Jens Brun-Pedersen er pressesjef i Human-Etisk Forbund. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Forbilledlig prinsipielt fra Brun-Pedersen

Av og til blir man skikkelig positivt overrasket. Det er en sånn følelse vi sitter igjen med etter tirsdagens Dagen-oppslag om uenigheten i Human-Etisk Forbund om vigselsplikt.

Dagen har tidligere i sommer omtalt den svenske likestillingsministerens initiativ for å ta vigselsretten fra svenske trossamfunn som av teologiske grunner ikke ønsker å vie likekjønnede par.

Vi skrev også en lederartikkel som advarte mot at lignende inngrep mot trossamfunn kan komme på agendaen også her i landet. Like etterpå mottok og trykket vi et svarinnlegg fra Humanistisk Ungdom som uttrykte positiv interesse for den svenske linjen. Og da regnet vi det som ganske sikkert at standpunktet om å straffe trossamfunn som er ulydige mot staten i dette spørsmålet, hadde støtte på toppen av moderorganisasjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Her har vi gledelig nok måttet revurdere vår oppfatning. For ved nærmere ettersyn viser det seg at meningene om dette spørsmålet er ganske så delte i ledersjiktet i Human-Etisk Forbund.

Som vi skrev i artikkelen har debatten gått friskt på Facebook mellom ledende personer i livssynssamfunnet. Nestleder i Human-Etisk Forbund Christian Lomsdalen støtter innlegget fra ungdomsorganisasjonen og skriver at trossamfunn bør «respektere de gjeldende rammene for et ekteskap i samfunnet, om en ønsker å ha vigselsrett». Men han får motbør fra Jens Brun-Pedersen som er pressesjef i forbundet.

Eks-pinsevennen Brun-Pedersen mener at det er en oppgave for Human-Etisk Forbund å «passe på at religiøse samfunn fortsatt skal ha rett til å ha et syn som skiller seg fra hva som er majoritetens syn på hva som er likebehandling og diskriminering/ikke-diskriminering».

Han er redd for at forbundet, hvis de støtter det svenske forslaget, kan ende opp med «å gå god for et statlig meningspoliti i vårt land». Det viser seg også at styrelederen i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen, er skeptisk til forslaget om vigselsplikt som nå er på trappene i vårt naboland. Overfor Dagen slår han fast at Human-Etisk Forbund ikke vil agitere for at trossamfunn skal fratas vigselsrett eller økonomisk støtte dersom de nekter å vie likekjønnede.

Og det må understrekes at dette standpunktet for både Brun-Pedersen og Hedalens del kommer til tross for at begge to er tilhengere av likekjønnede ekteskap og kritiske til trossamfunn som ikke ønsker å gjennomføre slike vigsler. Men de lar likevel hensynet til tros- og livssynsfriheten veie tyngst og advarer majoritetssamfunnet mot å bruke tvangsmidler mot trossamfunn på grunn av deres teologi.

Det står stor respekt av folk som klarer å tenke prinsipielt om minoriteters rettigheter selv om de standpunktene som disse fremmer, går kraftig på tvers av egne oppfatninger. Her har vi rett og slett latt oss imponere av Jens Brun-Pedersen. Og for at han ikke skal få for store interne problemer fordi han får skryt på lederplass i Dagen, så får vi skynde oss å legge til at hans standpunkt i denne saken fullt ut er i tråd med de stolteste humanistiske idealer.

Det var jo som kjent en annen humanist en gang som snakket om å ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.

Les også
Frykter statlig meningspoliti
Les også
Når vigselsrett blir vigselsplikt
Les også
Mener trossamfunn må vie likekjønnede par