«Kreasjonistiske «greatest hit
...
«Kreasjonistiske «greatest hits» om at geologien i Grand Canyon støtter en global flom, at radiometrisk datering er upålitelig og at overgangsfossiler ikke finnes, gjentas i ekkokammeret», skriver Karsten Eig. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Behov for kunnskap og redelighet
Del
Debatten i Dagen i etterkant av min kritiske anmeldelse for Fagsjekk.no, av de naturvitenskapelige delene av boken «Guds verden», har vært litt absurd.

Den preges av at folk som åpenbart mangler kompetanse i geologi og paleontologi hevder å kunne påpeke feil i disse fagene, selv om det er klart at de har hentet sin «kunnskap» kun fra kreasjonistiske kilder.

Dermed ender argumentasjonen gjerne som en blanding av vitenskapsrelativisme – «det er et spørsmål om tolkning» - og påstander om geologi og paleontologi som er gale eller fullstendige misforståelser.

Kreasjonistiske «greatest hits» om at geologien i Grand Canyon støtter en global flom, at radiometrisk datering er upålitelig og at overgangsfossiler ikke finnes, gjentas i ekkokammeret.

Det blir som da jeg, for tjue år siden, var en hardcore-ateist som slukte nettsidene som fortalte meg at kirken i middelalderen hatet vitenskap og at Galilei ble fengslet for å si at jorden var rund og gikk rundt sola.

Klipp-og-lim-skolestil av ateistiske myter. En kompetent religionshistoriker hadde plukket det fra hverandre, på samme måte som en geolog kan plukke kreasjonistenes påstander fra hverandre.

Men man burde forvente at Kjell Tveter, som professor i medisin, visste å sette seg inn i «mainstream» geologi og paleontologi før han kritiserer det, fremfor å kirsebærplukke sitater fra enkeltforskere som støtter hans syn. Og man burde forvente at han gjengir argumentene for evolusjon redelig.

Både i innlegget 26. oktober og et nesten likt 11. november 2019 hevder Tveter at fossilet Tiktaalik fremheves som forløper til krypdyr (dvs reptiler) fordi «fremre finner hos Tiktaalik er påfallende store».

Tiktaalik utviklet seg selvsagt ikke direkte til et reptil, den er første trinn på utviklingen fra kvastfinnefisker til amfibier som senere igjen utviklet seg til reptiler (Tveter vet forskjellen på amfibier og reptiler?).

Tveter nevner ikke at Tiktaalik har flere trekk som peker mot amfibier, som forsterket brystkasse, skuldre og albuledd, fleksibel nakke, flatere hodeskalle og neseåpninger.

Tiktaalik er også bare et av flere fossiler som viser overgangen fra kvastfinnefisk til amfibier; bl.a. Achantostega og Ichthyostega; førstnevne har i hovedsak fiskekropp, men finnene er delvis omdannet til bein, sistnevnte har et mer amfibieliknende skjelett og finnene er nesten ferdig omdannet til bein.

Disse, samt flere andre andre fossiler, dokumenterer at organismer på forskjellige stadier av en overgang mellom kvastfinnefisk og amfibier faktisk har levd i perioden omkring 375-365 millioner år siden. Det er uredelig av Tveter å peke på kun ett trekk ved Tiktaalik, og late som den står alene.

I kommentarfeltet til en annen artikkel 30 juni hevder Tveter at Stephen Meyers bok Darwins Doubt dokumenterer at «den kambriske eksplosjonen», den raske tilsynekomsten av de fleste rekker av dyr i løpet av kambrium (ca 540-485 millioner år siden) gikk for raskt til at evolusjonen kan ha dannet informasjonen som skal til, og følgelig må være «designet».

Tveter utfordret meg til å lese boken. Dvs, jeg leste de delene som handlet om paleontologi, for det var så misvisende at jeg droppet resten.

Meyers bok underslår både elementære forklaringer på hvorfor hvorfor materialet er fragmentert, og de fossiler som faktisk støtter en rask utvikling. Dette forklarte jeg grundig i kommentarfeltet, men Tveter har ignorert det.

Hvis Tveter vil ha en faglig diskusjon om evolusjon bør han argumentere ut fra de faktiske fossilene, ikke først komme med misvisende påstander og så snike seg ut bakveien.

karsten eig,fagsjekk.no,meninger,debatt,bjørn are davidsen,kjell tveter,evolusjon