Frelsen kommer fra jødene?

debatt

Alt dreier seg altså om å tro på Ham, Guds enbårne Sønn. Ingen kommer til Faderen uten ved Ham.

Ta farvel med LO

israelkommentar

Norges største arbeidstakerorganisasjon går ikke bare inn for økonomisk, akademisk og kulturell boikott av Israel. De går inn for en politikk der verdens eneste jødiske stat forsvinner.

Hans Nielsen Hauge og kvinnene

debatt

Hauge møtte mye motstand innen kristne kretser for sine tolkninger, og han utfordret kirken da han lot kvinner få fungere som predikanter og ha lokale lederverv.

Kallsorientert seriegründer

i fokus

Hauge var utvilsomt en av norgeshistoriens mest betydningsfulle gründere. Samtidig er han nok også den mest undervurderte.

En ny jødeparagraf

lederartikkel

Et omskjæringsforbud av den typen Frp nå har vedtatt, vil i praksis fungere som en ny jødeparagraf.

«Forandrings skygge følger tro min vei»

lederartikkel

Vi utfordres alle til å velge hva vi vil legge vinn på. Hva vi vil fremheve som vakkert og verdifullt. Hva vi vil ta vare på. Det skjer ikke av seg selv.

Fedrelandssong og tidsånd

globalt perspektiv

Så er det mai, og festdagar! I år kan vi feire ekstra, med to verdsrekordar: Verdas rikaste land, og verdas lykkeligaste folk. Idrettsfolk og andre, kommentere sin seier med at dei vil satsa endå større.

Mer kristendom og mindre islam

debatt

I vår tid er vår vestlige kristne kultur under sterkt press fra andre religioner og kulturer. Det er derfor viktigere enn noensinne å forstå at kristendommen er et viktig bolverk for å forsvare vår norske kultur, vår historie og våre kulturelle tradisjoner.

Én kirke, enhetlig ledelse

debatt


Den norske kirke skal i fremtiden organiseres langs én arbeidsgiverlinje. Hvordan fordele ansvar og myndighet slik at alle yrkesgrupper får godt spillerom? Her er et innspill til samtalen.

Kirkemøtets myndighet

synspunkt

Det er god luthersk tankegang å si at lokalmenigheten er den grunnleggende enhet i kirken.

Når misjonsperspektivet snur

i fokus

Vi skal ikkje kopiera fortidas løysingar. Men vi skal handla i kontinuitet med kyrkjas og misjonens frimodige og formidlande tradisjonar.

Løgnene som blir fortalt, er skremmende

debatt

Tuvia Tenenbom er en jødisk forfatter, dramatiker og journalist som grunnla «the Jewish Theater of New York». Som amerikansk statsborger har han skapt furore i USA etter utgivelsen av sin siste bok, «The Lies They Tell».

Ulf Ekman – fra Livets Ord til Den katolske kirke

innspill

Det er ein god del markante kulturpersonar og teologar som har konvertert til Den romersk-katolske kyrkja dei seinare år. Den som har skapt dei største overskriftene ved konverteringa si, er Ulf Ekman.

Tause om forfølgelse

kommentar

Det er til å undre seg over hvorfor man ikke på samme måte forplikter seg til å tale sant og klart når det kommer til forfølgelse av kristne i muslimske land.

Vitenskapen er verdens frelser

frispark

Jeg er optimist 
når det gjelder evangeliets mulighet 
til å nå også 
den sekulære 
vestlige verden.

Palestinsk lønn til terrorister må opphøre

debatt

Enten opphører ordningen med terrorlønn, eller så må man vurdere om norsk bistand til de palestinske myndighetene kan fortsette i samme omfang som før.

Det KrF kunne ha vært

kommentar

Under andre forutsetninger kunne dette ha vært en god tid for KrF. Flere av partiets kjernesaker er høyst aktuelle. Men de er omstridt.

