KrF-ideolog sier nei til Frp

stortingsvalget

Erik Lunde (KrF) avviser deler av grasrotas oppfordring til å vurdere Frp-samarbeid.

Erasmus Montanus - det er valg 2017

POLITIKK

Vi er i 2017 og det er stortingsvalg mandag. Noen vil vel hevde at vi i år har få høre kvassere retorikk, mer lik som Trump brukte, om enn i mindre styrke, i den norske valgkampen.

Toleranse eller tolerisme

debatt

Alle liker å bli kalt tolerant. Ingen vil være intolerant. Ordet «toleranse» utløser mer positive følelser enn kritisk ettertanke. Derfor kan det bli både misbrukt og misforstått. Begrepet kan endre innhold uten at vi merker det. I neste omgang kan det endre vårt tenkesett.

Jeg skulle aldri gi opp hijaben

HIJAB

Jeg skulle aldri nå dette punktet. Jeg skulle være den som kjempet for at hijaben skulle bli en normal ting i Norge, men slik ble det ikke.

Islam må aldri få fotfeste i Europa

ISLAM

Islam lever i beste velgående. I dagens utgave av ørkenkalifatet – i de eldgamle sporene etter «profeten» Muhammed, er krig, slaveri, tortur, trusler og underkastelse åpenbart stadig de mest probate midler til makt. Tross historiens lærdom har fenomenet «Islamsk stat» fått nytt fotfeste i ørkenland, både i Afrika og Asia. På ny trues Europa.

Ja til Graham-aksjonen

INNSPEL

Franklin Graham er invitert til ein evangelisk aksjon i Oslo av ein komité. Det viktigaste arbeidet med tanke på å berga menneske for himmelen, er det som dagleg skjer rundt omkring i landet og i dei mange forsamlingane. Nokre gonger kan det likevel vera godt med større aksjonar, også av den typen som samlar breidt i Kristen-Noreg.

Populær populisme

globalt perspektiv

I protestantisk kristendom er det lang tradisjon for å gjøre opprør mot den politiske eliten, i alle fall til man blir en del av den selv.

Wilders vil forby islam i Nederland

europa

Nederlands høyrenasjonalistiske opposisjonsleder, Geert Wilders, sier han ønsker å forby islam og melde landet ut av EU.

Dette er utenfor hva vitenskapen kan si noe om

SYNSPUNKT

Skal vi godta at ateistiske forskeres samrøre av vitenskap og livsfilosofi skal styre debatten? Selvsagt ikke, for disse står i fare for å misbruke sin vitenskapelige autoritet og pålegge andre sitt eget livssyn.

Mange av dere misforstår budskapet vårt

TEATER

Til Dagen og alle dens lesere. Stykket «Martyrer» er et BILDE på samfunnet vårt og all type ekstrem religions,- og ideologitenkning, hvordan vi håndterer et fanatisk ungt, menneske som har gått seg vill i en bokstavtro tolkning av en tekst, et regelverk, ikke et direkte angrep på kristendommen og dens voldsforherligende historie og heller ikke et 1:1 forhold mellom kunst og virkelighet.

Kirkemøtet med frafallsliturgi

KIRKEMØTET

Skriften på veggen? Det er dypt alarmerende at Kirkemøtet er samlet i Norges gamle hovedstad Trondheim med Nidarosdomen - kristningskongenes stad - og driver på med, etter min mening, det rene Skaperopprør.

Menns og kvinners tjeneste

likestillingsideologi

Det hersker i dag stor forvirring om menns og kvinners tjeneste i hjem og i den kristne forsamling.

Hallaråker og KrF

KRF

Det er eit ord som seier at «Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er!» Etter eg har lese kronikken til tidlegare Imf-general, Karl Johan Hallaråker, (i Dagen 17. feb) har eg hug til å seia det slik: «Sei meg kven du talar vel om, så skal eg seia deg kven du er!»

Tid for et nytt kalifat?

is

Det var ikke Abd al-Wahhab som la grunnen til det nåværende, groteske terrorveldet under navnet Islamsk Stat. Grunnen ble lagt fem hundre år før, og grobunnen for dagens islamister har således hatt en betydelig lengre utviklingstid.

Verdigrunnlag og ideologi i KrF

Kronikk

Etter mi vurdering er det lite framtidsretta 
strategi å hengja skuldingane på partileiaren. 
Ærleg tala fortener han både honnør og støtte 
for si leiing av partiet. Oppgåva er tung nok 
om ikkje hans eigne skal setja krokfot.

