Bedehuset splittes av homostrid

Ryfylke

Tor Arne Gard ønsket at Talgje bedehus skulle markere et skille overfor læren i Den norske kirke. Nå er han klar for å starte en ny forsamling.

Kristensosialisten og kristendemokraten

politikk

De henter inspirasjon fra den kristne troen. Men å bruke en hellig bok som politisk oppslagsverk, er de ferske stortingspolitikerne imot.

Det som synes

andakt

Det fantes ikke sosiale media eller internett på Jesu tid, men det å vise seg fram for andre var ikke et ukjent fenomen.

Snu forfallet!

Kristenliv

Slik det er nå, framstilles evolusjon som sann, vitenskapelig, mens skapelse betegnes som (over)tro. Dette gjelder langt inn i kristne sammenhenger.

Mer verd enn hele verden

Kristenliv

For litt siden gikk jeg nedover avgangshallen på Oslo Lufthavn. Jeg skulle rekke et fly, og gikk målrettet mot gaten min.

Gatepredikanter frikjent for hets mot homofile

sverige

To gatepredikanter i Umeå uttalte seg om homoseksuelle med referanser til Bibelen. Ikke hets, mener svensk domstol, og frikjenner de to fra store deler av tiltalen.

Ha målet i sikte!

ANDAKT

«Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål» (1Kor 9,26)

Bibeloversettere trues på livet

MOTSTAND

Misjonsorganisasjonen Wycliffe melder om forfølgelse og trusler mot medarbeidere som jobber med bibeloversettelse.

Rammer som gir vekst

ANDAKT

«Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi» (1Kor 8,6).

Skriften alene?

synspunkt

Guds eget ord passer ikke inn i noen tids tankegang. De er ord som ikke oppkom i noe menneskes hjerte. Skriften er åpenbaring av det vi ikke kunne tenke oss til.

Fullfør din tjeneste!

ANDAKT

«Se til at du fullfører den tjenesten du har fått for Herren» (Kol 4,17).

Tjener eller Herre?

ANDAKT

«Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham!» (Kol 2,6).

Urolig for strengere kvinnesyn

indremisjonsforbundet

På Indremisjonens bibelskole tar enkelte elever til orde for at kvinner skal bære hodeplagg og tie i forsamlingen. Personalleder Aud Karin Kjølvik Ringvoll er bekymret.

Da Jesus helbredet en svigermor

prekenhåndboka

Både Jesu helbredelser og Jesu demon-utdrivelser er oppfyllelser av denne (så å si «medisinske») Messias-profetien.

Derfor ber de for syke

forbønn

Under og tegn ledet jevnlig til frelse, hos de første kristne. Slik bør det være i dag også, mener Steinar Lofnes og Patrick Wienberg.

En historie om ung arroganse

kristenliv

Om kirken, om dets ledere ikke søker å sette folket fri gjennom å rope ut nåden fra talerstolen og gjennom det den er og gjør, da gjør den heller ikke det den var kalt til.

Kjenner seg igjen i deler av kritikken

kristent fellesskap

Forkynner Erling Thu forstår langt på vei at tidligere medlemmer av Kristent Fellesskap kan ha opplevd lederskapet i menigheten som autoritært.

Igjen

andakt

Da skal ikke du gi opp, bli motløs, eller tenke at det er feil, om du om og om igjen føler at du må lære det samme.

Ættetavlenes budskap

Kristenliv

Jeg ser ikke på skapelsesberetningen, og langt mindre ættetavlene, som poesi. Men jeg tror vi står i fare for å presse tekstene hvis de leses som en slags journalistisk fortelling om nøyaktig når og hvordan Gud skapte verden.

Frimodig exodus

den norske kirke

På den annen side er det heller ikke bra om freden senker seg over kirkelandskapet og vi kommer til å tenke at den nye læren i Dnk er til å leve med.

Samtaler med de skeptiske

bokanmeldelse

Som få andre evner Tim Keller å bygge bro mellom gjenkjennelig skepsis i samtiden og klassiske kristne svar, uten å ty til lettvitne løsninger.

Rett dør

andakt

Det er så viktig at vi ikke forsøker den veien Gud stengte, men den Han betalte dyrt for å åpne for oss.

Trump: – Vi ber for dere

usa

President Donald Trump omtaler Las Vegas-massakren som ren ondskap og ber folk stå sammen.

Slipp taket

andakt

Da er det så mye som faller på plass.

