Ingen mekanismer som forklarer makroevolusjon

EVOLUSJON

I et ”Innspel” i Dagen 19. januar (”Evolusjon og skaping – nei takk”) skrev Johannes Kleppa blant annet, at det undret ham at boken ”Evolusjon eller kristen tro? – Ja takk, begge deler” av Bjørn Are Davidsen og Atle Ottesen Søvik (Efrem forlag 2016) hadde blitt anmeldt ”relativt positivt i Dagen og Utsyn”.

rEvolusjon

SKAPELSEN

Milliarder av år eller bare noen tusen? Direkte inngripen eller bare veldig god planlegging? Skapelsen fortsetter å engasjere.

Hvem skrev livets kode?

skapelsen

Informasjonen som finnes i vårt dna kan umulig ha blitt til av seg selv, hevder Kjell Tveter.

Gud, verden og vitenskapen

synspunkt

Å se på de rådende oppfatninger innen for eksempel evolusjonsteori som et alternativ til den bibelske skapelsesberetning er derfor like galt som å ville erstatte evolusjonsteorien med modeller som hevdes å bekrefte skapelsesberetningen.

Hva mener professor Holm?

debatt

Det ville være interessant å vite hva det er ved filosofien til Intelligent Design som professor Holm ikke finner akseptabel.

Utenfor definisjonen av vitenskap

KRONIKK

Personlig er jeg overbevist om at vår virkelighet ikke kan forklares hvis vi utelukker intelligente årsaker i naturen.

Kreasjonisme og intelligent design er ikke vitenskap

EVOLUSJON

I løpet av sommeren har det vært mange innlegg om evolusjon og gudstro i Dagen. I innleggene og i kommentarfeltene har det vært mye rart som påstås om evolusjon, men som ikke stemmer med det biologene vet om evolusjon og det som står i lærebøkene, som benyttes på universiteter rundt omkring i verden.

Evolusjonslærens konsekvenser

SKAPELSE

Det er sterkt beklagelig at store deler av apologetikken, det arbeidet som skulle forsvare troen på Bibelens Gud, ofte ender opp med å gjøre det motsatte.

Trosforsvarets grunnleggende problem

SYNSPUNKT

Trosforsvar slik det nå praktiseres har to problem. Det første er at det ikke fungerer. Det andre er at det har en tendens til å undergrave kristen troslære.

Fornektelse av evolusjonslære - en unødvendig bør for den troende?

EVOLUSJON

De siste ukene har det i Dagen vært en pågående evolusjonsdebatt mellom Tveter og Kleppa på den ene siden og Giske og Holm på den andre siden. Dette har vært interessant, men hvorfor lar vi dette bli et så avgjørende spørsmål for den troende?

Hva er egentlig i konflikt?

SKAPELSE

Burde kanskje kristne ledere istedenfor å engste seg for konflikt mellom tro og «vitenskap» begynne å bli mer engstelig for at det ser ut til å være en stadig større konflikt mellom «kristen tro» og Bibelen?

Evolusjon og skaping - Holm, Giske og Tveter

INNSPILL

Til tider undrar det meg korleis professorar les det andre skriv, og korleis dei svarar. Professorar skal jo vera mellom dei beste blant oss til å lesa innaboks, og til å tolka det dei les. Likevel opplever eg stadig at dei les skeivt og overtolkar, i tillegg til at dei underkjenner andre sine kunnskapar eller vurderingar.

Dette er utenfor hva vitenskapen kan si noe om

SYNSPUNKT

Skal vi godta at ateistiske forskeres samrøre av vitenskap og livsfilosofi skal styre debatten? Selvsagt ikke, for disse står i fare for å misbruke sin vitenskapelige autoritet og pålegge andre sitt eget livssyn.

En erstatning for Gud

synspunkt

Hvis vi ser på de teologiske konsekvenser av evolusjon, vil vi finne at da vil troen omformes på en måte som i realiteten synes å gjøre ende på klassisk kristen tro.

Mer forvirring fra universitetet

SKAPELSE

Synspunkt i Dagen 15. august signert professor Sverre Holm var forvirrende lesning. I overskriften advarer han mot at kristne skal drive forskning, og særlig ikke innen biologi.

Kristne evolusjonsprofessorer og Bibelen

EVOLUSJON

Vitenskapens datering av fossilene betyr også at død var der før mennesket. Det er vel noe å tenke på også for «gammel jord-kreasjonistene»?

– Kristne bør ikke bli forskere, og særlig ikke innen biologi

SYNSPUNKT

Det er med stor overraskelse jeg leser at tidligere redaktør i Dagen, Johannes Kleppa, den 11. august går god for Kjell Tveters vitenskapsforståelse og Intelligent Design-bevegelsen. Han har med dette akseptert at naturvitenskap og kristen tro er i konflikt med hverandre, skriver Sverre Holm, professor ved Universitetet i Oslo.

Giske og vitenskapen

MAKROEVOLUSJON

Professor Jarl Giske gjør et fluktforsøk i Dagen 4. august.

