Dimensjonen som gikk tapt

ANDAKT

«For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige» (Kol 1,16).

Ravner

ANDAKT

Kallsorientert seriegründer

i fokus

Hauge var utvilsomt en av norgeshistoriens mest betydningsfulle gründere. Samtidig er han nok også den mest undervurderte.

«Du tror ikke jeg er god»

KULTURNOTAT

Dette sier Gud til hovedpersonen Mack i filmen «The Shack», som har Norgespremiere i dag. Filmen er 
en slags moderne versjon av 
Jobs bok.

I kjærlighet

ANDAKT

Om du eier kjærligheten 
får du glimt av evigheten.

Når vi glemmer menneskeverdet

lederartikkel

Fra et kristent ståsted er det umulig å måle menneskeverdet ut fra hvilken etnisk, religiøs eller sosial gruppe noen tilhører.

Vitenskapen er verdens frelser

frispark

Jeg er optimist 
når det gjelder evangeliets mulighet 
til å nå også 
den sekulære 
vestlige verden.

Guds ord

ANDAKT

Vi skal bringe det videre som det er, uten å ta vekk noe eller legge noe til.

Forandret synet på oppdragelse

reformasjonen

For Martin Luther var det å være barn et like høyverdig kall som et hvilket som helst yrke. Også med lek og spill kunne barna realisere Guds vilje.

Fra Madagaskar til satelitt-misjon

misjon

Som tidligere Madagaskar-misjonær for NMS måtte John Steinar Dale omstille seg da han kom til Midtøsten.

Gjenmøte med den oppstandne

prekenhåndboka

Noen fagfolk regner kapittel 21 i Johannesevangeliet som et senere tillegg. Men Leon Morris gir gode grunner til å regne i alle fall de 23 første versene som en naturlig del av originalskriftet.

Åpnet øynene for vitnene

snart søndag

For 40 år siden kunne man trygt avskrive evangeliene som legender, og Jesus som en myte. 
I dag er det mye vanskeligere.

Flytter bibelaksjon til vinteren

BIBELEN

Planen var å dele ut Bibelen til alle husstander i Østfold kommende høst, men nå er bibelaksjonen flyttet til vinteren 2018.

Mer gudsfrykt i politikken

LEDERARTIKKEL

Vi trenger mer gudsfrykt, ikke mindre. Både i den enkeltes liv, og i samfunnet. Også i politikken, skriver Dagen på lederplass.

‘Men nå’ - del IV

ANDAKT

«Ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp» (Apg 2:26).

Den store tyven

debatt

Utbredelsen av evangeliet er nå sterkt hindret av to tyver: Evangelietyven og kollekttyven.

Fascinert av Luthers lidenskap

reformasjonen

Tyske Lisa og Benjamin Assmus synes Martin Luthers munkeliv er interessant, men er mest opptatt av den indre drivkraften hans.

Coop vil selge flere bibler

bibelsalg

Bibelselskapet fikk i forbindelse med 200-årsjubileet i fjor selge bibler i landets Coop-butikker. Nå vil dagligvaregiganten ha mer.

Peker på Jesus i Wittenberg

reformasjonsjubileet

Mye dreier seg om Martin Luther når reformasjonsjubileet markeres. Amerikanske Kristin Lange kjenner et kall til å minne om hvem Luther selv var opptatt av.

Bibelen og kirken

debatt

Det er ikke tilstrekkelig å klage over forfallet på den andre siden av gjerdet.

«Alle» feirer påske i Jerusalem

israel-podcast

I denne påske-podcasten er korrespondent Kenneth Fjell Rasmussen blant annet innom sikkerhetssituasjonen i Jerusalem, den prestelige velsignelsen ved Vestmuren, slakting av påskelam, det mystiske «hellig ild»-ritualet og jødisk bønn for Syria.

Prest ser ingen fremtid

går av

Etter 24 år som sokneprest i Midsund i Romsdal tar Stein Barlaup (51) farvel med menigheten.

Slutter som prest i påsken

homostrid

Helge Standal slutter som prest etter vigselsvedtaket. Han føler ansvar for å skape uro.

Jesu oppstandelse – beviset på vår tro

kronikk

Det er gjort mange forsøk på å bortforklare den tomme graven. Ingen av disse forsøkene virker imidlertid særlig troverdige. Den som for alvor vil undersøke kildene, vil snarere komme til at Bibelens forklaring er den eneste mulige.

Forkynnelsen om Israel

israelkommentar

Israel har i mange menigheter blitt et «ikketema» eller et «tema for spesielt interesserte». Dette kan ikke ha sitt opphav i Guds Ord, tvert imot så er det mangelen på forståelsen av Ordet som er problemet.

