Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.

Heilskapleg politikk inspirert av kristne verdiar

synspunkt

Debatten om kristne verdiar i politikken manglar ein mellomposisjon. Ikkje alle som bygger politikken sin på religion blandar religion og politikk slik enkelte hevdar.

De kristne verdiene på Tinget

synspunkt

Prat om kristne verdier er nesten helt uten verdi før de får konsekvenser for praktisk politikk.

Menneskeverd i Norge og i India

lederartikkel

Det burde skape ramaskrik i hvert eneste 8. mars-tog i hele verden, sier forfatteren, teologen og politikeren Erik Lunde om den store uretten som begås, når millioner av jentefostre velges bort og aborteres.

Hvem KrF-velgerne liker

kommentar

Tallene tyder altså på at Arbeiderpartiet står langt sterkere blant KrF-velgerne enn Frp gjør.

Israel og diasporaen

debatt

Skredet av kritikk mot israelsk politikk fra vestlige medier, frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner fører til at støtten til Israel fra diasporaen blir svekket.

Hva er luthersk spiritualitet?

synspunkt

Ekte spiritualitet er ikkje eit ferniss til pynt, 
men prosessar som gir eit prøvt sinn som er 
forankra i Han, vår Herre og Frelsar.

Kristne verdier og individets frihet

debatt

Det handler om noe mer enn brunost, vafler og felles barne-TV – det handler om grunnmuren i vår egen sivilisasjon.

Alderdom med innhold og mening

synspunkt

Mennesket lever ikke av brød alene. Det trengs noe mer enn å bare holde våre eldre og hjelpetrengende i live. Mange eldre lengter etter mer fellesskap, og det myke innholdet i eldreomsorgen må nå løftes frem.

Naturvitenskapens begrensning

kronikk

Gud er ingen konkurrent til naturlovene – Han er opphavet til dem. Derfor er det aldri slik at jo mer naturvitenskapen avdekker av naturens lover, jo mindre plass er det til Gud. Nei, jo større innsikt får vi i Gud skaperverk.

Hvorfor KrF?

synspunkt

Jeg ser også at KrF har både en liberal og en konservativ fløy. Og at det kan være utfordrende å skulle favne en stor bredde av kristne velgere. Samtidig tror jeg ikke at ­fragmentering og flere kristne partier er løsningen.

Faren for relativisert teologi

lederartikkel

Det er ikke uten videre slik at nedtoningen av konfesjonell tilhørighet er av det gode.

Luther-ord til trette kristne

i fokus

Et av de viktigste temaene i Luthers forfatterskap var forholdet mellom tro og gjerninger. Det han skrev er fortsatt til hjelp. Ikke minst for dem som strever med å få de åndelige prestasjoner og opplevelser på plass i sine liv.

Karl Johan Hallaråker og svermerne

debatt

Karl Johan Hallaråker er utvilsomt en hedersmann, men jeg kjenner meg både trist og oppgitt når denne ledende lutheraneren trekker frem det svært belastende svermerstemplet når han skriver i Dagen om IMI-kirkens sommerfestival.

Det mest kristelige som finnes

lederartikkel

Skal verdiene våre på noen måte kunne kalles kristne, må vi begynne med å anerkjenne Gud som skaper, og at selve livet er Guds gave.

«Steining som straffemetode? Dødsstraff for blasfemi?»

ekstremisme-konferanse

«Altfor mange mennesker har blitt kaldblodig drept i islams navn», sa innvandringsminister Sylvi Listhaug da hun talte under ekstremisme-konferansen som ble arrangert av muslimsk ungdom i Sarpsborg fredag. Les hele talen her!

Karikaturstrid i valgkampen

lederartikkel

Jonas Gahr Støres opptreden under karikaturstriden ansees av mange som den mest alvorlige ripen i lakken hos en politiker som ellers fremstår som ganske uangripelig.

Sex hører ekteskapet til

debatt

Langt inn i kristne mediers rekker følger en tidsånden, og omtaler NRKs bebude sex-serie til høsten, som om det naturligste i vår verden at sex utenfor ekteskapet er OK, ja, en selvfølgelighet.

En kamp om liv og død

kommentar

Saken om Charlie Gard viser hvor viktig det er med en lovgivning som beskytter retten til liv for absolutt alle mennesker.

Etikk og politikk

synspunkt

Regjeringen mener ingen ting om eggdonasjon. Ingen ting! De mener heller ikke noe om assistert befruktning til enslige. Det må Stortinget avgjøre.

Åpent brev og klage til Kringkastingsrådet

debatt

Jeg protesterer som lisensbetaler mot å måtte betale for programmet «Line fikser kroppen» som skal bli sendt til høsten. Ved dette programmet har NRK nådd et bunnivå ved å gå pornoindustriens forkvaklede menneskesyn i næringen.

Kristendommens tid er forbi

debatt

Kristendommen har helt siden partiet ble grunnlagt vært sosialismens ideologiske motpol.

