Flytt ambassaden vår, Erna

lederartikkel

President Donald Trumps modige og riktige beslutning om å flytte USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv opp til hovedstaden Jerusalem, har skapt en helt ny dynamikk.

En kirke i krise

lederartikkel

Den norske kirke virker nærmest paralysert i møte med det endrede troslandskapet i landet vårt.

KrF og Listhaugs Frp

synspunkt

Vårt kjære parti har utan tvil store utfordringar framføre seg. Kanskje er regjeringsdeltaking noko av svaret? Men å svikta partiet om ein ikkje får alt som ein vil, er ikkje det som hjelper kristne verdiar i samfunnet.

Viktigere enn regjeringsdeltakelse

kommentar

Vi kan ikke uten videre forstå de interne styrkeforholdene blant KrFs velgere om vi legger stemningen i den offentlige debatten til grunn.

Vegen videre for Den indre Sjømannsmisjon

debatt

For de som bare leser overskrifter fikk en et negativt inntrykk av fremtiden for Den indre Sjømannsmisjon, og kanskje vil mange stille seg spørsmål om realiteten for driften videre.

Når kirker legges ned

lederartikkel

Å legge ned kirker er en symboltung handling. Det vitner om så mye mer enn røde tall i budsjettene; det forteller oss at samfunnet er i endring i en retning vi ikke ønsker.

Hva er problemet med eggdonasjon?

synspunkt

KrF frykter at åpning for eggdonasjon kan føre til at vi endrer syn på barnet, at vi sorterer mer og at en viktig skranke mot surrogati blir fjernet.

En styrket Erna

lederartikkel

Det er fullt mulig 
å argumentere for at det som har skjedd hittil i 2018 heller har styrket Erna Solberg enn svekket henne.

KrF bør kalles et humanistisk parti

krf

Rent ideologisk står KrF i dag på linje med hinduismen eller islam som samfunnsreligioner. Her er det plass til sharia og kastevesen.

Offensive konservative miljøer

lederartikkel

På lørdag skal Høyres landsmøte drøfte partiets holdning til bioteknologi. Det blir en av de viktigste politiske debattene i år.

Hvor går Misjonsselskapet?

synspunkt

Jeg frykter for at NMS nokså snart vil bli nødt til å godta det samme teologiske mangfold som preger folkekirken.

Velkommen, Valgerd

debatt

Velkommen heim frå ferie - og til å forklare folk eit par ting.

Er helvete bibelsk?

debatt

Dette ender i villfarelse som må motsies, og jeg undres hvor lett mange «biter på».

Riv oss ut av påskekosen

debatt

Biskopar og prestar bør løfta fram historiene til menneske som blir forfølgde for trua si for å skaka oss opp i hytteveggen eller kyrkjebenken.

Maria Magdalena – disippel og forbilde

kulturnotat

Bibelbølgen fra Hollywood fortsetter med full kraft på amerikanske kinoer. Her i Norge kom Mary Magdalene på kinolerretet i palmehelga. Et passende tidspunkt for premiere – og en passende hovedperson for et filmdrama.

Avlyst påskegudstjeneste

lederartikkel

Samtidig som Kirkemøtet har lagt stor vekt på å ivareta likekjønnede par som ønsker å bli viet i sin lokale kirke, uavhengig av hvem som er prest der, bør det også være et naturlig mål å strekke seg langt for å komme i møte dem som ønsker å invitere prester som ikke bryter med synet på ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.

Tredje skisma

synspunkt

Fleire har sett kor farleg det er når modernismen kuttar banda til historie og tradisjon.

Å snakke om tro

frispark

Min drøm er at vi som kristne klarer 
å skape et større rom for å snakke om tro 
i landet vårt.

Kunnskap er bedre enn fordommer

lederartikkel

Vi henter alle våre verdier fra et sted, enten det er filosofisk, historisk, kulturelt eller religiøst.

Om Sylvi Listhaug og den tredje veien

debatt

Hvordan bør vi som kristne forholde oss til den økende polariseringen i Norge? Er det mest kristent å støtte Sylvi Listhaug, eller er det mest kristent å være imot henne? Eller fins det en tredje vei vi lett glemmer?

Ungdommers engasjement for Israel

israelkommentar

Israel-engasjementet i Norge er et sterkt grasrotengasjement med forankring i bredden av Kristen-Norge. I fjor kom det inn 65 millioner kroner til sammen i de ulike Israels-organisasjonene. Det er et tydelig utrykk for dette engasjementet.

Bønnesvar: Listhaug gjekk av

KRISTENLIV

Eg ser Guds gode finger i den avgjerda Sylvi Listhaug har teke om å trekkja seg som justisminister. Det var ingen som venta at ho ville gjera det.

