Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Tilfredshet og en enkel livsstil

synspunkt

Å gå i nærkamp med mammons avgud er jo det samme som å ta kommandoen over eget liv: Jeg vil ikke lenger være slave av forbrukerkulturen! Jeg vil at min
 økonomi skal bære frukt også for evigheten!

Familien er svaret på økende ensomhet

lederartikkel

Sterke familier kan være et viktig våpen i kampen mot en stadig økende ensomhet. Men da må vi våge å omfavne kjernefamilien som institusjon, og si nei til normoppløsning som ideologi.

En sår seier for Liu Xia

lederartikkel

Det Liu Xia har gått gjennom, skulle ingen mennesker måtte tåle.

Et løfte er et løfte er et løfte

debatt

KrF prøvde seg i 2017 på den krevende øvelsen å velge Erna og droppe Siv. Det har ikke latt seg gjennomføre, og det bør KrF ta konsekvensen av.

Et oppdrag gitt av Herren

debatt

Det er en kjensgjerning at mange syke har blitt helbredet gjennom deres virke og det burde vi kanskje glede oss over.

Propalestinsk agenda blant evangelikale

debatt

Mange kristne stiller seg solidarisk med den
palestinske sak og fordømmer israelerne for å
være okkupanter og motstandere av palestinernes
«rettmessige» politiske krav.

Derfor trenger Norge kristne høgskoler i 2018

debatt

Kristne høgskoler på sitt beste tar samfunnsansvar, gir mer etiske arbeidstakere og forener mennesker på en helt annen måte enn sekulære høgskoler kan.

Folkekirken og organisasjonene

debatt

Det er en variasjon i ønske om nærhet og samarbeid med DnK blant Normisjons ledere. Noen ønsker nær og avtalt relasjon, mens andre ønsker distanse.

Guttene i grotten

lederartikkel

Tolv gutter har vært innesperret i en grotte. Det finnes andre dramaer i Thailand som også involverer barn. Mange flere barn.

Vil du bli snill – læs ka du vil

synspunkt

Overskriften er hentet fra en enkel sang mine sønner lærte i barnehagen. Selv om innholdet i strofen absolutt ikke kan ses på som god veiledning i seg selv, er intensjonen god: at barna skal bli glad i å lese.

Det må være lov å være uenig

lederartikkel

Hvordan skal menighetene makte å være et sted der både saklig uenighet og sårbar tvil kan få rom?

Viktig med selvkritikk

frispark

Spesielt som småbarnsfar selv ble jeg, selvsagt, sterkt berørt av dette.

Vi lærer av dem vi er uenige med

lederartikkel

Vi gjør Gud liten hvis vi tror at han er avhengig av en sminket enighet for at evangeliet skal ha fremgang.

Hva vil Gud med det onde?

debatt

Han vil ikke stå passiv å se på at verdens millioner går ubekymret og uten stans imot fortapelsen.

Ikke en sekt, men et offentlig registrert trossamfunn

debatt

Gjennom mange år har fyldige årsrapporter og regnskap ligget åpent tilgjengelig for offentligheten. Hele vår lære bygger på Bibelen. Vi tror på Jesus som frelser, på hans forsoningsverk og vi tror på den hellige treenighet.

Kron Ham over hele landet

debatt

Noen ganger lurer jeg på om Gud bare kan betro oss en innhøstning vi er i stand til å håndtere. Hvordan kan vi i så fall forøke vår kapasitet for vekkelse?

«Sendt til en forandret verden»

debatt

I vår teneste, i vårt arbeid er det avgjerande at Han går med, at Han bygger «NLM-huset». For utan Han kan me djupast sett ingen ting gjera. Må me få eiga nærveret hans, nåden og signinga frå himmelen, også i tider som måtte koma.

For frihet, mot Fri

lederartikkel

Det mange opplever i dag er at Pride og Fri forsøkes gjort til synonymt med støtte til homofiles rett til å leve åpent og fritt. Men det ligger så mange kameler innbakt i denne bevegelsen at de blir fullstendig umulig å svelge for veldig mange mennesker.

