Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).

Ansvar

andakt

Røst

andakt

Gud stakk ikke av og gjemte seg

andakt

«Faderen elsker Sønnen og har gitt alt i hans hånd. Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet.»

Hvile

andakt

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!

Gud – Skaperen

andakt

«I begynnelsen skapte Gud…» (1. Mos 1,1)

Råte

andakt

Slik står det skrevet i Matt. 23,27: «Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere ligner hvitkalkede graver. Utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødningebein og all slags urenhet.»

Heltedåd

andakt

Aldri skal vi slutte å takke Ham for Hans verk for oss.

Glad med glade?

andakt

Gleder vi oss over at det går bra for våre brødre og søstre, selv om vi ikke er i samme menighet?

Arv

andakt

Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?

En hånd på plogen

andakt

«Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike» (Luk 9, 62).

Det ufødte barn

andakt

Om noen får seg til å tenke at et ufødt barn ikke ennå er et skikkelig menneske, tenker ikke Gud slik.

Død uten nøkler

andakt

En av mine forkynnervenner sier det slik: «Kristus har nøklene. Døden har ikke lenger nøklene til eget hus.»

Glem ikke Jesus

andakt

«Om du møter meg og glemmer meg, mister du ingenting. Om du møter Jesus og glemmer Ham, mister du alt», er det sagt. 


Ut av tåken

andakt

Svært mange av Guds barn har opplevd englehjelp.

Lys i mørket

andakt

En Frelser som har kontrollen – selv når du ikke ser veien, og som er sterk nok til å fordrive mørket fra din sjel.

Kristus blant dere

andakt

Lykken, herligheten, freden og friheten består altså ikke i det vi selv kan oppnå, men i Jesus Kristus.

Skyldfri

andakt

En dag skal alle som tror, finne vår plass i den store, hvite skaren. Vi vil stå sammen med millionene og synge om ham som kjøpte oss til Gud med sitt blod.

Himmellengsel

andakt

«Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig» (2Kor 4:18).

Bare i Skriften

andakt

Men bare i Bibelen leste han at Ordet hadde blitt kjød! Gud var blitt menneske! Det fantes ikke noe annet sted. 

Gripende sang

andakt

Kristen sang har en egen evne til å knytte folk sammen.

Omvendelsens krise

andakt

I dag vil vi be om at det må komme til et virkelig gjennombrudd i hjertene deres.

Brød fra himmelen

andakt

Ordet korrigerer og veileder. Ordet lar seg ikke stoppe, men utfører sin befriende gjerning.

Jesus. Bare Jesus

Andakt

Jeg tror navnet Jesus bærer mer kraft i seg enn vi klarer å forstå.

Ny livsstil

andakt

«La oss leve sømmelig som på lyse dagen, ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, strid og misunnelse» (Rom 13:13).

På pæreslang

andakt

Evangeliet gir både tilgivelse for synden og ny kraft til å bryte med den.

«Velsigna band»

andakt

«Jern skjerpes ved jern, og en mann slipes ved å omgås andre» (Ordspr 27:17).

En å gå til

andakt

Jeg kan visst ikke følge deg i alt du skriver om i selvbiografien din, Augustin. Men jeg har mye å lære av deg – aller mest om det fortrolige livet for Guds ansikt.

Munnen vår

andakt

«Hvert unyttig ord menneskene sier, skal vi svare for på dommens dag». Matt. 12, 36.

Mer enn en venn

andakt

«Han er mer enn en venn, han er alt, ja, livet for meg!»

Faste i troen

andakt

«Hjelp meg, Herre Krist, å strida i di kraft den gode strid, fylg meg alltid ved mi sida, fylg meg all mi levetid»

Bønnebarn

andakt

«Og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker» 1. Tim. 2.,1.

Forbilde i renhet

andakt

«Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.»

Ser vi velsignelsene?

andakt

Det er sannelig grunn til å telle alle Guds velsignelser. De er flere enn vi aner!

Stå fast

andakt

I Ordspråkene står det om å holde stø kurs og å følge de rette sporene: «Legg merke til de spor du skal følge, hold hele veien stø kurs! Vik ikke av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det som er ondt.» 4,26–27.

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.

Da pinsefestens dag kom…

andakt

Ånden gir fortsatt Sentrifugalkraft. «Fra Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ender» skulle ordet om Jesus bli delt. Også helt her i nord har det kommet!

Tårer

andakt

«Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred!» Luk. 19,41–42.

Stor nok tro

andakt

«Jeg vil fylle all din trang i herlighet, men da må du være villig til å stige ned. Du må la meg få innta kongeplassen i livet ditt.»

Næringskildene

andakt

«De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.» Apg 2,42.

Vekstprinsippene

andakt

Bibelen minner taler om hvor viktig det er å la Guds Ånd og Ordet få virke i oss og slå rot, og la det få vokse og bære frukt.

Guds velgjerninger

andakt

«Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Ef. 5.

