Livets store mysterium

skapelse

Er det vitenskapelig problematisk at det ikke utgjør noen prinsipiell forskjell om Gud inngår i ulike verdensanskuelsers forutsetning eller ikke?

Fem tips til å snakke om «På tro og Are»

Tro

Vi har lenge nok trodd på løgnen om at troen er en privatsak. Nå er det på tide å snakke om tro, midt i vår hverdag. NRKs «På tro og Are» kan hjelpe oss til det.

Grøvan leder Israels venner

konstituering

Foreningen Israels venner på Stortinget har valgt Hans Fredrik Grøvan (KrF) til leder i den nye fire års perioden.

Troverdig vitenskap tror Bibelens Jesus

dagensdebatt

Jesus har bevist at han er Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde. Vitenskap som ikke godtar dette faktum har meget begrenset gyldighetsområde, og bør behandles deretter!

Hvem skal kristne tro på?

Skapelsen

De aller fleste vitenskapsmenn er selvsagt ærlige mennesker. Men siden få av dem er troende, bør vi lese 1Kor 1:20.

Snu forfallet!

Kristenliv

Slik det er nå, framstilles evolusjon som sann, vitenskapelig, mens skapelse betegnes som (over)tro. Dette gjelder langt inn i kristne sammenhenger.

USA og Israel trekker seg fra UNESCO

UNESCO

USA og Israel trekker seg fra UNESCO og begrunner utmeldingen med at organisasjonen er antiisraelsk og trenger omfattende reformer.

Ættetavlenes budskap

Kristenliv

Jeg ser ikke på skapelsesberetningen, og langt mindre ættetavlene, som poesi. Men jeg tror vi står i fare for å presse tekstene hvis de leses som en slags journalistisk fortelling om nøyaktig når og hvordan Gud skapte verden.

Samtaler med de skeptiske

bokanmeldelse

Som få andre evner Tim Keller å bygge bro mellom gjenkjennelig skepsis i samtiden og klassiske kristne svar, uten å ty til lettvitne løsninger.

Aliens i lys av Bibelen

debatt

Er det liv på andre planter? Finnes romvesener? Hva sier Bibelen – er det rom for slik tro i et kristent verdensbilde?

Hvorfor jeg tror på bibelsk skapelse

Kristenliv

Det har store implikasjoner for unge mennesker i dag at Bibelens eget vitnesbyrd om skapelsen blir avvist og skjøvet til side av en evolusjonslære, som er en myte.

Naturvitenskapens begrensning

kronikk

Gud er ingen konkurrent til naturlovene – Han er opphavet til dem. Derfor er det aldri slik at jo mer naturvitenskapen avdekker av naturens lover, jo mindre plass er det til Gud. Nei, jo større innsikt får vi i Gud skaperverk.

Ateisten skiftet side

TRO

Tidligere var Leif Egil Reve blant dem som stilte vanskelige spørsmål til kristne. Nå vil han dele de gode svarene han fant.

Forskere strides om hvor gamle vi kan bli

ALDER

Forskere er uenige om hvor lenge det er mulig for mennesker å leve. I oktober satt amerikanske forskere grensen ved 115 år. – For lavt, mener svenske forskere.

Vitenskapen er verdens frelser

frispark

Jeg er optimist 
når det gjelder evangeliets mulighet 
til å nå også 
den sekulære 
vestlige verden.

– Må også undervise om evolusjonsteorien

skole

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at kristne friskoler som velger å undervise i kreasjonisme, også er nødt til å undervise i evolusjonsteorien og vitenskapelig tenkemåte.

Bibelsyn, bibelsk inspirasjon og autoritet

Kristenliv

Særlig etter den moderne vitenskapens frembrudd har stadig flere teologer ment at mange detaljer i Bibelen ikke stemmer, og at dette ikke vil få noen betydning for frelsen og vår tilegnelse av den. Hvordan kunne dette skje?

Professorale unnamanøvre og Martin Luther

debatt

Man skal som forsker holde tungen rimelig rett i munnen: Det er selvsagt ikke et poeng å demonisere Luther, like lite som det er å skrive en idylliserende hagiografi hvor kun det man sympatiserer med hentes frem.