Et nytt sentrum

synspunkt

Med Venstre i en regjering som i hovedsak domineres av Frp og de kreftene i Høyre som ligger tettest opp mot dette partiet, må man kunne slå fast at Venstre ikke kan regnes som en del av det politiske sentrum lenger.

Farlig retorikk

frispark

Tastaturkrigere finnes i alle avskygninger.

En kirkeasylaktivists bekjennelser

synspunkt

Kirkeasylet er ikke en institusjon der menigheter inviterer mennesker på flukt. Kirkeasylet oppstår når mennesker som mener de er i stor fare, ikke får statens beskyttelse, og nekter å forlate Guds hus.

Teologi til konfliktbruk

synspunkt

Denne liturgien er etter min oppfatning en teologisk fallitt­erklæring. Den er nemlig utformet på en slik måte at det blir åpenbart at en aksept av likekjønnet samliv ikke lar seg integrere i den kristne tro uten at grunnleggende elementer i den endres.

Syv år med krig i Syria

lederartikkel

At en av tre familier i Syria nå har kvinnelig overhode, sier i seg selv mye om hvordan krigen forandrer samfunnet.

Når Putin driv krig med kyrkjeleg støtte

debatt

Vladimir Putin brukar kampen mot ekstremisme som orsaking for å ramma trusfridommen. Han gjer det med ortodoks kyrkjestøtte. Den same høgst problematiske støtta har han når han bombar både opprørarar og sivile i Syria.

Marita Moltu, KrF og PDK

debatt

PDK mistenkeliggjør overhodet ikke KrF, men vi vil gjerne være et politisk alternativ for dem som savner troen på en sannhet.

Kan yoga kristnast?

debatt

Dersom yoga er kroppsøving, kvifor skal han då kristnast?

Hva er en kirke?

synspunkt

Selv om politiet og justisminister Listhaug benekter det, er dette i realiteten en vurdering som avskaffer hele ordningen med kirkeasyl.

Kampen for den kjedelige debatten

lederartikkel

Listhaug har en egen evne til selv å havne i debattens sentrum, og vurderingene av hennes forskjellige uttalelser er tydelig preget av hvorvidt man liker henne i utgangspunktet.

Ungdom uten oppdrag

utenrikskommentar

Det store ungdomskullet i Afrika er lei av å bli omtalt som et problem. Hva om vi heller ser på dem som en ressurs?

Ville Jesus kunne praktisere yoga?

debatt

Jeg har undervist og ledet kristen yoga i form av Holy Yoga de siste seks årene. Hva som faktisk foregår i en kristen yogatime har ingen satt ord på i denne yogadebatten. Argumentasjonen handler om yoga i en hinduistisk kontekst. Derfor ønsker jeg å sette kristen yoga og vår kristne tro i sammenheng.

Barn som nektes menneskeverd

LEDERARTIKKEL

Vi mangler rett og slett grunnlag for å si at det vesle fosteret i mors liv mangler menneskeverd.

Et tredje plan

frispark

Smerte og utfordringer er dessverre verken jevnt eller rettferdig fordelt mellom oss.

SV-topp med ny nasjonalsang?

debatt

Kjønnsnøytralitet, som Miljeteig visstnok etterlyser, eksisterer ikkje i den verkelege verda. Å pressa denslags inn i ein ny nasjonalsong er ikkje dikting, men oppdikting!

Dagen i medvind

lederartikkel

Gjennom veksten i de digitale abonnement har vi fått de svarene vi håpet at vi skulle få.

Yoga er ikke farlig

synspunkt

Teigen aksepterer ikke dette, fordi «yoga er knyttet til en religiøs tradisjon, nemlig hinduismen». Argumentet er like lite holdbart som om en hinduist ikke skulle kunne be fordi bønn er knyttet til den kristne tradisjonen.

Norsk folkestyre og Ja-sidas EU-lyst

debatt

Noreg er ein av verdas største energinasjonar. Nasjonal kontroll over vasskrafta både har vore og er avgjerande for å byggje opp norsk industri, landets velstand og folkestyrd fordeling av velstanden.

Bibelen – Guds tanker?

debatt

Jeg mener at de som holder fast på at Bibelen per definisjon er Guds ord, står i stor fare for å kaste barnet (Jesus) ut med badevannet.

Storskrytere i menigheten

debatt

Storskrytere er ikke ofte nevnt i Skriften. I mine snart 22 år som kristen har jeg møtt på noen av dem. I løpet av disse årene har jeg vært innom pinsebevegelsen, trosbevegelsen og den norske kirke.

Yoga

debatt

Yoga er ingen uskuldig skitur, men heller ein veg inn i heidensk filosofi.

Europas tomme kirker

lederartikkel

Hva gjør vi med alle de tomme kirkene? Dette spørsmålet kommer til å bli mer påtrengende i årene som kommer.

Livets to utganger

debatt

Mange forakter kristendommen på grunn av læren om livets to utganger. Men vi kan ikke slette den hvis vi ikke vil være grovt utro mot Skriften.

