Norge trenger bonden

Nye krav i landbruket har gitt bonden større investeringsutgifter. Det har skapt en krevende økonomisk situasjon.

Inntekten er lav for mange, og belastningen av investeringer tynger. Vi må utvikle bedre løsninger for bonden framover og jeg har tre konkrete innspill.

Landbruket er hele tiden i utvikling. Mange har allerede investert mye, og det er behov for at flere investerer i framtidig norsk matproduksjon.

Venstre har vært sentrale i å stille større krav til klimautslipp, miljøavtrykk og bedre dyrevelferd, som å fjerne bås og innføre lausdrift for kyr i fjøs.

Vi vil derfor også ta ansvar med å foreslå ordninger som gjør at den enkelte bonde kan bære investeringene og satse på framtidas landbruk.

Venstre ønsker et norsk landbruk som er klimavennlig, har god dyrevelferd, og et lavt miljøavtrykk. Ved å ta i bruk ny teknologi så vil bonden bidra til dette og holde et høyt nivå på norsk matproduksjon.

Det vil også gi en enklere arbeidsdag for bonden som dermed kan få tid til å bli en mer aktiv del av familien, både på og utenfor gården.

Investeringene må ikke bli en så stor økonomisk belastning at det blir dårligere livskvalitet.

Vi må forbedre dagens finansieringsordninger og jeg har tre konkrete innspill som vi må se nærmere på. For det første må vi bidra med ordninger som gjør det mulig for bønder å satse.

Derfor mener jeg at fleksibiliteten på tilskudds- og låneordninger som Innovasjon Norge forvalter må bli større. Det er helt nødvendig for å investere i bedre dyrevelferd, lausdrift for kyr og gjøre investeringer som gir lavere klimautslipp.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Videre må vi se på refinansiering. Venstre vil legge til rette for unge bønder som allerede har satset på en framtid som matprodusenter.

Mange har satset mange millioner på moderne driftsbygninger, og har i tillegg mye kapital bundet i besetning og driftsmidler.

En ny ordning med mulighet for refinansiering kan hjelpe dem å få tilbake trua på en framtid som bonde.

Det bør også være mulig å få til en fondsordning med skattefordel for sparing av egenkapital. En slik fondsordning kan brukes til investeringer som bidrar til lavere klimautslipp, et mindre miljøavtrykk og bedre dyrevelferd.

Venstre har som kjent et hjerte for småbedrifter, kulturlandskap, dyrevelferd og miljø. Derfor har vi også en sterk tro på den norske bonden.

Bønder har høy kompetanse og er en viktig del av Norges framtid. Vi vil sikre ordninger som også hjelper bønder til bli motiverte til å satse og bruke sin kunnskap på å sikre trygg matproduksjon, biologisk mangfold og en langsiktig og bærekraftig forvaltning av arealene våre.

Venstre mener at bønder har grunn til å være stolte. Hver dag går dere på jobb og skaffer landet noe av det vil trenger mest: Mat – sunn og god kvalitetsmat.

Det er vi evig takknemlig for og dere skal aldri tvile på Venstre sin støtte.

Landbruket skal utvikles, ikke avvikles. Derfor trenger Norge bonden.