Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Jeg ber om unnskyldning

I forbindelse med et innlegg i avisen på mandag om korona vaksine kom jeg i skade for å utale meg på en slik måte at mange ble krenket av innholdet. 

Teksten kunne lett misforstås og oppfattes som at jeg er motstander av vaksiner og medisiner, det er jeg ikke. Hensikten var å forsvare valgfrihet, basert på informasjon som er sann og ikke tuftet på konspirasjonsteorier.

Bibeltekstene jeg refererte til var ment å gi håp og oppmuntring, men ble oppfattet av noen som et forsøk på å overtale mennesker til ikke å stole på eller benytte seg av legemidler, det er alvorlig. Men var ikke min intensjon.

Vi har i Norge et trygt og godt helsevesen som vi alle bør være takknemlig for.

Det er ingen god følelse å vite at mennesker ble såret av det jeg skrev, selv om det aldri var min hensikt. Dette er min feil og alle uttalelser var mine private og ikke på vegne av noen kirke eller kirkesamfunn.

Jeg beklager ovenfor Baptistsamfunnet at uttalelsene kunne ses som representative for andre enn meg selv, det er ene og alene min feil og ingen andres. Jeg ber om unnskyldning til de jeg har skuffet, spesielt menigheten lokalt i Risør.