Mer om gudstro og vitenskap

Samfunn

Det er sunt for kristen-Norge at det de siste månedene har foregått en debatt i Dagens spalter om vitenskap og Gudstro. Det er ikke alle aviser og blader som godtar en slik debatt. Så all ære til Dagen!

Darwin og Skaperen

darwin

Det var Darwin som først brukte tegningen av apekatten som gradvis reiser opp ryggen og blir til et menneske. Feil.

Gudstro og / eller vitenskap

KRONIKK

Vår egne til å gripe sannheten er mangelfull, både den vitenskapelige og den trosbaserte.

Hvem ImF skal være

imf

På generalforsamling i Indre­misjonsforbundet møter den stolte lekmannstradisjonen kristenhetens utfordringer anno 2016. Også blant de yngre delegatene finnes det ulike tanker om hvilke veivalg organisasjonen bør foreta.

Gudstro og makroevolusjon

debatt

Det er synd at Dagens spalter gir unge lesere inntrykk at gudstro og moderne biologi ikke lar seg kombinere. Jeg tror at denne konstruerte konflikten bidrar til at biologistudenter og andre som skjønner at universet, verden, livet og menneskene er eldgamle, vender ryggen til slike miljøer, kanskje endog til hele gudstroen sin.

Steinenes tale om evolusjon?

Samfunn

I Dagen 1. juli hevder biologiprofessor Jarl Giske, i en kommentar til Kjell J. Tveter, at meteoritt-steiner som faller ned på jorda inneholder spesielle molekyler som kaster lys over darwinismens evolusjonsteori. Men her skjuler Giske de viktigste fakta i denne saken.

Har Gud virkelig skapt?

EVOLUSJON

Oskar Skarsaune har vært professor i teologi ved Menighetsfakultetet i mange år, og har bidratt til å gjøre norsk kristenhet evolusjonistisk eller darwinistisk. Siden han nylig stod offentlig fram ved et symposium på NLA Høgskolen i Bergen og forsvarte sitt evolusjonistiske syn, føler jeg behov for å gi uttrykk for noen personlige tanker.

Har Gud virkelig skapt?

debatt

Mennesket har alltid slitt med de to spørsmål: Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig skapt?

Fri vilje - noen tanker

debatt

Jeg har (store) problemer med å forstå hvorfor avisen bruker så mye spalteplass på et tema som bare forvirrer vanlige kristne lesere.

Å forstå på nytt

evolusjon

Læremester sto mot læregutt 
da NLA Høgskolen trommet sammen 
til fagdag om tro og vitenskap. Er det rom 
for Gud i evolusjonsbiologien?

Religionsfrihet også for ateister

anmeldelse

Å rope på statens maktmidler for å straffe angrep på troen er svært lite sympatisk. Men det er akkurat det KrF-politiker og blogger Hallgeir Reiten gjør når han nå politianmelder Dagbladets lederskribent Aksel Braanen Sterri.

Forfulgte ateister

LEDERARTIKKEL

Å rope på statens maktmidler for å straffe angrep på troen er svært lite sympatisk. Men det er akkurat det KrF-politiker og blogger Hallgeir Reiten gjør når han nå politianmelder Dagbladets lederskribent Aksel Braanen Sterri, skriver Vebjørn Selbekk.

Om liv og død, terror og tro

Triologi

Kåre Skuland har det morsomt når han skriver spenningsromaner, selv om de handler om død og elendighet.

Krim om Guds hemmelige 
kodespråk

DNA

Hver celle i hvert høstblad og hver pore i menneskekroppen har en innebygd kode. Kristian Kapelrud har skrevet krim om DNAet i alt levende.

Skapelsen gir ingen skremsler

Kristenliv

Torbjørn Øygard Skodvin skriver mandag om «skremsel om skapelsen.» Hans subjektive opplevelse av tvil og trygghet er en helt ærlig sak som det går an å vise forståelse for. Hva er egentlig hans fundament?

Hva er sannhet om skapelse?

dagensdebatt

Jesus sier at den som fornekter ham for menneskene, vil han også fornekte for sin far. Hvis vi fornekter at Gud og gudesønnen har skapt livet og livets mangfold, betyr det at vi da vil bli avvist av ham?

Skremsel om skapelsen

synspunkt

Sannhetssøkende og bibeltro kristne er nødt til å ta evolusjonsteorien på alvor for å ikke skape falske barrierer på veien til Jesus.

Vitskapen gjev ikkje livsmeining

innspill

Vitskapen har på sett og vis overteke religionens, særleg kristendommens, plass – trass i at det faktisk er umogleg, fordi vitskap og religion har ulike funksjonar både på det personlege planet og i samfunnet.

En ateistisk virkelighetsforståelse

bokanmeldelse

Jeg vil vise forfatteren den respekt at jeg tar ham på alvor. Ingen bør derfor bruke tid på å lese denne boka.

Sandbergs bibellesning

leder

De som trodde at Per Sandbergs angrep på Bibelen i Dagbladet før påske var et arbeidsuhell - også vi var i utgangspunktet åpen for en slik tolkning - må nå tro om igjen. Nei, nå bekrefter Sandberg at hans bemerkning om den kristne tros skriftlige kilde var kalkulert og gjennomtenkt, skriver Dagen på lederplass.

