«Always welcome!»

ANDAKT

«Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det» (Hebr 13:2).

Livets tre

andakt

«Treet i sentrum: Livets tre. 
Under det skygger: Salighet.»

Kampen omkring homofili er egentlig kampen om Bibelen

GUDS ORD

Paulus sa at han ønsket at efeserne skulle være tro mot sannheten i kjærlighet og i alt vokse opp til Han (Ef 4.15). Dette må og burde være enhver kristens leder brennende ønske, noe jeg tror det også er hos de fleste.

Partiet De Kristne – et viktig politisk alternativ

debatt

Framfor å lytta til sekulærhumanistisk ideologi, burde vi ha lytta til Bibelens tale om skaparordningar og menneskeverd. Då ville vi ha stengt for fri abort og satsa på ekteskap mellom ein mann og ei kvinne i livsvarig ekteskap under Guds velsigning.

Norgespremiere på bibelsk musikal

kultur

Musikalen «God with us» har berørt mange hjerter i løpet av to år i USA. Om et par uker settes den opp i Kristiansand.

Det trange rommet

SYNSPUNKT

Det er en befriende tanke at troen og enheten har et fundament som ikke står og faller med teologisk ensretting.

Uredd pinsebevegelse

SYNSPUNKT

Personlig ønsker jeg en bevegelse som er uredd i sitt møte med dagens utfordringer. Det betyr ikke at det er ikke rom for gode samtaler og dialog.

Ikke bare festdager

ANDAKT

«Dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den!» Salme 118,24

Pinse og kristen enhet i det nye Norge

debatt

Kirkene skal gjennom sin forkynnelse og enhet bringe det gode budskapet for vår verden, vår tid. Det er nettopp derfor kirken ble født og er blitt til, og det er nettopp derfor den Hellige ånd er i verden.

Har du tatt imot nok nåde?

NÅDENS KILDE

Det var da litt av et spørsmål. Ja, det er jeg enig i, men det er likevel et viktig spørsmål. Og derfor skal vi komme tilbake til det etter hvert. I kristen forkynnelse er det alltid viktig å være bevisst på hva som blir fokusert, for nettopp det får avgjørende betydning for mange.

– Sterk motstander av kulturell boikott

LITTERATURPRIS

Jeg er en sterk motstander av kulturell boikott, uten at jeg dermed nødvendigvis støtter staten Israel, sier forfatter Karl Ove Knausgård som mottok Jerusalemprisen søndag.

Kristen autoritet

LEDERARTIKKEL

Kjærligheten til Gud og kjærligheten til nesten henger uløselig sammen. De må ikke spilles ut mot hverandre, skriver Dagen på lederplass.

Treenighetstiden

ANDAKT

«Kvardagskristen vil eg vera, 
syn for segn det krev Guds ord. 
Samklang mellom liv og læra, 
det er himmelsong på jord.»

Åndelig rustning

ANDAKT

Det Paulus kaller Guds fulle rustning er en forutsetning for at troen skal holdes levende, og for at vi skal stå faste i troen og bli bevart.

Truffet av et bibelvers

vitnesbyrd

Svanhild Hundseth husker nøyaktig hvor hun var da hun ble kristen. Hun var i Tanzania, helt alene i en bil.

– Ikke akseptabelt

trenger penger

Norges Døveforbund mener Kulturdepartementet har forsømt seg når det ikke er bevilget nok midler til å lage en hel bibel på tegnspråk.

Lytter ikke til døves behov for bibler

mangelfullt

De er norske, de er smarte og de vil gjerne lese hele Bibelen. Men de har ingen tilgang på den på et språk de kan forstå.

Den unge mannen og den hellige boka

frispark

I Kristen-Norge er det mange som er opptatt av forskjellene på islam og kristendommen, og forskjellene på muslimer og kristne.

Jehovas vitne arrestert i Russland

RUSSLAND

Et dansk medlem av Jehovas vitner, Dennis Christensen, ble arrestert i Russland mens han satt og leste i Bibelen sammen med noen trosfeller.