Sunn tru i ei usunn tid

synspunkt

Det er eigentleg til ettertanke at ein i ein luthersk (!) bibelskule vil begynna ei såkalla profetlinje i reformasjonsåret 2017. Det gjev assosiasjonar til reformatorane sin kamp mot reformasjonstidas svermarar.

Nazisters ytringsfrihet

lederartikkel

Det var et syn som fylte oss med vemmelse. Midt blant ferierende og lørdagshandlende barn og voksne i gågata i Kristiansand, marsjerte svartkledde nynazister.

Hvem priser Gud salig?

i fokus

Salige, sier Skriften, er alle som tar sin tilflukt til Sønnen (Sal 2:12).

Befriernes brutalitet bekymrer

lederartikkel

Midt i gleden over at Mosul er gjenerobret og IS er kraftig svekket både i Irak og Syria, vokser uroen over befriernes brutalitet. Menneskerettighetsorganisasjoner advarer mot at USA-trente irakiske styrker begår krigsforbrytelser.

Utrygt å stemme KrF om du vil ha Frp-politikk

synspunkt

Hvis du ønsker Frp-politikk som fri porno, billigere sprit, fjerne kontantstøtten og si ja tiltvillingabort, da tar du en sjanse ved å bruke stemmen din på KrF.

Han vil starte menigheter i Norge

kommentar

Pastor Joakim Lundqvist har ikke gitt opp Norge, selv om det er færre nordmenn på Livets Ords sommerkonferanse.

Ikke kamp om kristne velgere...

synspunkt

Det er eit hav av skilnad på om du brukar dei kristne verdiane som grunngjeving for ein politikk for dei som treng politikk eller om du brukar forsvar av dei kristne verdiane som argument for å halda forfølgde medmenneske borte frå vår heimlege idyll.

Bistandsindustriens overkjøring av fattige

debatt

Hva er det som gjør at selv opposisjonelle politiske kretser i Norge har lagt debatten død? Evner man ikke å gå inn i materien, eller gidder man ikke?

Stolthet og ydmykhet

i fokus

Går det an å elske betingelsesløst og samtidig være lys og salt i møte med holdninger, livsstil og seksualitet som er på tvers av Guds ord?

Myten om verdinøytralitet

synspunkt

I vår tid er ikke svaret frimodig å stå fast på det 
tankegodset som har gjort Norge til hva det er.

Hvilket Frp kan man stole på?

debatt

Det Siv Jensen driver med i omskjæringsdebatten er ikke brannslukking. Hun bare later som om brannen ikke er der.

Kjem velstanden ut av veggen?

synspunkt

Kvar kjem levestandarden og velferden frå? Er det frå arbeid, satsing og verdiskaping, eller kjem velstanden frå ein sprekk i veggen?

Haugiansk samfunnsengasjement i vår tid?

synspunkt

Kan en nøkkel til å utøve positiv samfunnsinnflytelse i dag være å forstå hva som lå til grunn for de haugianske virksomhetenes samfunnsengasjement?

Hvilke nyheter er riktige?

i fokus

Det er et spørsmål som har blitt debattert i ulike sammenhenger det siste året. Noen ganger er flere tilnærminger riktige selv om de gir et høyst ulikt bilde.

Valgte troen, selv da det kostet alt

lederartikkel

Terroristene viser ingen nåde. Selv ikke da turen kommer til gruppens yngste passasjerer, barn i 
12–13-årsalderen.

Alkohol, feriekos og forebygging

LEDERARTIKKEL

Det er visse ting man ikke bør gjøre i dagens Norge. Én av dem er å uttale seg kritisk til alkohol ved inngangen til fellesferien.

Skoleforliket

i fokus

Jeg er nå bekymret når Ap nå vil gi kommunestyrene en slags vetorett. Da har vi ikke lenger en felles friskolepolitikk her i landet.

Den troen vi har fått

lederartikkel

Både kirken og troen blir uthulet og formløs hvis den skal romme alle menneskelige gudsforestillinger.

Religion er religion selv om vi har K-en i Krle

debatt

Haakon Gunleiksrud mener jeg har på den gule dressen og har glemt den blå hjemme når jeg skriver at kristendommen har en sentral plass i Norge. Jeg kan forsikre Gunleiksrud om at den blå dressen sitter perfekt på.

Den fysiske Dagen-arven

lederartikkel

I Dagen er vi stolte av å være Norges eldste kristne dagsavis. I snart hundre år har vi etter beste evne arbeidet for å gi ut en avis «på hel sannhets grunn», slik våre grunnleggere påla oss da avisprosjektet ble lansert i 1919.

MLR – et monument over politisk vanstyre!

debatt

PDK er for reelt miljøvern, men motstander av meningsløse tiltak - kun basert på forestillingen om, at alle samfunnets utfordringer lar seg løse med skattebetalernes penger.

