Den siste ekteskapssøndagen

lederartikkel

Med simpelt flertall vil delegatene stemme ned det som i to tusen år har vært den verdensvide, kristne kirkes oppfattelse av hva et ekteskap er.

Kvinnelige prester og VID

debatt

Selv om VID og Dnk nå leser Bibelen mer ut fra det vi må kalle tidsånden, forandres ikke Bibelen.

«Herren er min homeboy»

teologi

Med en solid dose selvironi har forkynner Kai Johansen skrevet «Salme 23 ifølge tidsånden».

Oslo kristne fellesarena

TVERRKIRKELIG

Bønn for Oslo går denne uka for 17. år på rad. Det er ingen selvfølge, for i fjor kunne hele arrangementet blitt avlyst.

Tillater det som er feil

SYNSPUNKT

Dette er ikke en følge av å ha tatt feil, men med viten og vilje ha valgt og tillatt det motsatte av det som er rett.

Aller viktigst i 2017

SYNSPUNKT

Vi har grunn til å være dypt takknemlige for hva reformasjonen gav oss, i et fornyet evangelium, ny tillit til Bibelen og frihet fra en pervertert gjerningskristendom. Samtidig håper jeg vi våger å ha et kritisk blikk på noen av fruktene av reformasjonen, der arbeidet for enhet i Kristi kropp i stor grad har beveget seg ut i periferien.

Enten eller, både og

andakt

«Alt hører dere til, men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til» (1.Kor 3,22–23).

Historien som gjentar seg

SYNSPUNKT

Når kristne ledere i dag forkynner alle mennesker sin evige frelse uavhengig av menneskers omvendelse og tro, minner det om stemmen som tok bort alvoret i brudd mot Guds bud.

Klårgjering om forsoning

SYNSPUNKT

Det kan i og for seg vera interessant å få Eikrems bok, og slik få greie på kva han faktisk lærer, men det trengst strengt tatt ikkje. Han har presisert at han ikkje deler den reformatoriske læra om Jesu død i vår stad som offer og straff.

Evangeliet er en sjelden gjest

LEDERARTIKKEL

Hensikten med evangeliet er ikke først og fremst om å gi oss gode verdier for å bygge et best mulig samfunn på jorden.

Et nådens år

i fokus

Det er noe forutsigbart og fint med et årsskifte. I noen timer deler vi erfaringer og refleksjoner rundt året som går over i historien. Vi setter ord på tanker og ønsker i møte med dager som kommer.

Nyttårsforsett i et globalt perspektiv

globalt perspektiv

Januar er tiden for de store nyttårsforsettene, for slankekurene og for de hårete målene. Vi skal spise sunnere, trene mer, bruke mer tid på de viktige tingene og se mindre på tv.... i alle fall noen av oss.

Jesu korsdød som sentralpunkt

teologi

Krisen i teologien i dag er mangfoldig. Debatten om fortapelsen og om forsoningen har vist dette. Men gjennomgående aner vi en grunnleggende svikt i forståelsen av synden, dens dybde og alvor.

Har ventet på opphold i ni år

venter

På et asylmottak i Bergen sitter Awet Tesfay. Det 10-ende året har akkurat begynt. – Man lever fordi man har et håp, sier han.

«Stjernen ledet vise menn»

prekenhåndboka

I østkirken regnes 6. januar som Jesu fødselsdag. I vest er dagen viet «de hellige tre kongene». At vismennene var konger, bygger på en tolkning av Jes 60:3. Beretningen om Betlehemstjernen og vismennene vitner først og fremst om hvem Jesusbarnet er.

Jesus, vår stedfortreder

kronikk

Når læren om Jesu stedfortredende soningsdød erstattes med et annet evangelium, faller kirken og den kristne tro sammen. Slik er det fordi læren om stedfortredende soning er helt grunnleggende, både for vår frelse og for alt hva vi tror som kristne.

Rene hjerter, milde ord

ANDAKT

Hvor upassende og galt, men samtidig så lett det er å dømme våre medmennesker.

Åpen folkekirke har tiden på sin side

KOMMENTAR

Mens den konservative siden nøler og fremstår fragmentert, fremstår den liberale siden både samlet og målrettet, skriver Tarjei Gilje.

Kvinner skal tie

TEOLOGI

Kvinnelige prester burde tie i menighetssammenheng mener noen, men er Bibelen så tydelig som enkelte vil ha det til?

Jesu død som straff?

SYNSPUNKT

For å komme videre i en slik samtale bør man imidlertid ikke være for rask med å karakterisere andres standpunkt som vranglære og læreavvik – i alle fall før man er sikker på at man har forstått hva det er de vil si.

