VRAKES: Med god hjelp av de lærde, vrakes Skriften som rettesnor, og de troende lever liv som ikke er i samsvar med Skriftens ord, som vi idag kan se i økende grad. Foto: Adobe Stock

Det kommende frafallet vil oppstå midt i menigheten

Morgan Sørensen skrev i KS uke 22 et viktig leserbrev som viser at opprykkelsen/oppstandelsen ikke kommer før trengselen. Dette viser Skriften klart. Et bekreftende eksempel på det ser vi i 2 Tess 2-7.

Men da oversettelsen i siste del av vers 7 er upresis i alle bibelutgaver jeg har sett, har det ført til at ingen har noen god forklaring på – hva som «holder igjen» (v. 6). Her er versene det gjelder:

2. La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og ikke bli skremt, hverken av åndsbudskap, av på-stander eller brev som sies å være fra oss, om at Herrens (Kristi) dag alt er kommet. 3. La ingen villede dere på noen måte. Først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. 4. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud. 5. Husker dere ikke at jeg sa dette til dere da jeg var hos dere? 6. Dere vet hva som nå holder igjen, slik at han åpenbarer seg først når hans tid er inne. 7. Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han (den) som holder igjen holder igjen, må først bli ryddet av veien (tatt bort).

Siste del av vers 7 som lyder; må først bli ryddet av veien-, består av fire ord i den greske grunn-teksten; heos ek mesu genetai, – som betyr; «inntil av midte fødes». Den utløsende hendelsen som fjerner det som holder igjen må fødes av midten. Det er det kommende frafallet som må fødes midt i menigheten (hvor ellers ?).

Det som holder igjen (v6) ser vi at er i ferd med å bli borte idag. Frafallet er i gang. De troende vraker eller mister troen. Med god hjelp av de lærde, vrakes Skriften som rettesnor, og de lever liv som ikke er i samsvar med Skriftens ord, som vi idag kan se i økende grad. De troende vil leve liv som er mer i pakt med verdens menneskers levemåte. Dette er med og åpner for den lovløse.