Klatreparken på Domkirkeodden på Hamar og bruk av kors

synspunkt

At korset brukes i en klatrepark på Domkirkeodden som er så tett forbundet med det historiske kirkestedet med gamle Hamar domkirke tydeliggjør også at det overhodet ikke er gjort med en respektløs hensikt.

Stolt uten Pride

debatt

Bedrifter og organisasjoner kan slappe av. Pride er ikke interessert i regnbuefarget PR-støtte i juni.

NLM og den kirkelige vinden

synspunkt

NLMs generalforsamling begynner tirsdag. Det er også startskuddet på et treårig strategiarbeid. Som organisasjon er vi i en av de viktigste endringsfasene vi har vært i siden oppstarten. Da gjelder det å gi rom for den gode og lange samtalen.

Hvorfor støtter evangelikale kristne Trump?

debatt

Jerry Falwell mener at evangelikale har funnet sin drømmepresident. Michael Gersons kommentar er at dette utsagnet sier mye om dagens nivå på evangelikale drømmer.

Prideparader, barn og vår nye skeive virkelighet

debatt

Det er liten grunn til å bli overrasket over at barnehager har denne typen arrangementer, det hele er nemlig et naturlig resultat av en revolusjon stadig færre våger å omtale, selv innenfor kristenheten.

Kan kirken samarbeide med foreningen Fri?

debatt

Nå er det på tide at vi offentlig også får høre stemmen til de med homofile følelser som velger en annen vei enn grenseløs seksualitet.

Kirkestrid og kirkeenhet

debatt

Fra ukyndig hold blir det fra tid til annen påstått at samlingen i Calmeyergaten og den linjen man la for det frivillige organisasjonsarbeid i kirken, manglet kirkelig legitimitet: Den var sekterisk og splittende og så videre.

En luthersk misjonsorganisasjon

synspunkt

Så hører det også til NLMs bekjennelse at hver morgen og kveld skal «du tegne deg med det hellige kors og si: 
I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.»

Helbredelse ved bønn og vitenskapelig forskning

synspunkt

Den senere tids debatt om helbredelse aktualiserer også spørsmålet: Er helbredelse ved bønn en realitet? I hvilken grad kan det dokumenteres at det skjer helbredelser på grunn av bønn til Gud i Jesu navn?

Den teologiske kampen om sosialetikken

synspunkt

Vi hadde makten, men i vår iver og rettroenhet, blandet med vår syndige og ærgjerrige natur, har vi sett bort fra det andre budet, som er like stort, og misbrukt vårt mandat.

Et mirakel

lederartikkel

Vi tror det er gode grunner til å dokumentere det Gud gjør i dag, selv om mirakler aldri er en garanti for at mennesker kommer til en levende tro på Jesus Kristus.

Helbreder Gud syke?

frispark

Så fint det hadde vært om alt dette hadde skjedd i samme kirke. At man både ba for syke og hjalp på andre områder samtidig.

Illusjonen om den 12. uke

lederartikkel

Alle mennesker har like rettigheter. Det er et grunnleggende prinsipp i vår vestlige sivilisasjon. Men når blir et menneske et menneske? Det er et viktig spørsmål i abortdebatten.

Antisemittisme og medienes ansvar

debatt

Skal man få bukt med antisemittismen i Norge, slik våre politikere ønsker, må alle ta sin del av ansvaret. Også mediene.

Den indre Sjømannsmisjon bør avvikles

debatt

Jeg tror at lederne - styret i misjonen har gjort alt i beste mening, men de har ikke forstått den historiske utvikling og har manglet økonomisk kompetanse.

Friskolene er bra på regeletterlevelse

debatt

Vi opplever at rektorer både ved offentlige og private skoler er hardtarbeidende og engasjerte, men at de tynges ned av et omfattende skolebyråkrati. Det er ikke til elevenes beste.

