Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Hvem gir troverdige svar?

Jeg har lagt merke til at (kristen)darwinister svært sjeldent eller aldri imøtegår konkrete argumenter, men bare avviser dette på grunnlag av følelser og latterliggjøring.

Karsten Eig uttrykkeri Dagen 6/11 indignasjon over kristne som ikke er enige i de sekulærvitenskapelige dogmer som angår jordens og livets opprinnelse.

Han beskylder meningsmotstanderne, her navngitt ved Kjell Tveter, for å være uredelige og å mangle den såkalte, rette kompetanse innen natur- vitenskap.

Jeg har lagt merke til at (kristen)darwinister svært sjeldent eller aldri imøtegår konkrete argumenter, men bare avviser dette på grunnlag av følelser og latterliggjøring slik Eig gjør, og/eller ved å henvise til autoritet og konsensus.

Siden Eig gir inntrykk av å være vitenskapelig opplyst, antar jeg at han er kjent med at det er funnet en mengde fossiler fra dinosaurer som inneholder mykt vev (soft tissue).

Rent konkret; mener Eig det er rimelig at vev og blodceller kan bevares intakt i for eksempel 75 millioner år?

Et annet og mer interessant spørsmål jeg gjerne vil at Eig besvarer, går på opprinnelsen til genetisk informasjon: Antallet «bokstaver» i menneskets DNA er tre milliarder.

Evolusjon av informasjonskoder kan enkelt simuleres ved hjelp av datamaskiner. Mutasjoner modelleres ved slumptallgeneratorer, og seleksjon og «fitness» modelleres ved en språksjekk.

Gitt en simulator med en milliard slumptallgeneratorer som hver genererer en milliard bokstaver i sekundet. La si at en informasjonskode (bokstavsekvens) er «levedyktig» og blir kandidat til å produsere ti avkom (kopier) hvis minst ti prosent av sekvensen er korrekt.

Dette er meget sjenerøst, siden feiltoleransen i naturlige organismer er ytterst marginal. Hvis feilen er mer enn ti prosent forkastes den og en ny, tilfeldig sekvens genereres. Prosessen gjentas for hver generasjon. Fitnesskriteriet er altså enten eller.

Hvis vi antar at Bibelen består av 10 millioner bokstaver, altså langt mindre informasjonskode enn menneskets; hvor lang tid (i størrelsesorden millioner av år) tror Eig det vil ta å generere det første kapittelet i Bibelteksten?