Guds fylde

ANDAKT

Barnet holder pappa i hånden, og om barnet er trygt, vet barnet at det har hele pappa.

Kamp

ANDAKT

Ingen skal nekte for at kristenlivet er en kamp. Det sier Bibelen tydelig. Vi kan likevel misforstå, og kjempe en kamp som ikke er vår.

Søke

ANDAKT

To ting

andakt

Senk ned pøsen!

ANDAKT

Kjære medreisende. Guds kjærlighets hav er rundt omkring deg. Senk ned pøsen!

Narren og lorden

ANDAKT

En dag gav lorden narren en kjepp og sa at han skulle beholde den til han traff på en større dåre enn ham selv.

Hvem er det Gud sender?

videoandakt

Er det bare de som reiser langt som er utsendt av Gud? De som reiser til andre land. De med tittel «Misjonær»? Eller er alle kristne utsendt av Gud?

Stå djevelen imot!

ANDAKT

Så skal vi i bønn og tro holde oss nær Gud, ta til oss hans ord og finne hjelp og støtte hos medkristne.

En brølende løve

ANDAKT

Djevelen omtales i Bibelen som en brølende løve. Poenget er den evnen han har til å skape frykt.

Forblindet

ANDAKT

Dypest sett er det bare Guds ånd som kan gjøre blinde øyne seende.

«Stå ham imot, faste i troen»

ANDAKT

Løsningen ligger i å leve i lyset fra Guds ord, glede seg over Jesu frelsesbudskap og daglig be om å bli bevart i troen, håpet og kjærligheten.

Han som sender – Gud

videoandakt

Hva er det Gud vil? Og hvordan er Gud som sender oss ut?

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.

Korset - en kamparena

ANDAKT

Forkynnelsen av Jesu seier over alle makter ble en stor trøst. Det er ikke djevelen, det er Jesus som har navnet over alle navn (Ef 1:19–23).

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».

Luther og djevelen

andakt

Djevelen ble nok nedkjempet av Jesus på korset, men helt til den siste dag gjør han sitt «beste» for å myrde og ødelegge.

«Styggmannen»

ANDAKT

Vi må ikke la oss smitte av tidens vantro så vi bare smiler av mørkemaktene eller skammer oss ved Bibelens verdensoppfatning.

I vårt sted

ANDAKT

«Korset på Golgata er historiens og verdens midtpunkt».

Forvaltere

ANDAKT

Vi er kalt til å være Guds medarbeidere, og han er avhengig av oss. Hele vårt liv skal forvaltes til Guds ære.

Grunnvollen

ANDAKT

«Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.» 1.Kor. 3,11.

«Ingen bryr seg om meg»

ANDAKT


Vi er verdifulle for Gud. Dyrebare i Guds øyne. Han ser oss og kjenner oss. Han tenker annerledes enn vi gjør og har en annen verdimålestokk.

4 stikkord som oppsummerer Bibelen

videoandakt

Synes du at det kan være vanskelig å lese i Bibelen? Da kan kanskje denne videoen være til litt hjelp.

Skatter skjult i mørket

andakt

Men Gud viser oss hvordan hans plan sprengte alles forventninger: Jesus kom ikke for å frelse Israelsfolket fra okkupasjonsmakten, men for å frelse alle mennesker fra fortapelse.

Står evig fast

ANDAKT

«Gresset blir tørt, blomsten visner. Men vår Guds ord står fast til evig tid». Jesaja 40,8

Lite åndskraft?

andakt

«Det er Herrens velsignelse som gir rikdom, eget strev legger ingenting til.» Ordspråkene 10,22.

«Jesus vil ha alle»

ANDAKT

Han kan ikke være passiv tilskuer. Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Vi er alle verdifulle og dyrebare i Guds øyne.

Jesus

andakt

Navnet Jesus blekner aldri, Tæres ei av tiden tann. Navnet Jesus det er evig, Ingen det utslette kan.

Evig poesi

videoandakt

Det er ikke en streng i vårt følelsesregister som ikke berøres. Det viser hvor ærlig Bibelen er. Vi trenger på ingen måte å skjule våre følelser når vi kommer frem for Gud.

Livet er som en telttur

videoandakt

Når teltturen er slutt da går vi fra å være på telttur i en skrøpelig kropp, til å være hjemme i et solid hus. En nyskapt kropp som ikke vil forfalle.

Tikke-tikke-takk

andakt

«Ja hver en stund, minutt og sekund, Jesu øye våker over meg.»

Uro i Jerusalem

andakt

Alle som kommer i berøring med Jesus-barnet blir enten rystet eller begeistret. Begeistringen hadde grepet vismennene fra Østen.

Et uventet fredsinitiativ

andakt

Gud griper likevel inn, midt i menneskelig svakhet og opprør. Derfor handler julens evangelium om at Gud selv tar initiativet.

Kunnskap og åpenbaring

andakt

Jesus og Moses sa at mennesket ikke kan leve av brød alene. Mennesket trenger ordene som kommer ut av Guds munn.

Hvordan kan jeg få et evig liv?

videoandakt

Otto Mathias Dyrkolbotn, Lederkonsulent i ImF-UNG, ser nærmere på historien om Jesus og Nikodemus i denne videoen.

«At de må bli frelst...»

andakt

«I Ham har det fått sitt ja, derfor får de også ved Ham sitt amen, Gud til ære ved oss» (2Kor 1:20).

Gi Gud ære

andakt

Først og fremst skal vi takke Gud. Vi har ingenting som vi ikke har fått. Alt vi har fått, har vi fått av Ham.

«Himmel på jord, en nåde så stor»

andakt

Dersom man spør noen om hva som kjennetegner et eventyr, vil de fleste svare ganske raskt at en av tingene er starten på fortellingen.

