Vi må skjelne klart mellom skapertro og naturvitenskap

Chris Duwe (Dagen 22.09.21 og 04.10) og jeg (i Dagen eller på nettet 30.09.21) er enige om at «det er viktig å ikke sette Bibelen og skapertroen, opp mot vitenskapen».

Les også
Nytt nettkurs stiller spørsmål ved Darwin

Chris har utgangspunkt i Intelligent Design (ID) og jeg i naturvitenskap inkludert evolusjonslæren kombinert med kristen skapertro. Vi er imidlertid uenige om hvilket av disse to utgangspunktene som best legger til rette for et harmonisk forhold mellom skapertro og naturvitenskap.

I sitt siste innlegg reagerer Chris på min oppfattelse av ID. Men jeg kan gjerne gå med på at deler av naturen framtrer som designet og at det er et vitnesbyrd om en skaper. Men vitnesbyrd er til å tro på og er derimot ikke naturvitenskapelige fakta om naturen.

Les også
Skapertro og naturvitenskap kan ikke leve i et harmonisk fellesskap

22.09 forteller Chris selv at hans vitenskapelige «mentor» Jim Tour skriver «at de vanlige verktøyene innen vitenskap strekker ikke til for å bevise design». Like nøkterne burde også lærebokforfattere være når de tilsynelatende vet hvorledes livet ble til.

En naturvitenskapelig person kan ikke bruke Gud som hypotese i sin forskning. En ateist og en troende kan derfor samarbeide som naturvitenskapelige forskere på tross av ulik tro.

Les også
Teorien om design i naturen er ikke ny

Skapertro og naturvitenskap er så ulike at en bør skjelne klart mellom dem. Da først kan de harmonisk og uten motstand kombineres i menneskers tanke.

Chris sine to artikler framstår mer som en krangel eller konkurranse mellom skapertro og naturvitenskap.