Det er duket for fest i Israel

høytider

De jødiske høytidene kommer på rekke og rad hver høst. Slik ser en messiansk jøde Jesus i dem.

Kampen om Skriften (alene)

kronikk

Skal jeg oppsummere, må jeg likevel være ærlig og si at disse erkjennelsene har gjort «Skriften alene» mye vanskeligere å hevde. Og min opplevelse er at konservative protestanter på mange måter sliter her.

Gjem i hjertet

andakt

«Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte.» Lukas 2:19

Se Ham

andakt

Vi trenger stadig at Jesus ryster oss på nytt.

Derfor hører du ikke hva jeg sier

Kristenliv

Det stemmer at jeg ikke vet hva jeg har sagt før 
andre forteller meg det. Men kanskje vet jeg ikke hva jeg bør si før andre forteller 
meg hva de har lest.

Kristne og kritikk

KRISTENLIV

Vi må ikke være redd for kritikk eller spørsmål, men heller oppmuntre til rett type kritikk, det Bibelen kaller formaning og irettesettelse.

Alkohol i ungdomsmiljøene

Press

«Jeg er ungdomsleder og opplever at det etter hvert er blitt et alkoholpress i det kristne ungdomsmiljøet. Personlig synes jeg at miljøet vårt skal være trygt og alkoholfritt. Problemet er blitt utbredt og jeg opplever å tale for døve ører når vi går ut og har det sosialt sammen. Hvilket råd gir menighetsdoktorene meg?»

Presteutdanninga si utfordring, krise og mulegheit

SYNSPUNKT

Kva kjem det av at Den norske kyrkja ikkje greier å rekruttera nok unge til presteteneste? Kva gale har slike som eg, som har arbeidd i denne kyrkja i Norge og i misjonsteneste, i over 40 år, gjort?

Hør evangeliet

andakt

Da holder troen seg frisk, da lever vi ikke av oss selv, eller under fordømmelse, eller bundet til synd vi ikke vil se.

Jesus i Bibelens lys

debatt

Det er mange kloke hoder, det er mange lærde teologer, men det er ikke dermed sagt at alle har den rette respekt for Guds ord.

Ble et vitne mot alle odds

snart søndag

I vanvare låste Sayorah sin klaustrofobiske søster inne på et lite bad. Da søsteren kom ut igjen, hadde hun gitt livet sitt til Jesus.

Dra til IMI og delta i det som skjer

TEOLOGI

Det har de siste månedene vært en del skrevet om IMI-kirken, spesielt knyttet opp mot at det nå er startet profetiskole, rundt praktiseringen av profeti og også om hvor IMI-kirken har sine teologiske røtter. Fra Normisjon sentralt ønsker vi å kommentere noe av dette.

I Guds hånd

andakt

«Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn», leser vi i Efeserne 5, 20.

Kvaliteter og muligheter

andakt

Så er det altså det som betyr noe – også for deg og meg – at vårt hjerte er helt med Herren.

Jakttid på Bibelen og skapinga

Kristenliv

Utviklingsideologien har i land etter land i Vesten fått til det kunststykke å gjere ekteskapet til ei ordning mellom personar, ikkje einsidig mellom mann og kvinne.

Skatter uten verdi

ANDAKT

«Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?» (Matt 26,26)

Aliens i lys av Bibelen

debatt

Er det liv på andre planter? Finnes romvesener? Hva sier Bibelen – er det rom for slik tro i et kristent verdensbilde?

Luthersk svermeri anno 2017

SYNSPUNKT

Når læren og praksisen i en kirke løsrives fra Ordet og Ånden mister kirken sin kraft til å være sann kirke. Er det mulig å overleve åndelig i en slik kirke? Jeg håper og tror det.

Utrolig – men sant

andakt

«Våg store ting for Gud – forvent store ting av Gud.»

– Dylan har aldri fraskrevet seg den kristne perioden

Bob Dylan

Bob Dylan: – Jesus la hånden på meg. Det var en fysisk ting. Jeg følte det. Jeg følte det i hele meg. Jeg følte kroppen skjelve. Guds herlighet slo meg til bakken og løftet meg opp, fortalte Bob Dylan om omvendelsen til kristendommen i 1978.

Hvorfor jeg tror på bibelsk skapelse

Kristenliv

Det har store implikasjoner for unge mennesker i dag at Bibelens eget vitnesbyrd om skapelsen blir avvist og skjøvet til side av en evolusjonslære, som er en myte.