Lokalt eierskap under press

utenrikskommentar

Det at fattige og marginaliserte mennesker skal ha eierskap i de prosjektene vi støtter, må prege de valg vi gjør både ute og hjemme.

Når politisk handlekraft blir til maktmisbruk

debatt

På sikt vil vårt rettssystem og folks respekt for rett og lov bli skadelidende. Etter det jeg har sett i denne ­saken har tilliten til myndighetene minket betraktelig.

Takk!

frispark

Eg lærte takk i den heimen eg vaks opp i. Jamvel i den triste tida av sorg som mor mi ber no, høyrer vi ofte takketonen. Det vil eg gjerne føre vidare i mitt liv.

Konvertitters manglende rettssikkerhet

lederartikkel

Når konvertitter har mer kunnskap om kristen tro enn saksbehandlere i UDI, sier det seg selv at rettsikkerheten til denne gruppen er i fare.

Å spise pølse i slaktetiden

LEDERARTIKKEL

Den kristne etikken har tjent oss godt så langt, og norske politikere gjør rett i å konsultere den når Mammon har lurt en ut på glattisen.

Arbeid og inntekt er ikke alt

LEDERARTIKKEL

Vi lever i en tid med mange oppløste familier, og hvor stadig flere barn og unge forteller om psykiske vanskeligheter.

Skoleeksempel i falsk dekning av Israel

israelkommentar

Dagbladets lederartikkel tirsdag 13. februar hevdet verden lukker øynene for at Israel bomber mål i Syria. Men det er Dagbladet som lukker øynene.

Forsoningslæren – en lære i kamp

debatt

Som aldri før trenger vi å gå tilbake til Skriften for å se alvoret i Kristi lidelse. Og mer enn noensinne trenger vi å veiledes av vår åndelige arv, især slik reformatorene formidlet den. For kampen om forsoningslæren er fortsatt intens.

«Vi får aldri en ny Graham»

LEDERARTIKKEL

Det er historiker Mark Noll ved Regent University som slår fast ordene i tittelen om den nylig avdøde verdensevangelisten.

Noe demokratisk islam finnes ikke

debatt

Troen på at vi i den vestlige verden skal kunne oppnå at islam tilpasses våre verdier og vårt demokrati synes allerede sterkt befestet, tross det imponerende og entydige tilfang av bevis for det motsatte.

Forandre eller bevare?

lederartikkel

Spørsmålet om å forandre eller bevare tvinger seg frem både i nye og gamle organisasjoner. Det kan være et ubehagelig spørsmål å ta stilling til, men like fullt nødvendig.

Fastetid

debatt

De hadde levd sammen i nærmere 30 år. Som gode 1200-talls kristne hadde de overholdt alle kirkens bud om faste og forsakelse. Men i oppsummeringens stund, var konklusjonen denne: Kanskje vi hadde vært lykkeligere om vi hadde hatt mer å angre?

Søndagsskolen som temperaturmåler

lederartikkel

I en tid hvor kristne menigheter generelt sett taper oppslutning må det være ekstra viktig å styrke kontakten med småbarnsfamiliene.

Vann på godt og vondt

utenrikskommentar

Jeg kom nettopp hjem fra Cape Town, hvor de teller ned til «dag null» – dagen drikkevannet tar slutt. Vi i Kirkens Nødhjelp kjemper mot «dag null» hver dag – i landsbyer og flyktningleire over hele verden.

Gledelig flertall mot eggdonasjon

lederartikkel

Det er med glede vi merker oss at flertallet i Høyres prinsipprogramkomite sier nei til eggdonasjon. Kanskje aller mest fordi komiteen med dette viser politisk mot.

Verdier i praksis

utenrikskommentar

Noen enkle setninger kan romme mer enn man tror. Ei ung jente på landsbygda i Uganda lærte meg noe om Strømmestiftelsens verdier.

Guds navn som hersketeknikk

LEDERARTIKKEL

En kristens fremste kilde til trygghet og mot er vissheten om at Gud er med. Denne uvurderlige rikdommen er ikke noe vi kan ta lett på.

Den tredje vei – en avvei

synspunkt

Vi trenger et uredd KrF, som står støtt på kristne, bibelske, positive livsverdier også når disse er upopulære. Vi trenger et KrF som våger å stå på barrikadene når det blåser. Hvem vil skape et slikt KrF?

Frihet er viktigere enn statsstøtte

LEDERARTIKKEL

Kanskje bør statens rolle bli mer begrenset, fordi det i mindre grad enn før finnes ett felles verdigrunnlag å styre ut fra.

Tolking av Bibelen

debatt

Det er fullstendig feil at Nytestamentet er kvinneundertrykkende og at ekteskap etter nytestamentelig standard er uvanlige i dag.