100 prosent kvinner

kulturnotat

Det forblir 
min enkle overbevisning at det finnes mange kloke og dyktige kvinner der ute som vi hører for lite fra.

Kristenfolket trenger medietrening!

debatt

Igjen har media satt fokus på en kontroversiell form for kristen praksis, og igjen blir vi kristne på mange måter stående med lua i hånda, og svar skyldig i forhold til kritikk - og ikke minst mediehåndering.

Ikke gå til media mot hverandre!

debatt

Hvorfor setter vi interne uenigheter over den hellige enhet som Gud har kalt oss til. Hva ville Paulus sagt til oss, eller hva sier Gud til oss?

Usunn kobling av tro og penger

debatt

Som kirker i Norge ønsker vi å markere at bønn for syke aldri skal være preget av utnyttelse eller til egen vinning.

Brutaliteten bak solskinet i Singapore

debatt

Solskinshistoria frå Singapore-møtet kan vera starten på ein ny æra. Men i verste fall kan den dekkja over brutaliteten i Nord-Korea. Brotsverka må gå sterkare inn på president Donald Trump som uttalte at det er «røffe forhold» i Nord-Korea, men at det er det også andre stader.

Dagens kritikk av Svein-Magne Pedersen

synspunkt

Dagens lederartikkel tar altså feil. Hverken Matt 10 eller det samlede skriftmaterialet forøvrig forbyr teletorg-finansiering av kristen virksomhet.

Takk, adjø og far vel!

synspunkt

Jesus har gitt Gud et ansikt i verden. Det beste reisefølge jeg vet om og som får oss til å ta sjansen på at han virkelig er «veien, sannheten og livet».

Forfølgelsen av kristne forkynnere

debatt

For mange år siden leste jeg boka «Den himmelske mannen» skrevet av en forfulgt kinesisk kristen kalt broder Yun. Han skrev at i Kina forfølger de kristne fysisk mens Vesten forfølger de kristne verbalt.

La barna lære å være frie med stolthet

debatt

Måten Pride markeres er, i de fleste tilfeller, ikke en politisk markering. Det er en markering som understreker det tolerante og varierte samfunn vi lever i.

Hva som kan forklare livet

debatt

Deler av kristenheten fornekter at slik informasjon skriver seg fra en intelligens, og er til dels sterk motstander av ID – mens de fleste synes å være lite opptatt av denne problemstillingen.

A- og B-medlemskap?

debatt

Det kan lett oppleves og tolkes slik at NLM-ere som melder seg ut av Dnk blir å regne som A-medlemmer i NLM, mens vi – NLM-ere som velger fortsatt å stå som medlem i Dnk – får et B-medlemskap i NLM.

«Kjent og lest av alle»

debatt

Øystein Gjerme hevder at Dagen «tar i bruk» Kristen-Norge. Mener pastoren at denne delen av det norske samfunnet skal ligge «ubrukt»?

Antisemittisme i FN

debatt

FN som etter 2. verdenskrig begynte så godt, har nå gjennom sine resolusjoner blitt en global plattform for antisemittisme. Det FN skal kjempe mot har FN begynt å fremme.

Nå kan alle lese Luther

lederartikkel

Vi påvirkes alle av Luther. Nå kan du lese hva han egentlig skrev.

Til mann og kvinne

debatt

«Er jeg en gutt eller ei jente, mann eller kvinne? I den vestlige verden har vi i flere tusen år kunnet svare klart og entydig på det spørsmålet. Vi har forutsatt at det er identitet mellom kropp og kjønn. (…)

Demokratiet kan ikke tas for gitt

lederartikkel

Kina utvikler seg i stadig mer autoritær retning, og de er ikke alene. Demokrati og menneskerettigheter er på vikende front i en rekke av verdens nasjoner.

