Helbreder Gud syke?

frispark

Så fint det hadde vært om alt dette hadde skjedd i samme kirke. At man både ba for syke og hjalp på andre områder samtidig.

Illusjonen om den 12. uke

lederartikkel

Alle mennesker har like rettigheter. Det er et grunnleggende prinsipp i vår vestlige sivilisasjon. Men når blir et menneske et menneske? Det er et viktig spørsmål i abortdebatten.

«Kjent og lest av alle»

debatt

Øystein Gjerme hevder at Dagen «tar i bruk» Kristen-Norge. Mener pastoren at denne delen av det norske samfunnet skal ligge «ubrukt»?

Antisemittisme i FN

debatt

FN som etter 2. verdenskrig begynte så godt, har nå gjennom sine resolusjoner blitt en global plattform for antisemittisme. Det FN skal kjempe mot har FN begynt å fremme.

Nå kan alle lese Luther

lederartikkel

Vi påvirkes alle av Luther. Nå kan du lese hva han egentlig skrev.

Til mann og kvinne

debatt

«Er jeg en gutt eller ei jente, mann eller kvinne? I den vestlige verden har vi i flere tusen år kunnet svare klart og entydig på det spørsmålet. Vi har forutsatt at det er identitet mellom kropp og kjønn. (…)

Demokratiet kan ikke tas for gitt

lederartikkel

Kina utvikler seg i stadig mer autoritær retning, og de er ikke alene. Demokrati og menneskerettigheter er på vikende front i en rekke av verdens nasjoner.

Om å sette spor

utenrikskommentar

Misjonsalliansen ønsker å sette spor av varige resultater – både i enkeltmenneskers liv og i fattige lokalsamfunns evne til å skape en bedre framtid. Vi vil utfordre en systemisk urettferdighet som holder folk nede og som overser de mest sårbare og utsatte.

En utfordrende kirkesituasjon

debatt

Nå sies det at striden i dag dreier seg om et etisk spørsmål som ikke er så viktig som de dogmatiske spørsmålene som ble fornektet innen den gamle liberale teologien.

Hvorfor ble jeg homofil? Må jeg alltid være det?

debatt

Etter flere tiår i sjelesorg har jeg hatt det privilegium å få mange flotte venner med homofil bakgrunn.  Jeg har samtidig stilt meg selv et tabubelagt spørsmål: Hvorfor tiltrekkes noen mot det samme kjønn? Svarene er mange. Jeg har imidlertid oppdaget et mønster.

Etter IS: Kampen mot klokka og mistilliten

debatt

«Eg stolar ikkje på nokon muslim etter IS», seier ein 27-år gamal kristen mann i ein landsby i Nord-Irak. Det er fullt forståeleg og viser kva avgrunn av mistru som må overvinnast.

Framtid for Europas kirker?

i fokus

Hva betyr det kristne vitnesbyrdet om gjestfrihet og menneskeverd for dagens europeere når mange opplever moralsk forvirring og økende sosial og politisk polarisering, og når vi alle har klimatrusselen hengende over oss?

Det er når hele folket kommer i bevegelse at store ting kan skje

synspunkt

I oss mennesker finnes det skjulte ressurser som må oppdages, gjøres tilgjengelige og brukes. Hos de fleste mennesker finnes det flere ressurser enn vi selv forstår eller har tatt i bruk. Hensikten med disse ressursene er å velsigne andre mennesker, og bygge kirke og samfunn.

Ja til Jesus, nei til Gud?

debatt

Nå vil mange mennesker ha «sin» nære Jesus. Gud derimot, finner mange det vanskelig og lite ønskelig å forholde seg til.

Bare tribuneslitere?

debatt

KrF bør hoppe ned av tribunen så snart som mulig for å vise sin makt gjennom «seriøs fotballkamp».

Et krevende misjonsoppdrag

debatt

Fremdeles finnes de. Ja faktisk er det mer enn tre milliarder av dem. Mennesker som tilhører folkegrupper som aldri har blitt nådd med evangeliet. Vi er kalt til å nå dem med frihetens budskap.

Liten grunn til å glede seg

lederartikkel

Vi må minne hverandre om at alle vi som lever i dag også en gang var et foster.

Ein rasande Gud?

debatt

Israels Gud skulle vore spart for dette attributtet.

Har du åpnet deg for Kilden?

frispark

Den himmelske strømmen står for Guds eget nærvær og kraft. Det er Den hellige ånds strøm, og den befrukter alt den kommer 
i kontakt med.

Hvorfor er læren viktig?

debatt

Johannes 3:36 (LB) Den som tror på Guds, sønn har evig liv. Den som nekter å være lydig mot Sønnen, han mister det evige livet, og blir fortsatt under Guds dom.

