Mismot er eit val

synspunkt

Det er heilt greitt at vi deler det vi ser av utfordringar omkring oss, og det er sjølvsagt viktig å vere ærleg om det vi ser, men er det alt vi deler? Har vi gløymd Herrens lovnader til sitt folk?

Boken om Jesus

ordet alene

I det postmoderne samfunn, som preges av relativisme, ser det ut til å bli mindre og mindre avgjørende hva Herren har sagt i sitt ord.

Rom for Jesus

lederartikkel

Motløshet er ikke noe sunnhetstegn. Tvert imot vitner det om at vi har mistet fokus.

Bibelens Lukas forklart for alle

litteratur

En gruppe teologiske forfattere har ønsket å invitere evangelisten Lukas inn i vår tid. Det har de gjort ved sammen å skrive boka «Lukas - undring og utfordring».

Om å designe sin egen tro

i fokus

«Jeg vil tro på min måte, og jeg vil designe min egen religion.» Det er mantraet hos mange i vår tid.

Populær populisme

globalt perspektiv

I protestantisk kristendom er det lang tradisjon for å gjøre opprør mot den politiske eliten, i alle fall til man blir en del av den selv.

Men noe falt i god jord

prekenhåndboka

Med den store såmannslignelsen ber Jesus oss lytte nøye til Guds ord, så det kan slå rot i oss til frelse, salighet og god fruktbæring.

Frøet som landet i hjertet

snart søndag

Lignelsen om Såmannen får mange til å lure på hvordan det står til med eget jordsmonn. Evangelist Arne G. Skagen foreslår en annen tilnærming.

Ekteskapet og kirkens enhet

kirkemøtet

Dersom jeg ikke hadde blitt med på et omforent vedtak, men bare markert eget syn, hadde jeg gått glipp av muligheten til å sikre et robust rom for det tradisjonelle synet på ekteskapet både i liturgisk praksis og i undervisning og forkynnelse, skriver Halvor Nordhaug.

Davids siste ord

andakt

Det er ingen tvil. David talte om Messias Jesus.

Kirkemøtet og Guds hellige ord

synspunkt

Det er mangel på tillit til Den treenige Gud når en hevder at vi kan ha to likestilte syn i Dnk. Det er absurd og brudd både med Skriften og bekjennelsen.

Hvor er evangelistene?

menighetsdoktoren

Spørsmål: «Jeg vokste opp med evangelister som hadde vekkelseskampanjer i ­mange forsamlinger, og teltmøter om sommeren var vanlig. Mange kom til tro, ­forsamlingene vokste og nye ble etablert. I dag hører vi lite om evangelistene. 
Er de forsvunnet eller blitt uviktige?»

Søndagsskolen som ikke ville dø

snuoperasjon

Mangel på ledere gjorde at Fredheim Arena la ned søndagsskolen for tre år siden. I dag samler de rundt 80 barn hver søndag.

Skulle gjerne stått sammen

synspunkt

Norme skulle gjerne stått sammen med Dnk i utførelsen av misjonsoppdraget, men opplever nå at Kirkemøtets vedtak graver en dyp kløft mellom Dnk og den verdensvide evangelikale kirke.

Fornyet frimodighet i familien

lederartikkel

Hvis tradisjonelle kristne praksiser som bordbønn, kveldsbønn og husandakt forsvinner, vil det over tid ha store konsekvenser for den oppvoksende generasjonen.

Vever Bibelens sterke kvinner

israel

Den israelske vevkunstneren Sylvia Feinstein lar seg ispirere av bibelske kvinners visdom, mot, lederskap og godhet.

Det fatale kirkemøtevedtak

debatt

Så kom dagen da kirken stadfestet sin ulydighet mot sitt grunnlag, Bibelen. 30. januar 2017 vedtok Kirkemøtet med stort flertall å akseptere vrang lære om ekteskapet, ved å godkjenne kirkelig vigsel av homofile og lesbiske par. Lojaliteten fulgte menneskers ønsker og begjær, ikke Guds vilje slik den er åpenbart i Skriften.

Om å bære noen til Jesus i tro

prekenhåndboka

Alle helbredelsesberetningene viser at vi også i vår tid har lov til å be om helbredelser.

En tro som bærer

snart søndag

Fire venner bestemte seg 
for å gjøre noe svært uortodokst for sin 
lamme venn. Resten er historie.

Nytt trossamfunn godkjent

trossamfunn

Det er etablert et nytt trossamfunn i Norge. Norges Bibelkirke henvender seg til det bibeltro kristenfolket, men tilbyr ingen konkrete tjenester.

Jesus, synderens venn

KRONIKK

Selv om Norge har blitt mer og mer sekularisert og undersøkelser viser at færre tror på Gud, så er jeg optimist og tror på framtiden. Evangeliet er fortsatt like aktuelt og attraktivt for dagens mennesker.

Kven kjenner sine eigne feilsteg?

SYNSPUNKT

Eg kan ikkje svara for eller peika på andre, men eg kjenner at eg treng å audmjuka meg og be om nåde.

