Kraft til tjeneste

ANDAKT

«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende»

Enten eller, både og

andakt

«Alt hører dere til, men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til» (1.Kor 3,22–23).

Flere føler seg tros-diskriminert

ARBEIDSLIV

Antall saker om diskriminering på grunn av tro er tredoblet i Norge de siste tre årene. Saker gjelder både klager og spørsmål til ombudet.

Historien som gjentar seg

SYNSPUNKT

Når kristne ledere i dag forkynner alle mennesker sin evige frelse uavhengig av menneskers omvendelse og tro, minner det om stemmen som tok bort alvoret i brudd mot Guds bud.

Nyttårsforsett i et globalt perspektiv

globalt perspektiv

Januar er tiden for de store nyttårsforsettene, for slankekurene og for de hårete målene. Vi skal spise sunnere, trene mer, bruke mer tid på de viktige tingene og se mindre på tv.... i alle fall noen av oss.

«Stjernen ledet vise menn»

prekenhåndboka

I østkirken regnes 6. januar som Jesu fødselsdag. I vest er dagen viet «de hellige tre kongene». At vismennene var konger, bygger på en tolkning av Jes 60:3. Beretningen om Betlehemstjernen og vismennene vitner først og fremst om hvem Jesusbarnet er.

Rettferdighet for konvertitter

synspunkt

Vi vet at i ytterste konsekvens kan vurderinger på dette området bety liv eller død for enkeltmennesker.

Rekordtall for humanetikere

nyheter

I fjor meldte 5.250 personer seg inn i Human-Etisk Forbund. Samtidig melder flere seg ut.

– Journalister vet for lite om religion

JOURNALISTIKK

Aase Cathrine Myrtveit (51) mener norske journalister er for lite opptatt av tro– og livssyn. Nå utvider Verdibørsen på NRK radio sendingen.

Facebooks far ikke lenger ateist

RELIGION

Grunnleggeren av verdens mest brukte sosiale nettjeneste, Facebook, Mark Zuckerberg, er ikke lenger ateist. Det går fram av en meldingsutveksling i forbindelse med nyttåret nettopp på Facebook.

Jesu død som straff?

SYNSPUNKT

For å komme videre i en slik samtale bør man imidlertid ikke være for rask med å karakterisere andres standpunkt som vranglære og læreavvik – i alle fall før man er sikker på at man har forstått hva det er de vil si.

Navlen i troslivet

ANDAKT

Jeg mangler ikke noe når Herren selv er min hyrde. Han lar meg både «ligge i grønne enger» og «leder meg til vann»

Hallesbys og evolusjonslæren

Samfunn

Man kan plukke visse elementer fra evolusjonslæren og forsøke å forene disse med kristen tro, uten at kristentroen dermed nødvendigvis forandres radikalt. Professor Ole Hallesby gjorde i sin tid et slikt forsøk, som er omtalt i den siste boken til Davidsen og Søvik: "Evolusjon eller kristen tro - Ja takk, begge deler".

Bløffer om kristen tro

asyl

Konvertittforkjemper Geir Toskedal mener det er en utfordring at asylsøkere påberoper seg å ha konvertert til kristen tro i håp etter avslag.

Frykt ikke!

lederartikkel

Løsningen på forfølgelse er ikke å skjule troen, men å klamre seg til Jesus.

Nestekjærlighetens ambassadør

julehåp

Paal Andre Grinderud opplevde å miste broren i sommer. Nå oppfordrer han folk til å gi mennesker håp og mot til jul.

Guds ord og kvinnelige prester og pastorer

debatt

Ordningen med kvinnelige prester og pastorer skaper fremdeles uro og nød hos bibeltro kristne. Det kommer fram i media av og til, men ikke så ofte som tidligere.

–Gud er nærast i stilla

i opphavet var ordet

For Jon Fosse er Johannesprologen ein av dei beste, vakraste og sannaste tekstane i Bibelen.