Hva er dette for en?

andakt

Det er lett å stirre seg blind på de store problemene og vanskelighetene som ofte reiser seg imot oss. Hvem er han?

Han tok våre byrder

andakt

«Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred.»

Prinsipper og relasjoner

andakt

«Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!» (Joh 8,11).

Guds plan og vei

andakt

Det som en dag skjedde ved Cæsarea Filippi ble et vendepunkt i Jesu samtale med disiplene.

Evig liv og herskemakt

andakt

Han fikk myndighet over det skapte, herskermakt over alle mennesker. Denne makten fikk han primært for å frelse og gi evig liv til dem som vil tro.

Løgnens far

andakt

«Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham» (Joh 13,2).

Når fornuften stadfester troen

andakt

«De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft» (Joh 10,35).

Frigjort til frihet

andakt

«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under trelldoms åk.» Gal. 5,1.

Prinsessen på «Fridhem»

andakt


«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg».

Fakta bekrefter, men troen avgjør

andakt

«Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?» (Joh 5,46–47).

«Tørke bort hver tåre»

andakt

Jesu tårer minner oss om Guds nåde og miskunnhet, og at han en dag skal «tørke bort hver tåre av deres øyne».

Når Gud er nær

andakt

«Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere» (Jak 4,7).

Endring er menneskets lodd

andakt

«All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger» (Jak 1,17).

Den minst viktige helligdagen?

andakt

Kristi himmelfartsdag må vel være den minst verdsatte av den kristne kirkes høytidsdager her til lands.

De rene av hjertet

andakt

«Sett meg så jeg ser deg, Jesus, i ditt guddomsord. Tal til meg og la meg høre du i Ordet bor!»

Blikande stilt

andakt

Først truet Jesus bølgene og vinden, så ble det blikkstille. «Blikande stilt» står det på nynorsk.

Siste ord

andakt

Da Jesus ropte fra korset: «Det er fullbragt!», var det for sent å stoppe det. På den tredje dagen stod han opp, det var allerede klart.

Samtalen

andakt

Når vi snakker personlig sammen om Jesus og det han gjorde på korset, så forkynner vi til hverandre. Og denne forkynnelsen kan være avgjørende.

Hver dråpe teller

andakt

Dråper blir en flod, enten vi snakker om naturens dråper eller velsignelsens dråper.

Snekkersønn

andakt

«For Far elsker Sønnen og viser ham alt det han selv gjør.» (Joh 5:20)

Hver dråpe teller

andakt

«Jeg ba om en dråpe, og ikke en sjø; jeg ba om en smule, og ikke et brød» heter det i en av Øystein Sundes viser.

Far

andakt

Følge ham

andakt

Selv om disiplene fulgte Jesus med en gang, brukte de tid på å forstå hva det innebar.

Dypere

andakt

Det sies at vi lever i et samfunn friere enn noen gang. Og at problemet heller er for mange valgmuligheter enn for få. Men det er kanskje ikke hele bildet.

Radikal

andakt

«Radikal» er et ord som klinger dårlig i disse terrortider. Men uttrykket har blitt brukt lenge før, om kristenliv som søker å ta på stort alvor det Jesus kaller til.

Vilje

andakt

Å være en kristen er å gjemme seg i Kristus. Det vil si å være helt tilgitt og rettferdig på grunn av det Jesus gjorde.

Forfatter med gråten i halsen

trosopplæring

Foreldrene er trosopplæringens missing link, mener Linda Andernach Johannesen. Nå har hun skrevet bok for å hjelpe både fortvilte menigheter og famlende foresatte.

Komme noe godt?

andakt

«Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham» (Salme 34, 9).

Et godt budskap til verden

andakt

Men alt er av Gud, han som i Kristus forsonte verden med seg selv og gav oss forsoningens tjeneste.

Jesusfans eller etterfølgere?

andakt

Vår kjærlighet til Jesus skal vise seg i at vi er villige til å følge Ham. Derfor kan vi ikke stille oss likegyldige til Bibelens Ord.

Se på Jesus

andakt

Han advarer oss når vi er på vei ut av veien, reiser oss opp når vi faller og styrker oss med sin kraft og oppmuntrende ord gjennom Bibelens rike løfter.

Ord og gjerning

andakt

La oss huske at vi er Kristi brev – og at vi leses minst like mye gjennom våre handlinger som gjennom våre ord.

Våk

andakt

«Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det», sier Matteus 24, 44.

Verdens lys

andakt

«Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver», sier Matteus 7,15.

Guds vilje med livet

andakt

«Du ber om at Guds vilje må skje, og han lar sin vilje skje. Om du ikke er tilfreds med svaret, må du heller be om at din vilje må skje.»

Syk – men velsignet

andakt

Hvorfor ikke alle blir helbredet ved bønn, vet jeg ikke. Men jeg er trygg på at Gud kan bruke både deg og meg, uansett hvilken situasjon vi står i.

Redningsaksjon

andakt

Det handler om er redningsaksjon for at flest mulig skal bli berget for Himmelen før det blir for seint.