«Vi får aldri en ny Graham»

LEDERARTIKKEL

Det er historiker Mark Noll ved Regent University som slår fast ordene i tittelen om den nylig avdøde verdensevangelisten.

Forandre eller bevare?

lederartikkel

Spørsmålet om å forandre eller bevare tvinger seg frem både i nye og gamle organisasjoner. Det kan være et ubehagelig spørsmål å ta stilling til, men like fullt nødvendig.

Frelste på fylla

lederartikkel

Kristnes endrede syn på alkohol har mer alvorlige konsekvenser enn at folk synes det har blitt greit å ta et lite glass rødvin til god mat.

Bringer journalistikken i vanry

lederartikkel

Det etiske regelverket og de journalistiske arbeidsmetodene skiller seriøs presse fra selvoppnevnte redaktører på nettet.

Tal, Herre, din tjener hører

lydhørhet

Samuel var altså en dommer. Bør vi som kristenfolk si ifra når urett begås? Eller skal vi bare snu ryggen til? Bør vi advare folk? Bruke det gule kortet?

En dose framtidshåp

LEDERARTIKKEL

Vi er inne i den første måneden av 2018, og det gjøres opp status for mangt og mye i året som er avsluttet.

Kan ikke ateister være gode?

LEDERARTIKKEL

Utfordringen er altså ikke ateistenes manglende evne til å tenke gjennom sitt livssyn eller leve godt.

Et spørsmål om verdighet

Lederartikkel

Thorvald Steen påpeker at både Downs Syndrom og hans egen diagnose blir sett på som ulemper og kostnader for samfunnet.

En moralsk havarikommisjon

LEDERARTIKKEL

I #metoo-debatten møter antimoralistiske Norge seg selv i døren med et brak, skriver Dagen på lederplass.

Triumfen er størst for henne

lederartikkel

Erna Solberg har hele tiden holdt seg til den borgerlige avspennings-politikken hun meislet ut for over fire år siden.

Gutenberg på nytt

lederartikkel

Vi skal ikke være redde for å «slippe Guds ord løs» til hvem som helst.

Har du funnet perlen i åkeren?

lederartikkel

Det er lettere å forholde seg til Gud hvis vi kan holde ham litt på avstand. I hvert fall kan det virke sånn.

Stille fra Jeløy Radio

LEDERARTIKKEL

Fra forhandlingene på Jeløya har det så langt ikke kommet noen lekkasjer, men det begynner å haste med å komme fram til enigheter dersom de skal holde sin egen tempoplan.

Han ville huskes som en jødenes venn

lederartikkel

Med Jahn Otto Johansens bortgang har jødene mistet en 
av sine varmeste og viktigste forsvarere 
i norsk presse.

De svakeste av de svake

LEDERARTIKKEL

Om kampen mot abort tones ned i det offentlige rom vil flere unge kvinner lures til å tro at en abort er uproblematisk.

Frimodig jul

lederartikkel

Det finnes fortsatt dem som hevder at julefeiringen er en fest for en fiktiv figur. Men de som bruker utestemme for å avskrive Jesus Kristus som en historisk person blir stadig færre.

Han som kommer med håp

lederartikkel

Den som bærer troen på Jesus Kristus i hjertet, har alltid håp.

Skuffet over Listhaug

lederartikkel

Det er god grunn til å være skuffet over Frp-statsrådens endrede syn på ekteskapet.

En biskops hovedoppgave

lederartikkel

Vi håper Kari Veiteberg i sin bispegjerning vil løfte frem menneskenes behov for evig frelse, og hvordan nestekjærlighet på jorden kan være en forløper for og et tegn på den evige kjærlighet Gud tar imot oss med.

Hvor skal vår styrke komme fra?

LEDERARTIKKEL

Kirken har med sin tilgang til det åpenbarte Guds ord ofte vært den stabiliserende faktoren som drar kulturen opp og ut av moralske grøfter, skriver Dagen på lederplass.

Rolig mottagelse av Jerusalem-nyhet

lederartikkel

Israels sunni-muslimske naboland er ikke like interessert som før i en konflikt med den jødiske staten.

Den sosiale og evangeliske kirke

LEDERARTIKKEL

Noen av den kristne kirkes beste tider har vært når dens diakonale ansikt blir tydelig. Det er et viktig kjennetegn ved kristen åndelighet at den ikke lukker seg inne i sin egen sfære.