Guds evige ord blir menneske

prekenhåndboka

Johannesevangeliet begynner med en særpreget prolog. Den er kunstferdig utformet, har høystemt stil og bruker ord og begrepet som måtte vekke oppmerksomhet hos «moderne» grekere i første århundre. Men prologens formål er å vitne om hvem Jesus i sannhet er.

Hyrde eller leder

menighetsdoktoren

Spørsmål: «Det snakkes mye om at pastorer må være gode ledere, men lite om 
at de skal være hyrder. Hva tenker dere om dette?»

Pengestrømmen til forfulgte kristne fortsetter

pengegaver

Det skriver Åpne Dører på sine nettsider etter at det nå har kommet inn hele 750.000 kroner til organisasjonen som følge av innsamlingskampanjen statsråd Sylvi Listhaug og hennes statssekretær Fabian Stang startet på Facebook 13. desember.

Fra krybben til korset

LEDERARTIKKEL

LEDER: Vi forstår ikke julens budskap uten å se det i lys av korset, skriver Dagen på lederplass.

Dialog om tro

UTENRIKSKOMMENTAR

Kan vi få til en dialog og forsoning mellom kristne og muslimer i et land der 70 kirker nylig ble brent ned i kjølvannet av bråket med karikaturtegningene?

Skolegudstjenester og vår kristne kulturarv

KULTURARV

Så får det heller være at enkelte SV-ere føler seg krenket av «Deilig er jorden», og at noen i Human-Etisk Forbund gjerne vil ha bort skolegudstjenester og helst også foreta en sekulær storrengjøring i språket.

Møtte Jesus, mistet lysten på alkohol

ALKOHOL

Artisten Morten Gjerløw Larsen er alkoholiker, men det er tre år siden han tok det siste glasset. Forskning viser at halvparten av alle nordmenn synes at de har familie eller venner som drikker for mye.

Kirken, reformasjonen og jødene

israelkommentar

Bibelen og historien viser oss at hatet og krigenmotjødene er 
irrasjonell og at drivkraften er åndelig.

Hva sann bibeltroskap er

lederartikkel

Alle som vil kalle seg bibeltro, må også erkjenne at menneskers evne til å forstå Guds ord rett ikke er gitt en gang for alle på alle punkter.

– Vekkelse kan være et langtidsprosjekt

omvendelse

Teologiforsker Silje Kvamme Bjørndal oppfordrer menighetene til å senke skuldrene. Når sekulære mennesker møter 
Gud er det ofte en langsom prosess.

Den kristne korrektheten

kronikk

Å utfordre rådende teologiske oppfatninger og komme med spørsmål og innvendinger, kan i noen sammenhenger bokstavelig talt være som å banne i kirka. (...) Du synes du ser en rød varsellampe som blinker «ikke gå dit!», og advarer vedkommende med et av følgende skremselsord: «ubibelsk», «liberal», «svermerisk».

Vil nå tenåringer via Youtube

se video

Chris Duwe etterlyste daglig forkynnelse for tenåringer på nett, og gjorde noe med det selv.

Uklart om frelsen

Kristenliv

Debatten mellom Johannes Kleppa og Asle Eikrem om korsets betydning for kristen oppfatning av frelsen er i seg selv viktig. Men kan også kaste lys over dagens protestantiske teologi i Norge.

Forsoning i kristen tro

SYNSPUNKT

I motsetning til det Kleppa hevder, er det i teologien et velkjent faktum at en tolkning av korset som stedfortredende strafflidelse ikke ble formulert før reformasjonen. Det gikk altså 1500 år av kirkens historie før denne tolkningen av korset ble lansert.

Listhaug skjønner Kristen-Norge

LEDERARTIKKEL

Problemene med kirkeasyl må løses av kirken og ikke av politikerne. Listhaug valgte samarbeid der Anundsen gikk for full konfrontasjon, skriver Dagen på lederplass.

