Kan kristne være medlemmer i kommunistpartiet i Kina?

kronikk

Et menighetsmedlem forteller at han tror menighetens ledere holder på å gi opp motstanden mot overvåkingen på grunn av alle problemene det har medført. «Det er et voldsomt press», sier han.

Luther – ein gedigen salmediktar

synspunkt

Ser ein meir nøye gjennom salmane hans, spenner nauda frå den daglege kampen ein kristen har med sin eigen syndige natur, men og med den motstand ein møter for trua. Og dessutan djevelens makt, og dødens sterke krefter.

Hegertun bidrar ikke positivt

LEDERARTIKKEL

Neste slag om samlivsteologien kan godt komme til å stå blant pinsevennene. Uttalelsene fra bevegelsens mest prominente teolog lover ikke godt, skriver Dagen på lederplass.

Pinse og kristen enhet i det nye Norge

debatt

Kirkene skal gjennom sin forkynnelse og enhet bringe det gode budskapet for vår verden, vår tid. Det er nettopp derfor kirken ble født og er blitt til, og det er nettopp derfor den Hellige ånd er i verden.

Kristen autoritet

LEDERARTIKKEL

Kjærligheten til Gud og kjærligheten til nesten henger uløselig sammen. De må ikke spilles ut mot hverandre, skriver Dagen på lederplass.

Stopp! Jeg vil av!

globalt perspektiv

Norge og Europa er ikke lenger kristent, men humanistisk. I beste fall en sausete blanding av de to.

Ramadan, og «nok er nok»

debatt

Håpet er at vi i denne ramadan får høre mange av våre muslimske brødre og søstre i freden som tydelig tar avstand fra brutaliteten som ødelegger det vakre i religionene.

Når noe nytt spirer frem

debatt

Partiet De Kristne har en god mulighet til å bli representert på stortinget for første gang, selv om KrF håper noe annet.

Fortsatt intet gull av null

debatt

Ingen er perfekt, men KrF har oppnådd fantastiske seire for det kristne Norge i perioden vi snart har bak oss. Dette må vi føre videre.

Hvor mye er du verdt?

synspunkt

Menneskeverdet er vår viktigaste motgift mot eit kaldt og «effektivt» samfunn, der me alle til slutt må kjempa for å visa vår verdi.

Haakon Lie i Seksdagerskrigen

lederartikkel

Da Israels statsminister kom for å ta det befridde Øst-Jerusalem i øyesyn ble han hilst velkommen av partisekretæren i Det norske arbeiderparti.

Barna og barnevernet

lederartikkel

Vi må spørre om dagens system er for sårbart. Naustdal-saken kan tyde på det.

Partier med kristen profil

debatt

De små partiene som Nyborg skriver om mener at det fortsatt er av betydning at deres tillitsvalgte tror på Gud.

«Millenniums» og verdensmisjon

globalt perspektiv

Skal vi fullføre oppdraget som ble gitt i pinsen for over 2000 år siden, trenger vi alle generasjoner.

Den unge mannen og den hellige boka

frispark

I Kristen-Norge er det mange som er opptatt av forskjellene på islam og kristendommen, og forskjellene på muslimer og kristne.

En himmel over livet

lederartikkel

For har den som ikke bryr seg om det evige livet, egentlig bruk for frelsen?

Retten til reservasjon

debatt

Dette er noe vi må etterstrebe, fordi den enkeltes samvittighetsfrihet er ukrenkelig.

Pinsens bibelsk-jødiske arv

synspunkt

Åndsutgytelsen er universell. Guds gave er for alle mennesker. Alle nasjoner og alle folkeslag podes nå inn i Guds folket. Vårt slektskap til det jødiske folk forplikter oss til å gå med evangeliet til dem.

Dypt krenkende

lederartikkel

Når en kristen pastor nevnes i samme åndedrag som drapsmenn og overgripere, har det gått for langt.

«…Da det kom Frelsesarmé til bygden»

kronikk

I år er det 100 år siden Knut Hamsun ga ut romanen «Markens Grøde». Den sikret ham Nobelprisen i litteratur tre år senere, og er stort sett blitt lest som en lovsang til naturen og jordbruket.

Boken om Jesus

lederartikkel

For å forstå Bibelens betydning, må vi først og fremst forstå Bibelen som Guds ord.

Israel som syndebukk

israelkommentar

Jeg vil hevde at egentlig er det ikke Israel man rammer mest gjennom en boikott, men Norge.

De kunne svart med terror

synspunkt

Ut frå enkel 
logikk i Midtausten ville det vore forståeleg om kristne hadde svart med terror.

Den misbrukte kontaktflaten

debatt

Generelt bør bibeltro kristne tenke seg godt om før de bruker den store kontaktflaten som begrunnelse for å bli stående i folkekirken.

Tomme ord, svada og politikk

frispark

Det er både ti og tjue meir nyanserte ord å bruke før du treng nytte ekstremist-stempelet.