Grensekontroll – ikke tiggerforbud

synspunkt

Tigging er ikkje hovudproblemet i det som kjem fram i dokumentaren. Hovudproblemet er kriminelle handlingar som prostitusjon, menneskehandel, narkotikasal og annan kriminalitet.

Felles front for forfulgte

debatt

Den blodige påska for Egypts kristne ropar på handfast solidaritet frå heile breidda av norsk kyrkjeliv.

Langt igjen før fattigdom er utryddet

utenrikskommentar

Verden har nådd flere milepeler i utryddingen av ekstrem fattigdom, men konsentrasjonen av rikdom øker likevel bratt.

I dag retter jeg en særskilt takk til NMS

synspunkt

Både hos oss og i andre land er menigheter og folkeliv i endring. Fortsatt kaller Herren oss til oppbrudd og helhetlig tjeneste i menighetsliv, undervisning og kultur, i diakoni og bistand, i dialog og evangelisering.

Spørsmålet du aldri ville vente fra NRK

israelkommentar

Det er tiår siden Norge hadde noe som var i nærheten av å ha en kjent meklerrolle i konflikten mellom israelere og palestinere, hvis vi noen gang hadde det?

Vindusplass i kirken

kommentar

Den kristne kirke fungerer bedre når den er i angrep enn når den er i forsvar.

Aps grunnleggende misforståelse

lederartikkel

Det er leit at unge sosialdemokrater har et så negativt syn på den kristne tradisjonens betydning i dag.

Gud pensjonerer ingen

kronikk

Bekymringer for – kanskje også skuffelser over – etterslekten fyller manges tanker hver eneste dag. Fristelser dukker opp. Noen fristes til maktsyke og blander seg inn i etterslektens privatliv.

Det er så mulig!

globalt perspektiv

Helt vanlige mennesker kan være med og utgjøre en forskjell i en sprø verden.

«Jesus-roman» 75 år

synspunkt

Den nevnes i nesten samme åndedrag som «Quo Vadis» og «Ben Hur». I år er det 75 år siden den amerikanske presten og forfatteren Lloyd C. Douglas ga ut romanen «The Robe», der handlingen er lagt til tida rundt korsfestelsen av Jesus fra Nasaret.

Aps nye religiøse ansikt

kommentar

Hadia Tajik vet godt at hun provoserer både kristne og muslimer når hun omtaler Gud som «hun».

Mer gudsfrykt i politikken

LEDERARTIKKEL

Vi trenger mer gudsfrykt, ikke mindre. Både i den enkeltes liv, og i samfunnet. Også i politikken, skriver Dagen på lederplass.

Den store tyven

debatt

Utbredelsen av evangeliet er nå sterkt hindret av to tyver: Evangelietyven og kollekttyven.

Kristne særinteresser

debatt

Når Ystebø ikkje legg vekt på økonomisk politikk, og vedgår at også høgresida har svikta på abort, ekteskap, kjønnsideologi og Israel, blir konklusjonen hans underleg.

Frimodig nettverk

i fokus

At det kan koste å følge og tjene ham, har Jesus forberedt oss på. Men først og fremst er det en gave og en glede. Ingen grunn til å miste frimodigheten!

Soknemøtet sitt mynde

debatt

Slik held parodien fram, i kyrkjelyd etter kyrkjelyd, der både vanlege folk og media til nød har fått med seg at det er lov å «reservere» seg mot den nye læra. Dei har slett ikkje forstått at lærene er «likeverdige».

Homoaktivist i Oslo katolske bispedømme

debatt

Følgen av den ansettelsespraksis vi nå har sett i Oslo katolske bispedømme (OKB), er at skillet mellom Kirke og det moderne sekulariserte samfunn blir brutt ned, og Kirkens institusjonelle og åndelige integritet vil gå tapt.

En framtid vi ikke vil ha

synspunkt

En diakonal misjonsorganisasjon er nødt til å ha relevante strategier i forhold til klimaødeleggelsene. Vårt engasjement har menneskers nød og vår kristne tro som grunnlag for vårt kall til handling og ansvar.

