BØNN: Bønnen er verdens sterkeste kraft. La ingen ta troen på bønn ifra deg, skriver Irene Krokeide Alnes.

Bønn og poteter

Kanskje du har tenkt i dag: «Nytter det å be? Hva er vitsen med å be, når jeg ikke får svar?»

Du er nok ikke alene som tenker slik. Vår menneskelige natur er utålmodig. Vi ser det helt fra fødselen av. Vi må ha mat. Vi må ha den leken vi ønsker oss. Alt skal skje nå!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette er jo positivt når det gjelder utvikling og forandring i samfunnet. Dette utålmodige genet vi fikk, har skapt mye nyvinning.

Så har vi erfart at ting tar tid. Som så-arbeid.

Bøndene kjenner godt til dette. Du får ikke poteter den dagen du setter dem. Du må vente til høsten, til jorden og årstiden har gjort sitt arbeid. Men når du nyter dine ny-innhøstede poteter, glemmer du arbeidet.

Bønn tar tid. Men det er et fantastisk arbeid. Selv om «jorden» er svart, så arbeides det på saken fra høyeste hold.

Bønn er å «så poteter» i Guds himmel. Det er å gi saken til Han som utretter mirakler.

Se i Bibelen hvordan de bad og Gud svarte.

Abraham bad i mange tiår. Men bønnesvaret var staten Israel. (1.Mos. 32)
Moses bad, og Det røde hav åpnet seg så hundre tusener kunne gå tørrskodd – mens de gledet seg over Guds Under. (2.Mos. 14)

Peter og Silas bad, der de satt bundet i fengsel på føtter og hender. Og alle fengselsdører åpnet seg, lenkene løsnet, og det endte med at fangevokteren så Guds mirakel og ble frelst. (Apg. 16)

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bønnen er verdens sterkeste kraft. La ingen ta troen på bønn ifra deg. Jesus oppmuntrer oss til å be. Vi skal få. Han trenger våre bønner til å arbeide igjennom for å fremme sin sak på jorden.