GUDS RIKE: Verdig for Guds rike: Ikkje i meg sjølv, men i han som døydde og oppstod for oss, skriv Egil Sjaastad. Foto: Adobe Stock

Verdig for himmelen

Dette var hovudspørsmålet på reformasjonstida: Korleis bli viss på at Gud i himmelen reknar oss for rettferdige? Korleis bli verdige for himmelen? For der er alt reint.

Også Blix strevde med desse tankane. Han kjende til korleis mange slit for å gjere seg «verdige». Dei held seg til eigen innsats og lever i god tru. Men så kjem kanskje dagen då dei går konkurs. Det dei sjølve presterer, fell igjennom. Det held ikkje mål.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Blix legg oss ord i munnen når vi kjenner det slik. For han kjenner dei frelsesgjerningane Jesus gjorde. Det han fullførte i påska, er gyldig og tilstrekkeleg, og det skjedde for deg!

«Lat di gjerning for meg gjelda,

ver mi rettferd og mi ros!

Når samvetet vil meg saka,

og eg må Guds vreide smaka,

lær meg trygt å tru ditt ord

at eg er rettferdiggjord!»

«Rettferdiggjort»: Altså erklært rettferdig utan eigne gjerningar å vise til! Verdig for Guds rike: Ikkje i meg sjølv, men i han som døydde og oppstod for oss.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi kjenner nok røyster inni oss som seier: «Det går ikkje for deg! Du er ikkje slik du skulle vere. Du fortener Guds dom.»

Men så kjem gladmeldinga frå himmelen. Ho er knytt til Jesus. I han finn eg den opne døra, det fullkomne livet, den fulle tilgjevinga. Takk og lov!