Fikk unik bibelsamling i gave

BIBLER

Totalt dreier deg seg om 1.500 bibler, og noen av eksemplarene har opphav helt tilbake til 1500-tallet.

De tre store

andakt

«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten» (1.Kor 13,13).

Pinsens bibelsk-jødiske arv

synspunkt

Åndsutgytelsen er universell. Guds gave er for alle mennesker. Alle nasjoner og alle folkeslag podes nå inn i Guds folket. Vårt slektskap til det jødiske folk forplikter oss til å gå med evangeliet til dem.

Boken om Jesus

lederartikkel

For å forstå Bibelens betydning, må vi først og fremst forstå Bibelen som Guds ord.

Den misbrukte kontaktflaten

debatt

Generelt bør bibeltro kristne tenke seg godt om før de bruker den store kontaktflaten som begrunnelse for å bli stående i folkekirken.

Bibelsmuglerne ble drillet i å lyve

den kalde krigen

Flere unge kristne i Misjon bak jernteppet brukte både sommerferier og bryllupsreiser til å smugle bibler til Øst-Europa under den kalde krigen.

Håpet om en ny renessanse

bokanmeldelse

Reformasjonen har nok betydd mer for det norske samfunnet enn de fleste av oss vil innse.

Dimensjonen som gikk tapt

ANDAKT

«For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige» (Kol 1,16).

Bibeleksperten i Kviteseid

bibelforskning

Kjærligheten brakte amerikanske Jerome Lund til Norge og Telemark. Teologen er blant de 10–20 i verden som kjenner den syriske Bibelen best.

«Du har for mye folk»

i fokus

I Dommerboken leser vi om et umulig styrkeforhold. Midianittenes hær var på 135.000, mens Gideons hær utgjorde 32.000. I denne situasjonen, som altså i utgangspunktet var svært problematisk, fikk Gideon beskjed om å gjøre en utvelgelse. «Du har for mye folk.»

Om å be og aldri bli trett

prekenhåndboka

I prekenteksten for kommende søndag oppfordrer Jesus disiplene til å be utholdende og aldri bli trette. Det er endetidens spesielle trosutmattende tretthet Jesus da har i tankene. Det lærer vi i tekstsammenhengen.

Bitterhet

ANDAKT

Har du merket det? Etter timer og dager med grubling, vonde tanker og følelser, kommer du til slutt inn for Guds ansikt. Der kan alt endres.

Landskap

ANDAKT

Det handler om å kjenne Gud, i Hans ord, og i livene våre.

Guds vingård og Guds vintre

prekenhåndboka

GTs basale vingårdslignelse står på to steder hos Jesaja (Jes 5: 1-7 og 27:2-6).

Jesus, vintreet og eplebonden

snart søndag

Fruktbonde Annhild Oma i Hardanger vet at en må trimme trærne om det skal bli rik frukt.

Steinene

ANDAKT

Gud kan løfte tunge steiner, og gjør det. Men ofte velger Han en annen strategi for oss. Han ber oss om å gå oppå steinene.

Samboende prestestudenter

LEDERARTIKKEL

Når teologistudenter lurer på hva de skal gjøre når de får kjæreste, burde rådet fra kirkens ledelse være klart, skriver Dagen på lederplass.

Ravner

ANDAKT

Gud lar seg finne på slike steder, langt bortenfor, hvor ravnene sveiper åssidene.

Reformasjonens venstrefløy

kronikk

Det var synet på kirken og dens forhold til statsmakten som var det mest radikale i deres lære. De mente nemlig at kirken bestod av de som bekjenner Kristus, og ikke av alle døpte innenfor et geografisk område.

Kallsorientert seriegründer

i fokus

Hauge var utvilsomt en av norgeshistoriens mest betydningsfulle gründere. Samtidig er han nok også den mest undervurderte.

«Du tror ikke jeg er god»

KULTURNOTAT

Dette sier Gud til hovedpersonen Mack i filmen «The Shack», som har Norgespremiere i dag. Filmen er 
en slags moderne versjon av 
Jobs bok.

I kjærlighet

ANDAKT

Om du eier kjærligheten 
får du glimt av evigheten.