Å se hverandre slik Gud ser oss

lederartikkel

Svaret kan ikke være å ta lett på sannheten. Dét ville være et fundamentalt brudd med Arthur Bergs idealer.

Tusen takk, Trump

lederartikkel

Donald Trump viser seg som en trofast alliert av den jødiske staten.

Julens egentlige hovedperson

lederartikkel

Men adventstiden er fortsatt en kjærkommen anledning til å minnes barnet som ble lagt i en krybbe i Betlehem, barnet som noen år senere skulle stå frem som Messias, som Guds salvede.

Kristne møter er offentlige

LEDERARTIKKEL

Det betyr at vi alle har et ansvar for hvordan vi omtaler andre mennesker offentlig, også når vi befinner oss på gudstjenester, møter eller andre samlinger i menighetssammenheng.

En krigsforbryter stilt til ansvar

LEDERARTIKKEL

Dommen mot Ratko Mladic er en milepæl. Den viser at de som beordrer vår tids verste forbrytelser ikke lenger kan regne med å unngå straff.

Svenske tilstander i kirken

lederartikkel

Vil den nyvalgt biskop Kari Veiteberg bruke posisjonen sin til å kjempe for kjønnsnøytrale, svenske tilstander i Den norske kirke?

Kutt alkoholen på julebordet

lederartikkel

Vi er i krise. Og i krisesituasjoner gjelder det å realitetsorientere seg og lese situasjonen godt. Skal en virkelig åpne kranene på årets julebord?

Høsten da kvinnene sa stopp

lederartikkel

Jeg vil tro at de aller fleste kvinner, en eller flere ganger i livet, har opplevd grenseoverskridende adferd fra menn.

En ny situasjon for KrF

LEDERARTIKKEL

KrFs problemer med samarbeidsvedtaket forsvinner ikke selv om partiet har fastslått at det er der problemet ligger, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

Et likeverdig kristent arbeid

synspunkt

Flere har kommet med kritikk av dokumentet «NLMs selvforståelse og identitet» som hovedstyret la frem til samtale og diskusjon på organisasjonens rådsmøte i midten av oktober. Vi vil understreke at dokumentet møtte mye støtte i rådsmøtets samtale.

Når julen snikislamiseres

lederartikkel

Hvorfor skal julen bare være en kristne høytid? spør de seg ved Stigeråsen skole i Skien. Kan vi ikke gjøre den litt islamsk også? 

Yazidifolkets tunge kamp

lederartikkel

La oss stå sammen med yazidiene i kampen for å overleve som folk.

Når forbønn blir forretning

lederartikkel

Forbønn for syke, nødlidende og fortvilte mennesker kan ikke behandles på samme måte som ordinær forretningsvirksomhet.

Hele barnehagen banner

lederartikkel

De som klager på bannende unger i førskolealder på Nytt på nytt, har vår støtte.

Fornyet tillit til Guds frelsesvilje

lederartikkel

Reformasjonen var mer enn noe annet en åndelig gjenoppvåkning, med en fornyet og forklaret forståelse av frelsen.

Når ikke misjonsmålene

Normisjon

Normisjon har kartlagt alt arbeidet i organisasjonen og ser at de ikke når målene de har satt seg. – Får mennesker et møte med Jesus? spør Normisjon-lederen seg.

Et irakisk traume uten ende

lederartikkel

Det er grenser for hvor mange ganger folk kan drives hjemmefra og likevel tørre å reise tilbake.

Martin Luther er en feiring verdt

lederartikkel

Den protestantiske kirkefamilie burde bruke jubileet til å vende tilbake til de teologiske prinsippene som ble utmeislet gjennom reformasjonen: «Skrif­ten alene», «troen alene» og «nåden alene».

30.000 lider i stillhet

LEDERARTIKKEL

Kompetansesenteret påpeker blant annet at barn som vokser opp i hjem med rusproblemer har høyere risiko enn andre barn for å utvikle psykiske og fysiske plager, skriver Dagen på lederplass.

Misjonsfest på Madagaskar

LEDERARTIKKEL

Aller mest trenger vi å gjenoppdage selve den evangeliske gløden, viljen til å ofre av sitt eget for å dele budskapet om Jesus Kristus med flere, skriver Dagen på lederplass.

Solbergs historiske regjering

lederartikkel

Kvinneprofilen i Erna Solbergs regjering står neppe noe tilbake for Gro Harlem Brundtlands såkalte «kvinneregjering» fra 1986.

