensk kirkepolitiker vil gi bort kirkebygg til en voksende katolsk kirke. – Ikke aktuelt hos oss, sier kirkevergen i Oslo.

– Vi må ta regnbuen tilbake

symbolikk

Kirkemøtemedlem Rikke Kopperstad mener kristne bør bruke regnbuen med stor 
frimodighet. – Den er Guds løfte om trofasthet, 
sier hun. Hun får støtte av teolog.

Hva med å bli prest?

dagensdebatt

Kjenner du på et kall eller et ønske om å fortelle ­andre mennesker hvem Jesus er og lurer på hvilken utdannelse du skal velge?

– Ikkje svekk KrFs kristne plattform

stortingsval

Tre personar meldte seg ut 
av Bygland KrF då Knut Arild Hareide gjekk 
i Pride-tog i fjor. Lokallagsleiaren er bekymra.

Hvilke nyheter er riktige?

i fokus

Det er et spørsmål som har blitt debattert i ulike sammenhenger det siste året. Noen ganger er flere tilnærminger riktige selv om de gir et høyst ulikt bilde.

Sentrum og grenser for siste gang

TEOLOGI

En siste og avsluttende kommentar fra min side i sommerens «lavmælte dialog» med Vidar Mæland Bakke om sentrum og grenser. Og en sidekommentar til Espen Andreas Hasle.

Grenser og senter

I FOKUS

Kirken trenger ledere som både har fokus på Jesus Kristus som troens sentrum, og vet hva kirke er til for.