Stortingspolitikeren møtte Jesus

kom til tro

Stefan Heggelund (H) er ateisten som møtte jesus. men i kristne menigheter kjenner han seg som en fremmedkulturell.

Jesu blankpussede grav klar for påskeinnrykk

israel

Pilegrimer som denne påsken besøker Den hellige gravs kirke i Jerusalem, får se et gravkammer som skinner. Men over og under dem lurer en potensiell katastrofe.

Ønsket ikke kirke oppkalt etter seg

kronikk

Herlighetsteologien foretrekker gjerninger fremfor lidelser, herlighet fremfor kors, styrke fremfor svakhet, visdom fremfor dårskap og i det hele tatt det gode fremfor det onde.

Tid for Kristi herliggjørelse

prekenhåndboka

Men Jesu herlighet er likevel åpenbart også for oss – i Kristi kors og i Bibelens ord. Derfor er sann herlighetsteologi alltid korsteologi og Skrift-teologi.

Bibelskole kombinerer dataspill og bibel

bibelskole

Bibelskolen Fjellhaug blir landets første bibelskole som får en egen linje for dataspill. – Spilleglede er akkurat som idretts- og musikkglede, mener linjeansvarlig.

Er dette Jesu hodeklede?

tøystykke

Langfredag vises Sudariet i Oviedo frem. 27 nordmenn reiser for å se.

Jerusalem – Guds demonstrasjonsby

innspill

Antisemittismen og nedrakkinga av Israel viser kor viktig det er at Israel er ein nasjonalheim for jødefolket, og at Jerusalem er deira udelte hovudstad.

Holder Harry Potter-messe i Oslo-kirke

omstridt

Sunniva Gylver har før holdt yoga-gudstjenester. I påsken står hun bak Harry Potter-messe i Fagerborg kirke – med konservativ støtte.

Kaller syndere i Sogn

snart søndag

En ung sokneprest i Sogn synes det er sørgelig at så få forkynnere kaller folk for syndere.

Alvorsord

ANDAKT

Slipp Guds kjærlighet og det gode til i livet.

Forsvarer preken-honorar på 50.000

LØNN

Helbredelsesevangelist Svein-Magne Pedersen forsvarer i dagens avis de høye honorarene til John Arnott og Bill Johnson som besøker Norge til høsten.

50.000 per møte: «Hysteriske honorarer»

KRONIKK

I vanlig arbeid blir lønnen vurdert ut fra skolegang og år med ansiennitet fra arbeidslivet. I rettferdighetens navn - Guds rike skal vel ikke behandle sine arbeidere dårligere enn verden?

Bibelen i reformasjonens tegn

KRONIKK

Når tradisjonen identifiseres med folkeflertallets syn eller som trendy menneskelig erfaring, er det ikke populært å møte tidens strøm med argumenter hentet fra Skriften.

Fembarnsfamilie uten fast lønn

UNGDOM I OPPDRAG

Åsne og Andreas Nordli må stadig lære seg at summen av en familie på sju må tas med i regningen når de skal planlegge livet.

Salighetens grunn

ANDAKT

Gud er en forsonet Gud. Jesus gir evig liv til den som tror. Det er Bibelens hovedbudskap.

Usunn honorarpraksis

LEDERARTIKKEL

Hysterisk høye prekenhonorarer har i lang tid vært et av de mindre sympatiske trekkene ved amerikansk karismatisk kristenhet, skriver Dagen på lederplass.

Frimodig kirke - ny optimisme

SYNSPUNKT

Gjennom Frimodig kirke er det i ferd med å dannes et nettverk som ikke bare er et fellesskap for bibeltro kristne, men faktisk en bevegelse som er åndelig bærekraftig.

Nåde hos Gud

ANDAKT

Det er den ydmyke Gud gir nåde.

De setter fellesskapet først

valgmenighet

De unge danskene er skeptisk til homovigsel, men glad for å fortsatt tilhøre folkekirken.

Ser etter gullet i hver enkelt

ungdomsarbeid

– Vi ønsker at Frik skal være et sted der alle kan føle seg bra nok. Det er vanskelig i et samfunn der alt skal være så perfekt.

Spiser frokost med Luther

reformasjonsåret

I Korskirken i Bergen inntas teser sammen med matpakken før folk haster ut i hverdagen.

Unnfanget ved Den Hellige Ånd

prekenhåndboka

Det er ikke hjemmel i Bibelen for mariadyrkelse, men det er hjemmel for å prise Maria salig på grunn av den nåden hun fikk av Herren (se v 28 + 30).