Condolences

debatt

Today our prayers and thoughts are with You and Your community, after one more brutal assault on Coptic Christians.

Kristen tro og kulturkristendom

lederartikkel

Sann kristendom vil fungere som et kulturelt bolverk mot mange slags utglidninger. Men kristendommen er i sitt vesen ikke et politisk redskap.

Duket for Stålsett

kommentar

Rollen som Oslo-biskop gir så store påvirkningsmuligheter at en bevegelse som Åpen folkekirke nok vil vite å kjenne sin besøkelsestid.

Kirke er ikke et gammelt hus

synspunkt

Ingen kristen er kalt til å stå alene. Ingen kirke er tjent med å stå alene. Bare sammen er vi sterke. Jeg tror på relasjoner og nettverk, både innenfor, utenfor og noen ganger på tvers av gamle kirkesamfunn.

Frelsen kommer fra jødene?

debatt

Alt dreier seg altså om å tro på Ham, Guds enbårne Sønn. Ingen kommer til Faderen uten ved Ham.

Ta farvel med LO

israelkommentar

Norges største arbeidstakerorganisasjon går ikke bare inn for økonomisk, akademisk og kulturell boikott av Israel. De går inn for en politikk der verdens eneste jødiske stat forsvinner.

Den største drømmen

LEDERARTIKKEL

Det er først når evangeliet får slå rot i oss at vi virkelig forstår hva det er å være menneske.

Verdens verste voldtekstmenn

utenrikskommentar

Du får mest lyst til å holde deg for ørene, men vi er nødt til å lytte til de overlevende av seksuell vold. Noen av verdens mest sårbare mennesker har hatt opplevelser du ikke tror kan skje.

Uten sterke familier stopper utviklingen

debatt

Dagens familier er like mangfoldige som menneskene de er satt sammen av. Det er utelukkende positivt. For det er disse familiene som er grunnlaget for utvikling.

Kirkens politiske muligheter

kronikk

Hvilke utfordringer eller muligheter har kirken i norsk politisk debatt, sett i lys av luthersk toregimentslære?

Kunsten å jubilere

kronikk

Det at nasjonsbygging og fedrelandskjærlighet også har vært og fortsatt kan være positive verdier, og nødvendig for samfunnsintegrasjonen, synes å være utenfor forståelseshorisonten både hos forfatteren og jubilantene.

«Du har for mye folk»

i fokus

I Dommerboken leser vi om et umulig styrkeforhold. Midianittenes hær var på 135.000, mens Gideons hær utgjorde 32.000. I denne situasjonen, som altså i utgangspunktet var svært problematisk, fikk Gideon beskjed om å gjøre en utvelgelse. «Du har for mye folk.»

Stopp nedrivinga av Heimevernet!

debatt

Nedbygginga av Heimevernet og nedlegginga av Sjøheimevernet er historielaus. I ei uroleg tid burde den nasjonale beredskapen aukast, ikkje brytast ned.

Avstumpet debatt om omskjæring

frispark

Mange av dem som vil ha et slikt forbud ønsker jo spesifikt å ramme muslimene, jødene blir bare det man er villig til å ofre i den sammenheng.

Flørt med uklare hensikter

lederartikkel

«Kristne velgere tror gjerne godt om folk, men dumme er de ikke. De gjennomskuer Frps motiv for å flørte med kristenfolket, hvis det er en strategi for å ramme muslimene», skriver Dagen-redaktør Kari Fure på lederplass.

Skremt av blasfemidom

kommentar

Indonesiske kristne frykter for sin egen rettssikkerhet etter at en tidligere guvernør denne uken ble dømt for blasfemi.

De som LO ikke vil boikotte

lederartikkel

I et Midtøsten preget av krig, krise, kaos og religiøs ekstremisme, har LO funnet ut at det er på sin plass å boikotte regionens eneste nasjon med velfungerende demokrati, rettsstat, ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling.

Reformasjonens venstrefløy

kronikk

Det var synet på kirken og dens forhold til statsmakten som var det mest radikale i deres lære. De mente nemlig at kirken bestod av de som bekjenner Kristus, og ikke av alle døpte innenfor et geografisk område.

Hans Nielsen Hauge og kvinnene

debatt

Hauge møtte mye motstand innen kristne kretser for sine tolkninger, og han utfordret kirken da han lot kvinner få fungere som predikanter og ha lokale lederverv.

Kallsorientert seriegründer

i fokus

Hauge var utvilsomt en av norgeshistoriens mest betydningsfulle gründere. Samtidig er han nok også den mest undervurderte.

En ny jødeparagraf

lederartikkel

Et omskjæringsforbud av den typen Frp nå har vedtatt, vil i praksis fungere som en ny jødeparagraf.

«Forandrings skygge følger tro min vei»

lederartikkel

Vi utfordres alle til å velge hva vi vil legge vinn på. Hva vi vil fremheve som vakkert og verdifullt. Hva vi vil ta vare på. Det skjer ikke av seg selv.

