Bibelens Gud har en sønn

Bibelens Gud, den eneste levende Gud, har en Sønn. Denne Sønn er vår Herre og Frelser Jesus Kristus, han som er den eneste veien, sannheten og livet - det evige liv. Det finnes ikke frelse i noe annet, eller noen annen enn Guds Sønn Jesus Kristus og hans forsonende erk på Golgata kors.

Allah har ingen sønn, og det å si at denne gud har en sønn, det er for en muslim en høyst blasfemisk påstand.

Les også
Religionsblanding i Dagen?

Herav følger både bibelsk og logisk at Bibelens Gud og Koranens Allah IKKE er den samme. Gud er sannhet, og Allah er anklageren mot Sønnen. I åndeverden står disse to, Gud og Allah, mot hverandre og har intet felles.

«Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med urett? Eller hva samfunn har lys med mørke?» (2 Kor 7:14).

Vantroen består i å ikke bekjenne Jesus Kristus, Guds Sønn, som Frelseren!