Guds velgjerninger

andakt

«Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Ef. 5.

Hva er dette for en?

andakt

Det er lett å stirre seg blind på de store problemene og vanskelighetene som ofte reiser seg imot oss. Hvem er han?

Siste ord

andakt

Da Jesus ropte fra korset: «Det er fullbragt!», var det for sent å stoppe det. På den tredje dagen stod han opp, det var allerede klart.

Samtalen

andakt

Når vi snakker personlig sammen om Jesus og det han gjorde på korset, så forkynner vi til hverandre. Og denne forkynnelsen kan være avgjørende.

Hver dråpe teller

andakt

Dråper blir en flod, enten vi snakker om naturens dråper eller velsignelsens dråper.

Snekkersønn

andakt

«For Far elsker Sønnen og viser ham alt det han selv gjør.» (Joh 5:20)

Hver dråpe teller

andakt

«Jeg ba om en dråpe, og ikke en sjø; jeg ba om en smule, og ikke et brød» heter det i en av Øystein Sundes viser.

Far

andakt

Følge ham

andakt

Selv om disiplene fulgte Jesus med en gang, brukte de tid på å forstå hva det innebar.

Dypere

andakt

Det sies at vi lever i et samfunn friere enn noen gang. Og at problemet heller er for mange valgmuligheter enn for få. Men det er kanskje ikke hele bildet.

Radikal

andakt

«Radikal» er et ord som klinger dårlig i disse terrortider. Men uttrykket har blitt brukt lenge før, om kristenliv som søker å ta på stort alvor det Jesus kaller til.

Vilje

andakt

Å være en kristen er å gjemme seg i Kristus. Det vil si å være helt tilgitt og rettferdig på grunn av det Jesus gjorde.

Forfatter med gråten i halsen

trosopplæring

Foreldrene er trosopplæringens missing link, mener Linda Andernach Johannesen. Nå har hun skrevet bok for å hjelpe både fortvilte menigheter og famlende foresatte.

Komme noe godt?

andakt

«Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham» (Salme 34, 9).

Et godt budskap til verden

andakt

Men alt er av Gud, han som i Kristus forsonte verden med seg selv og gav oss forsoningens tjeneste.

Jesusfans eller etterfølgere?

andakt

Vår kjærlighet til Jesus skal vise seg i at vi er villige til å følge Ham. Derfor kan vi ikke stille oss likegyldige til Bibelens Ord.

Se på Jesus

andakt

Han advarer oss når vi er på vei ut av veien, reiser oss opp når vi faller og styrker oss med sin kraft og oppmuntrende ord gjennom Bibelens rike løfter.

Ord og gjerning

andakt

La oss huske at vi er Kristi brev – og at vi leses minst like mye gjennom våre handlinger som gjennom våre ord.

Våk

andakt

«Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det», sier Matteus 24, 44.

Verdens lys

andakt

«Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver», sier Matteus 7,15.

Guds vilje med livet

andakt

«Du ber om at Guds vilje må skje, og han lar sin vilje skje. Om du ikke er tilfreds med svaret, må du heller be om at din vilje må skje.»

Syk – men velsignet

andakt

Hvorfor ikke alle blir helbredet ved bønn, vet jeg ikke. Men jeg er trygg på at Gud kan bruke både deg og meg, uansett hvilken situasjon vi står i.

Redningsaksjon

andakt

Det handler om er redningsaksjon for at flest mulig skal bli berget for Himmelen før det blir for seint.

Himmel eller Helvete?

andakt

Det vekker anstøt i vår tid å forkynne at livet har to utganger, at mennesker trenger å bli frelst, og at Jesus er veien til frelse.

Frykt for brann

andakt

For Jesus ønsker at vi skal bli tent i brann for ham.

Forankring

andakt

Hvordan er det med deg? Har du forankret ditt liv i Jesu løfter?

