Bibelske argumenter for en gammel jord

kronikk

Å hevde at vår verden kan være mye eldre enn 6000 år må ikke skyldes en overdreven respekt for dagens naturvitenskap. Det finnes mye støtte i Bibelens tekster for at jorden er gammel.

Kristendommens tid er forbi

debatt

Kristendommen har helt siden partiet ble grunnlagt vært sosialismens ideologiske motpol.

Sunn tru i ei usunn tid

synspunkt

Det er eigentleg til ettertanke at ein i ein luthersk (!) bibelskule vil begynna ei såkalla profetlinje i reformasjonsåret 2017. Det gjev assosiasjonar til reformatorane sin kamp mot reformasjonstidas svermarar.

Hvem priser Gud salig?

i fokus

Salige, sier Skriften, er alle som tar sin tilflukt til Sønnen (Sal 2:12).

Hvordan være kristne kjærester?

videoandakt

Sier Bibelen noe om å være kristne kjærester? I denne andakten deler Maria Celine Lundeby noen tanker om nettopp det.

Stolthet og ydmykhet

i fokus

Går det an å elske betingelsesløst og samtidig være lys og salt i møte med holdninger, livsstil og seksualitet som er på tvers av Guds ord?

– Ikkje svekk KrFs kristne plattform

stortingsval

Tre personar meldte seg ut 
av Bygland KrF då Knut Arild Hareide gjekk 
i Pride-tog i fjor. Lokallagsleiaren er bekymra.

Visdom

andakt

Det er ikke galt å tenke systematisk. Men Bibelen taler om en visdom vi får når vi erkjenner at Gud er Herre.

Her dykkes ung mann under i mobilt basseng

dåp

– Det er på tide at vi gjør dåpen mer tilgjengelig for folk, sier evangelist Jørn Strand. Et seks meter langt dåpsbasseng på hjul sørger for det.

Sentrum og grenser for siste gang

TEOLOGI

En siste og avsluttende kommentar fra min side i sommerens «lavmælte dialog» med Vidar Mæland Bakke om sentrum og grenser. Og en sidekommentar til Espen Andreas Hasle.

Herren bygger

ANDAKT

«Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves.» Salme 127

Grenser og senter

I FOKUS

Kirken trenger ledere som både har fokus på Jesus Kristus som troens sentrum, og vet hva kirke er til for.

Hvem tåler hvem?

MISJON

Dette viser både hvor viktig og hvor vanskelig en åpen og konkret samtale om grensesetting er.

Det Far gjør

ANDAKT

Jesus betalte prisen. Da skal vi ikke være preget av frykt og kontroll.

Når Gud taler

ANDAKT

Det er som når en god far skal lære barna sine noe. De trenger å være med faren sin.

Den kristne høfligheten

LEDERARTIKKEL

Hvorfor er det samfunnene med sterke kristne tradisjoner som er blitt de mest velfungerende og velstående? Og vil det forbli slik hvis de over en lav sko fortsetter å kvitte seg med sitt eget arvegods?

Utvidet arven fra bedehuset

pensjonist

Etter 40 år som skribent har Vårt Lands Erling Rimehaug fortsatt mye uskrevet.

Kristus, den forfulgte jøde

symbol

Jødiske Marc Chagall så Kristus som 
et symbol på jødenes lidelser og stadige forfølgelse.

Den troen vi har fått

lederartikkel

Både kirken og troen blir uthulet og formløs hvis den skal romme alle menneskelige gudsforestillinger.

Anklages for å håne Bibelen

generalsynode

Vedtak i Church of England møter kraftig motbør fra teologisk konservativt hold.

Nye allianser

synspunkt

Jeg vil slå et slag for større samarbeid mellom disse delene av det norske kirkelandskapet.

Lov med evangelium

nåde

På Evangelistens sommerstevne legger en ikke fingrene mellom i beskrivelsen av menneskets fallenhet. Men heller ikke når en beskriver Guds nåde.

Avviser helvete i pensjonistmagasin

bare himmel

I en artikkel i «Vi over 60» beroliger Hamar-prest Helge Hognestad med at det ikke finnes et helvete. Grethe Martinsen opplever at artikkelen har stikk motsatt effekt.

Bibel og bobler

STEVNEGUIDEN.NO

På NLMs sommertreff løper deltakerne rundt i store bobler og spiller fotball. Hvor mye moro skal man egentlig ha på kristne stevner?

– Håper det stikker i hjertet

UKENS PREDIKANT

Håkon Rydland (19) skal tale på KRIK Familieleir i helgen. Den unge predikanten håper det han forkynner får folk til å tenke.

Norge trenger K-en i KRLE

POLITIKK

Elevene trenger større vektlegging av kristendom i skolen, fordi de bedre må kunne forstå seg selv og sin egen historie. Det sies at Bibelen er den beste boken for å forstå nasjonsbygging.

Norge har snudd den judeokristne Gud ryggen

debatt

Vi lever i en kultur hvor sekulær humanisme er det rådende syn. Derfor blir vi alle utsatt for sekulær påvirkning , ofte uten at vi er klar over det.

Direkte-TV fra møtene i Sarons Dal

SOMMERSTEVNE

– Jeg håper folk blir enda mer tent for misjonsoppdraget i løpet av Sommerstevnet i Sarons Dal, sier Rune Edvardsen, daglig leder i Troens Bevis. I år kan du se alle møtene direkte på Dagen.no.

Den store hvite flokk

ANDAKT

«Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål.»

En trussel mot vår felles frihetsarv

POLITIKK

Med all respekt for skriftsteder som påbyr oss å ta godt imot innflytteren, blir det meningsløst å tolke dem som om et land eller et kontinent ikke skal kunne beskytte seg mot en masseforflytning som truer vår egen politiske stabilitet.

