Muslimers trosfrihet

lederartikkel

Skal vi som kristne 
ha troverdighet når 
vi krever religionsfrihet for oss selv, 
må vi også si fra når friheten trues for andre.

Avlyst påskegudstjeneste

lederartikkel

Samtidig som Kirkemøtet har lagt stor vekt på å ivareta likekjønnede par som ønsker å bli viet i sin lokale kirke, uavhengig av hvem som er prest der, bør det også være et naturlig mål å strekke seg langt for å komme i møte dem som ønsker å invitere prester som ikke bryter med synet på ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.

Kunnskap er bedre enn fordommer

lederartikkel

Vi henter alle våre verdier fra et sted, enten det er filosofisk, historisk, kulturelt eller religiøst.

Syv år med krig i Syria

lederartikkel

At en av tre familier i Syria nå har kvinnelig overhode, sier i seg selv mye om hvordan krigen forandrer samfunnet.

Kampen for den kjedelige debatten

lederartikkel

Listhaug har en egen evne til selv å havne i debattens sentrum, og vurderingene av hennes forskjellige uttalelser er tydelig preget av hvorvidt man liker henne i utgangspunktet.

Barn som nektes menneskeverd

LEDERARTIKKEL

Vi mangler rett og slett grunnlag for å si at det vesle fosteret i mors liv mangler menneskeverd.

Dagen i medvind

lederartikkel

Gjennom veksten i de digitale abonnement har vi fått de svarene vi håpet at vi skulle få.

Siste rest av kristendom ut av skolen?

LEDERARTIKKEL

Det er mange tegn på at både kristendommen og den humanismen som er født frem i det kristne Vesten trengs som aldri før, skriver Dagen på lederplass.

Europas tomme kirker

lederartikkel

Hva gjør vi med alle de tomme kirkene? Dette spørsmålet kommer til å bli mer påtrengende i årene som kommer.

Konvertitters manglende rettssikkerhet

lederartikkel

Når konvertitter har mer kunnskap om kristen tro enn saksbehandlere i UDI, sier det seg selv at rettsikkerheten til denne gruppen er i fare.

Å spise pølse i slaktetiden

LEDERARTIKKEL

Den kristne etikken har tjent oss godt så langt, og norske politikere gjør rett i å konsultere den når Mammon har lurt en ut på glattisen.

Ateisme er basert på tro

LIVSSYN

I en lederartikkel i Dagen skrives det om den hatefulle, religiøse intoleransen som er utbredt i muslimske land. I den forbindelse omtales ateister som ikke troende.

Arbeid og inntekt er ikke alt

LEDERARTIKKEL

Vi lever i en tid med mange oppløste familier, og hvor stadig flere barn og unge forteller om psykiske vanskeligheter.

Farlige ledere

LEDERSKAP

Vi hører om dagen mange hjerteskjærende historier fra mennesker som har blitt utsatt for dårlig lederskap. Det er ubehagelig og vi vegrer oss for å snakke om det, men for å unngå gjentakelser er det viktig å få uretten fram i lyset.

«Vi får aldri en ny Graham»

LEDERARTIKKEL

Det er historiker Mark Noll ved Regent University som slår fast ordene i tittelen om den nylig avdøde verdensevangelisten.

Forandre eller bevare?

lederartikkel

Spørsmålet om å forandre eller bevare tvinger seg frem både i nye og gamle organisasjoner. Det kan være et ubehagelig spørsmål å ta stilling til, men like fullt nødvendig.

Søndagsskolen som temperaturmåler

lederartikkel

I en tid hvor kristne menigheter generelt sett taper oppslutning må det være ekstra viktig å styrke kontakten med småbarnsfamiliene.

En enda viktigere «Frelst»-debatt

LEDERARTIKKEL

Hva betyr det å være frelst i dag? Vi hører om mennesker som er «fotball-frelst» eller som blir «helt frelst» i møte med en kjent personlighet. Når viktige kristne ord blir tømt for mening blir det desto viktigere at kirken strammer grepet om dem.

Unges engasjement for Israel

LEDERARTIKKEL

Klarer dagens Israel-venner å overlevere engasjementet til generasjonene som kommer etter dem?

Gledelig flertall mot eggdonasjon

lederartikkel

Det er med glede vi merker oss at flertallet i Høyres prinsipprogramkomite sier nei til eggdonasjon. Kanskje aller mest fordi komiteen med dette viser politisk mot.

Guds navn som hersketeknikk

LEDERARTIKKEL

En kristens fremste kilde til trygghet og mot er vissheten om at Gud er med. Denne uvurderlige rikdommen er ikke noe vi kan ta lett på.

Det problematiske frimureriet

lederartikkel

Frimurerordenen har sterkt problematiske sider som burde få norske prester til å holde seg langt unna.