Vi skal være utålmodige

MENIGHETSDOKTOREN

«Jeg synes alt går så sent i arbeidet vi gjør i kirken min. Ingenting haster, og det tar så lang tid før en får gjort noe. Jeg tenker at vi ikke har tid til å somle. Vårt oppdrag er jo så viktig.»

Ære til misjonærene

LEDERARTIKKEL

Et nyttårsskifte er et godt tidspunkt for å ære mennesker som gjør en særlig innsats. Er det en gruppe som virkelig går mot strømmen og tidsånden, og som legger ned et stort arbeid for å gjøre livet bedre for sin neste, så er det misjonærene. De fortjener heder, skriver Dagen på lederplass.

Arbeidsglede

ANDAKT

Det finnes en overdreven og usunn arbeidskultur som hverken gir rom for hvilen eller bønnen.

Danner luthersk nettverk

KIRKEMAKT

Åpen folkekirke bygger i praksis et kirkepolitisk parti. På konservativt hold dannes nå et tverrkirkelig luthersk ledernettverk.

Bibelsyn, bibelsk inspirasjon og autoritet

Kristenliv

Særlig etter den moderne vitenskapens frembrudd har stadig flere teologer ment at mange detaljer i Bibelen ikke stemmer, og at dette ikke vil få noen betydning for frelsen og vår tilegnelse av den. Hvordan kunne dette skje?

Navlen i troslivet

ANDAKT

Jeg mangler ikke noe når Herren selv er min hyrde. Han lar meg både «ligge i grønne enger» og «leder meg til vann»

Den viktigste rettigheten

KOMMENTAR

Jeg klarer ikke å se annet enn at kirken i Norge har mistet mye av den frimodigheten som skulle kjennetegne en kristen kirke.

– Guds kall til å skrive

2016-tilbakeblikk

Sølve E. Salte på Jæren fikk kall fra Gud til å skrive om likekjønnet ekteskap.

Hva sier Bibelen om kvinnelige prester?

kvinnelige prester

Bjerke mener at forbudet for kvinner mot å undervise menn i 1.Tim 2 er tidsavgrenset, slik som en del andre formaninger er tidsavgrenset.Problemet er bare at konteksten gjør det klart at forbudet mot at en kvinne skal undervise en mann nettopp ikke er tidsavgrenset.

– Norge gjorde oss til brødre

brødre

Reza fra Iran og Gilles fra Rwanda ble bestevenner etter at de møttes i Norge. Nå starter de flerkulturelle menigheter i Oslo.

Den gang da, men ikke her og nå?

debatt

Slik teksten i 1 Tim 2,12 er formulert, finnes det ingen grunn til å datostemple den. Men den er ikke et absolutt forbud mot enhver form for kvinners undervisning i menigheten, slik Østerud Bjerke synes å mene.

Frelsen kommer fra jødene

i fokus

Den kristne tro er fundert i den jødiske sivilisasjon. Siden det er jul tenkte jeg å ta en liten refleksjon med utgangspunkt i Skriften.

Hvor står kirken i Norge i dag?

debatt

Det er ikke bare folk flest, «verden», som har blitt påvirket og bedratt av den rådende narrativen om Israel som «en bølle» i internasjonal politikk. Også den kristne kirke har latt seg forføre og bedra ved å delta i kritikken av Israel når landet er på kartet.

–Gud er nærast i stilla

i opphavet var ordet

For Jon Fosse er Johannesprologen ein av dei beste, vakraste og sannaste tekstane i Bibelen.

Guds evige ord blir menneske

prekenhåndboka

Johannesevangeliet begynner med en særpreget prolog. Den er kunstferdig utformet, har høystemt stil og bruker ord og begrepet som måtte vekke oppmerksomhet hos «moderne» grekere i første århundre. Men prologens formål er å vitne om hvem Jesus i sannhet er.

Kraften i Jesu føderom

lederartikkel

Evangeliet er ikke bare pynt. Det er både tradisjon og kultur, men det er samtidig mer enn det.

Forsoningen i Bibelen og i kirken

debatt

Det som også teologihistorisk må kunna seiast å vera eit «velkjent faktum», er at ein avstandtaken frå og eit oppgjer med Jesu død som «stedfortredende staffelidelse» ikkje pregar kyrkjehistoria.

Hyrde eller leder

menighetsdoktoren

Spørsmål: «Det snakkes mye om at pastorer må være gode ledere, men lite om 
at de skal være hyrder. Hva tenker dere om dette?»

Hærskare

ANDAKT

Juleevangeliet... Hvor ellers i Bibelen utenom Åpenbaringsboken finner vi så mange engler på en gang?

Fra krybben til korset

LEDERARTIKKEL

LEDER: Vi forstår ikke julens budskap uten å se det i lys av korset, skriver Dagen på lederplass.

Uforsonlig feil

KORS OG OPPSTANDELSE

Læren om stedfortredende soning har vært kontinuerlig til stede i kristendommens historie siden oldkirken.