Hvordan Gud skapte

bokanmeldelse

Troende kristne lekfolk har gitt seg selv et vanskelig utgangspunkt når de prøver å overbevise naturvitenskapelige fagfolk om at de ikke forstår faget sitt.

Ny forståelse i biologien

kronikk

Noen hevder at ID er pseudovitenskap ved at religiøs tro mikses inn i naturvitenskapen. Men slik er det ikke. ID er en teori basert på vitenskapelig forskning, der informasjonsbegrepet blir sentralt i forståelsen av biologien.

Same sanning for truande og ikkje-truande

debatt

«Du kan ikkje tru noko anna enn det du veit, eller det du trur du veit», sa Dagens mangeårige sjefredaktør Arthur Berg ofte. Han meinte at den kristne trua måtte fundamenterast på sikker kunnskap. Dersom ikkje, duger ho ikkje. Berg var ein stor apologet.

En vitenskapelig tilnærming til Gud

dagensdebatt

Flere debattanter har hevdet at troen på Gud nærmest er tatt ut av luften, og at den strider imot vitenskapelige data. Jeg argumenterer for at troen kan bygge på et rasjonelt vitenskapelig grunnlag.

Hva skal vi si til de unge om skapelse?

Skapelse

Forkynnelse mot evolusjonsteorien kan føre til troskrise, mener ungdomsforsker. – Slik trenger det ikke være, kontrer ungjordskreasjonist.

Kampen om tanken

apologetikk

Som kristne filosofiinteresserte tenåringer på videregående var vi en gjeng som elsket å diskutere de store spørsmålene. Vi leste Erik Dammans bok «Bak tid og rom» med stor iver. Det er en populærvitenskapelig bok som blant annet forsøker å åpne opp for en åndelig side i en vitenskapelig forståelse av universet.

Skapelse og skrifttroskap

SYNSPUNKT

Alle bør være varsomme med for sterke ord i den ene eller i den andre retning. Fromhet og varhet preger ikke de mest ytterliggående innleggene på noen av sidene.

Hvem skrev livets kode?

skapelsen

Informasjonen som finnes i vårt dna kan umulig ha blitt til av seg selv, hevder Kjell Tveter.

Gud, verden og vitenskapen

synspunkt

Å se på de rådende oppfatninger innen for eksempel evolusjonsteori som et alternativ til den bibelske skapelsesberetning er derfor like galt som å ville erstatte evolusjonsteorien med modeller som hevdes å bekrefte skapelsesberetningen.

Hva mener professor Holm?

debatt

Det ville være interessant å vite hva det er ved filosofien til Intelligent Design som professor Holm ikke finner akseptabel.

Vitenskapens uvitenskapelige premiss

VITENSKAP

Mange mennesker tror at vitenskap og kristen tro tilhører to uforenelige domener. Men dette er en forhastet konklusjon.

Vitenskap og gudstro

kronikk

Det er vel kjent at Einstein var et religiøst menneske. Han talte ofte om Gud, Vårherre eller «Den gamle» i samband med sin forståelse av naturen og universet. Men var dette bare overfladiske talemåter eller lå det noe dypere bak. Hvorledes var hans gudstro og gudsbilde?

Utenfor definisjonen av vitenskap

KRONIKK

Personlig er jeg overbevist om at vår virkelighet ikke kan forklares hvis vi utelukker intelligente årsaker i naturen.

Kreasjonisme og intelligent design er ikke vitenskap

EVOLUSJON

I løpet av sommeren har det vært mange innlegg om evolusjon og gudstro i Dagen. I innleggene og i kommentarfeltene har det vært mye rart som påstås om evolusjon, men som ikke stemmer med det biologene vet om evolusjon og det som står i lærebøkene, som benyttes på universiteter rundt omkring i verden.

Trosforsvarets grunnleggende problem

SYNSPUNKT

Trosforsvar slik det nå praktiseres har to problem. Det første er at det ikke fungerer. Det andre er at det har en tendens til å undergrave kristen troslære.

Fornektelse av evolusjonslære - en unødvendig bør for den troende?

