EVANGELIST: Evangelist Dwight L. Moody.

Moodys svar

Den kjente evangelisten Dwight L. Moody fikk ved en anledning besøk av en mann som viste fram et uklart sted i Bibelen og spurte: «Hva sier De om dette?» «Ingenting», svarte Moody. «Men hvordan forklarer De det da!» «Jeg forklarer det slett ikke!» «Hva for noe? Tror De ikke på det?»

«Visst tror jeg på det. Det er da mange ting jeg ikke forstår, men likevel tror. Jeg forstår meg ikke på høyere matematikk, men likevel tror jeg på den. Jeg forstår meg heller ikke på astronomi, men jeg betviler ikke astronomiens påstander. Men kan de si meg hvorledes en og samme slags føde blir til hår på noen dyr og fjær på andre?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Nei, ser De», fortsatte Moody. «En gang kom det en mann til meg som sa at så meget hjerne hadde han at han ikke trodde mer enn han hadde sett. Jeg svarte: «Har De sett Deres egen hjerne?» «Det hadde han ikke.»

Nei, selvsagt hadde han ikke det. Og Moody kunne nok puttet på drøssevis eksempler i samme lei. Vår forstand er begrenset, og vi forstår bare stykkevis.

Litt i samme lei er historien om gardskona som fikk besøk av en kar som gjerne ville harselere litt med hennes kristne tro. Han sa: «Kan du si meg hvordan Jesu røde blod kan vaske svarte synder hvite?» «Jo, det skal jeg si deg hvis du kan fortelle meg hvordan kua som eter grønt gras, melker hvit melk!»

1.Kor 1,21 og 25 sier: « … fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap.» (…) «For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.»