Oppreist med Kristus

andakt

Vi har allerede del i oppstandelseslivet. Vi er allerede på åndelig vis oppstått fra de døde. Vi er født på ny. Vi er blitt himmelborgere. Vi har fått et nytt liv i Kristus.

Jesus hadde rett!

andakt

Stadfestet. Bekreftet. Bevist. Dette er ord som Bibelen bruker om Jesu oppstandelse.

Påskedagstrøsten

andakt

Påskedagssalmene er gladsalmer. Men hva består gleden i? Er den bare en begeistring over den flotte fortellingen?

KrF, hvor går du?

veivalg

Dette er et spørsmål jeg tror mange stiller seg disse dagene.

Påskedagens ettervirkning

andakt

Jesus var død, men han lever. Han er den eneste som har kommet ut av graven for siden aldri mer å dø! Gud selv reiste ham opp.

Nytt håp

andakt

«Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp.» Rom. 15,12.

Leve nær Gud

andakt

«Tro på Herren Jesus Kristus, så skal du og dine bli frelst». Ap. gj. 16,31.

Lik lønn til alle

andakt

I møte med det himmelske blir alt snudd på hodet!  Gud behandler alle likt.

Levende tro

andakt

Martin Luther har sagt, «Troen alene frelser, men troen er aldri alene».

«Prøv meg»

ANDAKT

Daglig blir troen vår prøvd gjennom det livet vi lever. Vi har mye å lære av de første kristne.

Enhet tross forskjell

ANDAKT

«Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød» (1 Kor 10:17).

«Blant de første ting»

andakt

Gled deg over det nå i påsken. Jesus led for deg, døde for deg, oppsto for deg. Han alene er ditt håp.

Ja og amen!

andakt

Den Jesus du tror på, er Messias. Men seieren vant han – gjennom det dypeste «nederlaget». Tenk på det nå i den stille uke.

Store profetier oppfylles

andakt

Hvorfor akkurat på denne søndagen? Og hvorfor red han på et trelldyr? Hvorfor var han så ydmyk? Hvorfor kom han uten politisk program og uten våpen?

Den stille uke

andakt

Den kristne kirke følger i stillhet og bønn Jesus Kristus på hans lidelsesvei mot langfredag, Golgata kors og seieren påskemorgen.

Nok stillhet

andakt

Det er viktig å bruke nødvendig og nok tid til stillhet og bønn!

Levende vann

ANDAKT

«Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og dra opp vann.» Joh. 4,14–15.

Lysformidlere

ANDAKT

Frelsen forplikter på den måten at alle som har fått del i himmellyset, må la lyset skinne for alle i huset. Det er vårt kall.

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.

Ikke bare lyden av militærstøvler

andakt

Det er i denne verden vi kjemper mot synden i oss og rundt oss. Hvis vi ikke har adgang til velsignelsen nå, hvorfor skulle apostelen da skrive at Gud har velsignet oss?

Et morshjerte

andakt

Denne lille tildragelsen fra virkeligheten bør minne oss om ham hvis hjerte slår enda varmere og omsorgsfullt for oss enn hva et morshjerte kan gjøre.

Finne hvile

andakt

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel.» Matt. 11,28–29

Forholdet til Jesus?

andakt

«Jesus meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot. At du meg evig skal eie, jeg er jo kjøpt med ditt blod.»

«Du eier oss, Gud»

ANDAKT

«Vi er ditt verk! Du eier oss, Gud, med alle de goder vi har. Du byr oss forvalte dem etter de bud du ga oss, vår Skaper og Far.»

Nikodemus

ANDAKT

«Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.»

Hva er Åndens verktøy?

videoandakt

Andreas Evensen, daglig leder for ImF-UNG, deler her noen tanker som kan hjelpe oss til å bli bedre kjent med Den hellige ånd.

Hos hver enkelt

andakt

Hvis du tar imot Jesus er ikke det bare en liten forandring i livet, det er det største og viktigste valget du tar, som har evige konsekvenser.