Foreldres feriefyll rammer barna

ALKOHOL

Det er viktig å lytte når våre barn opplever feriene som ubehagelige og vanskelige fordi far og mor ikke kan begrense sitt eget alkoholforbruk.

Leser de overhodet læreplanen til KRLE?

synspunkt

Min mistanke er at Ove Trellevik ikke har tittet på læreplanen til KRLE-faget eller bladd nevneverdig i fagbøkene. Det er i hvert fall lite som tyder på dette i hans innlegg i Dagen.

En prests bekjennelse

lederartikkel

Deler man ikke sitt kirkesamfunns overbevisning, er det bedre for begge parter at veiene skilles.

Litt mer om dørvokting, misjon og folkekirke

debatt

Kan en teologi som er inkluderende i ytterste konsekvens hva frelsen angår, i lengden tåle en klassisk kristendomsforståelse som fastholder læren om de to utganger?

Framtid for KrF

synspunkt

Finnes det en framtid for KrF, spør Tarjei Gilje. Svaret er ja. Vi lever i en tid hvor KrF er viktigere enn noensinne.

La religion være religion

debatt

La hvordan kristendommen har påvirket Norge og norsk historie bli en del av historiefaget og samfunnsfag.

Frigjøringen av Mosul

lederartikkel

Måtte dette bli starten på varig fred, ikke kimen til nye, endeløse konflikter.

Min oppvekst – min fortelling

kronikk

Lenge var det opplest og vedtatt at det var i de karismatiske miljøene folk pådro seg sår og traumer, mens eksempelvis de lutherske miljøene var «sunne». Som sjelesørger har jeg lyttet til fortellinger fra de fleste typer kristne miljøer.

Israelerne er ikke dumme

debatt

Israel som syndebukk står så lagelig til for hugg. Det har de gjort siden Faraos og dronning Esters tid.

«Når troen på Gud svikter, begynner knepene»

i fokus

Spissformuleringen i overskriften hørte jeg i en tale for mange år siden. Hva om predikanten har rett i sin påstand? Saken er i alle fall den at om vi vender oss bort fra Guds ord, kan det aldri nytte hva enn vi tenker ut av «nye» påfunn.

Miljøpartienes innvandringspolitikk

debatt

Det er et paradoks at de partiene som etter egetsigende tenker mest på fremtidens generasjoner, altså miljøpartiene SV, V og MDG, samtidig har den mest innvandringsvennlige politikken.

KrF og de kristne verdier

synspunkt

Det vil være katastrofalt om partiet skulle havne under sperregrensen.

Nye allianser

synspunkt

Jeg vil slå et slag for større samarbeid mellom disse delene av det norske kirkelandskapet.

Å miste Paradis av syne

lederartikkel

Vi har hatt noen helvetesdebatter i denne avisen. De siste dagene har vi kunnet lese saker som tilsier at det kan være grunnlag for flere.

Himmelbønn fra Wales

kronikk

Salmen «Lei meg, store Gud, Jehova, heim til himlens Kanaan!» er egentlig en bønn, og kommer fra Wales.

Menneskeverd definert av drømmer og angst?

i fokus

I vårt samfunn er embryoets/fosterets menneskeverd ikke bare gradert etter ymse kriterier, men lider under ren vilkårlighet: Om det er «ønsket» eller ikke.

Pengespill, overklassen og dekadente kunstner

debatt

Det er langt fra Hamsun til dagens spillere, men utfordringene med pengespill er mye de samme. Tilgjengeligheten er imidlertid langt større. Det som tidligere måtte oppsøkes er nå tilstede på mobiltelefon og data.

Finnes det en fremtid for KrF?

lederartikkel

Faren for å falle under sperregrensen er økende. For KrFs del vil et slikt nederlag fort kunne bli skjebnesvangert.

Trafikk og etikk

LEDERARTIKKEL

De menneskelige lidelsene knyttet til både dødsfall og alvorlige skader kan ikke på noen måte måles i penger, skriver Dagen på lederplass.

Norge har snudd den judeokristne Gud ryggen

debatt

Vi lever i en kultur hvor sekulær humanisme er det rådende syn. Derfor blir vi alle utsatt for sekulær påvirkning , ofte uten at vi er klar over det.

Konvertitter, domstoler og kristne ledere

debatt

Framfor å lytte til hva prester og kristne ledere 
sier om konvertitters tro ser norske domstoler 
på «timingen» for konvertering og dåp.

KrF omfavner det sekulære

debatt

Jesus Kristus sa en gang at han er veien, sannheten og livet. Få utsagn i verdenshistorien er mer i strid med den nye lovens ånd enn dette.

La oss bryte med ateismen

LEDERARTIKKEL

Selv om alle kristne tror at det finnes en Gud, så har våre liv en tendens til å vitne mot oss, skriver Dagen på lederplass.

Fanget i rus – er det håp?

debatt

Mennesker er verdifulle og fortjener å bli tatt på alvor og komme ut i frihet. Se dem, snakk med dem og gi kjærlighet.