FORKYNNELSE: Salmeboken er full av teologi og forkynnende tekster. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Forkynnelse med tonefølge

Synd, nåde og frelse står sentralt i mange av salmene i Norsk salmebok.

Gerd Grønvold Saue har vært aktiv i internasjonalt fredsarbeid og blant kristne sosialister. Hun er også en av Norges mest produktive kvinnelige salmeforfattere. Hun er født i 1930 og gav i fjor ut en egen salmesamling i anledning sin 90-årsdag.

I dag er Saue representert med ni salmer og en oversettelse i Norsk Salmebok. To av dem er dåpssalmer. Den mest kjente er nok «Det skjer et under i verden», mens «Vi samles til dåp i din kirke på jord» kanskje kommer like bak.

Det sies noen ganger at forkynnelsen i Den norske kirke, som andre kirkesamfunn, endres fra tiår til tiår og at enkelte tema havner i bakleksa. Det er i så fall ikke tilfelle for salmene som synges under gudstjenesten. Her kommer sentrale dogmer som perler på snor, slik som i denne salmen fra Saue.

Vi samles til dåp i din kirke på jord,

vi vet at du selv er til stede.

Du innbyr oss Gud, ved ditt hellige ord,

du møter oss, Herre, med nåde.

Du ser våre tanker, du hører vår bønn.

Du lytter til hjertenes lengsel.

Du kaller oss, Gud, ved din enbårne Sønn,

Artikkelen fortsetter under annonsen.

du bærer oss inn i din nåde.

Å under som skjer: Vi blir mottatt av Gud,

vi dør og vi oppstår til livet.

I Kristus vi renses, vår synd slettes ut,

du døper oss, Herre, i nåde.

Så led oss, o Gud, ved din Hellige Ånd,

som barn av ditt himmelske rike!

Ja, styr du vårt liv med din mektige hånd

og la oss få bli i din nåde.