Det som gleder Gud

ANDAKT

Helliggjørelse forutsetter menneskelig modning og vekst.

Nektes eget rom for bønn

BØNN

Stadig flere elever opplever at rektorer setter foten ned for bønn og andakter i friminuttet.

Kjærlighet for videregående

andakt

Ord som refs, disiplin og straff faller tungt for de fleste av oss. Likevel beskriver disse ordene viktige sider i vår relasjon med Gud.

Hvem er dine nærmeste?

ANDAKT

«Da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å ta hånd om ham, for de sa: «Han er gått fra forstanden» (Mark 3,21).

Guds plan står fast!

andakt

Gud har alltid en agenda, en plan for hver dag. Vi stilles på valg om å innordne livet etter hans gode hensikt, eller tråkke opp vår egen sti.

Arven som lever videre

andakt

«Dette er min pakt med dem, sier Herren: Min Ånd som er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn, skal ikke vike fra din munn og ikke fra dine barns eller barnebarns munn, sier Herren, fra nå og til evig tid» (Jes 59,21).

Hvem er Den Hellige Ånd?

videoandakt

Den Hellige Ånd kan være litt vanskelig å forstå seg på. Hvem er han egentlig og hva gjør den Hellige Ånd? Er han som den ånden i lampen som vi ser i Aladdin filmene?

Under lupen

andakt

«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei.» Salme 139.

Menneskelig dårskap

andakt

«For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren» (Jes 55,8).

Avguderiets meningsløshet

ANDAKT

«Se, dere er mindre enn intet, og det dere gjør, er mindre enn ingenting» (Jes 41,24).

Frihet som er til nytte

andakt

«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen» (Gal 5,1).

Hjørnesteinen

ANDAKT

«Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen» (Efes 2,20).

Hvordan kan jeg be?

videoandakt

Noen konkrete tips som kan gjøre det lettere å be.

Jakobs drøm

andakt

Jakob visste det ikke – og mange vet det ikke – men Gud er ikke langt borte fra noen av oss!

Målet

ANDAKT

Selvsagt skal du få følge med på veien, og være våken, det sier også Bibelen. Men skal du nå fram til målet, må du aller mest se forbi målet, og inn i Hans ansikt.

Fadervår

ANDAKT

Har det noen gang slått deg at Fadervår er en bønn i tillit? Det var Jesus selv som lærte disiplene å be den, da de spurte ham.

Skuldrene dine

ANDAKT

«Takk at du tok mine byrder, eit høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldlause sonofferlam.»

Guds fylde

ANDAKT

Barnet holder pappa i hånden, og om barnet er trygt, vet barnet at det har hele pappa.

Kamp

ANDAKT

Ingen skal nekte for at kristenlivet er en kamp. Det sier Bibelen tydelig. Vi kan likevel misforstå, og kjempe en kamp som ikke er vår.

Et midlertidig hjem

ANDAKT

Livet her på jorda kan være altoppslukende. Da kan det være fint å stoppe opp og bli minnet på hvilket fokus himmelen skal være for livet vårt.

Murer

ANDAKT

De største murene finnes ofte i hver enkelt. Når vi ikke er forsonet med oss selv, er det vanskelig å være forsonet med andre.

Søke

ANDAKT

«Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham», sier Jesus.

Gode råd

ANDAKT

Bibelen er full av gode råd, også fra Jesus selv.

Menneskelig

ANDAKT

I Bibelens korteste vers, står det: «Jesus gråt.» Han var sann Gud og sant menneske, og gråt skikkelig. På gresk står det at han gråt høyt.

God morsdag!

andakt

Feiringen av en årlig morsdag begynte for over 100 år siden. Men «fenomenet» mor er mye eldre!

Frelsesbønn

andakt

Ved at du forteller om hva Jesus har gjort for deg, kan også andre bli ledet til Frelseren.