Jøder tar mest utdanning

RAPPORT

Banebrytende global kartlegging viser store forskjeller i utdanningsnivå mellom forskjellige trosretninger. Men gapet minker, og kvinner gjør størst framgang.

Konvertitter, tro og troverdighet

KONVERTITTER

Jeg leste Dagens artikkel fredag om at KrF og FrP er enige om å styrke konvertitters sak med et ørlite håp. I dag, mandag, satte Dagens leder ord på mange av de bekymringene jeg også har, bekymringer jeg har valgt å ta inn over meg i møte med kristne konvertitter fra muslimske land og hvordan de behandles i møte med Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

Griper inn mot julesamling på Voss

SKOLEGUDSTJENESTE

Rektorene på Voss besluttet tidligere i høst å droppe skolegudstjenesten og heller legge opp til en julesamling i kirken. Denne skulle være fri for bønn, forkynnelse og annen religiøs utøvelse for elevene. Nå har selv dette alternativet skapt reaksjoner.

Bibelens absolutter

LEDERARTIKKEL

Bjørn Eidsvåg er mer absolutt enn han ser ut til å tenke over, skriver Dagen på lederplass.

Muslimske ledere støtter alternativ til Peppa Gris

tv-serie

Barne-TV-serien om Peppa Gris og den litt rampete familien hennes får en konkurrent, basert på muslimske verdier og tro. Prosjektet får bred støtte blant muslimske ledere.

Islam i våre hjerter

debatt

Tragedien er den at det norske folk har tatt farvel med kristendommen. Vi har lagt ned de våpnene som kunne ha beseiret islam.

Når Gud blir borte

teologi

Mens hun forsket på gudsfraværet, fikk Anne Margrethe Mandt-Anfindsen 
en dyptgripende erfaring med Guds nærvær.

Kjønnsnøytrale ekteskap og troen på sannheten

KIRKEN

Peter Halldorf sier til Dagen at homostriden ikke er kirkesplittende. Han mener den ikke rører ved troens sentrum; spørsmålet om Kristi identitet, påsken, oppstandelsen, spørsmålet om treenigheten og trosbekjennelsen.

Hvordan forstå skapelsesberetningen?

kronikk

Det vil nok ennå komme mange teorier om menneskets tilblivelse. Men det skal ikke frarøve oss troen på vår særstilling i skaperverket.

Guds virkelighet og menneskets virkelighet

kronikk

Mange ikke-kristne mennesker oppfatter gjerne det arbeidet som skjer blant kristne som en politisk bevegelse som skal tvinge igjennom kristendommen i samfunnet.

Flere konvertitter nektes en kristen begravelse

diskriminering

Kristne minoriteter 
opplever stadig at de blir nektet å begrave sine døde etter egne ønsker og tradisjoner. Slik er situasjonen ifølge informasjonstjenesten World Watch Monitor (WWM).

Hjertesukk

ANDAKT

Legg alt dere har på hjertet, fram for Gud, Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Kristen forkynnelse og allmenn livsvisdom

LEDERARTIKKEL

Ikke minst i en tid som vår kan det være fare for at predikanter opptrer så forsiktig at forkynnelsen mister noe av sin brodd, skriver Dagen på lederplass.

Vera er ikke som studenter flest

TRO

Blant norske studenter er det bare 22 prosent som sier de tror på Gud. Vera Fjelltveit (23) er en av dem.

Foreldres motstand mot bibelskoler

LEDERARTIKKEL

Vi synes det er smått utrolig å lese om kristne foreldre som faktisk advarer barna sine mot å ta et bibelskoleår og begrunner det med at det kan forsinke den unges utdanningsløp, skriver Dagen på lederplass.

Seks av ti studenter tror ikke på Gud

TRO

Flere enn seks av ti studenter sier de ikke tror på Gud, viser en fersk spørreundersøkelse, men en teologiprofessor tror religionen kan komme tilbake.