Et parti i drift

krf

Det finnes ingen ideologi. Det er bare tomme begreper.

Kvar er prestar og frikyrkjefolk i ekteskapskampen?

ekteskap

Spørsmålet om «vigsel» av likekjønna par i Den norske kyrkja (Dnk) er ei sak som gjeld langt utover Dnk. Det som no skjer her, vil difor ha smitteeffekt og ideologisk sprengkraft av svære dimensjonar.

Snikislamisering / sekularisering

korsnekt i asylmottak

Jeg undrer meg over at Dagen ikke vil kalle dette snikislamisering, men helt avfeier det som sekularisering.

– En god og nødvendig klargjøring

terrorisme

For Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug har det vært en belastning at 
22. juli-terroristen ble kalt «kristen».

Breivik mener Jesus er «patetisk»

hedning

Anders Behring Breivik ble stemplet som «kristen terrorist», men sier nå at han tror på Odin. – Dersom han tar eksplisitt avstand, kan man ikke kalle ham kristen, sier filosof Henrik Syse.

Tilbake til Arbeiderpartiet

kommentar

For politiske journalister ble årets lokalvalg en spennende affære. Det ligger an til maktskifter i flere større byer, og den nasjonale tendensen hinter om regjeringsskifte om to år.

Myter om muslimer

frispark

Muslimer i Europa utgjør ikke noe enhetlig fellesskap, men er et broket lappeteppe av kryssende interesser.

– Ærefull omtale

Guds lobby - ny bok

Redaktør og Oslo Symposium-arrangør Bjarte Ystebø er tilfreds med å bli oppfattet som en trussel.

Prester nektet å spre aske

gravferd

Friluftsmannen ville at asken hans skulle spres i naturen etter en kirkelig seremoni. Fylkesmannen sa ja. Bygdas to prester sa nei.

Kristendemokratisk ideologi og KrF

kronikk

Tidens hegemoniske ideologi avviser at det kristne og naturrettslig forankrede syn på kjønnenes samliv og på familien skal legges til grunn for samfunnslivet. Mange vil forvente at kristendemokratiet mobiliserer motstand mot en slik utvikling, men er det realistisk?

«Jeg er kristen, og jeg elsker muslimer»

synspunkt

Gud elsker min muslimske nabo, studiekamerat og arbeidskollega like mye som han elsker meg, skriver Stig Magne Heitmann i Åpne Dører.

Prest angrep Israel 
på konfirmantleir

ISRAELKRITIKK

En far reagerer kraftig på at sokneprest Tor Øystein Vaaland (bildet) kom med sterk kritikk av Israel på en konfirmantleir. Presten mener han talte de undertryktes sak.

Fred er ei det beste

lederartikkel

Knapt noen sak de siste tiårene har så tydelig vist behovet for KrF som ideologisk motkraft, skriver Dagen på lederplass.

Israelhets i hovedmål

Meninger

Ele­ve­ne blir på­lagt å bruke et pre­sist fag­språk i be­sva­rel­sen. Men hvor pre­sis er Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet selv, når de lyver om at Bet­le­hem er «om­rin­get»?, skriver Jan Pedersen.

En klartenkt ideolog?

Samfunn

For en politiker i Kristelig Folkeparti, ung eller eldre, vil det etter mitt syn være umulig å skille ideologi fra teologi, for det siste må være en grunnpilar i det første, skriver Petter Olsen.

Et ideologisk valg

Meninger

Vi tren­ger en re­gje­ring med stør­re re­spekt for men­neske­ver­det og vår krist­ne arv.

Stryk kristenkorset av ditt flagg

Meninger

Hvor står det i Arbeiderpartiets valgprogram at kirken skal desimeres? Hvor er de kristne i partiets egne rekker som kan akseptere et slikt gufs fra Sovjetsamveldet?

Hyllet Breivik, vil på Stortinget

Samfunn

De­mo­kra­te­ne-po­li­ti­ker Kjer­sti ­Margrete Adel­heid Gilje hyl­let An­ders Behring Brei­viks av­slut­nings­tale i retts­sa­ken for ett år siden. Nå vil hun på Stor­tin­get for å kjem­pe mot islam.

- Demokratier trues fra ytre høyre

Samfunn

Den økonomiske krisen er ikke den eneste trusselen mot Europa. Fremveksten av høyreekstreme grupper er en trussel mot de europeiske demokratiene, mener tysk ekspert.

Bistands
kreativitet

Meninger

Et regjeringsskifte kan føre til nye takter i norsk bistandsarbeid. Det er langt fra bare negativt.