Frimodig etterfølgere av Jesus

Åpningstale Led 18

Om vi virkelig tror at Guds ord er åndelig føde, funker det dårlig å forandre verden med tom mage.

Alkohol er vår tids hellige ku

LEDERARTIKKEL

Svært mye av det vi liker aller minst i samfunnet vårt, henger nøye sammen med alkoholbruk, men som samfunn nekter vi å ta det inn over oss, skriver Dagen på lederplass.

Frihet er viktigere enn statsstøtte

LEDERARTIKKEL

Kanskje bør statens rolle bli mer begrenset, fordi det i mindre grad enn før finnes ett felles verdigrunnlag å styre ut fra.

Foregangsmødre

LEDERARTIKKEL

Takket være disse kvinnenes kamp, er samfunnets syn på trisomi-barna i ferd med å bli mer nyansert. Slik har de trolig reddet liv.

Gud i statsråd

Lederartikkel

Det kan virke som en stor selvmotsigelse.

Derfor bør vi heise flagg for Israel

LEDERARTIKKEL

Boikott-bevegelsen er blitt så sterk at Israel nylig så seg nødt til å stenge dens representanter ute fra landet for å svekke dem.

Kampen om Holocaust-historien

LEDERARTIKKEL

Det er grunn til å være på vakt mot den type lovgivning som den polske nasjonalforsamlingen vedtok fredag.

Må Venstre-folk være enige med Venstre?

LEDERARTIKKEL

Det har vært både underlig og urovekkende å være vitne til at det er nettopp stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad fra Venstre som nå går til felts mot kristne friskolers ansettelsesfrihet.

Fremdeles behov for norsk misjon?

lederartikkel

En kirke uten glød for misjon er en blodfattig kirke som er i ferd med å glemme grunnen til at den eksisterer.

Frelste på fylla

lederartikkel

Kristnes endrede syn på alkohol har mer alvorlige konsekvenser enn at folk synes det har blitt greit å ta et lite glass rødvin til god mat.

Bringer journalistikken i vanry

lederartikkel

Det etiske regelverket og de journalistiske arbeidsmetodene skiller seriøs presse fra selvoppnevnte redaktører på nettet.

Tal, Herre, din tjener hører

lydhørhet

Samuel var altså en dommer. Bør vi som kristenfolk si ifra når urett begås? Eller skal vi bare snu ryggen til? Bør vi advare folk? Bruke det gule kortet?

En dose framtidshåp

LEDERARTIKKEL

Vi er inne i den første måneden av 2018, og det gjøres opp status for mangt og mye i året som er avsluttet.

Kan ikke ateister være gode?

LEDERARTIKKEL

Utfordringen er altså ikke ateistenes manglende evne til å tenke gjennom sitt livssyn eller leve godt.

Et spørsmål om verdighet

Lederartikkel

Thorvald Steen påpeker at både Downs Syndrom og hans egen diagnose blir sett på som ulemper og kostnader for samfunnet.

En moralsk havarikommisjon

LEDERARTIKKEL

I #metoo-debatten møter antimoralistiske Norge seg selv i døren med et brak, skriver Dagen på lederplass.

Triumfen er størst for henne

lederartikkel

Erna Solberg har hele tiden holdt seg til den borgerlige avspennings-politikken hun meislet ut for over fire år siden.

Gutenberg på nytt

lederartikkel

Vi skal ikke være redde for å «slippe Guds ord løs» til hvem som helst.

Har du funnet perlen i åkeren?

lederartikkel

Det er lettere å forholde seg til Gud hvis vi kan holde ham litt på avstand. I hvert fall kan det virke sånn.

Stille fra Jeløy Radio

LEDERARTIKKEL

Fra forhandlingene på Jeløya har det så langt ikke kommet noen lekkasjer, men det begynner å haste med å komme fram til enigheter dersom de skal holde sin egen tempoplan.

Han ville huskes som en jødenes venn

lederartikkel

Med Jahn Otto Johansens bortgang har jødene mistet en 
av sine varmeste og viktigste forsvarere 
i norsk presse.

De svakeste av de svake

LEDERARTIKKEL

Om kampen mot abort tones ned i det offentlige rom vil flere unge kvinner lures til å tro at en abort er uproblematisk.

Frimodig jul

lederartikkel

Det finnes fortsatt dem som hevder at julefeiringen er en fest for en fiktiv figur. Men de som bruker utestemme for å avskrive Jesus Kristus som en historisk person blir stadig færre.

Han som kommer med håp

lederartikkel

Den som bærer troen på Jesus Kristus i hjertet, har alltid håp.

Skuffet over Listhaug

lederartikkel

Det er god grunn til å være skuffet over Frp-statsrådens endrede syn på ekteskapet.