Hyrdene som ledes av flokken

LEDERARTIKKEL

De konservative biskopene kunne ha valgt en annen og mye mer logisk vei, nemlig å stemme mot det de faktisk sier de er imot, skriver Dagen på lederplass.

Et stort bedrag

SYNSPUNKT

Konkret innebærer dette at den enhet Den norske kirkes biskoper og Kirkemøtet hevder fortsatt består, er en falsk enhet, det vil si en enhet som ikke kan begrunnes i Guds ord og bekjennelsen.

Takk til Øivind Benestad

LEDERARTIKKEL

I møte med mye ubehag har Benestad på en imponerende måte beholdt både verdigheten og sakligheten, skriver Dagen på lederplass.

Etter et vranglærende liturgivedtak

DEN NORSKE KIRKE

Med vedtaket viser trossamfunnet også gjennom sine gudstjenesteordninger, at det har forkastet den grunnvollen som den sanne kirke bygger på: Kristi og hans apostlers ord.

DnK: Fra Kristi kirke til kultur- og samfunnshus

DEN NORSKE KIRKE

Fryden av å være del av flertallet og det kulturelt- og politisk korrekte er visst større enn den krevende lojaliteten mot Guds Ord og Jesu Kristi sanne kirke.

Fri fra loven

ANDAKT

Det finnes et fristed der Guds lov ikke kan fordømme deg: I Kristus.

Stemte mot, men blir i kirken

NY VIGSELSLITURGI

– Det blir rart å ha to lærer. Det blir ikke enkelt for en kateket i kirken, sier kateketstudent Anette Fredly.

Stor pågang hos NLM trossamfunn

VIGSELSLITURGI

Norsk Luthersk Misjonssambands eget trossamfunn opplevde stor pågang på telefonen etter at Den norske kirke vedtok ny vigselsliturgi for likekjønnede par.

Stemte mot Luther

LEDERARTIKKEL

Den norske kirke kan like gjerne avlyse sin feiring av reformasjonsjubileet. Kirkemøtets flertall vist at reformasjonens hovedprinsipp «Skriften alene» ikke betyr noe for dem, skriver Dagen på lederplass.

Kirkemøtets vedtak - hvem er de seirende?

DEN NORSKE KIRKE

Åpen Folkekirke har seiret, kan vi lese. Med stort flertall har Kirkemøtet vedtatt en liturgi for kirkelig vielse av likekjønnede par. Men med hvilken rett kan vedtaket betegnes som en seier?

Ny vigselsliturgi vedtatt

kirkeliv

Det brøt ut spredt applaus i Kirkemøtet, men ingen jubel eller andre seiersmarkeringer fra tilhengerne av ny vigselsliturgi.

Ingen mekanismer som forklarer makroevolusjon

EVOLUSJON

I et ”Innspel” i Dagen 19. januar (”Evolusjon og skaping – nei takk”) skrev Johannes Kleppa blant annet, at det undret ham at boken ”Evolusjon eller kristen tro? – Ja takk, begge deler” av Bjørn Are Davidsen og Atle Ottesen Søvik (Efrem forlag 2016) hadde blitt anmeldt ”relativt positivt i Dagen og Utsyn”.

Åpent brev til Kirkemøtet 2017/ 5777.

Den norske kirke

Paulus benytter et uttrykk: ”Mine barn som jeg igjen må føde med smerte”. Dette kan også relateres som uttrykk for Bibelens biologiske tolkningsprinsipp. Prosessen Kirken nå er i er smertefull og kan kvalifisere til begrepet fødselsveer.

Andaktsbøker selger godt

salgssuksess

Kristne forlag satser på andaktsbøker, for dette er god butikk.

Selvmotsigelse eller nødvendig tilpasning?

kirkemøtet

Det er den religiøse individualisme som har skapt de problemer vi strever med, for det er den som har skapt et rom for å velge om en vil forholde seg til de nytestamentlige bud og formaninger eller ikke. Er det da sikkert at det er frikirkelighetens og organisasjonenes religiøse individualisme som også er løsningen på problemet?

– Bibelen er grunnlaget for enheten

nyheter

Harald Hegstad støtter konsensusforslaget om ny vigselsliturgi, selv om han har et klassisk syn på ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.

Renvasket

andakt

Vi må gi Gud rett når han vekker oss opp av sløvheten.

Amen for barna

frispark

Vi har alle blitt fortvilet over det gapet det kan være mellom det vi vet er rett og det vi i praksis gjør.

Kjærleikssorg

kirkemøtet

Det er stort å få vere del av ein slik fellesskap.

Her møtes de konservative

kirkemøtet

Konservativt nettverk tror det må et mirakel til for å hindre ny vigselsliturgi, men finner støtte i hverandre.

– Selv teologer og biskoper kan ta feil

KIRKEMØTET

– Vi er her som representanter for Gud. Det her Han vi skal stå til ansvar for med vårt bidrag til Kirkemøtet, sa Kirkemøtetdelegat Steinar Aanstad på generaldebatten.