Gratis wifi, gratis nåde

misjon

Den indre sjømannsmisjon når igjen ut til masser av sjøfolk. Fem av deres stasjoner langs norskekysten har tatt imot 12.000 sjømenn.

Utenriksministeren lover fokus på konvertitter

politikk

Religiøse minoriteters og konvertittenes situasjon skal prioriteres i regjeringens arbeid for å fremme menneskerettighetene. Det lover utenriksminister Børge Brende (H).

Kjemper for skolegudstjenester

facebook

Bjørn S. Olsen ønsket å bli hørt i debatten om skolegudstjenester. Nå får han støtte fra nærmere 12.000 på Facebook.

Satt i frihet

andakt

«Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Joh. 8,36.

Veien fra sunt 
engasjement til usunn virkelighetsflukt – og tilbake

veien tilbake

Mennesker som har gitt alt står alene tilbake i en kald tomhet. For å kunne finne tilbake til livet må de begynne helt på nytt og bygge alt fra grunnen igjen. Identitet, selvbilde, gudsbilde, nettverk, verdier alt må formes en gang til. Alt må fylles med mening på nytt.

Me må stå opp for forfølgde kristne

SYNSPUNKT

Korleis hadde du opplevd det om du risikerte å bli diskriminert, forfølgt eller drepen for trua eller livssynet ditt? Truleg verkar det fjernt, men for mange er dette realiteten.

Tidene forandrer seg, men Guds ord står fast

debatt

På samme måte som motebildet forandrer seg fra generasjon til generasjon, vil musikk og kunstnerisk formidling gjøre det samme. Min far har nypressede bukser, jeg har hullete jeans, dette er irrelevant for Gud. Verden har blitt mindre grunnet internett og ukontrollert informasjonsflyt, unødvendig statlig sensur er fjernet, og klasseskiller utvasket.

Savner muslimske støttespillere

ny bok

Journalist og forfatter Lars Akerhaug hadde håpet å finne muslimer som stilte opp for sine forfulgte kristne naboer i Midtøsten. Han ble skuffet.

Pastoren som innså at han ikke visste hvordan man gjør disipler

globalt perspektiv

Han jobbet som pastor i en voksende evangelisk menighet i Rotterdam, Nederland. Hun jobbet som sjelesørger i en kristen organisasjon. Men inni dem vokste det frem en erkjennelse: De visste ikke hvordan disippelgjøre mennesker.

Rekruttere nye ledere

i fokus

Den siste tida har eg fått vore med på fleire leiarsamlingar. Samlingar der eg har møtt lokale leiarar med deira styremedlemmer. Eg gler meg over denne kontakten, der eg i presentasjonsrunden også får høyra litt om gleder og utfordringar i arbeidet. Fleire har nemnt det både som ei glede og utfordring å oppfostra nye unge leiarar. «Me må starta arbeidet alt i 5.–7. klasse.

I bønn for neste generasjon

debatt

Tankene mine føres virkelig til å se Guds hellige nasjon i den neste generasjon i Norge. Generasjonen av unge hellige soldater som ikke blir bitre av prøvelser de går gjennom.

Datteren som kom hjem

nordisk kvinnekonferanse

Hvert år reiste Margrethe Almenning på kvinnekonferanse med to døtre. Den tredje var aldri med.

Kjære biskoper

SYNSPUNKT

Mitt spørsmål til min kirkes biskoper er ganske enkelt: Kunne dere tenke dere å bekrefte at fortapelsens mulighet fremdeles er kirkens lære?

Speilet på veggen

ANDAKT

«Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut» (1.Kor 13,12)

«Uutholdelig» for kristne flyktninger i Tyskland

blandede mottak

Kristne på flukt opplever uutholdelige tilstander i flyktningleirene i Tyskland. Det viser en ny rapport fra en gruppe frivillige organisasjoner med Åpne Dører i spissen.