Fake news om KrF

I noen kristne TV- kanaler er det påstått at det var en KrF-er som avgjorde utfallet da loven om selvbestemt abort ble vedtatt i 1978. Det er uriktig.

I enkelte kristne medier spres det uriktige påstander om både KrFs historie og KrFs partiprogram. Falske «nyheter» gir velgere et uriktig beslutningsgrunnlag. Det undergraver demokratiet.

LES OGSÅ:

Her er eksempler på fem «fake news» om KrF – og fakta:

1. Abortsaken på 70- tallet. I noen kristne TV- kanaler er det påstått at det var en KrF-er som avgjorde utfallet da loven om selvbestemt abort ble vedtatt i 1978. Det er uriktig. KrFs stortingsgruppe stod selvsagt samlet i den saken. (Det gjorde for øvrig også de andre partigruppene.

Ap og SV hadde et hårfint flertall i Stortinget i den perioden og sørget for flertallet, mens H, KrF, Sp og V stemte imot. Så jevn var avstemningen at i Odelstinget måtte presidenten bruke sin dobbeltstemme for å få lovforslaget godkjent.)

KrF er i dag det eneste partiet på Stortinget som holder frem at fosteret også skal ha et rettsvern i svangerskapets 12 første uker. KrF vil verne om livet fra unnfangelsen til naturlig død.

2. Ekteskapet mellom mann og kvinne. Det sies fra enkelte at KrF ikke løfter fram ekteskapet mellom mann og kvinne. Det er ikke riktig. KrFs program fastslår at «Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon, og familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet.

KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst. Ekteskapet er den samlivsformen som legger best til rette for et forpliktende samliv.»

3. Kontroll med innvandringen. Enkelte gir inntrykk av at KrF går inn for en sterk liberalisering av dagens innvandringspolitikk. Det er feil. Faktum er at KrF var med på asylforliket i 2015, da det var mange asylsøkere som kom til Norge.

Et bredt stortingsflertall stod sammen om tiltak for å gjenopprette kontroll over situasjonen. De som var med på forliket var Ap, H, Frp, KrF, Sp og V. Derimot stod SV og MDG utenfor. Nå er situasjonen stabilisert.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

KrF mener det er en styrke med brede forlik på dette feltet der målet må være å gi beskyttelse til de som trenger det, mens de som ikke oppfyller kriteriene skal returnere. Vi er også glade for at barns situasjon skal vurderes særskilt; et gjennomslag vi har fått sammen med regjeringspartiene og V.

4. Bistanden til verdens fattige. Enkelte Frp-ere påstår at norsk bistand er uten effekt - og at KrF er mer opptatt av bistandens størrelse enn resultatene. Begge ting er feil.

God bistand virker, og bidro til å halvere antall ekstremt fattige, halvere barnedødeligheten og halvere antall barn uten skolegang og personer uten tilgang til rent drikkevann før 2015.

Jeg håper at verdibevisste velgere ser at KrF er det beste alternativet for dem som ønsker at menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar skal være styrende verdier for norsk politikk fremover.

Den påstanden tåler en faktasjekk ved å se på sakene vi har prioritert den siste stortingsperioden og det programmet vi går til valg på. Godt verdivalg!