Et løfte skrevet i gull

snart søndag

Stadig flere skilsmisser 
og hard konflikt om 
samlivsetikken. 
Nei, vi snakker 
ikke om Norge 
2017, men om 
forholdene på 
Jesu tid.

Levi Fragell, Vebjørn Selbekk og Erna Solberg

KRISTENDOMSKRITIKK

Som leserne av Dagen har fått med seg, har Levi Fragell kritisert Erna Solberg for å delta på Jesuskvinnenes arrangement. Vebjørn Selbekk har tilbakevist kritikken. Jeg har lyst å peke på to forhold her.

Lat di miskunn vere over oss, Herre!

FRIMODIG KIRKE

Vi må be om at Anden gir oss kraft til å kjempe dei nødvendige kampane for evangeliet, kjærleik til Gud og menneske og visdom til å forstå og bruke Guds ord og handle rett i ein krevjande kyrkjeleg situasjon.

Tornekrone

andakt

Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han.

Skal menigheten engasjere seg politisk?

MENIGHETSDOKTOREN

«I noen kristne sammenhenger er man veldig politisk bevisste. I andre sammenheng er politikk en ikke-sak. Hva mener menighetsdoktorene om dette?»

En troverdig Bibel

KULTURNOTAT

Av og til ser jeg nye filmer eller TV-programmer om 1970-tallet. For en som levde den gang kan det være et forunderlig syn. Ikke fordi jeg synes musikken er rar eller motene sprø, men fordi jeg ikke kjenner meg igjen. Det var ikke dette vi snakket om, hørte på eller leste – i hvert fall ikke blant mine venner.

Liv

ANDAKT

Ikke sitt med hvite knoker og overtal deg selv. Skynd deg heller ned av det treet, Jesus vil på nytt inn hos deg.

– Vi skal ikke være i krigspositur

NETTVERK:

Nyvalgt styreleder Svein Granerud i det konservative nettverket Frimodig kirke vil først og fremst være oppmuntrende og støttende og ikke drive med kirkekamp.

Guds mønster

ANDAKT

Å bli kristen, og å vokse som kristen, handler ofte om å vite mindre, ha mindre kontroll, men være desto tryggere plantet i Gud,

To grøfter og én vei

frispark

Jeg vil egentlig bare 
oppmuntre til at vi ikke gir 
etter for frykt. På den ene 
siden frykt for verden, på 
den andre siden frykt for å 
bli upopulære.

Ved Guds finger Satans overmann

prekenhåndboka

God gammel prekenvisdom sier at vi i denne teksten bør feste øynene på Jesus i det han i v 22 beseirer Satan og demonhæren hans. Derav søndagens gamle navn: «Oculi» = øyne.

For moderne for demoner?

snart søndag

Har fornuften overvunnet 
de primitive besettelsene? Eller er 
metodene bare blitt annerledes?

Våre egne vurderinger

SYNSPUNKT

Når søndagens tekst blir lest i kirker og forsamlingshus, er ikke dette bare noe som skildrer den kirkelige situasjon i landet vårt, men også oss selv. Det blir tap og nederlag når en velger bort Guds ord til fordel for menneskeord.

Ansikt

andakt

Som kristne blir vi aldri ferdig med Guds ansikt. I Bibelen er Hans ansikt og nærvær så synonymt at det oversettes om hverandre.

Kom!

ANDAKT

Ofte er mindre gode åndelige forestillinger en frukt av noe vi savner i hjertet vårt. Dypere ligger vårt bilde av Gud som Far. Ditt første steg er å komme.

Guds rike og denne verden

VEKKELSE

Hvis vi tror at de troendes oppdrag og vår forventning er at Guds rike skal «trenge gjennom i vår verden», implisitt ved at vi er gode mennesker samt forkynner evangeliet til frelse, så vil vi komme ut i store problemer.

Grått og hvitt

frispark

Vi har vært vitne 
til en kraftig utvikling på det moralske og etiske området i løpet 
av de siste tiårene.

Tro som «trenger seg veldig frem»

prekenhåndboka

Endestasjonen for denne fasteteksten gjør det aktuelt å tenke på Lars Linderots salme «Ingen vinner frem til den evige ro/ Som seg ei veldig fremtrenger» (Sangboken nr 178 = NS 113, sml Luk 13:24).

Ba om smuler, fikk brød

snart søndag

I søndagens tekst står Jesus 
i fare for å virke overlegen og brysk. 
Men rekkefølge trenger ikke å bety nedprioritering, mener israelsmisjonær.