Ansikt

andakt

– Hvor skal han finne svarene sine?

religion

Are Sende Osens prosjekt kan vise seg å få en alvorlig kalddusj tidlig i oppstarten, tror kirkehistoriker Eivor Andersen Oftestad.

Are vil starte sin egen religion

humor og alvor

I NRK-programmet «På tro og Are» har 
Are Sende Osen vært høyt og lavt 
i det religiøse Norge. Nå vil han 
begynne for seg sjøl.

Tro som «trenger seg veldig frem»

prekenhåndboka

Endestasjonen for denne fasteteksten gjør det aktuelt å tenke på Lars Linderots salme «Ingen vinner frem til den evige ro/ Som seg ei veldig fremtrenger» (Sangboken nr 178 = NS 113, sml Luk 13:24).

Ba om smuler, fikk brød

snart søndag

I søndagens tekst står Jesus 
i fare for å virke overlegen og brysk. 
Men rekkefølge trenger ikke å bety nedprioritering, mener israelsmisjonær.

Kunsten å tro på Jesus

dagensdebatt

Å følge Jesus dreier seg slettes ikke å erstatte kritisk sans, etterprøvbarhet og vitenskapelige prinsipper med naivitet, overdrivelser og «alternative fakta».

Listhaugs kors

LEDERARTIKKEL

Heldigvis er denne typen angrep på en politikers religiøse oppriktighet sjelden her i landet, skriver sjefredaktør Vebjørn Selbekk.

Denne bevegelsen er voksende

KRONIKK

Jeg tror tiden er inne for å forlate den tanken om at kristenfolket har like mye til felles med begge sider i norsk politikk. Det er ikke likegyldig om makten i storting og regjering ligger i sentrum høyre, eller sentrum venstre.

Lovløshetens dårskap

ANDAKT

«Den lovløse setter nesen i været. ‹Han krever meg ikke til regnskap! Det er ingen Gud›, er alt han tenker» (Salme 10,4).

Jesu seier over fristeren

prekenhåndboka

Da Satan fristet Jesus i ørkenen, skjedde det en tilsiktet repetisjon av fristelses-begivenheten i 1Mos 3. Den første Adam falt i synd. Den andre Adam seiret derimot over fristeren og fristelsene hans. I Kristus kan vi derfor alle seire, ved å få del i Jesu seier.

Evangeliet inn i vår tid

i fokus

«De har ei kjempeutfordring i å nå dagens menneske med evangeliet» vart sagt til meg for ei stund tilbake. Og ja, eg er så einig! Det er vår store utfordring og vår store moglegheit.

Samfunnsbygging på kristen ideologi

oslo symposium

Det er på tide å trampeklappe Jesus Kristus inn på den politiske scenen i et land som står midt i et etisk jordskred og en multikulturell identitetskrise!

Kvinner over hele verden i bønn for Filippinene

bønnedag

I dag samles kvinner over hele verden til bønn i forbindelse med Kvinnenes internasjonale bønnedag. Mer enn 170 land og regioner har egne komiteer for bønnedagen. I Norge startet slike samlinger i slutten av 1920-årene. 

Mener tro og politikk hører sammen

oslo symposium

Oslo Symposium har i år rekordmange deltakere. Flere av dem mener konservative verdier ikke får plass i mediene.

Troen overskygger alt

andakt

Troen alene overskygger alle religiøse øvelser og prøvelser.

IS er vekk, Abu Samir flytter hjem

nord-irak

I to og et halvt år har han levd som flyktning i Kurdistan. Nå setter han huset i stand for å flytte hjem.

Knust håp

kristne i irak

De mistet alt da de måtte flykte fra IS, bortsett fra håpet om en dag å komme hjem.

Jesus reddet Joachim

vitnesbyrd

Han hadde bestemt seg for å ta sitt eget liv. Målbevisst tråkket han gasspedalen i bunn og siktet mot et stort tre.

«Kjærligheten tåler alt»

snart søndag

Da Berit og Ingmar Ljones mistet to døtre, ble tilliten til Guds kjærlighet satt på en hard prøve.

Troen er ingen privatsak

lederartikkel

Den som regner trosfrihet som noe selvfølgelig, står i fare for å miste den.

– Må også undervise om evolusjonsteorien

skole

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at kristne friskoler som velger å undervise i kreasjonisme, også er nødt til å undervise i evolusjonsteorien og vitenskapelig tenkemåte.

