FEDRE: Handler 1 Joh 2:13 om kristne fedre som får alt til, og er hevet over alle andre, spør andaktsskribent Sverre H. Skilbreid her. Foto: Frank May / NTB

Ekte

«Dere fedre, jeg skriver til dere fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen av.» (1 Joh 2:13)

Handler det om kristne fedre som får alt til, og er hevet over alle andre? Nei, litt før skriver Johannes: «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.» (1 Joh 1:8) Når sannheten ikke er i oss, merker vi det. Det blir ikke bærekraftig.

Ukens tema er hvordan vi forholder oss til at verdier i samfunnet er i rask endring. Hvordan kan vi fortsette å stå for det vi mener er Guds hensikt? Fedre som «kjenner ham som er fra begynnelsen av» er ikke perfekte. Men de kjenner Guds tilgivelse i sitt liv. Da kjenner de også Far.

I lys av Johannesevangeliet kan «han som er fra begynnelsen av» bety Jesus som ga seg selv for oss. «I begynnelsen var Ordet.» Men det kan også peke tilbake til Gud som sendte Jesus. Han er ekte Far, for fra begynnelsen av ga han oss retten til å være sine barn. (Ef 1, Joh 1)

Vi kan være fedre fordi vi er sønner. Da kan mødre, sønner og døtre kjenne igjen fedrene. Istedenfor strev kan ting falle på plass. For innenfor slike fedre finnes et naturlig vern. Det er et attraktivt sted. Det ligner på «ham som er fra begynnelsen av».