Veien til 
Emmaus

Jeg har alltid vært fascinert av Bibelens beretning om de to disiplene, som påskedag var på vei mot landsbyen Emmaus.

De hadde vært midt i begivenhetenes sentrum disse dramatiske påskedagene, men i likhet med alle de andre, ikke forstått rekkevidden av det som hendte.

Nå gikk de forvirret og desillusjonert på hjemveien og samtalte seg imellom. Plutselig kommer en mann opp på siden av dem og tar del i samtalen. De kjenner ham ikke, men mannen spør nysgjerrig hva de snakker om.

Svaret de gir tyder på at påskeukens dramatiske hendelser var på alles lepper i Jerusalem, og de to undrer seg over den fremmedes uvitenhet. Samtaleemnet er Jesu lidelse og død på korset, samt ryktene om Hans oppstandelse.

Mannen lytter til deres åpenhjertige forklaring, og utbryter: «Måtte ikke Kristus lide alt dette og så gå inn til Sin herlighet?» Luk 24:26.

Disiplene forstår ikke at det er Jesus som har slått følge med dem. Han begynner å utlegge for dem alt det som er skrevet om Ham, fra Mosebøkene og gjennom profetene.

Når de nærmer seg landsbyen vil Han gå videre, men de nøder Ham til å bli med inn. Under måltidet åpnes deres øyne, og de ser at det er Ham; hvoretter Han plutselig blir borte for dem.

Ingen kan i dag påvise hvor Emmaus lå på Jesu tid. Hvorfor? Kanskje er det fordi veien til Emmaus er et bilde på den vei vi alle går på, livets vei, livets vandring fra vugge til grav.

Vi har alle et forhold til påskebudskapet, da Jesus i grenseløs kjærlighet ga Sitt liv for oss. Han tok straffen på seg og åpnet veien til himmelen for oss alle.

Men Emmausveien viser at det er lett å bli forvirret, motløs og fortvilet på livets vei. 500–600 mennesker velger å ta sine liv hvert år i Norge, nesten like mange som har dødd med korona det siste året. 25 prosent av oss vil oppleve frykt, angst, panikklidelse, stresslidelse, fobier eller tvangstanker i livet.

Møtet med Jesus var løsningen for Emmausvandrerne. Da Han åpnet skriftene for dem, brant deres hjerter, og de ble igjen forenet med sin Herre, Frelser og Mester. Jesus er svaret for deg som erfarer at livet kan være vanskelig. Åpne ditt hjerte og inviter Ham inn i din situasjon. Han slipper deg aldri og svikter deg aldri.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hans Ord er Ånd og liv.

La Hans Ord og Hans nærvær berike deg i dag.

Men husk: Han vil ikke trenge seg på. Han må inviteres inn.