En biskops hovedoppgave

lederartikkel

Vi håper Kari Veiteberg i sin bispegjerning vil løfte frem menneskenes behov for evig frelse, og hvordan nestekjærlighet på jorden kan være en forløper for og et tegn på den evige kjærlighet Gud tar imot oss med.

Hvor skal vår styrke komme fra?

LEDERARTIKKEL

Kirken har med sin tilgang til det åpenbarte Guds ord ofte vært den stabiliserende faktoren som drar kulturen opp og ut av moralske grøfter, skriver Dagen på lederplass.

Rolig mottagelse av Jerusalem-nyhet

lederartikkel

Israels sunni-muslimske naboland er ikke like interessert som før i en konflikt med den jødiske staten.

Den sosiale og evangeliske kirke

LEDERARTIKKEL

Noen av den kristne kirkes beste tider har vært når dens diakonale ansikt blir tydelig. Det er et viktig kjennetegn ved kristen åndelighet at den ikke lukker seg inne i sin egen sfære.

Å se hverandre slik Gud ser oss

lederartikkel

Svaret kan ikke være å ta lett på sannheten. Dét ville være et fundamentalt brudd med Arthur Bergs idealer.

Tusen takk, Trump

lederartikkel

Donald Trump viser seg som en trofast alliert av den jødiske staten.

Julens egentlige hovedperson

lederartikkel

Men adventstiden er fortsatt en kjærkommen anledning til å minnes barnet som ble lagt i en krybbe i Betlehem, barnet som noen år senere skulle stå frem som Messias, som Guds salvede.

Kristne møter er offentlige

LEDERARTIKKEL

Det betyr at vi alle har et ansvar for hvordan vi omtaler andre mennesker offentlig, også når vi befinner oss på gudstjenester, møter eller andre samlinger i menighetssammenheng.

En krigsforbryter stilt til ansvar

LEDERARTIKKEL

Dommen mot Ratko Mladic er en milepæl. Den viser at de som beordrer vår tids verste forbrytelser ikke lenger kan regne med å unngå straff.

Svenske tilstander i kirken

lederartikkel

Vil den nyvalgt biskop Kari Veiteberg bruke posisjonen sin til å kjempe for kjønnsnøytrale, svenske tilstander i Den norske kirke?

Kutt alkoholen på julebordet

lederartikkel

Vi er i krise. Og i krisesituasjoner gjelder det å realitetsorientere seg og lese situasjonen godt. Skal en virkelig åpne kranene på årets julebord?

Høsten da kvinnene sa stopp

lederartikkel

Jeg vil tro at de aller fleste kvinner, en eller flere ganger i livet, har opplevd grenseoverskridende adferd fra menn.

En ny situasjon for KrF

LEDERARTIKKEL

KrFs problemer med samarbeidsvedtaket forsvinner ikke selv om partiet har fastslått at det er der problemet ligger, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

Et likeverdig kristent arbeid

synspunkt

Flere har kommet med kritikk av dokumentet «NLMs selvforståelse og identitet» som hovedstyret la frem til samtale og diskusjon på organisasjonens rådsmøte i midten av oktober. Vi vil understreke at dokumentet møtte mye støtte i rådsmøtets samtale.

Når julen snikislamiseres

lederartikkel

Hvorfor skal julen bare være en kristne høytid? spør de seg ved Stigeråsen skole i Skien. Kan vi ikke gjøre den litt islamsk også? 

Yazidifolkets tunge kamp

lederartikkel

La oss stå sammen med yazidiene i kampen for å overleve som folk.

Når forbønn blir forretning

lederartikkel

Forbønn for syke, nødlidende og fortvilte mennesker kan ikke behandles på samme måte som ordinær forretningsvirksomhet.

Hele barnehagen banner

lederartikkel

De som klager på bannende unger i førskolealder på Nytt på nytt, har vår støtte.

Fornyet tillit til Guds frelsesvilje

lederartikkel

Reformasjonen var mer enn noe annet en åndelig gjenoppvåkning, med en fornyet og forklaret forståelse av frelsen.

Når ikke misjonsmålene

Normisjon

Normisjon har kartlagt alt arbeidet i organisasjonen og ser at de ikke når målene de har satt seg. – Får mennesker et møte med Jesus? spør Normisjon-lederen seg.

Et irakisk traume uten ende

lederartikkel

Det er grenser for hvor mange ganger folk kan drives hjemmefra og likevel tørre å reise tilbake.

Martin Luther er en feiring verdt

lederartikkel

Den protestantiske kirkefamilie burde bruke jubileet til å vende tilbake til de teologiske prinsippene som ble utmeislet gjennom reformasjonen: «Skrif­ten alene», «troen alene» og «nåden alene».