Nyvalgt leder for bibelutdelerne

NORSK GIDEON

I helgen ble Egil Straume fra Volda valgt som ny formann i Norsk Gideon. Nå gleder han seg til å fortsette arbeidet med å dele ut Nye Testamenter i Norge.

Ingen er så trygg i fare?

SYNSPUNKT

Vi stoler på at Jesus er oss nær i alle kriser. Men det viktigste er at han gir oss tilgivelse for syndene og evig liv. I ham har vi et sterkt håp.

Som det står

ANDAKT

«Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.»

Homofilt samliv

debatt

I Verdipartiet mener vi at den verdi som består i et forpliktende samliv mellom en mann og en kvinne er Guds gode ordning.

Den gode organisasjonskulturen

kronikk

En organisasjonskultur som ikke vil legge til rette for at medarbeideren kan få fortelle de såre og kompliserte historiene, kan fort skape et feil bilde av levd liv.

Viktig valg

ANDAKT

Kommer du til Jesus mens det ennå er nådetid, blir du frelst. 
Kommer du ikke, går du fortapt.

Ateisten skiftet side

TRO

Tidligere var Leif Egil Reve blant dem som stilte vanskelige spørsmål til kristne. Nå vil han dele de gode svarene han fant.

Gud har noe bedre for deg

videoandakt

I denne andakten deler Christian Lilleheim noen tanker om dette ut fra historien om kong Saul som ble byttet ut med David.

FN utlyser stilling i «Palestinas» hovedstad

debatt

Salomos ordspråk 18.21: «Tungen har makt over død og liv. De som gjerne bruker den, får smake frukten.» Det er utlagt: «Den som er med på leken, får smake steken.» Kristenheten er med på leken!

Er du en digital disippel?

kronikk

Vi lever i en mer og mer digitalisert hverdag. Hvordan lar vi dette prege oss? Hvilke utfordringer og muligheter ligger og venter bak neste skjerm? Hvordan kan vi leve som digitale disipler i 2017?

Kapittel for kapittel

ANDAKT

De går igjennom skrift for skrift i Bibelen. De satser på bibelkunnskap og opplever at Ordet forener dem.

«Always welcome!»

ANDAKT

«Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det» (Hebr 13:2).

Livets tre

andakt

«Treet i sentrum: Livets tre. 
Under det skygger: Salighet.»

Likestilling mellom islam og kristendom

RELIGIØSE SYMBOLER

Nylig kunne vi lese i avisen at Carl I. Hagen (Frp) hadde gått ut med et forslag om å forby bruk av religiøse symboler for de som er ansatt i Oslo kommune.

Del med dem som sulter

LEDERARTIKKEL

De fleste av oss som bor i Norge i dag, forstår ikke egentlig hva det innebærer å være virkelig sulten.

En omvendt student

ANDAKT

«Jeg skjøv Gud til side. Glemte ham. Sluttet å be, sluttet å lese i Bibelen, sluttet å være med.»

Forklaring, eller unnskyldning?

frispark

Enhver lesning av enhver tekst innebærer en tolkning, men det blir merkelig med ikke-troende som skal stemple en gitt lesning/tolkning som den rette.

– Mange eldre føler seg tilsidesatt

livserfaring

De vil ikke sitte tungt i sofaen, men gjøre noe for andre. Misjonssambandets veteraner står fortsatt på for misjonen.

Han blir Sveriges nye kristenstemme

sverige

Som leder for den evangeliske alliansen i Sverige har Stefan Gustavsson gjort seg bemerket også her til lands. Nå er arvtakeren klar.

Provoserende dokumentarfilm om senaborter

dokumentarfilm

Denne uken har kortfilmfestivalen i Grimstad vist en ny dokumentarfilm med temaet fosterdrap og det moderne menneskets valg mellom liv og død.

Krigene i Det gamle testamentet

kronikk

Verken Jesus eller apostlene velger å ta et oppgjør med disse tekstene i Det gamle testamentet.

Urhistorien og syndefallet

debatt

Midt i strømmen av ulike tolkninger av Bibelens urhistorie, ser vi et sterkt behov for å holde fram et realistisk syn på disse tekstene, og ber biskopene gi veiledning om hvordan de skal forstås. Kan Urhistorien regnes som virkelig historie, eller må den i vår tid tolkes helt annerledes?

Kjører med bibelvers på panseret

motorsport

Rallysjåføren Simon Wågø Syversen (24) har plassert «den lille bibel» på kanskje den viktigste sponsorplassen på bilen.

Kampen omkring homofili er egentlig kampen om Bibelen

GUDS ORD

Paulus sa at han ønsket at efeserne skulle være tro mot sannheten i kjærlighet og i alt vokse opp til Han (Ef 4.15). Dette må og burde være enhver kristens leder brennende ønske, noe jeg tror det også er hos de fleste.

Partiet De Kristne – et viktig politisk alternativ

debatt

Framfor å lytta til sekulærhumanistisk ideologi, burde vi ha lytta til Bibelens tale om skaparordningar og menneskeverd. Då ville vi ha stengt for fri abort og satsa på ekteskap mellom ein mann og ei kvinne i livsvarig ekteskap under Guds velsigning.

Norgespremiere på bibelsk musikal

kultur

Musikalen «God with us» har berørt mange hjerter i løpet av to år i USA. Om et par uker settes den opp i Kristiansand.

Det trange rommet

SYNSPUNKT

Det er en befriende tanke at troen og enheten har et fundament som ikke står og faller med teologisk ensretting.