VÅR TALSMANN: I livets store rettssak, som omfatter oss alle, og som vil avgjøre vår evige skjebne, er det fullstendig avgjørende hvem som taler vår sak. Bibelen sier at vi har en Talsmann, som står ved vår side, Jesus Kristus, skriver Harald Mydland.

Da jeg så Ham!

Johannes hadde vært en av Jesu nære disipler. Nå var han i fangenskap på øya Patmos utenfor Hellas og mottok sin oppsiktsvekkende åpenbaring, om det som kommer til å skje i framtiden. Dypt grepet av det mektige synet av den oppstandne Jesus Kristus i sin herlighet, skriver Johannes:

Åp 1:17–18: «Da jeg så Ham falt jeg ned som død ved Hans føtter. Men Han la Sin høyre hånd på meg og sa til meg: Frykt ikke! Jeg er Den Første og Den Siste! Jeg er Han som lever og var død, og se: Jeg er levende i all evighet. Amen! Og Jeg har nøklene til Dødsriket og til Døden.»

Evangeliet om Jesus er en gedigen kjærlighetshistorie fra begynnelsen til enden. Jesus er den første og den siste! Verden ble til ved Ham. Han er Alfa & Omega, begynnelsen og enden. Han kommer til å ha det siste og avgjørende ordet i menneskenes historie.

Hvordan kan Jesus si at Han har nøkkelen til døden og dødsriket? Bibelen forklarer at Jesus tok den fra djevelen, da Han døde på korset og avvæpnet maktene og myndighetene, idet Han triumferte over dem på korset. Skylden og straffen for våre overtredelser, feil og mangler, ble lagt på Han, naglet fast til korset.

Kolosserbrevet 2:14 sier at Han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud og krav. Han tok det bort ved at Han ble naglet fast til korset. På den måten avvæpnet Han maktene og myndighetene, og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på korset.

Djevelen hadde nøkkelen til døden og dødsriket, som han tilranet seg da mennesket falt i Edens hage. Nøkkelen besto i anklage mot oss fordi at vi hadde «brutt regelverket». Nådens rikdom for oss er at Jesus døde for oss da vi ennå var syndere. I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for syndene (Ef 1:7).

I livets store rettssak, som omfatter oss alle, og som vil avgjøre vår evige skjebne, er det fullstendig avgjørende hvem som taler vår sak. Bibelen sier at vi har en Talsmann, som står ved vår side, Jesus Kristus, Den rettferdige. Han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men for hele verdens (1Johs 2:1–2)

Derfor holder Jesus nøkkelen til vår evige skjebne i Sine hender, men du og jeg må ta imot denne nøkkelen, slik at vi kan seire med Ham over djevelen og hans anklager. Alene står vi maktesløse overfor vår fiende og hans anklager. Men alle dem som tar imot Jesus, gir Han retten til å bli Guds barn, de som tror på Jesus og overgir sine liv til Ham.