Toleranse eller tolerisme

debatt

Alle liker å bli kalt tolerant. Ingen vil være intolerant. Ordet «toleranse» utløser mer positive følelser enn kritisk ettertanke. Derfor kan det bli både misbrukt og misforstått. Begrepet kan endre innhold uten at vi merker det. I neste omgang kan det endre vårt tenkesett.

Framand kjendis

kommentar

Europas behov for lutherske impulsar er undervurdert.

Lykkelig?

synspunkt

Norge ble nylig kåret til verdens lykkeligste land. Men hva er egentlig lykke? Hva er det som gjør at vi som bor her er så mye lykkeligere enn resten av verden?

Slave og fri

kommentar

I det usbekiske huset får ikkje kvinnene kome 
ut i det heile, blir eg fortalt.

Bibelen og kirken

debatt

Det er ikke tilstrekkelig å klage over forfallet på den andre siden av gjerdet.

Gå ut og ber frukt

i fokus

Det er ikkje travle kristne som vil vinna menneske for Gud, men kristne som har lært å sitja ved Jesu føter og høyra på han.

Mellom frykt og forstand

samfunnskommentar

Ingen av oss kan forbli upåvirket av terrorhandlinger begått i Berlin, London og Stockholm og mistanke om terrorplanlegging i Oslo. Gjennomføring og plalegging av grusomheter som rammer uskyldige opprører. Og det er både sunt og naturlig.

Sosialdemokratisk liberalitet

lederartikkel

I realiteten fremstår disse politikerne med en misjoneringsiver som de ville sett svært negativt på om den kom fra religiøse miljøer.

Jesu oppstandelse – beviset på vår tro

kronikk

Det er gjort mange forsøk på å bortforklare den tomme graven. Ingen av disse forsøkene virker imidlertid særlig troverdige. Den som for alvor vil undersøke kildene, vil snarere komme til at Bibelens forklaring er den eneste mulige.

Forkynnelsen om Israel

israelkommentar

Israel har i mange menigheter blitt et «ikketema» eller et «tema for spesielt interesserte». Dette kan ikke ha sitt opphav i Guds Ord, tvert imot så er det mangelen på forståelsen av Ordet som er problemet.

Påske uten betaling

synspunkt

Den som er brukbart oppdratt har lært å betale for seg. Det sitter i kroppen vår, og vi har det ikke godt inne i oss hvis vi ikke klarer å gjøre opp for oss.

Vi sørger med kopterne

nyhetskommentar

Her hjemme kunne vi gå trygge til gudstjeneste på palmesøndag. Det kunne de ikke i Egypt. Enda en gang angripes koptiske kristne i kirkene sine.

«Men de spurte ikke»

i fokus

Vanligvis liker jeg å reise, men denne gangen hadde det meste gått den gale veien.

Skriften og menigheten

kronikk

Det er ikke det at vi tror dens innhold, som gir Skriften autoritet. Sin autoritet har den fra apostlene, som Kristus gjorde til kirkens grunnvoll.

Ønsket ikke kirke oppkalt etter seg

kronikk

Herlighetsteologien foretrekker gjerninger fremfor lidelser, herlighet fremfor kors, styrke fremfor svakhet, visdom fremfor dårskap og i det hele tatt det gode fremfor det onde.

En relevant kirke

debatt

«Svar dei døyr. Svar veks fram. Men spørsmåla, Dei brenn i alle dagar» Arne Garborg

En tørkekrise som kunne vært unngått

synspunkt

Sultedøden som rammer Somalia er beretningen om en varslet krise. Når bildene av utmagrede barn vekker verden, er det ofte for sent.

Barna minner oss om Gud

lederartikkel

Hvis Gud er livets giver, og hvis barna er en gave fra Gud, gjør det mye med hvordan vi ser på oss selv og på samfunnet.

Troverdige liv

globalt perspektiv

Nå har det snart gått 30 år, og vi hører ikke så mye om teltmakertjeneste lenger.

