ISRAELVENNER: Hvor mange aktive israelvenner under 40 år finnes det i Norge? Illustrasjonsfoto: Adam Solomon/CC/Flickr

Ungt israelvennskap

Hvor mange aktive israelvenner under 40 år finnes det i Norge? Det foreligger ikke sikre tall som kan belyse dette spørsmålet. Men man skal ikke ha beveget seg mye rundt på de mange israelmøtene som blir arrangert i kristen regi her i landet, før man legger merke til den høye gjennomsnittsalderen.

Om det ikke skjer vesentlige endringer i dette landskapet de nærmeste årene, står vi foran en betydelig reduksjon i denne bevegelsens slagkraft.

Selv om de ikke representerer noe flertall av befolkningen, utgjør israelvennene en kraftfull folkebevegelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Årsakene til dette er antakelig flere. Vi tror den viktigste er kunnskapsmangel. Dagens kristne leser mindre i Bibelen enn man gjorde før. Dermed har færre sett den sentrale plassen jødefolket fortsatt har hos Gud.

Samtidig stiller Håvard Maurstad og landsrådet i return2sender, Israelsmisjonens ungdomsavdeling, et viktig og betimelig spørsmål i dagens avis.

Ved siden av at vi leser mindre i Bibelen enn før, har det også skjedd store kulturelle endringer i befolkningen, ikke minst knyttet til religiøs tilhørighet.

Vi har et høyere utdanningsnivå, og tilgangen til informasjon er vesentlig større enn før. Mange yngre kristne ledere ser i dag ut til å vegre seg for å gå inn i Israel-tematikken fordi den virker så kompleks.

Den kanskje største utfordringen er å gi klare og gode svar på hvordan man forholder seg til palestinernes situasjon.

For mange unge kristne er nok opplevelsen av at palestinerne har blitt oversett, én av grunnene til at de nøler med å engasjere seg for Israel. Men det er også behov for å korrigere det typiske mediebildet slik at dette ikke blir den eneste premissleverandøren for hvordan unge kristne skal tenke om Israel og jødene.

De etablerte organisasjonene kan med fordel arbeide mer med å forklare hvordan de tenker helhetlig om kristnes relasjon til Israel.

Et svekket israelengasjement blant norske kristne er ulykkelig på flere måter. Mest av alt fordi den verdensvide kristne kirke fortsatt er jødene stor takk skyldig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er fra dem vi har fått evangeliet. Frelsen kommer fra jødene, sa Jesus. Dette må vi ikke glemme.

Dernest er den kristne kirke fortsatt kalt til en spesiell kjærlighet til dette folket. Det handler ikke om å sympatisere med det til enhver tid sittende politiske lederskapet. Men det handler om å ta på alvor den plassen Gud selv har gitt jødene.

Norge har en på mange måter stolt historie når det gjelder vennskap med Israel. Politisk sett har dette endret seg betydelig de siste tiårene. For at ikke en tilsvarende endring skal skje i det kristne landskapet, trengs det en sterkere bevisstgjøring.

Vi trenger alle bedre kjennskap til Guds ord. Og vi trenger å sette engasjementet inn i en helhetlig bibelsk sammenheng.

Les også
Sliter med å engasjere unge for IsraelIsraelorganisasjoner
Les også
Unge venner av Israel?Israelorganisasjoner
Les også
«Israel er en av oss»
Les også
Ti ultranasjonalister arrestert i Israel
Les også
Israels president lover gransking av den palestinske ministerens dødsfall
Les også
Elgvin legger grunnen for at Israel blir borte
Les også
Skjøt mot Israels ambassade i Athen