EVOLUSJON

De siste ukene har det i Dagen vært en pågående evolusjonsdebatt mellom Tveter og Kleppa på den ene siden og Giske og Holm på den andre siden. Dette har vært interessant, men hvorfor lar vi dette bli et så avgjørende spørsmål for den troende?

Hva er egentlig i konflikt?

SKAPELSE

Burde kanskje kristne ledere istedenfor å engste seg for konflikt mellom tro og «vitenskap» begynne å bli mer engstelig for at det ser ut til å være en stadig større konflikt mellom «kristen tro» og Bibelen?

Dette er utenfor hva vitenskapen kan si noe om

SYNSPUNKT

Skal vi godta at ateistiske forskeres samrøre av vitenskap og livsfilosofi skal styre debatten? Selvsagt ikke, for disse står i fare for å misbruke sin vitenskapelige autoritet og pålegge andre sitt eget livssyn.

Giske og vitenskapen

MAKROEVOLUSJON

Professor Jarl Giske gjør et fluktforsøk i Dagen 4. august.

Mer om gudstro og vitenskap

Samfunn

Det er sunt for kristen-Norge at det de siste månedene har foregått en debatt i Dagens spalter om vitenskap og Gudstro. Det er ikke alle aviser og blader som godtar en slik debatt. Så all ære til Dagen!

Gudstro og / eller vitenskap

KRONIKK

Vår egne til å gripe sannheten er mangelfull, både den vitenskapelige og den trosbaserte.

Fri vilje - noen tanker

debatt

Jeg har (store) problemer med å forstå hvorfor avisen bruker så mye spalteplass på et tema som bare forvirrer vanlige kristne lesere.

Manus minus logikk

KULTURNOTAT

Våren 2016 har ikke manglet oppslag om at religion er det motsatte av vitenskap og gode verdier. Inntrykket blir nok ikke svekket når Nationaltheateret 14. april setter opp Marius von Mayenburgs stykke «Martyrer».

Ber menigheter ta tak i Jesus-skepsis

undersøkelse

Daglig leder Anne Lise Søvde i Norsk råd for misjon og evangelisering (Norme) er overrasket over den sterke skepsisen til om Jesus er historisk person. Hun mener kristne må ta det som en utfordring.

Krim om Guds hemmelige 
kodespråk

DNA

Hver celle i hvert høstblad og hver pore i menneskekroppen har en innebygd kode. Kristian Kapelrud har skrevet krim om DNAet i alt levende.

Livets språk

dna

Forskning har vist at det biologiske liv inneholder et språk lokalisert til DNA. Språk er informasjon. DNA er livets informasjonssentral. Liv er ikke mulig uten DNAs informasjon. Denne informasjon er nødvendig for livets opprinnelse, og for livets opprettholdelse.

Underkasting

synspunkt

Å gje menneska noko å leve for, eksistensielle verdiar, kan ingen ærleg vitskapsmann. Menneska treng 
ei tru som ikkje har vakse fram or reagensrør og
 «field research». Det kan berre religionen gi.

Hva er Guds ord om skapelsen?

vitenskap

Skapelsesberetningen må tolkes. Det er ikke et problem, men noe det er viktig å være klar over.

Tro som strider med fakta

kulturnotat

Hadde Jerry Coyne undersøkt, ville han oppdaget mange forhold som viser hvor stor vekt man har lagt på etterprøvbarhet og fornuft i kristen tradisjon. Vi ser dette allerede hos Paulus,

Guds vilje i historien

bibelen

Dersom vi legger humanistiske betraktninger til grunn for Herrens handlinger i historien, forblir Bibelen en lukket bok.

Skremsel om skapelsen

synspunkt

Sannhetssøkende og bibeltro kristne er nødt til å ta evolusjonsteorien på alvor for å ikke skape falske barrierer på veien til Jesus.

Vitskapen gjev ikkje livsmeining

innspill

Vitskapen har på sett og vis overteke religionens, særleg kristendommens, plass – trass i at det faktisk er umogleg, fordi vitskap og religion har ulike funksjonar både på det personlege planet og i samfunnet.

Dårskap og ydmykhet

andakt

Det å kalle seg en ateist er et trosvalg. Det er vanskeligere å føre bevis for at Gud ikke finnes enn å begrunne at han faktisk eksisterer.

