KRITISK: Øyvind Fonn ser behov for omstilling, men er kritisk til ledelsens måte.

Partiet De Kristne og guiding av velgere

Tidligere i høst stod på trykk i Dagen en helsides annonse fra PDK. Tittelen var Velgerguiden, og det var stilt opp en rekke politiske saker der PDK var positive og der KrF scoret negativt på samtlige.

Det var ikke gjort sammenligning med noen andre partier, og ser man nøyere etter, er det flere av påstandene om KrF som er feil, eller delvis feil eller riktige. Man er altså ute etter å vise velgere hvor mye dårligere parti KrF er enn PDK.

Jeg har også tidligere år merket at PDK fremhever seg selv på bekostning av KrF. Kanskje kan man i politisk maktkamp ikke forvente broderlig opptreden mellom motstandere?

Men i dette tilfellet har det uansett vært en for ensidig uthengning av ett parti. Det er åpenbart at man prøver å lokke velgere fra det største kristne partiet over til sitt eget.

Jeg leser mye godt ut av PDKs program, men vil oppfordre partiet å opptre som en neste og med større ærbødighet overfor nestens arbeidsfolk.