Gledelig flertall mot eggdonasjon

lederartikkel

Det er med glede vi merker oss at flertallet i Høyres prinsipprogramkomite sier nei til eggdonasjon. Kanskje aller mest fordi komiteen med dette viser politisk mot.

Å feie Bibelen av banen

debatt

Kort sagt handler svært mye av argumentasjonen til Åpen Folkekirke om å frata Bibelen reell autoritet.

«Bibelsk begrunnelse» uten Bibelen

debatt

Gard Sandaker-Nielsen og Kristin Gunleiksrud Raaum fra Åpen folkekirke foregir i Dagen å begrunne et ja til likekjønnet vigsel ut fra Bibelen. Likevel refererer de ikke til et eneste bibelvers som de mener støtter ekteskap mellom homofile.

Tilgivelse og forsoning

debatt

Tilgivelse er et vanskelig tema, både å komme til rette med hva tilgivelse egentlig er, og hvordan vi skal kunne makte å tilgi.

Det som klør

i fokus

Et bibelord jeg ofte hørte i min ungdomstid var verset om at det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne læren, men i stedet skal ta seg lærere slik de selv finner for godt, ettersom det klør dem i øret (2.Tim 4:3).

Kan vi gjøre som vi vil i kirken?

debatt

Det er derfor en ganske solid begrepsforvirring Sandaker-Nielsen og Raaum bringer til torgs når de presenterer sin begrunnelse for denne liturgien under overskriften «Å ta Bibelen på alvor».

Frelste på fylla

lederartikkel

Kristnes endrede syn på alkohol har mer alvorlige konsekvenser enn at folk synes det har blitt greit å ta et lite glass rødvin til god mat.

En minister for verdens fattige

utenrikskommentar

Vi i Kirkens Nødhjelp er veldig glade for at Nikolai Astrup har blitt utnevnt til utviklingsminister. Dette har vi ventet på, og jobbet for, helt siden 2013, og det var med stor glede vi ønsket den nye ministeren lykke til på Slottsplassen i forrige uke.

En dose framtidshåp

LEDERARTIKKEL

Vi er inne i den første måneden av 2018, og det gjøres opp status for mangt og mye i året som er avsluttet.

Et drastisk valg

globalt perspektiv

Fra et globalt perspektiv er endringen at bildet nå bærer mye mer preg av å være et lappeteppe enn et tydelig geografisk vindu.

Kampen om Jerusalem

i fokus

De eneste som tjener på å opprettholde håpet om å rive Jerusalem fra Israel, er terroristene og jødenes fiender.

Kirken, gudshus og islam

debatt

Det kan ikke være tvil om at Kirken møtte islam som trossystem og politisk ideologi på en bemerkelsesverdig måte, sammenliknet med hva som har vært tilfellet opp gjennom historien og i mange andre land når det gjelder forholdet mellom islam og kristendommen.

#metoo gjør oss klokere

frispark

Mange piler peker riktig vei for tiden. #metoo-kampanjen er blant disse.

Kan ikke ateister være gode?

LEDERARTIKKEL

Utfordringen er altså ikke ateistenes manglende evne til å tenke gjennom sitt livssyn eller leve godt.

Ubibelsk eller usunt?

i fokus

Jeg synes i grunnen det er ganske frekt at en forsøker å rettferdiggjøre sin nye tilhørighet ved å skrive usant om andre.

Dåp i Jesu navn?

synspunkt

Felles for disse bevegelsene er at de avviser den kristne treenighetslære.

En moralsk havarikommisjon

LEDERARTIKKEL

I #metoo-debatten møter antimoralistiske Norge seg selv i døren med et brak, skriver Dagen på lederplass.

Den gamle damen og Trump

debatt

President Donald Trump har annonsert at han 17. januar vil dele ut «The Fake News Award», en pris til de mest forutinntatte og korrupte mediene. Han angriper dermed en av de viktigste verdiene i et vestlig demokrati: tilliten til våre medmennesker.

Stat og tro

frispark

Stå i et ordnet forhold til staten, 
men la den for ingen pris i verden prege eller styre troen.

Gutenberg på nytt

lederartikkel

Vi skal ikke være redde for å «slippe Guds ord løs» til hvem som helst.

Misjon i 2018

globalt perspektiv

Misjonshistorien er full av kvinner og menn som lot seg lede til nye steder og utføre nye oppgaver. Nå er det vår tur til å bli med på Guds momentum.

Har du funnet perlen i åkeren?

lederartikkel

Det er lettere å forholde seg til Gud hvis vi kan holde ham litt på avstand. I hvert fall kan det virke sånn.

Da Norge fikk en ny sekulær religion

debatt

I dag er det heldigvis en voksende bevissthet om at multikulturalisme er en vei til parallellsamfunn og utenforskap for innvandrerbefolkningen.

Et oppgjør med boikottbevegelsen

israelkommentar

Vi trenger et oppgjør med en boikottbevegelse som bidrar til isolasjon og stigmatisering av Israel og jødene.

