Dette er utenfor hva vitenskapen kan si noe om

Skal vi godta at ateistiske forskeres samrøre av vitenskap og livsfilosofi skal styre debatten? Selvsagt ikke, for disse står i fare for å misbruke sin vitenskapelige autoritet og pålegge andre sitt eget livssyn.

Hvor sluttervitenskapenog hvor begynnerideologi oglivssyn når det gjelder spørsmålet omevolusjon?

«Hurtigforklaringen på hva evolusjon er, er logisk og enkelt: Alt som varierer – og det gjør det aller meste – og som samtidig er arvelig, vil utvikle seg.» sier Erik Tunstad i boka «Evolusjon».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Et lignende utsagn er at «Biologisk evolusjon er endring i egenskapene til en populasjon av organismer som går utover levetiden til ett enkelt individ» (D. J. Futuymas, Evolutionary Biology)

Biologen G. G. Simpson legger til at «Mennesket er et resultat av en tilfeldig materialistisk prosess som ikke hadde noe mål. Mennesket var ikke planlagt.» Dette står ikke i en lærebok om evolusjon, men i hans tolkning av den i «The Meaning of Evolution».

Disse utsagnene er ikke likeverdige. For det er bare læreboksdefinisjonen til Tunstad og Futuymas som sier hva vitenskapen er. Derfor er jeg helt enig med Kjell J. Tveter når han i sitt svar til meg i Dagen 19.8 sier at evolusjon er en erstatning for Gud, det vil si så lenge han tenker på Simpsons tolkning.

Men skal vi godta at ateistiske forskeres samrøre av vitenskap og livsfilosofi skal styre debatten? Selvsagt ikke, for disse står i fare for å misbruke sin vitenskapelige autoritet og pålegge andre sitt eget livssyn.

Denne blandingen av vitenskap og ideologi gjør at sommerens debatt om spissfindigheter i evolusjon kan virke så uforståelig. Å debattere ideologien ved hjelp av vitenskapelige argumenter slik tilhengerne avIntelligent Design gjør, virker også som å være helt feil verktøy for jobben.

I mitt innlegg 15.8 forsøkte jeg meg på ironi ved å trekke konsekvensen av hva Tveter gjør når han antar at Simpsons definisjon gjelder som vitenskap, nemlig at kristne bør holde seg unna biologifaget. Noen har dessverre misforstått og trodd at det er min mening også. Det passet kanskje ekstra godt daat Dagens sjefredaktør i en helt annen sak nettopp skrev at humor er en krevende øvelse.

Ikke bare biologi, men også fysikk har en grense der vitenskapen slutter. I mitt innlegg kom jeg dessverre til å misforstå Tveters ironi i utsagnet «Jeg – resultat av et stort smell?»

Før det store smellet fantes jo verken tid eller rom og derfor kan ikke fysikken si noe om det. Når noen forskere likevel uttaler seg om at universet bare er ett av veldig mange i multiversteorien, så har de også forlatt vitenskapen og beveget seg over i det som ikke kan observeres. Dette er Tveter god på å påpeke i sine bøker.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Man kan være enig eller uenig, men de fleste troende forskere gjør det samme skillet mellom vitenskap og livssyn på biologiens som på fysikkens område. Mange klarer heller ikke å se at evolusjon er i en særstilling og at det skal være så mye viktigere å forholde seg til den enn til andre disipliner som geologi, historie eller informatikk.

De kan dermed leve godt med den vitenskapelige definisjonen over, og godtar at når man undersøker Guds skaperverk, så er det evolusjon man finner. Dette gjør de uten å akseptere hele den ideologien som både ID-tilhengerne og ateistene vil ha oss til å tro må følge med på kjøpet.

Les også: