STØTTE ISRAEL: – Vi vil gjerne stå opp for Israel, sier Jofrid Hansen og Harald Dahlstrøm, som begge støtter tre Israel-organisasjoner. De er også til stede på Israelsmøte i Stavanger.  Foto: Ove Eikje

Nordmenn gir stadig mer til Israel

Sex – tabuemne i kirken?

Menighetsdoktoren

– Vi vil oppfordre pastorer og ungdomsledere å ta dette temaet på alvor, skriver Menighetsdoktorene.

Barn og unge forfølges for troen på Jesus

trosfrihet

Noen av barna får først høre om sine foreldres og besteforeldres tro etter at de har flyktet fra Nord-Korea. Barn forteller at foreldrene har lest svært stille fra en hemmelig bok som barna aldri fikk se i.

Trosfrihet under press

I fokus

Over hele verden ser vi nå en urovekkende tendens til at religion, etnisitet og nasjonalisme blandes sammen av populistiske politikere og religiøse ledere.