70 år og profetienes oppfyllelse

jubileum

Israelere og jøder over hele jorden feirer disse ukene staten Israels 70-årsjubileum. Men også vi kristne har grunn til å feire dette.

Profeter fra den andre himmel?

debatt

Det er antagelig bare bibeltroende kristne som går i bresjen for å kreve denne loven forandret, slik at foreldrerett til barneoppdragelse og kristnes rett til forkynnelse og undervisning av bibelske sannheter blir beskyttet mot urettferdige lover.

– Debattleder forutinntatt og styrt av egne meninger

22. juli-profetien

Takk Vebjørn Selbekk for din fine måte å argumentere på i kveldens “debatt” på TV Visjon Norge. Du hadde jo en vanskelig oppgave med en debattleder som var så forutinntatt og styrt av sine egne meninger at du egentlig hadde 2 motdebatanter.

Gud er ikke hevnens Gud

gud trøster

I kjølvannet av tragedier og store ulykker, dukker det altfor ofte personer som prøver å plassere ansvaret for det som har skjedd på Gud, og definerer dette som «Guds straff» eller «en advarsel fra Gud».

Den fraværende gråten

mediekommentar

Noen ganger har jeg bare lyst til å sitte stille i båten og vente til stormen går over. Slik har jeg det nå. Skal jeg skrive noe om 22. juli-terroren og Guds rolle i denne?

Tidens frafall fra Guds ord

synspunkt

Vebjørn Selbekks leder bærer preg av et ønske om å distansere seg fra «konservative ekstremister» – og å få være med i det gode selskap. Dette er en linje som aldri vil tjene verken avisen Dagen eller de bibeltro kristne.

Feilaktig fremstilling

synspunkt

Jeg tror at vi gjør klokt i, i hvert fall å forsøke å forstå når vi blir gitt profetiske advarsler. Gjør vi ikke det kan flere dyrebare liv gå tapt, og ingen av oss ønsker at det skal skje.

22. juli og Guds domfellelser

Samfunn

Det fantastiske med å være et menneske innebærer at vi har fri vilje. Vi har fri vilje til å tro på Gud eller avvise ham. Vi har fri vilje til å tro at Gud er «bare» kjærlighet eller «både» kjærlig og hellig. Uansett hva vi velger må vi allikevel være rede til å ta følgene av det valget vi gjør.

Ber for - ikke mot Russland

forbønn

Evangelist Håkon Fagervik synes det er problematisk at kristne med lite kjennskap til grenseområdene tegner et udelt negativt bilde av Russland.

Trusselen mot Israel

utenrikskommentar

Jeg håper norske politikere er i stand til å se hvem som truer hvem i Midtøsten, skriver Dag Øyvind Juliussen.

Usant om Mahdiens rolle i endetiden

profetier

«Hans oppgave er noe helt annet enn et felttog mot Jerusalem og nedslakting av annerledestroende», skriver Thomas Kårvand.

EU - et sete 
for Antikrist?

eu

EU var Antikrists rike, bankkort inneholdt strekkoden 666, og det stod en datamaskin i Brussel som overvåket hele verden. Det er 20 år siden 
nordmenn sist 
sa nei til EU.

Emanuel Minos
 og Jesu gjenkomst

kommentar

Med Emanuel Minos’ død har vi mistet en av dem som fortsatt våget å snakke om tiden vi har på jorden i evighetsperspektiv, skriver Dagen-redaktør Tarjei Gilje.

Ateismens spindelvev

profetier

Trådene i Levi Fragells spindelvev er blant annet: Nostalgi – lite effektiv apologetikk – Menighetsfakultetet – dagens bibelforskere – faglig bibelkritikk. Alt dette er å gå omveier for å slippe å ta stilling til konkrete spørsmål, skriver Per Sverre Bårdsen.

Ateisme og Levi Fragell

bibelens profetier

Det skulle vært interessant å høre fra Fragell om hvordan han forklarer alle oppfylte Messiasprofetier og Israels-profetier, skriver Per Sverre Bårdsen.

Vokt dere for ulvene

Debatt

Har man ikke sett noen ulv selv, er det lett å tro at den ikke eksisterer. Men vi som har møtt ulver, vet at de fins, skriver Kari Holmås.

Holmås´ tale og fariseismen

SOMMER-OASE

Kari Holmås´ tale på Oase i fjor har igjen kommet i fokus. Det mest underlige med det hele, er at talens hovedpoeng er fullstendig oversett, skriver Endre Stene.

Vil lytte til Oase-kritiker

Kristenliv

Oase-ledelsen vil lytte til Kari Holmås når de skal drøfte den profetiske nådegavens plass - men utelot henne fra paneldebatten under SommerOase.

Uenighet om profeti på Oase

Kristenliv

En av talerne mener Guds navn misbrukes på Oase, og det ble ropt «feiging» mot Oase-lederen da han åpnet paneldebatten om profetiske nådegaver.