Godhet som motgift

debatt

Godhet handler ikke først og fremst om en uke, eller en aksjon. Det er en måte å leve på. Hvor vi velger å lene oss inn mot andre mennesker, og la godheten jobbe mot vår hang til distanse og frykt.

La palestina-araberne få vende hjem

synspunkt

Vi har sett bildene fra de voldelige opptøyene på grensen mellom Gaza og Israel. Ønsket om å «vende hjem» gjentas igjen og igjen på TV. Jeg synes verdenssamfunnet skulle hjelpe disse araberne hjem, siden det er deres ønske.

Uavhengighet eller gisselsituasjon?

synspunkt

Går KrF inn i regjeringen blir situasjonen enda verre: Da blir partiet et gissel for regjeringspartiene. Da er uavhengigheten langt å foretrekke.

Guds hjerte

debatt

Min første bønn til Gud var; Vis meg ditt hjerte, og jeg vil fortelle hele verden hvem du egentlig er! I dette innlegget vil jeg forsøke å vise deg litt av hva jeg til nå ved Guds nåde har fått se.

17. mai er større enn oss selv

debatt

«Enig og tro til Dovre faller» sa eidsvollsmennene. Det handlet om å stå sammen. Siden den gangen har grunnlovsfeiringen hatt i seg en samlende kraft. Og slik er det fortsatt.

Listhaugs to tunger

synspunkt

Når Listhaug nå fremstiller seg som en som har det i ryggmargen at en skal se til enkeltmennesker som blir urettferdig behandlet, er det vanskelig å høre annet enn en politiker som taler med to tunger.

Urimelig og uklok boikott

synspunkt

Handelsboikott av Israel er ikke noe godt bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten.

Hykleri er sjelden vakkert

lederartikkel

De som nå protesterer mot en finale i Jerusalem, hva ville de sagt om det var Tyrkia som vant? Eller Hviterussland? Eller Aserbajdsjan, som faktisk arrangerte finalen i 2012?

Trump fortjener fredsprisen

lederartikkel

Har vi rett og slett undervurdert Donald Trumps evner på det utenrikspolitiske området? spør Vebjørn Selbekk.

Dagens evangelikale krise

synspunkt

Den evangelikale rørsla har sitt tyngdepunkt i USA, og den er prega av det. Slik blir ho ofte offer for einsidige synsmåtar, og blir styrt av amerikanske perspektiv på verda utanfor USA.

Pastoren er Erdogans gissel – vi må stå opp for han

debatt

Den fengsla amerikanske pastoren Andrew Brunson i Tyrkia er i ferd med å berre blir ei brikke i kampen mellom USA og Tyrkias president Erdogan. Det set det alvorlege brotet på menneskerettane hans heilt i skuggen.

Lovsong på jobben

synspunkt

Tilbedinga er ikkje noko som skjer i byrjinga og slutten av eit møte i kyrkja, men er noko som skulle fylle kvar tanke, ord og gjerning same kvar me er.

Antisemitten Abbas

lederartikkel

Det palestinerne åpenbart ikke trenger nå er menn, langt over pensjonsalderen som opprettholder gamle fiendebilder og dermed status quo.

Musikk til Guds ære

synspunkt

All musikk er ikke like vakker og all musikk er ikke like velegnet til all slags bruk. Likevel blir det absurd når noen i denne typen debatter bruker uttrykk som «uren musikk»

Danset for Israel

kommentar

Israel består, som en vedvarende påminnelse om at demokrati og mangfold er mulig også i denne delen av verden.

Hvordan kan vi forstå Holocaust?

debatt

Jeg opplever at både Steinfeld og Moland skriver på et strengt empirisk grunnlag, mens Eiglad kanskje kan plasseres i en historiefilosofisk tradisjon hvor et annet narrativ søkes etablert.

Slik får populisme næring

lederartikkel

Det ordføreren 
i realiteten bidrar til 
er en fremmedgjøring som 
i neste omgang 
gir grobunn 
for polarisering 
og frykt.

Russekulten

debatt

Jeg sliter med å kombinere min tro med russetid, og velger derfor å ikke være russ. La meg forklare hvorfor.

Israels mange venner

synspunkt

Hva mener vi når vi taler om landløftet til Israel? Bør også dette løftet leses i lys av Det nye testamentet? Er det gitt at staten Israel i alle deler er identisk med Israels folk, slik det omtales i Bibelen?

En djevelsk løgn

debatt

Jeg blir ofte spurt: «Hva er poenget med å være en kristen hvis et evigvarende helvete ikke er virkelig?»

Midt i en vekkelsesvind

synspunkt

En strøm av sterke vitnesbyrd om helbredelser og befrielser, som ikke ligner noe jeg tidligere har vært med på, har strømmet inn til oss.

Koranen – Allahs tanker?

debatt

Hva er det med de hellige bøkene? Noe må det jo være, når så mange over hele verden bygger livet sitt på dem. Er det virkelig slik at hvis du får folk til å tro at den hellige boka di inneholder Guds tanker, så har du skutt gullfuglen?