Fedrelandssong og tidsånd

globalt perspektiv

Så er det mai, og festdagar! I år kan vi feire ekstra, med to verdsrekordar: Verdas rikaste land, og verdas lykkeligaste folk. Idrettsfolk og andre, kommentere sin seier med at dei vil satsa endå større.

Mer kristendom og mindre islam

debatt

I vår tid er vår vestlige kristne kultur under sterkt press fra andre religioner og kulturer. Det er derfor viktigere enn noensinne å forstå at kristendommen er et viktig bolverk for å forsvare vår norske kultur, vår historie og våre kulturelle tradisjoner.

Én kirke, enhetlig ledelse

debatt


Den norske kirke skal i fremtiden organiseres langs én arbeidsgiverlinje. Hvordan fordele ansvar og myndighet slik at alle yrkesgrupper får godt spillerom? Her er et innspill til samtalen.

Kirkemøtets myndighet

synspunkt

Det er god luthersk tankegang å si at lokalmenigheten er den grunnleggende enhet i kirken.

Når misjonsperspektivet snur

i fokus

Vi skal ikkje kopiera fortidas løysingar. Men vi skal handla i kontinuitet med kyrkjas og misjonens frimodige og formidlande tradisjonar.

Løgnene som blir fortalt, er skremmende

debatt

Tuvia Tenenbom er en jødisk forfatter, dramatiker og journalist som grunnla «the Jewish Theater of New York». Som amerikansk statsborger har han skapt furore i USA etter utgivelsen av sin siste bok, «The Lies They Tell».

Ulf Ekman – fra Livets Ord til Den katolske kirke

innspill

Det er ein god del markante kulturpersonar og teologar som har konvertert til Den romersk-katolske kyrkja dei seinare år. Den som har skapt dei største overskriftene ved konverteringa si, er Ulf Ekman.

Tause om forfølgelse

kommentar

Det er til å undre seg over hvorfor man ikke på samme måte forplikter seg til å tale sant og klart når det kommer til forfølgelse av kristne i muslimske land.

Vitenskapen er verdens frelser

frispark

Jeg er optimist 
når det gjelder evangeliets mulighet 
til å nå også 
den sekulære 
vestlige verden.

Palestinsk lønn til terrorister må opphøre

debatt

Enten opphører ordningen med terrorlønn, eller så må man vurdere om norsk bistand til de palestinske myndighetene kan fortsette i samme omfang som før.

Det KrF kunne ha vært

kommentar

Under andre forutsetninger kunne dette ha vært en god tid for KrF. Flere av partiets kjernesaker er høyst aktuelle. Men de er omstridt.

Grensekontroll – ikke tiggerforbud

synspunkt

Tigging er ikkje hovudproblemet i det som kjem fram i dokumentaren. Hovudproblemet er kriminelle handlingar som prostitusjon, menneskehandel, narkotikasal og annan kriminalitet.

Felles front for forfulgte

debatt

Den blodige påska for Egypts kristne ropar på handfast solidaritet frå heile breidda av norsk kyrkjeliv.

Langt igjen før fattigdom er utryddet

utenrikskommentar

Verden har nådd flere milepeler i utryddingen av ekstrem fattigdom, men konsentrasjonen av rikdom øker likevel bratt.

I dag retter jeg en særskilt takk til NMS

synspunkt

Både hos oss og i andre land er menigheter og folkeliv i endring. Fortsatt kaller Herren oss til oppbrudd og helhetlig tjeneste i menighetsliv, undervisning og kultur, i diakoni og bistand, i dialog og evangelisering.

Spørsmålet du aldri ville vente fra NRK

israelkommentar

Det er tiår siden Norge hadde noe som var i nærheten av å ha en kjent meklerrolle i konflikten mellom israelere og palestinere, hvis vi noen gang hadde det?

Vindusplass i kirken

kommentar

Den kristne kirke fungerer bedre når den er i angrep enn når den er i forsvar.

Aps grunnleggende misforståelse

lederartikkel

Det er leit at unge sosialdemokrater har et så negativt syn på den kristne tradisjonens betydning i dag.

Gud pensjonerer ingen

kronikk

Bekymringer for – kanskje også skuffelser over – etterslekten fyller manges tanker hver eneste dag. Fristelser dukker opp. Noen fristes til maktsyke og blander seg inn i etterslektens privatliv.

Det er så mulig!

globalt perspektiv

Helt vanlige mennesker kan være med og utgjøre en forskjell i en sprø verden.

«Jesus-roman» 75 år

synspunkt

Den nevnes i nesten samme åndedrag som «Quo Vadis» og «Ben Hur». I år er det 75 år siden den amerikanske presten og forfatteren Lloyd C. Douglas ga ut romanen «The Robe», der handlingen er lagt til tida rundt korsfestelsen av Jesus fra Nasaret.