Motstand for troens skyld

debatt

I julen møter vi en tekst som ikke bekommer oss vel. Jeg tenker på Stefanusdagen. Stefanus var kirkens første martyr, og dagen feires til minne om alle kirkens martyrer.

En bønn til pottemakeren – «Ha du din vei, Gud»

debatt

Det har skjedd før og vil nok skje igjen: En kristen som føler at han eller hun har et kall, men så blir veien stengt. Noen ganger blir det en sang eller salme av slike erfaringer. Det skjedde for Adelaide A. Pollard, og sangen ble «Ha du din vei, Gud».

Å holde fast på kristen samlivsetikk

debatt

Norvald Yri retter kritikk, og en del retoriske spørsmål, til noen uttalelser jeg ga i Vårt Land 29. november om homofilt samliv. Heldigvis treffer ikke kritikken.

The same procedure as last year?

globalt perspektiv

Også i 2018 vil det vere nokon som aktivt bestemmer seg for å gjere noko nytt i livet. Endringa kan vere stor eller lita. Endringa kan innebere flytting til ein ny plass, anten det er i Norge eller utlandet.

Han ville huskes som en jødenes venn

lederartikkel

Med Jahn Otto Johansens bortgang har jødene mistet en 
av sine varmeste og viktigste forsvarere 
i norsk presse.

De svakeste av de svake

LEDERARTIKKEL

Om kampen mot abort tones ned i det offentlige rom vil flere unge kvinner lures til å tro at en abort er uproblematisk.

Sorteringsåret 2017

debatt

Mange av oss har tatt for gitt at ideen for menneskeverdet – uavhengig av egenskaper – var stadfestet etter krigen. Sorteringsåret 2017 viser oss med all tydelighet at dette ikke er tilfelle.

Jerusalem – igjen og igjen

i fokus

Ein kan undra seg over at namnet Jerusalem er bygt opp om ordet shalom – fred. I det siste har det – som så ofte opp gjennom historia – vore uro i samband med «fredens by».

Frimodig jul

lederartikkel

Det finnes fortsatt dem som hevder at julefeiringen er en fest for en fiktiv figur. Men de som bruker utestemme for å avskrive Jesus Kristus som en historisk person blir stadig færre.

Julekavalkade og julebudskap

kulturnotat

– Det er en helt egen følelse man får når Timmy Gresshoppe synger When You Wish Upon a Star, sier artisten Hanne Krogh, og fortsetter: – Det er nesten like viktig som når Sølvguttene synger jula inn, men bare nesten.

Jerusalem og majoriteten

debatt

Det har ikke vært noen takk å få for Israel som fra 1967 har sørget for at alle religioner har fri adgang til deres hellige steder.

Han som kommer med håp

lederartikkel

Den som bærer troen på Jesus Kristus i hjertet, har alltid håp.

Om sikring av læra

kronikk

Det er lett å skjøne kva som dreg protestantar til å konvertere til Rom i desse tider.

«Vi skal slukke alle julelys!»

synspunkt

Hvorfor er kristne ekstra utsatt for angrep i jule­høytiden? Det spørsmålet har både et «strategisk», et «religiøst» og et «åndelig» svar. La oss be for kristne søsken som lever i frykt for terror i julen.

Dagen slik vi kjenner den

kommentar

For Dagens del er det avgjørende å beholde den trygge forankringen og samtidig våge å gi rom for undringen.

Stolthet og andre fordommer

kronikk

Erkjennelsen av vår manglende sosiale nød bør drive oss inn i kollektiv bekjennelse, norsk kristenhet sammen: katolikker, bedehusfolk og karismatikere. Jeg snakker ikke metaforisk, jeg snakker om konkret bekjennelse.

Deilig er jorden?

utenrikskommentar

Etter 70 års eksistens jobber vi i Kirkens Nødhjelp fortsatt med klimaendringer, folk på flukt og fattigdom. I disse dager synger vi «Deilig er jorden». Det er vår protestsang.

En biskops hovedoppgave

lederartikkel

Vi håper Kari Veiteberg i sin bispegjerning vil løfte frem menneskenes behov for evig frelse, og hvordan nestekjærlighet på jorden kan være en forløper for og et tegn på den evige kjærlighet Gud tar imot oss med.

Ubibelsk erstatningsteologi

debatt

Flere steder i Bibelen taler klart om at Herren ikke har eller kommer til å forkaste sitt folk for å erstatte dem med noen andre, slik erstatningsteologien hevder.

Ingen trussel mot norsk suverenitet

debatt

I et innlegg i Dagen 11. desember hevder Ole André Myhrvold at regjeringen vi gi EU kontrollen over norsk energi. Dette er selvfølgelig ikke riktig.

Norge 
og jødene

debatt

Vi må ikke sove, men ta vare på det beste i våre humanistiske, kristne kulturverdier.

«Factum est»

debatt

Slik begynner juleevangeliet på latin. Lukas vet hva han skriver om.