Forandring er kommet for å bli

menighetsdoktoren

Spørsmål: Jeg hører fra de unge i menigheten at vi stadig må forandres og tilpasses dagens mennesker. Jeg er av natur skeptisk til forandring og blir usikker når de unge vil forandre menigheten. Hva tenker menighetsdoktorene om dette?

Reint fornuftsbasert apologetikk fører feil

innspill

Apologetikk er ei viktig sak i kristen tru og verksemd. Det dreier seg om å forsvara sanninga, slik vi har fått denne openberra i Bibelen, og med det dreier det seg om å forsvara vår heilage tru.

Fisker mennesker og jakter rådyr

evangelist

Som ung var han null interessert i religion. I dag reiser Maung Maung Norge og verden rundt som evangelist, med og uten væpnede vakter.

Nåden alene

andakt

I Romerbrevet 6:1–4 tales det om dette: «Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den?»

Sauer og geiter

dagensdebatt

Finnes det ting i livet som er viktigere enn hvordan vi tolker Bibelen? I dag sneier vi innom alternative fortolkninger, alternative fakta, nestekjærlighet og det amerikanske presidentvalget. Og selvsagt sauer og geiter.

Et annet evangelium?

synspunkt

Mens mennesker fra andre deler av verden betaler en høy pris 
for å tilhøre Jesus, har vi i Vesten laget oss en «feel good»-versjon­ av det samme evangeliet. Vi snakker helst ikke om synd og omvendelse, eller om et liv i lydighet til Guds ord for de troende.

Kantor: Kirken bør drive begravelsesbyrå

kirkeliv

De kirkelige fellesrådene bør drive begravelsesbyråer for å ta tilbake kontrollen over gravferdene, mener hovedtillitsvalgt for kantorene i kirken i Oslo.

På leit

andakt

Lar du deg finne?

Ateistens kamp mot tro blir film

FILM

Da kona ble en kristen, ville ateisten 
Lee Strobel dokumentere at hun tok feil. 
Dokumentasjonen ble til en bok som nå er blitt film.

Folkekirkens læreoppløsning

den norske kirke

Lærekaoset i Den norske kirke er stort og økende. Kan kirkens ledende organer klare å rydde opp? En realistisk vurdering gir liten grunn til optimisme.

Rom for Jesus

lederartikkel

Motløshet er ikke noe sunnhetstegn. Tvert imot vitner det om at vi har mistet fokus.

Om å designe sin egen tro

i fokus

«Jeg vil tro på min måte, og jeg vil designe min egen religion.» Det er mantraet hos mange i vår tid.

Å gjøre Jesus synlig

mediekommentar

Jeg leder en organisasjon som ønsker å gjøre Jesus synlig i mediene. Det er ikke et ufarlig oppdrag. Synligheten kan fort vise seg å være en destruktiv venn.

Hvor er evangelistene?

menighetsdoktoren

Spørsmål: «Jeg vokste opp med evangelister som hadde vekkelseskampanjer i ­mange forsamlinger, og teltmøter om sommeren var vanlig. Mange kom til tro, ­forsamlingene vokste og nye ble etablert. I dag hører vi lite om evangelistene. 
Er de forsvunnet eller blitt uviktige?»

Søndagsskolen som ikke ville dø

snuoperasjon

Mangel på ledere gjorde at Fredheim Arena la ned søndagsskolen for tre år siden. I dag samler de rundt 80 barn hver søndag.

Kirkens hovedsak er Jesus Kristus

debatt

Når det gjelder Selbekks manglende forståelse for begrepet «hel-bibelsk» vil jeg håpe at årets reformasjonsmarkeringer vil gi ham mulighet til å sette seg grundigere inn i et luthersk Skriftsyn.

– Ubetinget positivt

født på ny

Pappa Tommy Steine (47) er glad for at datteren Hedda har funnet seg til rette i bedehusmiljøet i Emmaus.

Anna (23) og Anne (57) er perlevenner

åndelig mor

– Skal jeg etterlate meg noe i livet, må det bli å investere i dem som kommer etter, sier Anne Gustavsen (57). Det har betydd en verden av forskjell for Anna Bigirimana (23).

En tro som bærer

snart søndag

Fire venner bestemte seg 
for å gjøre noe svært uortodokst for sin 
lamme venn. Resten er historie.