Bibelen – Guds ord?

kronikk

Møtet med akademisk litteratur om Bibelen får teologiske studenter til å sette spørsmålstegn ved om Bibelen er Guds ord. Slik er undervisningen ved alle «mainstream» teologiske institusjoner i den vestlige verden, skriver Øistein Bjørnestad.

Begynnelsen og enden

frispark

Jeg har alltid hatt litt moro av fysikkfaget. Det minner ikke så rent lite om teologi, for begge felt virker nesten umulig å komme helt til bunns i! Kanskje det ikke er tilfeldig at flere fysikere, som for eksempel Sir Isaac Newton, også interesserte seg for teologi og endetiden.

Skapelsens venner

skapelsen

Innflytelse i vårt samfunn krever organisering. Er det bare darwinistene som skal ha en sterk organisering?

Som Luther leser Bibelen

KULTURNOTAT

Kravet om at Bibelen skal leses vitenskapelig var ikke utbredt i antikken, middelalderen eller hos Luther, skriver Bjørn Are Davidsen.

Vitenskapens unge jord

Meninger

For meg er det vik­tig å få frem at det fak­tisk fin­nes gode fag­li­ge ar­gu­men­ter for å tro at Bi­be­len også er til å tro på når det kom­mer til ska­pel­ses­be­ret­nin­gen og jor­das dan­nel­se, skriver Arve Misund.

Bibeltruskap og død før syndefallet

Meninger

Det som skjer i na­tu­ren er uskilje­leg knytt til den straf­fa som kom over men­nes­ket ved synde­fal­let. End­rin­ga i na­tu­ren er ra­di­kal og ka­ta­stro­fal både for na­tu­ren og men­nes­ket, skriv Johannes Kleppa.

Bibeltruskap, skaping og evolusjon

Meninger

Det må vera rom for å tolka detaljane i skapingsforteljinga noko ulikt, særleg med tanke på kva konsekvensar det har for naturvitskapen, skriv Johannes Kleppa.

Undervisning i tvil

Meninger

Espen Ottosen har gjennom tre debattinnlegg i Dagen forsvart en bibellesning som jeg opplever lar historisk-vitenskapelige teorier så tvil om Bibelens pålitelighet, skriver Andreas Årikstad.

Tidsrom - test på bibeltroskap?

Meninger

Å forske er en gudgitt oppgave. Naturen er også en bok om Skaperen. Det er ikke galt å prøve sine bibeltolkninger på naturen. Og naturen vitner entydig om at jorda er mer enn 6.000 år, skriver Jon Kvalbein.

Teologiske skisser om evolusjon

Meninger

Mo­der­ne krea­sjo­nis­me ope­re­rer gjer­ne med en tanke om at Bi­be­len er full­sten­dig ufeil­bar. Det fin­nes imidlertid over­be­vi­sen­de grun­ner til å hevde at et så ka­te­go­risk stand­punkt ikke len­ger er mulig å opp­rett­hol­de, skriver Hallvard N. Jørgensen.

Naturen som Guds bok

Meninger

Det er for ensidig å hevde at naturvitenskapen har en ateistisk metode. Tvert i mot bygger vestlig naturvitenskap på klassisk kristen tenkning, skriver Espen Ottosen.

Takk, Ottosen, men...

Meninger

Det er ikke bare tolk­nin­ge­ne av vi­ten­ska­pe­li­ge funn som kan på­vir­kes av ulike livs­syn. Pa­ra­dig­met som disse tolk­nin­ge­ne gjø­res i er hel­ler ikke nøy­tralt, skriver Andreas Årikstad.

Frispark i feil retning

Meninger

Espen Ottosen, informasjonssjef i NLM, benytter palmelørdagens frispark til å antyde at en historisk lesning av Bibelens første kapitler kan settes i samme kategori som moderne konspirasjonsteorier.

En unik anledning

Samfunn

«Det utfordrende spørsmålet til hver enkelt av oss: Bruker vi den unike anledningen som denne TV-serien gir til gode dialoger og debatter om selve Guds- spørsmålet, i åpenhet, tydelighet og respekt?»