Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Tro til besvær – i alle fall i arbeidslivet

«Noen av de dyktigste eventplanleggerne jeg kjenner i dag, startet med å arrangere leir.»

«Hvis man jobber i kristne organisasjoner bør man være klar over at man vil slite med å få en vanlig jobb etterpå. Spesielt hvis man har en lederjobb.»

Dette sa en gammel ringrev i kristent organisasjonsliv til meg for mange år siden. I mitt stille sinn tenkte jeg at han var en skikkelig pessimist med et forutinntatt og negativt syn på sekulære arbeidsgivere.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Skru tiden frem til oktober i år. Jeg var på kafé med en god venninne som akkurat hadde flyttet til byen og trengte ny jobb. Venninnen min kunne noe bedrøvet fortelle at hun hadde søkt på mange jobber, men ikke blitt innkalt til et eneste intervju.

Dette var merkelig ettersom hun har lang leder- og organisasjonserfaring og var svært kvalifisert til jobbene hun hadde søkt på. Vi diskuterte hvorvidt dette kunne handle om at det meste av utdanning og arbeidserfaring var fra kristne sammenhenger. Vi la likevel den teorien fra oss, så ille ville vi ikke tenke om arbeidsstedene hun hadde søkt til.

Nå er jeg ikke så sikker lenger. Denne uken ble det publisert forskningsfunn som viste at kristne og muslimske arbeidssøkere blir diskriminert i ansettelsesprosesser. Søkere som nevner erfaring fra kristent eller muslimsk organisasjonsliv på CV-en har hele 33 prosent lavere sannsynligheten for å bli innkalt til intervju. Forskeren bak undersøkelsen, Edvard Larsen, sier at datagrunnlaget ikke gir noen forklaring på hvorfor det er slik.

Kanskje jeg tar feil, men min opplevelse er at holdninger til kristne arbeidstakere har endret seg på relativt kort tid. For kun 15 år siden husker jeg at kristne jevnaldrende passet på å inkludere at de var troende i CV-en, fordi de mente at det ville gjøre dem mer attraktive som jobbsøkere. Hvis dette er tilfelle lurer jeg på hva som har skjedd i løpet av denne tiden. Har de religiøse endret seg eller er det noe ved det å være religiøs som nå oppfattes som mer problematisk av storsamfunnet?

Uavhengig av årsaksforklaring er det tydeligvis et skille mellom «vi på denne arbeidsplassen» og «de religiøse der ute». Frøy Gulbrandsen indikerte i en kommentar i BT at den norske kulturen kanskje ikke er god nok til å takle annerledeshet.

Forskning underbygger dette, og i en forskningsrapport kommer det frem at av 33 land som ble undersøkt, utmerker Norge seg som et land med spesielt strenge sosiale regler. Det vil si at det finnes tydelige uskrevne forventninger på hva som er akseptabel oppførsel. Religiøst engasjement er ikke normen lenger, og annerledeshet belønnes ikke.

Dette er synd, fordi arbeidssteder gjør det jevnt over bedre der det er mangfoldighet. Men i tillegg går arbeidsplassene også glipp av svært solid kompetanse. Malcolm Gladwell påstår i boken «Outliners» at det tar 10.000 timer med målrettet øvelse for å bli ekspert i noe. Hvorvidt dette er vitenskapelig funn er jeg usikker på, men vi kan uansett være enig i at øvelse gjør mester.

Et kjennetegn på mange religiøse miljø er at man i ung alder får både ansvar og en plattform til å utøve talentene sine på. Vi ser for eksempel i dag at mange av Norges toppmusikere startet med å spille til det lokale menighetskoret.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mange som har vært aktive i ungdomsorganisasjoner har allerede 15 år med ledererfaring når de er gamle nok til å bli arbeidstakere. Noen av de dyktigste eventplanleggerne jeg kjenner i dag, startet med å arrangere leir. Det er synd at denne kompetansen drukner på grunn av faktorer som ikke har noe med arbeidets utførelse å gjøre.

Min venninne fikk til slutt et jobbintervju. På intervjuet fikk hun inngående spørsmål om hennes religiøse tro, helt irrelevant for stillingen og stikk i strid med like­stillings- og diskrimineringsloven.

Hun endte opp med ikke å få jobben og har nå begynt å jobbe i en religiøs organisasjon igjen. En ting er sikkert – det er mange arbeids­plasser der ute som ikke vet hva de har gått glipp av.

Les også
Ny studie: Kristen bakgrunn også negativt for jobbsøkere
Les også
Kristen? Du passer nok ikke her...