VEKKELSE: Kinas myndigheter vil ta Guds plass, men Gud har full kontroll, og vekkelsen lar seg ikke stoppe, skriver Håkon C. Hartvedt.

Vil ta Guds plass, men …

«Det kinesiske kommunistpartiet vil være Gud for Kina og dets folk, men ifølge Bibelen så er det bare Bibelens Gud som er Gud.» Sitatet refererer til en pastor som uttalte dette til avisen «The Guardian». Og i bladet «Mediamisjon» skriver Harald Endresen:

«Det har vært et utfordrende år for Noreas partner i Kina. Etter vinter-OL ble det enda verre.» (…) Pastorens uttalelse viser hvor alvorlig situasjonen er blitt for mange kristne, og at myndighetenes handlinger er blitt mer åpenbare enn før. Samtidig vet vi at det i flere år har pågått innstramminger, for eksempel at kirker pålegges å installere kamera i sine lokaler.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Pastorer må sende inn prekenmanus til kontroll hos myndighetene, og bibeltekster blir justert i lærebøker så de passer bedre med regimets ideologi. (…)

Midt i denne spente situasjonen fortsetter Noreas lokale partner med sitt digitale teologiske seminar. Ja, de øker faktisk på og tilbyr nå også omsorgskurs hos pastorer. Utslitte pastorer, som ofte er ensomme i sitt virke, inviteres til digitale møter hvor de får veiledning, trøst og fellesskap.

De får råd om hvordan de kan takle stresset som følger av myndighetenes økende press. Over 100 deltakere har deltatt hver gang, og tilbakemeldingene tyder på at samlingene er til stor hjelp. (…) Det undervises i prekenlære, teologi, misjon og mange andre fag.»

Kinas myndigheter vil ta Guds plass, men Gud har full kontroll, og vekkelsen lar seg ikke stoppe, verken i Kina, eller andre land.