Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Hva med presters yrkesstolthet?

Jeg opplever at det er de som følger Guds Ord som får yrkesforbud, tilsnakk fra biskopene eller ikke vil bli ansatt. Ingen andre yrkesgrupper får yrkesforbud eller tilsnakk når de gjør ting riktig.

Som bilmekaniker vet jeg at det er mange ting som jeg må forholde meg til om kjøretøyet ikke skal ødelegges eller at det skal kunne godkjennes i en EU-kontroll.

Olje er ikke olje om det kan virke slik. Motor, gir, kardang (på biler med bakhjulsdrift) og servostyring må ha sine helt spesielle oljetyper for at kjøretøyet skal fungere.

Bremsene må ha bremseveske for at bremsene skal fungere og kan stoppe bilen i en gitt situasjon. Om dette blir ignorert vil bilen ganske snart bli ødelagt eller ulykke skje hvis ikke bremsene virker. Her må arbeidsbeskrivelsen følges nøyaktig.

Likeledes med murere, tømrere, elektrikere, grunnarbeidere, maskinførere, osv. Alle må avlegge en fagprøve for å kunne kalle seg fagarbeider og få lov til å arbeide selvstendig.

Disse vil da bli ansatt pga sine kvalifikasjoner. Det må kunnskap til for å kunne lese arbeidsbeskrivelse og spesifikasjoner som må følges for de enkelte oppdrag.

Eller er det greit at bilmekanikeren fyller på feil olje, murere ikke har nok sement i betongen, tømrere ikke vil vatre og lodde et bygg, elektrikere kopler en fase til jord osv. (Dette veldig enkelt forklart men jeg tror du tar poenget).

Gjør de slike og lignende feil kan de bli oppsagt og må slutte i det aktuelle arbeidet. Ingen av oss, prest eller biskop, vil vel bruke arbeidere som ikke gjør hva som forventes av dem.

Hva med en del prester i Den norske kirke? Jeg leser i Dagen 14. nov. om prester som driver hor, likekjønnede som lever sammen, drikker seg drukne osv., og prester som står frem og forsvarer dette.

Det står skrevet flere steder i Bibelen at slike ikke skal arve Guds rike. Prester skal ikke være som «folk flest», hvis de vil det må de levere inn «kappe og krage». Prester skal være hyrder for menigheten og lede sjelene til Jesus, ikke villede.

Etter mange år med studier av bibelen har noen av prestene, som står for denne vranglære, blitt godkjent av biskopene i Dnk og ansatt som «hyrder» for menigheter rundt omkring i vårt kjære fedreland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Disse prestene, om de ikke omvender seg, kommer til å gå fortapt. Dette kan hvem som helst lese i bibelen. Det trengs ikke noen form for teologistudium for å forstå det. Kan da disse vranglærere, som ikke følger Guds Ord, få sparken?

Neppe. Jeg opplever at det er de som følger Guds Ord som får yrkesforbud, tilsnakk fra biskopene eller ikke vil bli ansatt. Ingen andre yrkesgrupper får yrkesforbud eller tilsnakk når de gjør ting riktig.

Så er spørsmålene: Hvor mange dyrebare sjeler vil følge disse prester og biskoper i fortapelsen etter deres utleggelse av Den Hellige Skrift? Hvordan kan vel en blind lede en blind?

Hvor er prester og biskoper sin yrkestolthet når de ignorerer «arbeidsbeskrivelsen», Guds Ord, så totalt?