MORALBUD: Vi skal, som apostlene, holde fram Guds skaperordninger og Guds allmenne moralbud – som normgrunnlag for felleslivet her i verden. Foto: Adobe Stock

Mikas åndskraft

«Men jeg, jeg er full av kraft ved Herrens Ånd og full av rett og styrke til å vitne for Jakob om hans overtredelse og for Israel om hans synd» (Mi 3,8).

De falske profetene hadde ikke en slik åndskraft. For dem ble det «natt uten syner og mørke uten spådom» (vers 6).

De førte folk vill ved tomme ord. Mika, derimot, hadde stått i Herrens råd. Han kjente seg forpliktet til å holde fram Guds vilje – endatil overfor topplederne i landet.

Mikas frimodighet ligner apostlenes. De fikk Den Hellige Ånds gave på pinsedag og ble i tillegg «fylt av Ånden» i særlige situasjoner.

Kraften og styrken viste seg i frimodighet, endatil i harde trengsler – akkurat som den gjorde for Mika.

Det samme gjaldt «diakonen» Stefanus. Han var preget av kombinasjonen visdom, tro, overbevisning og åndskraft (Apg 6–7).

Mika adresserte både sosiale og religiøse misforhold. Selv om vi lever i «den nye pakt», har også vi noe av samme rollen. Særordningene for Israel i Moseloven skal vi ikke forkynne.

Men vi skal, som apostlene, holde fram Guds skaperordninger og Guds allmenne moralbud – som normgrunnlag for felleslivet her i verden.

Be for oss, kjære leser.