– Alt kan tolkes ekstremt, også Bibelen

synspunkt

For mange er islam «fredens religion» og blir tolket dithen at alle former for vold mot mennesker er hån mot Allah. Andre bruker den samme Koranen til å legitimere de grusomste handlinger. Nøyaktig det samme kan man si om Bibelen, skriver Per Sandberg.

Åndskampen

tro

«Vekkelse eller undergang for Norge,» sa Emanuel Minos før han døde. Vi vet hva Skriften sier om de siste tider, skriver Torstein Svela.

Progressiv skapelse

skapelse

Jeg møter motstand både fra ung jord-kreasjonister og fra teistiske evolusjonister. Jeg befinner meg midt imellom, skriver Kjell J. Tveter.

«Progressiv skapelse»-kompromisset

evolusjon

Dr. med. Kjell J. Tveters nye bok «Livets mysterium. Om intelligente årsaker i naturen» røper en omfattende, oppdatert kunnskap om molekylærbiologi, bioinformatikk og Intelligent Design. Blant de mange litteraturhenvisningene i boken finnes det faktisk også en henvisning til en artikkel i «Journal of Creation» – vel et indirekte vitnesbyrd om det høye vitenskapelige nivået i dette tidsskriftet, som utgis av «ung jord»-kreasjonistiske vitenskapsmenn!

«Sjelen er i blodet»

SKAPELSEN

Nettopp fordi utsagnet om at «sjelen er i blodet» også gjelder dyrene, så kunne offerdyrs blod tjene som et bilde på Jesu blod, skriver Axel Lundholm Saxe.

Guds skapelse og jordas alder

Debatt

Jeg har vanskelig for å tro at Gud, som har gitt oss oppdrag om å legge jorda under oss, kan ha gjort 
skaperverket på en slik måte at vi ikke har mulighet til å forstå det.

Skapelsen og nye oppdagelser

Skapelsen

Som kjent har vi ingen problemer med å gi uttrykk for at en motor er konstruert og designet av ingeniørene bak den. Det betyr vel også at ATP-motoren er resultat av et design?

På ramme alvor

skapelsen

Jeg er redd vi gjør Den Hellige Ånd sorg hvis vi som kristne mener at ikke-intelligente årsaker i naturen har evner til å skape – slik at Gud blir unødvendig.

Enda en geolog om jordas alder

Kronikk

Likesom Jesus kommanderte vinden og bølgene til å øyeblikkelig bli stille, kommanderte han også lys til å bli til slik 1. Mosebok beretter.

Pålitelighet

meninger

Jeg ante ikke at Bibelen i detalj var så pålitelig! Gjelder det skapelsesberetningen også? skriver Roald Øye.

Kristne kan akseptere evolusjon

skapelse og evolusjon

Med tanke på kompleksiteten i Bibelens historiske tilblivelse, i kristen tro, og i moderne naturvitskap, bør det manes til ydmykhet og fleksibilitet i disse spørsmålene, blant oss kristne, skriver Hallvard N. Jørgensen

Bibeltruskap og skapinga

meninger

Vi står alle i fare for å gå til Bibelen med utanombibelske aksiom, og då kjem vi galt av stad. I denne samanhengen gjeld det særleg naturvitskaplege føresetnader, skriv Johannes Kleppa.

Naturalistisk evolusjon er ateistisk

Meninger

Det er viktig for en kristen å vite at de evolusjonære mekanismer er ikke-styrte, tilfeldige, uten hensikt, formål eller plan, skriver Kjell J. Tveter.

Så liten gud de har!

Meninger

De­bat­te­ne som går viser hvor stor for­vir­ring og uenig­het som råder om de for­skjel­li­ge teori­ene. Selv­sagt. Det er bare Sann­he­ten som er urok­ke­lig, skriver Greta Aune Jotun.

Vitenskapens unge jord

Meninger

For meg er det vik­tig å få frem at det fak­tisk fin­nes gode fag­li­ge ar­gu­men­ter for å tro at Bi­be­len også er til å tro på når det kom­mer til ska­pel­ses­be­ret­nin­gen og jor­das dan­nel­se, skriver Arve Misund.

Til Kleppa om bibeltroskap

Meninger

Ur­his­to­ri­en er ikke his­to­rie i vår for­stand av ordet, men er re­li­giø­se for­tel­lin­ger som gir oss inn­sikt i re­li­giø­se sann­he­ter som vans­ke­lig kunne gis oss på annen måte enn i for­tel­lin­gens form, skriver Thor Evje.

Er evolusjonsteorien ateistisk?

Meninger

I seg selv er naturvitenskapens metoder agnostiske, ikke ateistiske. Metodene gir oss sannheter, men ikke «Sannheten», skriver Hallvard N. Jørgensen.

Ateistisk teologi

Meninger

Per­son­lig fryk­ter jeg at hvis norsk aka­de­misk teo­lo­gi be­man­nes med teo­lo­ger som har et så stort behov for å være uten­for van­lig all­far­vei, må man ikke være over­ras­ket om teo­lo­gis­ke stu­di­er leder til ate­is­me, skriver Kjell J. Tveter.