FORNEBU: Jeg gjerne anbefale kristenfolket i Norge til å være med å be for The Send, skriver Andreas Nordli. Telenor Arena på Fornebu er åstedet for konferansen The Send som er planlagt 22. juni neste år. Foto: Erlend Aas / NTB

Misforståelser om The Send

Den 25. juni 2022 skal The Send arrangeres i Telenor Arena. Målet med konferansen er å motivere unge kristne til å la seg engasjere i kristent arbeid. Vi håper The Send vil samle mange tusen mennesker fra Norge og flere europeiske land.

Vi har definerte fire «fokusområder» som skal presenteres; nabolag, studiesteder, vanskeligstilte barn og misjon. Gjennom en app skal deltagerne kunne svare «ja!» på utfordringene som gis i løpet av konferansen.

NORDLI: Andreas Nordli: Andreas Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag.

Informasjonen fra denne app-en vil gjøre at samarbeidspartnerne vil kunne følge opp deltagerne umiddelbart etter konferansen. Dette gjør at The Send ikke bare blir stor happening, men for mange unge vil The Send forhåpentligvis bli et startskudd på kristen tjeneste.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ungdom i Oppdrag er initiativtaker til The Send i Norge. Over 20 ungdomsavdelinger til norske kirkesamfunn, misjonsorganisasjoner og festivaler står som samarbeidspartnere, som til sammen representerer en god bredde av kirkelandskapet. I løpet av høsten vil muligens noen flere organisasjoner bli med på laget.

Les også
Lou Engle og The Send-profetiene

I det siste har det fremkommet ulike påstander på sosiale medier og i aviser om The Send. Med dette ønsker jeg å kommentere noen av disse:

«The Send er et pengesluk». The Send har et budsjett på over syv million kroner. Dette skal dekkes gjennom billettsalg, sponsorer, salg av merch og bøker, innsamlede midler og bidrag fra samarbeidsorganisasjonene.

Et eventuelt underskudd vil dekkes av Ungdom i Oppdrag, mens et eventuelt overskudd vil gå til fremtidige The Send-konferanser i Europa.

«The Send er importert fra USA med amerikanske forkynnere som ikke passer i Norge.» Det er ennå ikke bestemt hvem som skal tale på The Send. Dette skal avgjøres i løpet av høsten, men det kommer til å bli en blanding av bidragsytere fra Norge, Europa, Brasil og USA, som representerer en bredde i lav- og frikirkeligheten, både kvinner og menn – lutheranere, katolikker og pinsekarismatikere.

Alle norske samarbeidsorganisasjoner skal gi råd og innspill om forkynnere og lovsangledere. Det er Ungdom i Oppdrag Norge og ledere i Ungdom i Oppdrag USA som sammen har det avgjørende ordet om hvem som inviteres til å bidra.

The Send i Norge vil være tilpasset norsk og europeisk ungdomskultur. Det er ikke slik at de som talte på The Send i USA eller Brasil automatisk inviteres til å forkynne på The Send i Norge.

Les også
Kristen storsatsing i Telenor Arena

«The Send kommer til å lansere The Passion-translation i Norge.» The Passion Translation er en engelsk parafrase-oversettelse av Bibelen, slik som The Message og Amplified. Ungdom i Oppdrag og The Send har aldri anbefalt denne utgivelsen og har ingen planer om å gjøre det.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Forkynneren Lou Engle leder The Send.» The Send i Norge er initiert av Ungdom i Oppdrag. Det er riktig å si at The Call, en tidligere konferanse Lou Engle ledet i USA, inspirerte oppstarten av The Send i USA.

Engle har inntil nylig sittet i styret for The Send i USA. Han bærer ikke lederansvar for The Send i Norge, og skal heller ikke delta.

«De amerikanske talerne tar store honorarer.» Ingen talere eller lovsangledere får «store» honorarer. Mange av bidragsyterne deltar gratis, mens noen talere og lovsangsledere kommer til å få honorarer i henhold til det som er «vanlig» i det norske kirkelandskapet.

«The Send støtter Trump og Bolsonaro.» Hverken The Send eller Ungdom i Oppdrag internasjonalt har støttet tidligere president Trump eller president Bolsonaro.

Den brasilianske presidenten, Jair Bolsonaro, inviterte seg selv til å gi en kort hilsen på The Send i Brasil i februar 2020. Dette skjedde i kraft av hans embete.

Dersom Jonas Gahr Støre er statsminister i juni 2022, vil han sannsynligvis bli invitert til å hilse forsamlingen. Dette vil i så fall skje i kraft av hans embete, ikke i kraft av hans kristne tro eller politiske meninger.

«The Send representerer NAR.» Bidragsyterne på The Send i Norge kommer til å forkynne klassisk kallsforkynnelse som står i linje med den norske lavkirkelige og frikirkelige tradisjonen – til omvendelse og tjeneste. Dette er korsfokusert og kallsfokusert.

Bidragsyterne på The Send i Norge kommer til å forkynne klassisk kallsforkynnelse som står i linje med den norske lavkirkelige og frikirkelige tradisjonen – til omvendelse og tjeneste.

«The Send vil ikke gi varige resultater.» Vi kan selvsagt ikke garantere for varige resultater etter The Send. Derimot skal vi gjøre vårt beste for å formidle Guds kall til omvendelse, kristent liv og tjeneste.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gjennom en app alle deltagerne kan bruke, kobler The Send unge menneskers «ja!» direkte til samarbeidsorganisasjonenes arbeid. Alle deltagerne på The Send som svarer «ja!», får personlig tilbud om oppfølging av samarbeidspartnerne.

Til slutt vil jeg gjerne anbefale kristenfolket i Norge til å være med å be for The Send. Dersom vi lykkes, vil dette kunne bli et møtepunkt mellom mange tusen unge kristne fra hele Europa, som blir utfordret til bibelengasjement og bønn, å gå med evangeliet til sine nabolag, skoler og utenfor Norges grenser – samt la seg engasjere for fattige, undertrykte og vanskeligstilte.