Den eneste sanne Gud

andakt

Den kristne tro er helt og fullt basert på sannhet. Det både inspirerer og forplikter

Livet og forbannelsen

bibelen

I Bibelens siste kapittel (Åb 22) leser vi om livets tre som gir sin frukt 12 ganger om året, og om at det ikke lenger skal være noen forbannelse. Vi blir deretter trøstet med at disse ordene er sanne og troverdige.

Luther ville misjon

misjon

Martin Luther hadde store tankar om at «muhammedanarane», som på den tida hadde inntatt Balkan, skulle opna seg for evangeliet.

Nytt håp og nytt liv

andakt

«…alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.», står det i Johannes 1,12.

Forandring

andakt

Mange har fått sine liv totalt forandret ved å ta imot Ham som døde for å gi oss dette håpet tilbake.

Det verdinøytrale er en illusjon

lederartikkel

Når den kristne virkelighetsforståelsen uthules og undergraves, blir vi fattigere og mer sårbare som samfunn, skriver Dagen på lederplass.

Gi ikke opp

andakt

Om du synes det er liten frukt av din tjeneste, så ikke gi opp.

– Er du muslim eller kristen?

vitnesbyrd

Det går knapt en dag uten at Edgar Ebbesvik møter en utlending med dette spørsmålet.

Syndflodens historisitet

dagensdebatt

Beretningen om syndfloden står i en del av Bibelen, som mange i dag vil holde for myter og sagn. Men myter og sagn er ikke tidfestet på den måten som denne beretningen er. På hebraisk er det til og med betonet at det var «akkurat» på den i Skriften angitte dagen at syndfloden tok til (jf. 1. Mos. 7:11).

Nå er det tid for samling om KrF!

SYNSPUNKT

Tenk dere nøye om! Partiet De Kristne kan svekke KrF nok til at partiet mister enkelte stortingsmandater, mener Kjell Magne Bondevik.

Frikirkeligheten er ikke immun

lederartikkel

Debatten om homoekteskap er på vei til en frimenighet nær deg, skriver Dagen på lederplass.

Der språket er i slekt med Jesu morsmål

arameisk

Som ung student dro Werner Arnold til Syria for å studere språk og kunst. Dette ble starten på en livslang kjærlighet til den gamle, kristne landsbyen Maaloula og det arameiske språket.

Et verdivalg

POLITIKK

Det ble slik denne valgkampen, at overskriftene skulle handle om verdier. Våre verdier. Andres verdier. Kristne verdier. Norske verdier. Kulturelle verdier. Hvilke verdier er typisk norske? Hvilke verdier er typisk kristne? Hvilke verdier er typisk viktigst?

– Ikke en liten debatt

HOMOFILI

Lederen for Teologisk Refleksjonsgruppe i Pinsebevegelsen mener ekteskapsspørsmålet kan ha betydning for livets to utganger.

«Han slumrer ikke»

andakt

«Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter» (Salme 121:4).

Han kan ha funnet Peters hjemby

betsaida

Arkeologen Mordechai 
Aviam har avdekket ruiner av det 
som kan være Betsaida, den «forsvunne» hjembyen til tre av Jesu disipler.

Rutiner er viktig

menighetsdoktoren

Spørsmål: «En god kollega sa til meg at jeg må ha gode rutiner for å være ­effektiv. Selv liker jeg best å ta tingene som de kommer. Jeg er pastor i en middels stor ­menighet og innrømmer at jeg liker å ta ting på sparket. Hva tenker Menighets­doktoren om dette?»

Fra motkultur til mismotkultur?

lederartikkel

I verste fall kan svartmaling av situasjonen framstå som en from øvelse. Den svartsynte kan bli bedømt som den åndelig klarsynte.

Bibelmaraton fra Nordkapp til Slottet

bibelen

Bibelen - Guds ord er klar for salg i revidert utgave. 20 år etter at den ble lansert første gang kommer den i en mer moderne språkdrakt.

Buddhistisk sherpa ble pastor

frelseshistorie

Bestemoren til Chhiring Sherpa (41) ville at barnebarnet skulle bli buddhistmunk. I stedet ble han kristen pastor. Dagen møtte ham på jobb i Nordfjord.

Hvilke historier tror vi på?

lederartikkel

Går det an å fortelle begge disse historiene, uten å nedvurdere noen av dem?