Når vi glemmer menneskeverdet

lederartikkel

Fra et kristent ståsted er det umulig å måle menneskeverdet ut fra hvilken etnisk, religiøs eller sosial gruppe noen tilhører.

Vitenskapen er verdens frelser

frispark

Jeg er optimist 
når det gjelder evangeliets mulighet 
til å nå også 
den sekulære 
vestlige verden.

Guds ord

ANDAKT

Vi skal bringe det videre som det er, uten å ta vekk noe eller legge noe til.

Forandret synet på oppdragelse

reformasjonen

For Martin Luther var det å være barn et like høyverdig kall som et hvilket som helst yrke. Også med lek og spill kunne barna realisere Guds vilje.

Fra Madagaskar til satelitt-misjon

misjon

Som tidligere Madagaskar-misjonær for NMS måtte John Steinar Dale omstille seg da han kom til Midtøsten.

Gjenmøte med den oppstandne

prekenhåndboka

Noen fagfolk regner kapittel 21 i Johannesevangeliet som et senere tillegg. Men Leon Morris gir gode grunner til å regne i alle fall de 23 første versene som en naturlig del av originalskriftet.

Åpnet øynene for vitnene

snart søndag

For 40 år siden kunne man trygt avskrive evangeliene som legender, og Jesus som en myte. 
I dag er det mye vanskeligere.

Flytter bibelaksjon til vinteren

BIBELEN

Planen var å dele ut Bibelen til alle husstander i Østfold kommende høst, men nå er bibelaksjonen flyttet til vinteren 2018.

Mer gudsfrykt i politikken

LEDERARTIKKEL

Vi trenger mer gudsfrykt, ikke mindre. Både i den enkeltes liv, og i samfunnet. Også i politikken, skriver Dagen på lederplass.

‘Men nå’ - del IV

ANDAKT

«Ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp» (Apg 2:26).

Den store tyven

debatt

Utbredelsen av evangeliet er nå sterkt hindret av to tyver: Evangelietyven og kollekttyven.

Fascinert av Luthers lidenskap

reformasjonen

Tyske Lisa og Benjamin Assmus synes Martin Luthers munkeliv er interessant, men er mest opptatt av den indre drivkraften hans.

Coop vil selge flere bibler

bibelsalg

Bibelselskapet fikk i forbindelse med 200-årsjubileet i fjor selge bibler i landets Coop-butikker. Nå vil dagligvaregiganten ha mer.

Peker på Jesus i Wittenberg

reformasjonsjubileet

Mye dreier seg om Martin Luther når reformasjonsjubileet markeres. Amerikanske Kristin Lange kjenner et kall til å minne om hvem Luther selv var opptatt av.

Bibelen og kirken

debatt

Det er ikke tilstrekkelig å klage over forfallet på den andre siden av gjerdet.

«Alle» feirer påske i Jerusalem

israel-podcast

I denne påske-podcasten er korrespondent Kenneth Fjell Rasmussen blant annet innom sikkerhetssituasjonen i Jerusalem, den prestelige velsignelsen ved Vestmuren, slakting av påskelam, det mystiske «hellig ild»-ritualet og jødisk bønn for Syria.

Prest ser ingen fremtid

går av

Etter 24 år som sokneprest i Midsund i Romsdal tar Stein Barlaup (51) farvel med menigheten.

Slutter som prest i påsken

homostrid

Helge Standal slutter som prest etter vigselsvedtaket. Han føler ansvar for å skape uro.

Jesu oppstandelse – beviset på vår tro

kronikk

Det er gjort mange forsøk på å bortforklare den tomme graven. Ingen av disse forsøkene virker imidlertid særlig troverdige. Den som for alvor vil undersøke kildene, vil snarere komme til at Bibelens forklaring er den eneste mulige.

Forkynnelsen om Israel

israelkommentar

Israel har i mange menigheter blitt et «ikketema» eller et «tema for spesielt interesserte». Dette kan ikke ha sitt opphav i Guds Ord, tvert imot så er det mangelen på forståelsen av Ordet som er problemet.