Frihet krever absolutter

ANDAKT

«Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, de som gjør mørke til lys og lys til mørke, bittert til søtt og søtt til bittert!» (Jes 5,20).

Rikene i denne verden

ANDAKT

«Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres område» (Ap. gj 17,26).

Skryt og sammenligning

andakt

«Vi vil ikke skryte uten mål og grenser, men bruker som målestokk det målet Gud har satt for oss» (2Kor 10,13).

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).

Guds tilbud om nåde

andakt

Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Jesaja 1.18

Gjennom Jesus

andakt

Disippelen Filip sier til Jesus: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?»

Overveldende nåde

ANDAKT

Den overveldende nåden er egentlig ikke en ødelagt kjøkkenkran. Men Guds eget hjerte som er helt i orden.

Guds morshjerte

ANDAKT

Gud omtales som Far i Bibelen, særlig i Det Nye Testamentet, og av Jesus selv. Men Gud har også et morshjerte. Han er jo kilden for all kjærlighet.

Streng far?

ANDAKT

Brutte bilder av far kan byttes ut, i Hans gode nærvær, i den gode samtalen, og ved Jesu kors.

Ingen fordømmelse

ANDAKT

«Gå bort og synd ikke mer fra nå av», sa Jesus. Han mente alvor. Men «ingen fordømmelse» var favnen kvinnen trengte for å endre livet sitt.

Grepet av Jesus

andakt

Vi må la Herren overta grepet. Det holder ikke med egen styrke.

Guds rike

ANDAKT

En gang skal det gamle ta slutt. Inntil da er Himmelen virksom midt i det gamle.

Brønner

andakt

Vi er skapt til å være brønner. Jesus sier at i hver den som tror skal det bli en kilde med levende vann.

Håp

ANDAKT

Tro, håp og kjærlighet holder hver av oss sammen.

Brønnmøte

andakt

Når Jesus møter oss, kan det motsatte skje av det vi skulle tro.

Stillhet

ANDAKT

God stillhet kommer ikke først og fremst av ytre stillhet, den handler om fred i hjertet. Og fred i hjertet er knyttet til fred med Gud.

«Hvor skal du hen?»

andakt

Uansett hvem vi er, behøver og lengter vi etter å bli hørt og sett. Men vi trenger ikke bare bli sett av hverandre. Vi trenger mest av alt å vite at vi er hørt og sett av Gud og tro at Han har en fremtid for oss.

Ord med spirekraft

andakt

«… slik skal mitt ord være, det som går ut fra Min munn»

Ledet ut av tåken

ANDAKT

«For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier.»

Evangeliet

ANDAKT

Hvis vi forkaster Ham, så finnes det ikke noe håp.

Herligste navn

ANDAKT

Sorgen og savnet var der, men han gikk til Jesus med begge deler. I andakten i dag har vi en sang til deg, som du kan lytte til.

Fullt fokus

ANDAKT

«Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.»

Jesus er en større og bedre David

videoandakt

Du kjenner kanskje historien om David og Goliat? Men vet du at den historien lærer oss noe om Jesus? Hvis ikke du har fått med deg det, bør du se denne videoen med Christian Lilleheim.

Vi trenger ingen strøken fasade

andakt

«Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 1.Joh. 1,8–9

Jesus – Frelseren

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg», forteller Johannes 3,16.

Ikke gi opp

andakt

Han venter ikke at du skal bli perfekt og så komme til Ham. Du skal få komme som du er.

Er du klar?

ANDAKT

Har du tenkt på at Jesus kommer igjen? Har du tenkt på at han kan komme når som helst?

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?

Veien er åpnet

ANDAKT

Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. (Hebr. 10,19–20)

Jesus er en større og bedre David

videoandakt

Du kjenner kanskje historien om David og Goliat? Men vet du at den historien lærer oss noe om Jesus? Viss ikke du har fått med deg det, bør du se denne videoen med Christian Lilleheim.

Barnets teologi

andakt

«Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.»

Følelser er ok

ANDAKT

Den gamle inndelingen av psyken vår var ikke så dum: Fornuften, følelsene og viljen. I dag skal vi se hvordan følelsene kan komme til overflaten blant kristne.

Åndelig selvpleie

ANDAKT

Konkrete rutiner for det åndelige livet: Drikk jevnlig av kilden med levende vann. Pust godt ut gjennom bønnen, sjelens åndedrett.

Glupske ulver

ANDAKT

«For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken» (Apg 20:29)

Blodløs teologi?

ANDAKT

Jesu blod på korset er Guds blod! Gud var selv i Kristus og forsonte verden med seg selv.

«Hele pakka»

ANDAKT

Her var «hele pakka». Skapelsen, syndefallet, Kristi kors, oppstandelsen, frelsen, rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen, nådegavene, et liv i Guds lys, det kristne håpet.

Menighetens kall er å følge Jesus

videoandakt

Når alt kommer til alt, er det dette vi ønsker: Å følge Jesus og gi andre mennesker et møte med ham – så de også blir hans disipler.

Rik tigger

andakt


Etter Luthers død fant de en lapp der han hadde skrevet: «Vi er tiggere, det er visst og sant.» De som kjente ham, visste: Luther var en fattig tigger som hadde sin rikdom i Jesus.

Et løp skal fullføres

andakt

Er alt dette for ingenting å regne bare en står på i kallet – om det så skulle bli døden?

Paulus – Et forbilde

andakt

Paulus ønsket å være et forbilde. Janteloven styrte ikke ham. Han var seg bevisst sine sterke sider.

En pinlig episode

andakt

«Herrens ord hadde stor framgang og fikk makt» (Apg 19:20).

Troshistorien totalforandret

andakt

Underlig var det at fortellingen endte med Sønnens totale ydmykelse … og med hans totale seier over døden.