Et historisk kirkemøte

KIRKEMØTET

Det første kirkemøte etter endrede relasjoner mellom stat og kirke. Det første kirkemøte som eget rettssubjekt. Et kirkemøte preget av at vi har gått inn i reformasjonsåret.

Når ubibelsk blir helbibelsk

LEDERARTIKKEL

Atle Sommerfeldt er en redelig person. Han burde innrømme at han går inn for homoekteskap på tross av - og ikke på grunn av det Bibelen sier om ekteskapet.

Ber kirken beklage behandling av LHBT-ere

FORNYELSE

– Vi er i gang med å arbeide for at kirken utvikler sin rosa kompetanse, sa Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum i sin åpningstale til Kirkemøtet.

– Svekker dåpens alvor

KIRKEMØTET

Mindre frelse og mer fest i forslag til ny liturgi. Konservative advarer.

Smerten i kristen enhet

SYNSPUNKT

I dag vil jeg si til mine meningsfeller i vår kirke: Det er og skal fortsatt være rom for vår forståelse av ekteskapet, men da må vi også bli i kirken og bære den smerte som kristen enhet innebærer, og som vi derfor heller ikke er alene om å bære.

Uredelig, Selbekk!

SYNSPUNKT

Selbekks fremstilling av troslivet til delegatene i Åpen Folkekirke er svært nær å avgi falskt vitnesbyrd, skriver biskop Atle Sommerfeldt.

Jesus renser

ANDAKT

Guds vilje er at alle mennesker skal erkjenne sannheten og bli frelst.

Teologisk trumpisme

LEDERARTIKKEL

Det som skjer på Kirkemøtet som starter i Trondheim i dag, er på en måte den endelige seieren for de alternative fakta i Den norske kirke. Kirkemøtet i en kristen kirke skal vedta en ekteskapsliturgi som er i åpenbar strid med Bibelen og kristen etikk, skriver Dagen på lederplass.

Kristi storhet

ANDAKT

«I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.» Ef. 1,4.

Mener kirken kan leve med uenigheten

evangeliet

– Hvis vi ikke forkynner evangeliet, er vi ikke kirke, sier Helga Haugland Byfuglien. Hun mener uenigheten i samlivsetikken ikke rokker ved forståelsen av nettopp evangeliet.

– Opprop får liten betydning

opprop

Sølve E. Salte har engasjert seg sterkt i vigselstriden i Den norske kirke. Han tror oppropet som ble lest opp søndag får liten betydning.

Kristnes forhold til ledere

Kristenliv

Bibelen sier at Gud reiser opp den Han vil, selv den som ikke er en troende, for at de skal kjenne i øst og vest at det ikke er noen annen enn Jeg.

Den siste ekteskapssøndagen

lederartikkel

Med simpelt flertall vil delegatene stemme ned det som i to tusen år har vært den verdensvide, kristne kirkes oppfattelse av hva et ekteskap er.

Støtte til modige prester

lederartikkel

Fortjener omtanke og forbønn for å forsvare ekteskapet, mener Dagen.

I dag legger Trump hånden på Bibelen

USA

Tradisjonen tro blir Bibelen sentral når USAs neste president avlegger ed i dag. Donald Trumps valg av bibelutgaver er ikke tilfeldig.

Evolusjon og skapelse - nei takk

TEOLOGI

For meg synest det som ein ikkje tek fullt på alvor den teologien som gjennomsyrer den nye boka.

Et vitnesbyrd i dagens situasjon

SYNSPUNKT

Den norske kirke står ved et historisk veiskille. Onsdag starter årets Kirkemøte i Trondheim. Der vil trolig en helt ny lære om ekteskap, familie og barn bli innført.

Kraft til tjeneste

ANDAKT

«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende»

Flere vil bli misjonærer

EVANGELIET

Antall norske langtidsmisjonærer er nå på vei opp igjen etter nedgang de ti siste årene. – Det ideelle ville vært om man ikke kuttet i antall utsendinger, men heller opprettet nye pionerfelt, sier daglig leder Anne Lise Søvde Valle i NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering).

Du blir glad når du bruker dine nådegaver

menighetsdoktoren

Spørsmål: Jeg ønsker å bruke de nådegaver Gud har gitt meg. 
Hvordan kan jeg vite at jeg har fått én eller flere nådegaver?

Var Luther populist?

synspunkt

«Luther» og «populisme» er to ord vi kommer til å møte på ofte i år. I året der vi markerer 500-årsjubileet for ­begynnelsen av reformasjonen, er det ventet at populister kommer til å influere valgene i rundt 15 europeiske land.

Bønnebarna som kom «hjem»

fant tilbake

At barna skal bli bevart i troen ligger mange foreldre tungt på hjerte. Evangelist Hans Martin Skagestad er overbevist om at det nettopp var mor og fars bønner som brakte ham tilbake til barnetroen han forlot som ungdom.

Bibelfortolkning og kvinnelege prestar

dagensdebatt

Når Døvik svarar på innlegget til underteikna og mine medstudentar i debatten kring kvinnelege prestar, gjer han det med ein argumentasjonsform og ein bibelfortolkning som ligg langt utafor ortodoksien.