TRO OG KUNNSKAP: Troen er ingen meningsytring om et aktuelt, åndelig tema. Mer kunnskap vil heller ikke styrke troen om den ikke blir praktisert, skriver Terje T. Konradsen.

En prøvet tro

«For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet», Jak 1,3. En prøvet tro, slik Jakob beskrivelser den, må både sees i sammenheng med verset foran og verset etter.

Når vi blir bedt om å glede oss midt i prøvelsene så er det fordi målet er utholdenhet. Utholdenhet er altså frukten av en prøvet tro. Verken en prøvet tro, eller prøvelser er i seg selv et mål, men kun virkemidler.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hva er så attraktivt med utholdenhet og i neste omgang – «fullkommen gjerning»? Det er fordi disse kvalitetene gir troen et rammeverk for å utfolde seg. Tro kan sees på som en muskel som gjennom øvelse og bruk stadig blir mer nyttig for tros-utøveren.

Hvis vi ikke benytter det vi allerede har og investerer troen i nye «tros-prosjekter», vil den svekkes og redusert til en distansert oppfatning om hva som er rett og godt.

Troen er ingen meningsytring om et aktuelt, åndelig tema. Mer kunnskap vil heller ikke styrke troen om den ikke blir praktisert. For kunnskapen blåser opp mens troen bygger opp.

Oppbyggelse må ikke begrenses til mottak av Guds nåde, men gjennom gode valg og lydighet mot troens opphavsmann og fullender, vil oppbyggelsen bli en frukt som vokser fram av seg selv.