VERDIER: Lar vi være å definer
...
VERDIER: Lar vi være å definere våre verdier, de verdier vi ønsker at vårt samfunn skal bygge på, gir vi definisjonsmakten til grupper som absolutt ikke bør ha den, skriver Hans Fr. Grøvan. Bildet er fra en korsvandring i regi av Kirkens Bymisjon. Foto: Thomas Winje Øijord, NTB scanpix
Myten om verdinøytralitet
Del
I vår tid er ikke svaret frimodig å stå fast på det 
tankegodset som har gjort Norge til hva det er.

Nå, mer enn noen gang er det grunn til å stadfeste at vi som nasjon må stå fast på de verdiene som i århundrer har vært grunnlaget for utviklingen av Norge som et demokratisk, åpent og velfungerende samfunn.

Helt siden KrF etter sist stortingsvalg fikk gjennomslag for å endre religionsfaget til å bli et KRLE fag, med større vekt på kristendom, har dette blitt kritisert for ikke å ta inn over seg samfunnets verdi- og livssynsmangfold.

Blant annet skriver Human-Etisk Forbund på sin hjemmeside:

 «Human-Etisk Forbund var imot at RLE-faget ble endret til KRLE i 2015. Endringen innebar at om lag halvparten av undervisningstiden brukes på kristendommen. Vi frykter at faget blir mindre inkluderende og mer gammeldags - ute av stand til å reflektere det mangfoldige samfunnet vi faktisk lever i.» Noen vil si at disse absolutte ideologiene må møtes med en større grad av verdinøytralitet, en kulturrelativistisk tilnærming. Problemet som oppstår er at man da lett bidrar til holdninger som sier ja til alt.

Et ja til at alt er like rett gjør at man heller ikke sier nei til noe, heller ikke det tankegodset de aller fleste av oss er enig om at vi skal si et tydelig nei til, og resultatet kan bli likegyldighet.

Lar vi være å definere våre verdier, de verdier vi ønsker at vårt samfunn skal bygge på, gir vi definisjonsmakten til grupper som absolutt ikke bør ha den. Verdinøytralitet er en myte, spørsmålet er ikke om vi trenger å ta et valg, spørsmålet er om hvem som skal ta det.

Norge i dag består av et langt større mangfold enn tidligere. Det er på mange måter en rikdom. Men for å kunne stå opp mot økt radikalisering i et mer pluralistisk samfunn krever det en tydelighet med hensyn til hvilke verdier vi ønsker å bygge det norske samfunn på.

En tusenårig kristen tradisjon kan ikke kastes vrak på uten at det får konsekvenser. Fjerner vi tilknytningen vår sivilisasjon bygger på, vår kristne arv, kutter vi røttene på treet vi gjerne vil plukke frukter av. Det er interessant når Norges største avis, VG, med sin politiske redaktør Hanne Skartveit hevdet at det vil være et ran overfor våre barn å holde dem borte fra å bli kjent med vår kristne kulturarv.

KrF vil arbeide for et samfunn tuftet på kristne og humanistiske verdier. Skolen er et av de viktigste redskap for å styrke de fellesverdier samfunnet vårt er bygget på.

I vår tid, der disse er utfordret, er ikke svaret en innbilt nøytralitet, men frimodig å stå fast på det tankegodset som har gjort Norge til hva det er.

Valget til høsten er et verdivalg. Vi håper du vil støtte KrF i å bevare Norges kristne kulturarv til det beste for våre landsmenn, både nye og gamle.

krf,krle,kristelig folkeparti,human-etisk forbund,hef,hans fredrik grøvan,rle,hanne skartveit,debatt,dagens debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,meninger