Flytt ambassaden vår, Erna

lederartikkel

President Donald Trumps modige og riktige beslutning om å flytte USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv opp til hovedstaden Jerusalem, har skapt en helt ny dynamikk.

Israel er et moderne mirakel

lederartikkel

Da David Ben-Gurion utropte staten Israel i 1948, var det en nasjon med de fleste odds imot seg som ble født.

Sjalom, Israel

kommentar

Likevel er det et annet perspektiv som er viktigere for meg: Gud har ikke forkastet sitt folk.

Lekfolkets myndighet og prestemangelen

debatt

Vinner ikke Dnk det aktive lekfolket, vinner den ikke framtiden! Får lekfolket ikke en ny iver, et «åndelig empowerment», blir folkekirken bare et skalkeskjul for umyndige menigheter. Det kan også skje når vi erstatter «lekfolk» med «velgere».

Myten om bekjennelsespliktens fortreffelighet

debatt

Det blir fra enkelte tatt til orde for at bekjennelsesplikten må gjeninnføres. Det vil ikke skje og det bør ikke skje. 
Problemet med bekjennelsesparagrafen er ikke at den er blitt fjernet, det er at den i det hele tatt ble innført.

Den Treenige Gud skapte bare to kjønn

debatt

Skapelsesberetningen (1. Mos 1fg) forteller om en guddommelig rådslutning som førte til skapelsen eller dannelsen av mann og kvinne i Guds bilde. Og vi ser at all annen skapning er også hannkjønn og hunnkjønn.

Mytteriet i DnK

debatt

DnK har dessverre for lengst endret seg til å være sosialdemokratiets samfunnshus; kirken har brutt med sine røtter og slik forlatt fast grunn. DnKs liberale biskoper og prester hevder dog bestemt at de står på kirkens troslære om de møter slik kritikk... Men det er vel kun de selv som ikke ser at det de faktisk gjør og står for overdøver det de her sier.

Kirken må være låvedøråpen

debatt

Vår oppgave er å lede kirken fremover. Sørge for at den fortsatt er en bred folkekirke. Der medlemmene føler at de hører til.

Misjon i møte med nominell kristendom

nominell kristendom

Teologisk sett representerer «navnekristendom» et radikalt kall til oss alle som bekjennende kristne å bevege oss inn mot sentrum i kristen tro, inn mot varmhjertet, tydelig og integrert Kristustro, etterfølgelse og disippelskap.

En tviler for vår tid

preken

Å tro er å våge å favne det man ikke kan se. Å tro er å ønske å holde for sant det som ikke kan bevises eller kalkuleres eller settes opp på ­formel.

En kirke i krise

lederartikkel

Den norske kirke virker nærmest paralysert i møte med det endrede troslandskapet i landet vårt.

KrF og Listhaugs Frp

synspunkt

Vårt kjære parti har utan tvil store utfordringar framføre seg. Kanskje er regjeringsdeltaking noko av svaret? Men å svikta partiet om ein ikkje får alt som ein vil, er ikkje det som hjelper kristne verdiar i samfunnet.

Viktigere enn regjeringsdeltakelse

kommentar

Vi kan ikke uten videre forstå de interne styrkeforholdene blant KrFs velgere om vi legger stemningen i den offentlige debatten til grunn.

Vegen videre for Den indre Sjømannsmisjon

debatt

For de som bare leser overskrifter fikk en et negativt inntrykk av fremtiden for Den indre Sjømannsmisjon, og kanskje vil mange stille seg spørsmål om realiteten for driften videre.

Når kirker legges ned

lederartikkel

Å legge ned kirker er en symboltung handling. Det vitner om så mye mer enn røde tall i budsjettene; det forteller oss at samfunnet er i endring i en retning vi ikke ønsker.

Hva er problemet med eggdonasjon?

synspunkt

KrF frykter at åpning for eggdonasjon kan føre til at vi endrer syn på barnet, at vi sorterer mer og at en viktig skranke mot surrogati blir fjernet.

En styrket Erna

lederartikkel

Det er fullt mulig 
å argumentere for at det som har skjedd hittil i 2018 heller har styrket Erna Solberg enn svekket henne.

KrF bør kalles et humanistisk parti

krf

Rent ideologisk står KrF i dag på linje med hinduismen eller islam som samfunnsreligioner. Her er det plass til sharia og kastevesen.

Offensive konservative miljøer

lederartikkel

På lørdag skal Høyres landsmøte drøfte partiets holdning til bioteknologi. Det blir en av de viktigste politiske debattene i år.

Hvor går Misjonsselskapet?

synspunkt

Jeg frykter for at NMS nokså snart vil bli nødt til å godta det samme teologiske mangfold som preger folkekirken.