Et verdensbilde som henger sammen

LEDERARTIKKEL

Vi gjør klokt i å tenke nøye over hva det vil innebære når samfunnet i vår tid ser ut til å ha vanskelig for å forholde seg nøkternt til hva kristendommen faktisk har gitt oss, skriver Dagen på lederplass.

Demotiverende oppførsel

LEDERARTIKKEL

Staten skattlegger frivillig innsats og dugnadsarbeid, og det virker ikke motiverende på de flere enn 23.000 lag og foreninger som gjør en uvurderlig samfunnsinnsats, skriver Dagen på lederplass.

KrF i kollisjon eller koalisjon?

KrF

Jeg opplever at KrF lever et slags u-båtliv med båten så vidt i overflatestilling. Meningsmålinger avholdt nylig antyder dessverre mer synkende oppslutning. Reis dere og bli til noe nytt.

Sannhetens ambassadører

Lederartikkel

Som sannhetens ambassadører må kristne være villige til å bære en del av skylden for at sannhet står lavt i kurs. Vi har ikke maktet å prege vår samtid med et bibelsk sannhetsideal.

– Tapere blir helter for Allah

ISLAMISME

Islamforsker mener oppløsning av tradisjonell kultur er hovedårsaken til at ungdom trekkes mot radikal islamisme.

Når småjenter må gifte seg

lederartikkel

Hver dag blir 20.000 unge jenter giftet bort ulovlig. 7,5 millioner jenter giftes bort hvert år.

Dyre vaner er vonde å vende

LEDERARTIKKEL

Vi er blitt mer opptatt av rettighetene våre og mindre opptatt av pliktene, skriver Dagen på lederplass.

Led dem ikke inn i fristelse

LEDERARTIKKEL

Gårsdagens stortingsdebatt om trontalen ble en markering av utfordringene som det skjøre flertallet på ikke-sosialistisk side står overfor.

Å stå for det vi tror på

LEDERARTIKKEL

Samtidig som vi etterlyser mer toleranse i storsamfunnet, bør vi spørre om det er nok tålevilje hos kristne, skriver Dagen på lederplass.

«Neste år i Jerusalem»

LEDERARTIKKEL

Det er all grunn til å understreke de ubrytelige båndene mellom kristendom og jødedom, og mellom kirken og Guds Jerusalem, skriver Dagen på lederplass.

En fredspris i Arthur Bergs ånd

lederartikkel

Atomvåpen skjelner ikke mellom stridende og ikke-stridende parter. Derfor kalte Arthur Berg seg atompasifist.

Det som overvinner ondskapen

lederartikkel

Kristen tro handler ikke om å benekte ondskapen, men om å erkjenne og bekjenne den.

Overvåkning av konvertitter i Norge

lederartikkel

Midt iblant oss, i vårt trygge land, finnes kristne som frykter for egen sikkerhet. Dette er dypt urovekkende.

Når kunnskap ikke tåles

lederartikkel

Når selv de mest kunnskapsrike og nyanserte talspersonene blir kneblet, kan konsekvensen bli tilbaketrekning.

Kristenfobi på skolen

lederartikkel

Tankevekkende og urovekkende beretning fra sokneprest i Nord-Trøndelag.

Bedehus med svakere bånd til folkekirken

lederartikkel

For bedehusets egen del tror vi det er klokt å gå bredere og grundigere inn i hvordan den rikholdige bedehusarven best kan ivaretas i en ny tid.

Radikal? Ikke nå lenger …

lederartikkel

Den normale oppbruddsprosessen kan bli ekstra krevende hvis man kommer fra et miljø med kjennetegn som skiller seg sterkt fra det tidstypiske.

Israels syn er uønsket

lederartikkel

Israels syn er ikke velkommen når Kirkeuka for fred i Israel og Palestina arrangeres til uken.

Både sann og god

Lederartikkel

Den kristne tro kommer ikke bare under angrep fordi noen anklager den for ikke å være sann. En annen, og minst like aktuell anklage, er at den ikke er god. Begge deler fortjener bibelsk fundert ettertanke, samtale og motmæle.

KrF på kanten av stupet

lederartikkel

Hvis nedgangen for KrF fortsetter nå, står partiet i fare for å utraderes fra norsk politikk.

Det verdinøytrale er en illusjon

lederartikkel

Når den kristne virkelighetsforståelsen uthules og undergraves, blir vi fattigere og mer sårbare som samfunn, skriver Dagen på lederplass.