Israel preker i påsken

i fokus

Kommende uke feirer vi påske sammen med kristne over hele verden. Men også jøder over hele verden feirer påske. Jøder feirer minnet om hvordan Gud frelste israelsfolket ut av Egypt. Kristne feirer Jesu død og oppstandelse til frelse for oss.

En arbeider er sin lønn verd

i fokus

Debatten i Dagen rundt skyhøye møtehonorarer kanskje tjene til noe positivt ved at menigheter og bedehus tenker gjennom sine møtehonorar. På mange steder trenger de å justeres opp.

Vigselsstriden: Å koke en frosk

synspunkt

«Å koke en frosk» er en metafor med et enkelt budskap: Legger du en frosk i kokende vann, vil den straks hoppe ut. Tar du derimot frosken oppi en gryte med kaldt vann, og skrur varmen forsiktig på, vil du klare å koke frosken.

Derfor er Putin farlig

lederartikkel

Det er grunn til å advare kraftig mot beundringen av denne sterkt udemokratiske lederen.

Fire regnestykker som endrer verden

debatt

Noen regnestykker har det i seg at de kan endre verden. Ved å investere i tidlig barndom skaper vi ringvirkninger som kan løfte samfunnet. Derfor er god omsorg den beste løsningen både for barna og for samfunnet.

Ukristeleg programvare i skulen

debatt

Kan eit dataprogram vere ukristeleg? Eg siktar ikkje til valdelege videospel. Dette handlar om programvare for elektronisk kommunikasjon i skulen. I dei seinare åra har eit slikt dataprogram sterkt utfordra meg, både som lærar og kristen, på det etiske. Programmet heiter Itslearning, er utvikla i Bergen og vert nytta ved mange skular i Noreg.

Økumenikk – viktigere enn noen gang

synspunkt

Å arbeide mot atskilthet og splittelse og fremme liv i fellesskap og forsoning - som er kjernen i det økumeniske prosjektet - blir enda viktigere oppgaver framover.

The most hated woman in America

debatt

Det var merkelappen en mor fra Maryland fikk av magasinet Life i 1964. Året før tok Madalyn Murray O’Hair kampen for å få slutt på obligatorisk kristen bønn i den offentlige skolen til rettssalen. Det skulle definere resten av hennes liv.

Jerusalem – Guds demonstrasjonsby

innspill

Antisemittismen og nedrakkinga av Israel viser kor viktig det er at Israel er ein nasjonalheim for jødefolket, og at Jerusalem er deira udelte hovudstad.

Faren hedres, mora glemmes

debatt

Det går igjen: Han er sønn til den kjente politikeren Ole Olsen. Lise, vinner av utmerkelsen, er datter til direktør Nils Nilsen.

Ekkokammeret

frispark

De fleste av oss møter mer uenighet og motstridende perspektiver på 
sosiale medier enn 
vi gjør offline.

Israels pris for å være utvalgt

i fokus

Når verdssamfunnet ikkje har klart å tryggja freden for Israel, er dei i sin fulle rett til å kontrollera området.

Motstandsbevegelsen

samfunnskommentar

Det har vært stevne i motstandsbevegelsen. Senterpartiet var forrige helg samlet til landsmøte i Trondheim.

Frimodig kirke

i fokus

Mange, både prester, andre ansatte og vanlige kirkegjengere strever i dag med sin tilhørighet til Den norske kirke både i forhold til sin lokalmenighet og til det store fellesskapet.

Vi trenger en debatt om tvillingabort

synspunkt


Det finnes tungtveiende grunner til at tvillingabort verken er etisk eller medisinsk forsvarlig. Stortingsflertallet har på et altfor tynt grunnlag slått fast at de vil godkjenne denne praksisen i Norge.

Interreligiøs harmoni

frispark

Om enn uvillig, kan Trump ende opp med 
å sammensveise og føre sammen ulike rettighetsgrupper i USA.