Rettet søkelyset på familien som trosarena

familieliv

Det amerikanske ekteparet Lisa og Mark Scandrette slet med å få det kristne familielivet til å blomstre. Nå har de skrevet bok og holdt foredrag for norske foreldre.

Kirkeparagrafen under press

LIVSSYNSSAMFUNN

Fremskrittspartiet foreslår å fjerne statsstøtten til alle livssynsamfunn. Negative reaksjoner har ikke latt vente på seg, for her blir det mye omtalte kirkeforliket, som er nedfelt i Grunnlovens kirkeparagraf (Grl § 16), satt ut av spill. Men paragrafen kan bli forandret. På høyt nivå er støtten til livssynssamfunn under vurdering.

Framlegg frå Framstegspartiet trugar folkekyrkja

TROSSAMFUNN

Ein samrøystes programkomité i Framstegspartiet gjer framlegg om at ingen trus- og livssynssamfunn skal få offentleg støtte, heller ikkje Den norske kyrkja. ”Frp vil fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn”, lyder formuleringa i programframlegget. Om programkomiteen i FrP for vilja si, vil Den norske kyrkja bli hardt råka. Det vil truge folkekyrkja.

Åpent brev til Kirkemøtet 2017/ 5777.

Den norske kirke

Paulus benytter et uttrykk: ”Mine barn som jeg igjen må føde med smerte”. Dette kan også relateres som uttrykk for Bibelens biologiske tolkningsprinsipp. Prosessen Kirken nå er i er smertefull og kan kvalifisere til begrepet fødselsveer.

Tiårsfest for Hillsong i Stockholm

jubileum

Forrige helg feiret den unge, pinsekarismatiske menigheten Hillsong Stockholm tiårsjubileum. Hver søndag har menigheten syv gudstjenester.

Plutselig kan Bartimeus se

store øyne

Både Filip (5) og mamma, 
Maria (29) liker boken om Bartimeus. Den du vet, der Bartimeus har de store, vidåpne øynene.

Amen for barna

frispark

Vi har alle blitt fortvilet over det gapet det kan være mellom det vi vet er rett og det vi i praksis gjør.

Kjærleikssorg

kirkemøtet

Det er stort å få vere del av ein slik fellesskap.

Nødvendig nåde

KOMMENTAR

Dermed blir det lettere å døpe barna i kraft av at de er skapt i Guds bilde, og i mindre grad fordi de trenger å bli frelst, skriver Tarjei Gilje.

Ber kirken beklage behandling av LHBT-ere

FORNYELSE

– Vi er i gang med å arbeide for at kirken utvikler sin rosa kompetanse, sa Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum i sin åpningstale til Kirkemøtet.

Kraft til tjeneste

ANDAKT

«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende»

Du blir glad når du bruker dine nådegaver

menighetsdoktoren

Spørsmål: Jeg ønsker å bruke de nådegaver Gud har gitt meg. 
Hvordan kan jeg vite at jeg har fått én eller flere nådegaver?

Hjemme i troen, fremmed i Norge

religiøs praksis

Solveig Omland har intervjuet 
22 muslimske kvinner. 
Mange av dem har få eller 
ingen «etnisk norske» venner.

Takknemlighet

andakt

«Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste slik Gud vil.» Hebr. 12,28.

Viktige veivalg

ANDAKT

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

Troens tilbakekomst

frispark

Etter alle solemerker går vi nå inn i en epoke som er historisk utrygg. I denne situasjonen er det ikke urimelig å tro at mange vil søke til religionene.

Viktigheten av selvkunnskap

synspunkt

Så lenge kristne snakker åpent og naturlig om sin tro vil ikke Norge kunne avkristnes. Enkelte kristne må slutte å skylde på at Ap har avkristnet Norge og ta saken i egne hender.

Sunnhet er nødvendig

ANDAKT

Synd, umodenhet og usunnheter henger sammen. Men selv om noe er usunt er det ikke nødvendigvis synd.

Her må alle være kristne

ANSETTELSE

Skole får medhold fra offentlig ombud: Ikke-kristne søkere kan avvises. – Nødvendig sier lærerne Nils Ivar Brennhaug og Uni Kristin Heggernes.

Konservativ frimodighet

KOMMENTAR

Det er en misforståelse at den kristne tro kun har gyldighet i den grad alle sider ved den kan forklares på en enkel måte.