FREDSPRIS: Både Den norske kirke og Norges Kristne Råd er medlemmer av ICAN (Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen), som fikk Nobels fredspris i 2017, skriver Berit Hagen Agøy. Bildet er fra tildelingen av fredsprisen. Foto: Berit Roald / NTB

Ny regjering må forby atomvåpen

Denne uka minnes vi en av verdenshistoriens mest grufulle hendelser, atombombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki 6. og 9. august i 1945.

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke oppfordret i vår de politiske partiene til å aktivt jobbe for at Norge signerer og ratifiserer FNs forbudstraktat mot atomvåpen, som trådte i kraft i januar i år.

AGØY: Berit Hagen Agøy, Internasjonal direktør, Kirkerådet / Mellomkirkelig råd Foto: Tarjei Gilje

Atomvåpen er nå forbudt etter internasjonal lov, på linje med andre masseødeleggelsesvåpen som klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.

Dette er et viktig skritt i retning av nedrustning og en mer fredelig verden. Men Norge er dessverre ennå ikke blant de stater som har signert traktaten.

Men det er svært gledelig at 6 av 9 partier på Stortinget nå har programfestet at de skal jobbe for at Norge skal slutte seg til FNs atomvåpenforbud. 5 av disse vil at Norge skal signere traktaten nå, mens Arbeiderpartiet vil avvente NATOs holdning.

Nå nærmer vi oss målet om at også Norge signerer forbundstraktaten mot atomvåpen! Dette har mange norske organisasjoner og enkeltpersoner arbeidet lenge for.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Takk til ansvarlige politikere som sørget for at så mange partier nå har vedtatt at Norge skal bidra til at verden blir fri for atomvåpen gjennom å signere traktaten!

Atomvåpentrusselen er en av de største truslene mot alt liv på jorda. Og trusselen er der fremdeles.

Med sin enorme evne til ødeleggelse, er de en hån mot selve livet. Det finnes ingen etisk holdbare argumenter for å forsvare lagring eller bruk av atomvåpen.

Slike våpen kan umulig brukes for å gi beskyttelse eller til å sikre fred. Tvert imot, de skaper utrygghet og frykt for utslettelse av alt liv.

Atomvåpnene som en hån mot Guds gode skapervilje. Derfor har kampen mot atomvåpen vært et sentralt anliggende for kirker over hele verden i hele etterkrigstiden.

Både Den norske kirke og Norges Kristne Råd er medlemmer av ICAN (Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen), som fikk Nobels fredspris i 2017.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nå ser vi med forventning fram mot at den nye regjeringen, etter valget i september, tar ansvar og sørger for at Norge signerer FN-traktaten.

Norge må være med å sikre at verden blir fri for disse grusomme masseødeleggelsesvåpnene, slik at vi alle kan kjenne oss tryggere.