ETIKK: Smøroljen i en kristens hverdagsetikk er Kristi sinnelag – det han har vist mot oss, skriver Egil Sjaastad her. Foto: Adobe Stock

Sinnelagsetikk

Filipperbrevets etiske formaninger kan sammenfattes i følgende: «La dette sinn være i dere som òg var i Kristus Jesus …» (2,5). Skildringen av dette sinnelaget skjer ved å vise til Jesu vandring mot korset (vers 6–11). Flipperne skjønner tegningen: Jesus gjorde det av omsorg for oss.

Der ligger kjernen i den kristne etikken.

Dette ble ledestjernen for forretningskvinnen Lydias radikale gjestfrihet overfor filippermenigheten. Det ble idealet for unge Timoteus som Paulus skriver så fint om senere i kapitlet. Og Jesu selvutgivende kjærlighet ble mønsteret han fulgte, han som menigheten kjente så godt, medarbeideren Epafroditus. (2,25).

Dette skulle også få være lyskasteren for de andre i menigheten når det oppsto konflikter. Ærgjerrighet og skjult eller åpenbar selvhevdelse måtte ikke få dominere. Bekjenn slike synder for ham, han som døde og oppsto for dere! Og la søskenkjærligheten igjen og igjen modelleres av Jesu kjærlighet til dere. La hans frelsesgjerninger være drivkraften når naboer og venner i byen behandler dere urettferdig. Ikke ta igjen med hevn og hat. Jo, si ifra … men la omsorgen for deres rotløse liv få slå igjennom.

Smøroljen i en kristens hverdagsetikk er Kristi sinnelag – det han har vist mot oss.