TROSOPPLÆRING: Kjenn på viktigheten av at barnet ditt får del i evangeliet, skriver Guri Estdahl. Bildet er fra søndagsskolen i Kristkirken i Bergen 2007. Foto: Marit Hommedal / NTB

Gi barna evangeliet

I dag vokser mange norske barn opp uten å få høre evangeliet. I skolen får de undervisning om Jesus, men uten at evangeliet blir forkynt.

For meg som forelder har det alltid vært viktig å gi evangeliet til egne og andre barn. Jeg mener det er avgjørende for at de skal kunne ta valg om tro og verdier at de har fått høre evangeliet:

Det gode budskapet om at Gud har skapt verden og menneskene gjorde opprør mot ham. Men Gud elsket menneskene så høyt at han sendte sin sønn, den eneste for å frelse og gjenopprette det som var gått i stykker. Jesus kom som frelser, og er den veien som fører til Gud.

På bakgrunn av dette kan barna selv ta et valg om å tro eller ikke.

Vær frimodig

Etter lang tid med pandemi er det mange barn som ikke har vært på søndagsskole på lenge. Jeg ønsker å oppmuntre alle som jobber med kristent barnearbeid om å gå frimodig på videre! Det du gjør er kjempeviktig!

«Bli ikke trette av å gjøre det gode,» sa apostelen Paulus.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Og du som er mor eller far: Gi videre det du selv har tatt imot. Be med barna dine og oppmuntre dem i troen.

På samme måte som du kjenner ansvar for at barna må ha sunn og god mat, god helse og skolegang, kjenn på viktigheten av at barnet ditt får del i evangeliet. Dette viktige arbeidet må være et samarbeid mellom hjem og kirke.

Be med barna dine og oppmuntre dem i troen.

Til neste generasjon

Jeg ble selv frelst som barn gjennom utadrettet barnearbeid i regi av Frelsesarmeen i Ålesund. Jeg er så takknemlig for de som ga evangeliet videre til min generasjon uke etter uke, år etter år.

For meg har det derfor vært viktig å gi dette videre til neste generasjon gjennom søndagsskole, klubb, sangkor og «Lekelørdag,» som inviterer innvandrerfamilier til lek, moro, lunsj og bibelfortelling.

I søndagsskolen på OKS på Romerike trengte de flere medarbeidere nå i høst. De oppfordret ungdommene i menigheten til å engasjere seg, og 30 ungdommer ble med som nye medarbeidere. Det gir håp for framtiden!

Små og store barnearbeid, grupper og kor over hele landet gir evangeliet videre i dag. Vi vil be for disse og heie på dem!