Om å sette spor

utenrikskommentar

Misjonsalliansen ønsker å sette spor av varige resultater – både i enkeltmenneskers liv og i fattige lokalsamfunns evne til å skape en bedre framtid. Vi vil utfordre en systemisk urettferdighet som holder folk nede og som overser de mest sårbare og utsatte.

En utfordrende kirkesituasjon

debatt

Nå sies det at striden i dag dreier seg om et etisk spørsmål som ikke er så viktig som de dogmatiske spørsmålene som ble fornektet innen den gamle liberale teologien.

Hvorfor ble jeg homofil? Må jeg alltid være det?

debatt

Etter flere tiår i sjelesorg har jeg hatt det privilegium å få mange flotte venner med homofil bakgrunn.  Jeg har samtidig stilt meg selv et tabubelagt spørsmål: Hvorfor tiltrekkes noen mot det samme kjønn? Svarene er mange. Jeg har imidlertid oppdaget et mønster.

Etter IS: Kampen mot klokka og mistilliten

debatt

«Eg stolar ikkje på nokon muslim etter IS», seier ein 27-år gamal kristen mann i ein landsby i Nord-Irak. Det er fullt forståeleg og viser kva avgrunn av mistru som må overvinnast.

Framtid for Europas kirker?

i fokus

Hva betyr det kristne vitnesbyrdet om gjestfrihet og menneskeverd for dagens europeere når mange opplever moralsk forvirring og økende sosial og politisk polarisering, og når vi alle har klimatrusselen hengende over oss?

Det er når hele folket kommer i bevegelse at store ting kan skje

synspunkt

I oss mennesker finnes det skjulte ressurser som må oppdages, gjøres tilgjengelige og brukes. Hos de fleste mennesker finnes det flere ressurser enn vi selv forstår eller har tatt i bruk. Hensikten med disse ressursene er å velsigne andre mennesker, og bygge kirke og samfunn.

Ja til Jesus, nei til Gud?

debatt

Nå vil mange mennesker ha «sin» nære Jesus. Gud derimot, finner mange det vanskelig og lite ønskelig å forholde seg til.

Bare tribuneslitere?

debatt

KrF bør hoppe ned av tribunen så snart som mulig for å vise sin makt gjennom «seriøs fotballkamp».

Et krevende misjonsoppdrag

debatt

Fremdeles finnes de. Ja faktisk er det mer enn tre milliarder av dem. Mennesker som tilhører folkegrupper som aldri har blitt nådd med evangeliet. Vi er kalt til å nå dem med frihetens budskap.

Liten grunn til å glede seg

lederartikkel

Vi må minne hverandre om at alle vi som lever i dag også en gang var et foster.

Ein rasande Gud?

debatt

Israels Gud skulle vore spart for dette attributtet.

Har du åpnet deg for Kilden?

frispark

Den himmelske strømmen står for Guds eget nærvær og kraft. Det er Den hellige ånds strøm, og den befrukter alt den kommer 
i kontakt med.

Hvorfor er læren viktig?

debatt

Johannes 3:36 (LB) Den som tror på Guds, sønn har evig liv. Den som nekter å være lydig mot Sønnen, han mister det evige livet, og blir fortsatt under Guds dom.

Godhet som motgift

debatt

Godhet handler ikke først og fremst om en uke, eller en aksjon. Det er en måte å leve på. Hvor vi velger å lene oss inn mot andre mennesker, og la godheten jobbe mot vår hang til distanse og frykt.

La palestina-araberne få vende hjem

synspunkt

Vi har sett bildene fra de voldelige opptøyene på grensen mellom Gaza og Israel. Ønsket om å «vende hjem» gjentas igjen og igjen på TV. Jeg synes verdenssamfunnet skulle hjelpe disse araberne hjem, siden det er deres ønske.

Uavhengighet eller gisselsituasjon?

synspunkt

Går KrF inn i regjeringen blir situasjonen enda verre: Da blir partiet et gissel for regjeringspartiene. Da er uavhengigheten langt å foretrekke.