Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Om 
muslimer snakker sant

Avisens utsendte medarbeider burde bedt om klart svar: Hvilke grenser satte Muhammad for ytringsfriheten?

Ytringsfrihet har vært et stort tema i høst etter at en lærer som viste Muhammad-karikaturer ble drept. Avisen intervjueten imam som sa at ‘ytringsfrihet er viktig i islam’. Det høres jo fint ut! Men hva mente han?

Art 19 i FNs menneskerettserklæring? Eller det Koranen sier? Som at den som fornærmer Allah eller sendebudet hans, skal være forbannet og må pågripes og drepes (33:57 og 61).

Det kom ikke noe spørsmål fra journalisten. Vi kan være sikker på at en imam ønsker å fremstille islam i godt lys. En muslim har lov å fortelle halvsannheter eller regelrett løgn hvis det er nødvendig.

Et vanlig eksempel er å hevde at det er trosfrihet i islam og trekke frem dette verset fra Mekka-tiden: «Dere har deres religion, og jeg har min!» (109:6), men ikke opplyse at dette verset er erstattet av senere vers som sier det motsatte, eks: «Hvis noen ønsker noe annet enn islam som religion, vil dette ikke godtas fra ham.» 3:79.

Det er derfor nødvendig at avisen er kritisk og prøver å avdekke om noen prøver å lure oss. Imamen tok sterkere i: ‘Allah er for ytringsfrihet. Profeten Muhammad også!’ Heller ikke her kom det noe motspørsmål. Journalisten burde ha sagt: ‘Den kjente jøden Kab ibn al-Ashraf og 5-6 andre hadde skrevet nidvers mot profeten, og Muhammad svarte med å gi beskjed om at de skulle drepes. Hva sier du til det?’

Avisens utsendte medarbeider burde bedt om klart svar: Hvilke grenser satte Muhammad for ytringsfriheten? Og siden profeten er forbilde for alle muslimer, ett spørsmål til: Mener du det samme som profeten?

Et eksempel til der avisen sviktet: En moské-leder sa: «Vi tilpasser oss norske lover og regler». Et hyggelig utsagn, men var det sant? Ikke noe oppfølgingsspørsmål.

Koranen har en rekke påbud og tillatelser som er i strid med lovene våre; Grunnloven, ekteskapsloven og straffeloven for bare å nevne tre.

Journalisten burde ha trukket frem noen lov-paragrafer og koranvers i strid med disse, og spurt: - Skal en muslim følge Koranen eller norsk lov?

Et annet felt gjelder terrorangrep. Journalisten må vite hva islam sier om jihad. Et annet er drap på uskyldige jøder, som i Paris og København.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Journalisten må vite hva islam lærer om jøder. Eller påstanden om at ‘islam tillater kun å kjempe i selvforsvar’. Journalisten bør kjenne til erobringskrigene i islams navn.

Eller påstanden om likeverd. Journalisten bør vite at islam har et gradert menneskeverd med muslimer øverst og jøder nederst og tillater slaveri.

Generelt: Medarbeiderne må ha god greie på islams lære og islams historie for å kunne avdekke om intervjuobjektet driver skjønnmaling, snakker tvetydig eller regelrett lyver.