Kan barn tro?

i fokus

Jesus holder fram barnet som et forbilde på det å tro, og sier det er barnet og ikke den voksne som er størst i Guds rike.

Hvor skal vår styrke komme fra?

LEDERARTIKKEL

Kirken har med sin tilgang til det åpenbarte Guds ord ofte vært den stabiliserende faktoren som drar kulturen opp og ut av moralske grøfter, skriver Dagen på lederplass.

Blått skifte for Venstre

samfunnskommentar

Det er ikke noe som tyder på at Venstre får oppfylt ønsket om at Sylvi Listhaug må ut av en samarbeidsregjering.

Når vekkelsen kommer – og når den drøyer

globalt perspektiv

Jeg undrer meg på om vi er klare når vi nå står midt i vekkelsen blant muslimer? Og jeg undrer meg på om vi som kirke er forberedt på det som venter mellom oss europeere?

Verdier og virkelighet

kulturnotat

Samtidig har Tvedt rett i at «det finnes ingen gyllen middelvei mellom sharia og den norske Grunnloven».

Reformasjonen – hva formidler vi til våre barn?

debatt

Budskapet jeg sitter igjen med etter å ha lest boken er at lutheranerne har det riktige og opplyste synet på troen, og at katolikker tror feil og er uopplyste. Dette blir for enkelt – og feilaktig!

Rolig mottagelse av Jerusalem-nyhet

lederartikkel

Israels sunni-muslimske naboland er ikke like interessert som før i en konflikt med den jødiske staten.

Bølger av håp til Nord-Korea

i fokus

Samtidig som regimet i Nord-Korea truer verden med atomkrig, sender vi radiobølger inn over de stengte grensene. Radiobølgene bringer et budskap om håp.

Den sosiale og evangeliske kirke

LEDERARTIKKEL

Noen av den kristne kirkes beste tider har vært når dens diakonale ansikt blir tydelig. Det er et viktig kjennetegn ved kristen åndelighet at den ikke lukker seg inne i sin egen sfære.

Mellom popmusikk 
og røtter

frispark

Som en så ung kirke som vi faktisk er, 
har vi en forpliktelse til å, med respekt og ydmykhet, forsøke 
å lære av hele 
kirkens historie.

Fra undergrunnsaktivisme til selvsagt engasjement

synspunkt

På 80-tallet kopierte vi løpesedler mot atomvåpen mens kirkeledelsen bokstavelig talt lå og sov. I dag er motstanden mot atomvåpen heldigvis en integrert del av det å være kirke.

Å se hverandre slik Gud ser oss

lederartikkel

Svaret kan ikke være å ta lett på sannheten. Dét ville være et fundamentalt brudd med Arthur Bergs idealer.

Landet med de mange navn

debatt

Bibelen er først og fremst et frelsesdokument, men den dokumenterer også jødenes tilhørighet til landet Israel.

Av forvaltere kreves troskap

synspunkt

Er det et riktig forhold mellom det vi som kristne har fått å forvalte av materielle verdier og det vi gir videre? Om vi kan forsvare det ut fra Guds vilje med våre liv? Det bibelske prinsippet om å gi tiende er også aktuelt for mange. Flere burde nok følge opp det, og på den måten få oppleve hvordan Gud velsigner.

Om verdier

debatt

Vi må snarest bestemme oss for noen verdier som vi ønsker å verne.

Jubelen i Zimbabwe har stilnet

synspunkt

Jeg har ofte tenkt på Sparks teori i møte med unge afrikanske journaliststudenter. Vi er enige om at det nok ikke er mulig å forandre den gamle garde. Men de unge begynner nå å lure på om deres ødeleggende vanstyre og luksusliv er bærekraftig.

Gud ser Midtøsten

debatt

En del norske kristne er vant til å tenke at det finnes ett bibelsk land; Israel. Men Herren hadde planer for folk langt utover Israel i de bibelske tider. Og det har Han fremdeles i dag.

Tusen takk, Trump

lederartikkel

Donald Trump viser seg som en trofast alliert av den jødiske staten.

Anstøt og dårskap

i fokus

Sannheten er at mange innen kristenheten skammer seg over evangeliet, skyr anstøtet og vil ikke være dårer. De søker ikke ære hos Gud, men hos mennesker.

Å leve i Guds nyskapende nåde

kronikk

Lutherske kristne kan karakteriseres som fattig på spirituelt liv. Denne kronikken viser at fattigdommen i luthersk spiritualitet i dag ikke skyldes så mye Luther som vår egen tradisjon og livsstil.

Redd for sterke ord

frispark

La oss legitimere det som tidligere av gitte grunner har hatt grenser rundt seg. Jeg blir stum av beundring. Så intelligent og grensesprengende!

Julens egentlige hovedperson

lederartikkel

Men adventstiden er fortsatt en kjærkommen anledning til å minnes barnet som ble lagt i en krybbe i Betlehem, barnet som noen år senere skulle stå frem som Messias, som Guds salvede.