Frp-støtte til bibelmuseum

BIBELSAMLER

Historiker og forfatter Rolf Rasch-Engh ønsker hjelp fra det offentlige til å ta vare på hans samling av veldig gamle og sjeldne bibler. Det synes Frp godt om.

Kan vi synge «Deilig er jorden»?

SYNSPUNKT

Jeg håper ikke Gud vil si til Vest-Europas innbyggere på Dommens dag: «Dere hadde deres rikdom mens dere levde på jorden, mens den fattige «Lasarus» hadde ingen ting. Han kunne bare høre om og lengte etter Norges rikdom.»

– Vi slipper selvsagt ikke Joshua

HOLDER UT

– Vi slipper selvsagt ikke Joshua, sier Kari Hilde Hodne French (67) om sønnen som sitter fengslet i Kinshasa i Kongo på åttende året. Nå skal de to feire jul sammen.

Stor interesse for mirakelhus

ålesund

Fascineres av historie om kristen mann som på mirakuløst vis overlevde bybrann for over hundre år siden.

Hva sann bibeltroskap er

lederartikkel

Alle som vil kalle seg bibeltro, må også erkjenne at menneskers evne til å forstå Guds ord rett ikke er gitt en gang for alle på alle punkter.

Den kristne korrektheten

kronikk

Å utfordre rådende teologiske oppfatninger og komme med spørsmål og innvendinger, kan i noen sammenhenger bokstavelig talt være som å banne i kirka. (...) Du synes du ser en rød varsellampe som blinker «ikke gå dit!», og advarer vedkommende med et av følgende skremselsord: «ubibelsk», «liberal», «svermerisk».

Nå skal det for siste gang reformeres

reformasjon

Europa gjør seg klar til å feire reformasjonsjubileum til neste år. 500 år etter Luther er danske Torben Søndergaard mer interessert i en ny reformasjon.

Gründerskap som balanserer en feminin kirkekultur

synspunkt

Skal vi sikre menns engasjement i kirkelig aktivitet fremover, må mer til enn helgeturer i skauen og jaktlag i menigheten. Et helhjertet og nytt haugiansk gründerskap kan være løsningen.

Vil nå tenåringer via Youtube

se video

Chris Duwe etterlyste daglig forkynnelse for tenåringer på nett, og gjorde noe med det selv.

Lanserer «Godhetsuke» for skoler

KRISTENLIV

Laget har inngått et formelt samarbeid med GodhetNorge og Ny Generasjon for å ta konseptet til Godhetsuka ut på Norges skoler og studiesteder.

Snarøyas bibelske skatter

BIBELSAMLER

I 1550 kostet 
en bibel en årsinntekt. Rolf Rasch-Engh i Bærum har 
en slik bibel samt tre til 
fra samme periode.

Den første kjærlighet

ANDAKT

De gamle snakket mye om at vi ikke må stille oss slik at lysestaken blir fjernet fra landet vårt. Tankegangen er ikke tatt helt ut av luften.

Når du er nedfor

ANDAKT

«La meg se at din nåde er meg nok. 
Og la meg få synge 
en lovsang til deg.»

Kirken vil råtne på rot

Den norske kirke

Hvilken relevans har det at Ivar Braut er konservativ, når han søker stilling som biskop i Den norske kirke?

I siste liten?

ANDAKT

Nei, utsett det ikke. Ta imot Jesus som din Herre og Frelser i dag.

Bibelens absolutter

LEDERARTIKKEL

Bjørn Eidsvåg er mer absolutt enn han ser ut til å tenke over, skriver Dagen på lederplass.

– Juleevangeliet er ufarlig

juleevangeliet

Da Den norske kirke inviterte 24 kjente forfattere til å lage en antalogi rundt 
juleevangeliet, fikk de overraskende mange «ja».

– Bibelen er ikke urokkelig

panelsamtale

Bjørn Eidsvåg mener kirken i alt for stor grad signaliserer kristen fundamentalisme. – Bibelen inneholder ingen absolutter, mener artisten.

Bibelsk budsjettdebatt

STATSBUDSJETTET

Med regjeringskrisen ryddet av veien kunne finanspolitikerne tillate seg en fri tone med bibelske referanser under finansdebatten mandag.

De forfulgtes rop

ANDAKT

La oss be for dem – be om at de må få styrke til å holde ut.

Hvordan Gud skapte

dagensdebatt

Hvor har vi fått en syv dagers uke fra? Hvor har vi fått mennesket, mann og kvinne fra? Og ekteskapet mellom mann og kvinne fra, med befaling om å sette barn til verden slik at jorden kan bli fylt opp?

Hvorfor? Hvor lenge?

andakt

Sorgfulle tanker i sjelen. Mørke skyer over hjertet. Hvorfor, Herre? Hvor lenge?